EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1272

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1272 оd 30. srpnja 2021. o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Država Vatikanskoga Grada s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2021/5785

OJ L 277, 2.8.2021, p. 148–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1272/oj

2.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 277/148


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1272

оd 30. srpnja 2021.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Država Vatikanskoga Grada s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se također doprinosi olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2) države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se svi zaključci o jednakovrijednosti utvrđeni u ovoj Odluci trebali primjenjivati na COVID-19 potvrde o cijepljenju koje Država Vatikanskoga Grada izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti se zaključci o jednakovrijednosti primjenjuju i na COVID-19 potvrde o cijepljenju koje Država Vatikanskoga Grada izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Na zahtjev Države Vatikanskoga Grada Komisija je 29. lipnja 2021. provela tehničke testove kojima se pokazalo da su COVID-19 potvrde o cijepljenju koje je izdala Država Vatikanskoga Grada u skladu sa svojim sustavom „VA-EUDCC-GW” interoperabilne s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera njihove vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti. Komisija je potvrdila i da COVID-19 potvrde o cijepljenju koje je izdala Država Vatikanskoga Grada u skladu sa sustavom „VA-EUDCC-GW” sadržavaju potrebne podatke.

(4)

Država Vatikanskoga Grada dostavila je 9. srpnja 2021. Komisiji detaljne informacije o izdavanju interoperabilnih COVID-19 potvrda o cijepljenju u skladu sa sustavom „VA-EUDCC-GW”. Država Vatikanskoga Grada obavijestila je Komisiju da smatra da se njezine COVID-19 potvrde o cijepljenju izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953 i omogućuju provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu Država Vatikanskoga Grada obavijestila Komisiju da COVID-19 potvrde o cijepljenju koje je izdala Država Vatikanskoga Grada u skladu sa sustavom „VA-EUDCC-GW” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(5)

Nadalje, Država Vatikanskoga Grada obavijestila je Komisiju da će izdavati interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepivo Comirnaty protiv bolesti COVID-19.

(6)

Država Vatikanskoga Grada obavijestila je Komisiju i da će prihvatiti potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju koje su izdale države članice u skladu s Uredbom (EU) 2021/953. Država Vatikanskoga Grada obavijestila je Komisiju da će prihvatiti dokaz o cijepljenju za cjepiva s odobrenjem na razini EU-a (na temelju mišljenja Europske agencije za lijekove), cjepiva kojima je nadležno tijelo države članice EU-a izdalo privremeno odobrenje za stavljanje u promet i cjepiva koja su prošla postupak SZO-a za uvrštavanje na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima. Nadalje, Država Vatikanskoga Grada obavijestila je Komisiju da će prihvatiti potvrde o testiranju koje se temelje na NAAT-u (npr. RT-PCR) i brze antigenske testove koji se nalaze na popisu Odbora za zdravstvenu sigurnost. Država Vatikanskoga Grada obavijestila je Komisiju i da će prihvatiti potvrde o preboljenju koje se temelje na NAAT-u (npr. RT-PCR).

(7)

Država Vatikanskoga Grada 22. srpnja 2021. obavijestila je Komisiju i da se pri provjeri potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju koje izdaju države članice u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 osobni podaci navedeni u potvrdama obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja, rezultata testiranja ili preboljenja te ih nakon toga ne čuvaju.

(8)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se COVID-19 potvrde o cijepljenju koje izdaje Država Vatikanskoga Grada u skladu sa sustavom „VA-EUDCC-GW” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(9)

Stoga bi COVID-19 potvrde o cijepljenju koje izdaje Država Vatikanskoga Grada u skladu sa sustavom „VA-EUDCC-GW” trebalo prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/953.

(10)

Kako bi ova Odluka bila operativna, Država Vatikanskoga Grada trebala bi biti povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(11)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije ili ukidanja ove Odluke ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(12)

S obzirom na to da je Državu Vatikanskoga Grada potrebno što prije povezati s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(13)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2021/953,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

COVID-19 potvrde o cijepljenju koje izdaje Država Vatikanskoga Grada u skladu sa sustavom „VA-EUDCC-GW” u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Država Vatikanskoga Grada povezana je s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).


Top