EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1737

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1737 оd 14. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge na popis predviđenih tvari (Tekst značajan za EGP)

C/2020/4691

OJ L 392, 23.11.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1737/oj

23.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 392/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1737

оd 14. srpnja 2020.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge na popis predviđenih tvari

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge (1), a posebno njezin članak 15.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 111/2005 od 22. prosinca 2004. o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 30.a,

budući da:

(1)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilog Uredbi (EZ) br. 111/2005 svaki zasebno sadržavaju popis predviđenih tvari koje podliježu nizu usklađenih mjera kontrole i nadzora predviđenih tim uredbama.

(2)

Odlukama 62/10, 62/11 i 62/12 Komisije za opojne droge Ujedinjenih naroda (CND), donesenima na 62. sjednici 19. ožujka 2019., tri tvari, metil 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilat (PMK metil glicidat), 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilna kiselina (PMK glicidna kiselina) i alfa-fenilacetoacetamid (APAA) uvrštene su u tablicu I. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima od 19. prosinca 1988. (3) („Konvencija UN-a iz 1988.”). Usto, odlukom 63/1 CND-a, donesenom na 63. sjednici 4. ožujka 2020., tvar metil alfa-fenilacetoacetat (MAPA) dodana je u tablicu I. Konvencije UN-a iz 1988.

(3)

Jedna od svrha uredaba (EZ) br. 273/2004 i (EZ) br. 111/2005 je u Uniji provesti članak 12. Konvencije UN-a iz 1988. Stoga bi PMK metil glicidat, PMK glicidnu kiselinu, APAA i MAPA trebalo uvrstiti u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilog Uredbi (EZ) br. 111/2005.

(4)

Predviđene tvari navedene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i u Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005 podijeljene su u kategorije na koje se primjenjuju različite mjere s obzirom na odnos razine opasnosti koju predstavlja određena tvar i opterećenja za zakonitu trgovinu. Najstrože mjere kontrole i nadzora primjenjuju se na tvari kategorije 1. Primjerice, tvari kategorije 1. moraju se pohranjivati u zaštićenim prostorijama i svaki gospodarski subjekt koji rukuje takvim tvarima mora imati dozvolu.

(5)

PMK metil glicidat i PMK glicidna kiselina izravni su prekursori 3,4-metilenedioksimetamfetamina (MDMA), poznatog i kao „ecstasy”. APAA i MAPA izravni su prekursori amfetamina. Drugim riječima, te je tvari jednostavno preraditi u MDMA ili amfetamine.

(6)

Pogrešna upotreba i zlouporaba MDMA-a i amfetamina uzrokuju ozbiljne socijalne i javnozdravstvene probleme u nekim regijama EU-a. Usto, skupine organiziranog kriminala u Uniji proizvode velike količine MDMA-a i amfetamina. Velike količine MDMA-a i amfetamina također se izvoze u treće zemlje.

(7)

Ne postoji zakonita proizvodnja ili uporaba PMK glicidne kiseline, PMK glicidata, APAA-e i MAPA-e niti zakonita trgovina njima u Uniji. Uvrštavanje tih tvari u kategoriju 1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005 stoga ne bi dovelo do dodatnog administrativnog opterećenja za gospodarske subjekte i nadležna tijela u Uniji.

(8)

S obzirom na socijalnu i javnozdravstvenu prijetnju koju PMK metil glicidat, PMK glicidna kiselina, APAA i MAPA predstavljaju za Uniju i s obzirom na to da njihovo uvrštavanje na popise predviđenih tvari neće utjecati na njihovu zakonitu proizvodnju i uporabu te zakonitu trgovinu njima u Uniji, te bi tvari trebalo uvrstiti u kategoriju 1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005.

(9)

Metil 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilat (BMK metil glicidat) i 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilna kiselina (BMK glicidna kiselina) usto su izravni prekursori amfetamina i tvari koje se često upotrebljavaju za nedopuštenu proizvodnju amfetamina. Stoga bi te tvari trebalo uvrstiti u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilog Uredbi (EZ) br. 111/2005.

(10)

Ne postoji značajna zakonita proizvodnja ili uporaba BMK metil glicidata i BMK glicidne kiseline niti zakonita trgovina njima u Uniji. Uvrštavanje tih tvari u kategoriju 1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005 ne bi dovelo do značajnog dodatnog administrativnog opterećenja za gospodarske subjekte i nadležna tijela u Uniji.

(11)

S obzirom na socijalnu i javnozdravstvenu prijetnju koju BMK metil glicidat i BMK glicidna kiselina predstavljaju za Uniju i s obzirom na to da će njihovo uvrštavanje na popise predviđenih tvari samo neznatno utjecati na njihovu zakonitu proizvodnju i uporabu te zakonitu trgovinu njima u Uniji, te bi tvari trebalo uvrstiti u kategoriju 1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005.

