EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1250

Odluka Vijeća (EU) 2021/1250 od 26. srpnja 2021. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda, priloženog uz Sporazum o EGP-u (Europski fond za obranu) (Tekst značajan za EGP)

ST/10692/2021/INIT

OJ L 272, 30.7.2021, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1250/oj

30.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 272/69


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/1250

od 26. srpnja 2021.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda, priloženog uz Sporazum o EGP-u (Europski fond za obranu)

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske Unije, a posebno njegov članak 173. stavak 3., članak 182. stavak 4., članak 183. i članak 188. drugi stavak, u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (2) („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

(2)

Na temelju članka 98. Sporazuma o EGP-u Zajednički odbor EGP-a može odlučiti izmijeniti, među ostalim, Protokol 31. o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda („Protokol 31.”), priložen uz Sporazum o EGP-u.

(3)

Uredbu (EU) 2021/697 Europskog parlamenta i Vijeća (3) trebalo bi uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Protokol 31. uz Sporazum o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Stajalište Unije u Zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o predloženoj izmjeni Protokola 31. o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda, priloženog uz Sporazum o EGP-u, temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a (4).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. srpnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

G. DOVŽAN


(1)  SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

(2)  SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za obranu i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2018/1092 (SL L 170, 12.5.2021., str. 149.).

(4)  Vidjeti dokument ST 10693/21 na http://register.consilium.europa.eu.


Top