EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1234

Odluka Vijeća (EU) 2021/1234 od 13. srpnja 2021. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Tajlanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

ST/5444/2021/INIT

OJ L 274, 30.7.2021, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1234/oj

Related international agreement

30.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 274/55


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/1234

od 13. srpnja 2021.

o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Tajlanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 15. lipnja 2018. ovlastilo Komisiju da otvori pregovore s Kraljevinom Tajlandom o sporazumu o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

(2)

Pregovori su zaključeni, a Sporazum između Europske unije i Kraljevine Tajlanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije („Sporazum”) parafiran je 7. siječnja 2021.

(3)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2021/373 (2) Sporazum je potpisan 7. svibnja 2021.

(4)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Kraljevine Tajlanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini GATT-a iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije odobrava se u ime Unije (3)

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 4. stavku 1. Sporazuma (4).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ŠIRCELJ


(1)  Suglasnost od 23. lipnja 2021. (još nije objavljena u Službenom listu).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2021/373 od 22. veljače 2021. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Tajlanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (SL L 72, 3.3.2021., str. 1.).

(3)  Vidjeti stranicu … ovoga Službenog lista.

(4)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja Sporazuma na snagu u Službenom listu Europske unije.


Top