(12)

Crveni fosfor često se preusmjerava iz trgovine na unutarnjem tržištu i upotrebljava za nedopuštenu proizvodnju metamfetamina u Uniji. Upotrebljava se kao katalizator za kemijsku konverziju efedrina ili pseudoefedrina, koji su već uvršteni u kategoriju 1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005, u metamfetamin. Stoga bi i crveni fosfor trebalo uvrstiti u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 273/2004.

(13)

Metamfetamin je droga koja izaziva snažnu ovisnost i uzrokuje ozbiljne socijalne i javnozdravstvene probleme u nekim regijama EU-a.

(14)

Međutim, crveni fosfor se upotrebljava za važne i raznolike zakonite svrhe, primjerice u proizvodnji usporivača gorenja za plastiku, pirotehnike i tarila za šibice i baklje.

(15)

Kako bi se postigla razmjerna ravnoteža između socijalne i javnozdravstvene prijetnje koju predstavlja crveni fosfor u Uniji i opterećenja koje predstavlja za zakonitu trgovinu te tvari na unutarnjem tržištu, crveni fosfor trebalo bi uvrstiti u potkategoriju 2.A u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004.

(16)

Iako trenutačno nije poznato preusmjerava li se crveni fosfor i iz trgovine između EU-a i trećih zemalja, vrlo je vjerojatno da će se za nedopuštenu proizvodnju droga ta tvar pokušati nabavljati preusmjeravanjem iz trgovine izvan Unije kad se uvedu mjere kontrole trgovine unutar EU-a u kontekstu Uredbe (EZ) br. 273/2004. Stoga crveni fosfor predstavlja visok rizik od zlouporabe s obzirom na trgovinu između Unije i trećih zemalja te bi ga trebalo uvrstiti u kategoriju 2. u Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005. Time se osigurava i daljnja usporednost tvari obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 273/2004 i Uredbom (EZ) br. 111/2005 te se pojednostavnjuje provedba tih uredaba za gospodarske subjekte i nadležna tijela.

(17)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 273/2004 utvrđene su granične količine za transakcije koje uključuju određene tvari u razdoblju od jedne godine. Svrha je tog priloga izbjeći neopravdano ometanje zakonite trgovine tim tvarima u slučajevima kada je moguće smanjiti ili ukloniti rizik od preusmjeravanja u nezakonite kanale primjenom ograničenja trgovine samo na količine veće od određene granične količine. Na temelju dostupnih dokaza i savjetovanja s nadležnim tijelima država članica ta bi granična količina za crveni fosfor trebala biti 0,1 kg.

(18)

U tom je kontekstu primjereno ažurirati i oznake kombinirane nomenklature (oznake KN) u uredbama (EZ) br. 273/2004 i (EZ) br. 111/2005 na temelju najnovije verzije kombinirane nomenklature donesene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1776 (4) i primjenjive od 1. siječnja 2020. kako bi se osiguralo ispravno razvrstavanje predviđenih tvari.

(19)

Budući da nadležna tijela država članica za tvar alfa-fenilacetoacetonitril obično koriste naziv APAAN, tu bi pokratu trebalo dodati u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilog Uredbi (EZ) br. 111/2005.

(20)

Stoga bi uredbe (EZ) br. 273/2004 i (EZ) br. 111/2005 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(21)

Budući da u Uniji postoji znatna zakonita proizvodnja i uporaba crvenog fosfora te trgovina njime, gospodarskim subjektima i nadležnim tijelima trebalo bi pružiti dovoljno vremena za prilagodbu novim izmjenama za tu tvar uvedenima ovom Uredbom.

(22)

Uredbom (EZ) br. 273/2004 i Uredbom (EZ) br. 111/2005 zajednički se primjenjuju određene odredbe Konvencije UN-a iz 1988. Imajući u vidu blisku stvarnu povezanost tih dviju uredaba, opravdano je donošenje izmjena jedinstvenim delegiranim aktom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 273/2004

Prilozi I. i II. Uredbi (EZ) br. 273/2004 mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 111/2005

Prilog Uredbi (EZ) br. 111/2005 izmjenjuje se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. podtočka (b) i točka 2. Priloga I. te točka 2. podtočka (b) Priloga II. primjenjuju se od 13. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 47, 18.2.2004., str. 1.

(2)  SL L 22, 26.1.2005., str. 1.

(3)  SL L 326, 24.11.1990., str. 57.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1776 оd 9. listopada 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 280, 31.10.2019., str. 1.).


PRILOG I.

