EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2042

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2042 оd 11. prosinca 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/464 u pogledu datuma početka njezine primjene i drugih datuma koji su relevantni za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji (Tekst značajan za EGP)

C/2020/8722

SL L 420, 14.12.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2042/oj

14.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 420/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2042

оd 11. prosinca 2020.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/464 u pogledu datuma početka njezine primjene i drugih datuma koji su relevantni za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6., članak 14. stavak 3., članak 15. stavak 3., članak 16. stavak 3., članak 17. stavak 3. i članak 26. stavak 7. točku (d),

budući da:

(1)

Zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 i s time povezane javnozdravstvene krize Uredbom (EU) 2020/1693 Europskog parlamenta i Vijeća (2) datum početka primjene Uredbe (EU) 2018/848 odgođen je za godinu dana zajedno s drugim povezanim datumima iz Uredbe (EU) 2018/848.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464 (3) utvrđena su određena pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848, osobito u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznih razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice. Radi pravne sigurnosti ta bi se pravila trebala primjenjivati od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2018/848.

(3)

Stoga je potrebno uskladiti datum početka primjene Provedbene uredbe (EU) 2020/464 i ostale u njoj navedene datume s datumom početka primjene Uredbe (EU) 2018/848.

(4)

Provedbenu uredbu (EU) 2020/464 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

S obzirom na potrebu da se odmah osigura pravna sigurnost sektora ekološke proizvodnje u pogledu odgode datuma početka primjene Provedbene uredbe (EU) 2020/464, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu što je prije moguće.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2020/464 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 25. stavku 4. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Informacije se dostavljaju svake godine do 30. lipnja, a prvi put do 30. lipnja 2023. za 2022.”;

(2)

u članku 26. stavcima 1., 5., 6. i 7. riječi „najkasnije od 1. siječnja 2029.” zamjenjuju se riječima „najkasnije od 1. siječnja 2030.”;

(3)

u članku 26. stavcima 2., 3. i 4. riječi „najkasnije od 1. siječnja 2024.” zamjenjuju se riječima „najkasnije od 1. siječnja 2025.”;

(4)

u članku 27. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2020/1693 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe, SL L 381, 13.11.2020., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice (SL L 98, 31.3.2020., str. 2.).


Top