Prilozi I. i II. Uredbi (EZ) br. 273/2004 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica „KATEGORIJA 1.” mijenja se kako slijedi:

i.

unos za alfa-fenilacetoacetonitril zamjenjuje se sljedećim:

Tvar

Naziv KN (ako je drukčiji)

Oznaka KN

CAS broj

Alfa-fenilacetoacetonitril (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8”;

ii.

u unosu za (1R,2S)-(-)-kloroefedrin, oznaka KN „2939 99 00” zamjenjuje se oznakom „2939 79 90”;

iii.

u unosu za (1S,2R)-(+)-kloroefedrin, oznaka KN „2939 99 00” zamjenjuje se oznakom „2939 79 90”;

iv.

u unosu za (1S,2S)-(+)-kloropseudoefedrin, oznaka KN „2939 99 00” zamjenjuje se oznakom „2939 79 90”;

v.

u unosu za (1R,2R)-(-)-kloropseudoefedrin, oznaka KN „2939 99 00” zamjenjuje se oznakom „2939 79 90”;

vi.

umeću se sljedeći unosi u popis tvari na odgovarajuće mjesto prema redoslijedu njihovih oznaka KN:

Tvar

Naziv KN (ako je drukčiji)

Oznaka KN

CAS broj

„Metil 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilat (PMK metil glicidat)

 

2932 99 00

13605-48-6

3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilna kiselina (PMK glicidna kiselina)

 

2932 99 00

2167189-50-4

Alfa-fenilacetoacetamid (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Metil 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilat

(BMK metil glicidat)

 

2918 99 90

80532-66-7

2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilna kiselina

(BMK glicidna kiselina)

 

2918 99 90

25547-51-7

Metil alfa-fenilacetoacetat (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5”;

(b)

u tablicu „POTKATEGORIJA 2.A” umeće se sljedeći unos na odgovarajuće mjesto prema redoslijedu oznake KN:

Tvar

Naziv KN (ako je drukčiji)

Oznaka KN

CAS broj

„crveni fosfor

 

2804 70 00

7723-14-0”;

(c)

u unosu za tvar antranilna kiselina u tablici „POTKATEGORIJA 2.B” oznaka KN „2922 43 00” zamjenjuje se oznakom „ex 2922 43 00”;

(d)

u unosu za tvar sumporna kiselina u tablici „KATEGORIJA 3.” oznaka KN „2807 00 10” zamjenjuje se oznakom „2807 00 00”;

(2)

u tablici u Prilogu II. dodaje se sljedeći unos:

Tvar

Granična količina

„Crveni fosfor

0,1 kg”.


PRILOG II.

Prilog Uredbi (EZ) br. 111/2005 mijenja se kako slijedi:

(1)

tablica „Kategorija 1” mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za alfa-fenilacetoacetonitril zamjenjuje se sljedećim:

Tvar

Opis KN (ako je različit)

Oznaka KN

Broj CAS

Alfa-fenilacetoacetonitril (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8”;

(b)

u unosu za (1R,2S)-(-)-kloroefedrin, oznaka KN „2939 99 00” zamjenjuje se oznakom „2939 79 90”;

(c)

u unosu za (1S,2R)-(+)-kloroefedrin, oznaka KN „2939 99 00” zamjenjuje se oznakom „2939 79 90”;

(d)

u unosu za (1S,2S)-(+)-kloropseudoefedrin, oznaka KN „2939 99 00” zamjenjuje se oznakom „2939 79 90”;

(e)

u unosu za (1R,2R)-(-)-kloropseudoefedrin, oznaka KN „2939 99 00” zamjenjuje se oznakom „2939 79 90”;

(f)

umeću se sljedeći unosi u popis tvari na odgovarajuće mjesto prema redoslijedu njihovih oznaka KN:

Tvar

Opis KN (ako je različit)

Oznaka KN

Broj CAS

„Metil 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilat (PMK metil glicidat)

 

2932 99 00

13605-48-6

3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilna kiselina (PMK glicidna kiselina)

 

2932 99 00

2167189-50-4

Alfa-fenilacetoacetamid (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Metil 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilat

(BMK metil glicidat)

 

2918 99 90

80532-66-7

2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilna kiselina

(BMK glicidna kiselina)

 

2918 99 90

25547-51-7

Metil alfa-fenilacetoacetat (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5”;

(2)

tablica „Kategorija 2.” mijenja se kako slijedi:

(a)

u unosu za tvar antranilna kiselina oznaka KN „2922 43 00” zamjenjuje se oznakom „ex 2922 43 00”;

(b)

umeće se sljedeći unos u popis tvari na odgovarajuće mjesto prema redoslijedu oznake KN:

Tvar

Naziv KN (ako je drukčiji)

Oznaka KN

Broj CAS

„Crveni fosfor

 

2804 70 00

7723-14-0”;

(3)

u unosu za tvar sumporna kiselina u tablici „Kategorija 3.” oznaka KN „2807 00 10” zamjenjuje se oznakom „2807 00 00”;

(4)

tablica „Kategorija 4.” mijenja se kako slijedi:

(a)

u unosu za lijekove i veterinarsko-medicinske proizvode koji sadrže efedrin ili soli efedrina oznaka KN „3003 40 20” zamjenjuje se oznakom „3003 41 00”, a oznaka KN „3004 40 20” zamjenjuje se oznakom „3004 41 00”;

(b)

u unosu za lijekove i veterinarsko-medicinske proizvode koji sadrže pseudoefedrin ili soli pseudoefedrina oznaka KN „3003 40 30” zamjenjuje se oznakom „3003 42 00”, a oznaka KN „3004 40 30” zamjenjuje se oznakom „3004 42 00”.


Top