EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0749

Uredba Komisije (EU) 2020/749 оd 4. lipnja 2020. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorat u ili na određenim proizvodima (Tekst značajan za EGP)

C/2020/3541

OJ L 178, 8.6.2020, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj

8.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 178/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/749

оd 4. lipnja 2020.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorat u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) i članak 16. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Komisije 2008/865/EZ (2) sva odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju klorat ukinuta su nakon što klorat nije uvršten u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (3).

(2)

Za klorat nisu utvrđene specifične maksimalne razine ostataka (MRO) i, budući da ta tvar nije uvrštena u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005, trenutačno se na sve vrste hrane i hrane za životinje navedene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 primjenjuje zadana vrijednost MRO-a od 0,01 mg/kg.

(3)

Osim što se prije upotrebljavao u sredstvima za zaštitu bilja, klorat nastaje i kao nusproizvod uporabe dezinficijensâ na bazi klora u preradi hrane i vode za piće. Zbog tih načina uporabe trenutačno su u hrani prisutni primjetni ostaci klorata.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) od 2014. do 2018. prikupljala je podatke o praćenju kako bi ispitala prisutnost ostataka klorata u hrani i vodi za piće. Iz tih podataka vidljivo je da su ostaci klorata prisutni u količinama koje su često veće od zadane vrijednosti MRO-a od 0,01 mg/kg te da se količine razlikuju ovisno o izvoru i proizvodu. Iz tih se nalaza može zaključiti da se čak ni primjenom dobre prakse trenutačno ne mogu postići razine ostataka klorata koje bi bile u skladu s aktualnim MRO-om od 0,01 mg/kg.

(5)

Agencija je donijela znanstveno mišljenje o rizicima za javno zdravlje povezanima s prisutnošću klorata u hrani (4). U njemu je odredila podnošljivi dnevni unos od 3 μg po kg tjelesne mase te akutnu referentnu dozu od 36 μg po kg tjelesne mase. Agencija je zaključila da na temelju podataka prikupljenih 2014. akutna izloženost kloratu putem hrane nije veća od akutne referentne doze. U određenim podskupinama populacije, kao što su dojenčad i mala djeca s blagim i umjerenim manjkom joda, srednja vrijednost izloženosti kloratu putem hrane u europskim zemljama bila je veća od prihvatljivog dnevnog unosa.

(6)

Da bi se koordiniranim djelovanjem u nekoliko relevantnih i povezanih sektora smanjile razine klorata i izloženost kloratu, države članice 2017. dogovorile su multidisciplinarni plan djelovanja s nizom mjera koje će se poduzeti istodobno, a među ostalim odnose se na vodu za piće, higijenu te utvrđivanje privremenih maksimalnih razina ostataka za hranu i hranu za životinje.

(7)

Ova Uredba odnosi se na utvrđivanje privremenih maksimalnih razina ostataka u hrani. Za taj su postupak države članice i subjekti u poslovanju s hranom u razdoblju od 2014. do 2018. prikupili mnogo podataka o prisutnosti. Iz podataka se može uočiti trend smanjenja razina, što upućuje na to da su proizvođačke prakse u određenoj mjeri već poboljšane. Konkretno za klorat, za koji ostaci nisu posljedica uporabe pesticida, nego uporabe otopina na bazi klora u preradi hrane i tretiranju vode za piće, maksimalne razine ostataka trebale bi biti „najniže razine koje se realno mogu ostvariti” (načelo ALARA) primjenom dobre proizvođačke prakse, no uz osiguravanje da se pritom može primjenjivati dobra higijenska praksa. Tim pristupom osigurava se da subjekti u poslovanju s hranom primjenjuju mjere za sprečavanje zadržavanja klorata u hrani i za najveće moguće smanjenje razina klorata u hrani kako bi se zaštitilo javno zdravlje, no da pritom uzimaju u obzir i potrebu da hrana bude mikrobiološki sigurna.

(8)

Privremeni MRO-i za klorat utvrđeni prema načelu ALARA utemeljeni su na 95. percentilu podataka o prisutnosti klorata, uzimajući u obzir uporabu propisno tretirane vode za piće u preradi hrane. Privremene MRO-e trebalo bi preispitati najkasnije pet godina od objave ove Uredbe, uzimajući u obzir moguće novosti koje se odnose na higijenu, vodu za piće ili napredak subjekata u poslovanju s hranom u smanjivanju razina klorata, ili bi ih trebalo preispitati i prije ako se pojave nove informacije i podaci zbog kojih bi to bilo opravdano.

(9)

Komisija je zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije u vezi s prikladnim granicama određivanja ostataka klorata u određenim proizvodima.

(10)

Na temelju znanstvenog mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra predloženi MRO-i ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(11)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Privremeni MRO-i za klorat moraju se preispitati najkasnije 8. lipnja 2025.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. lipnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2008/865/EZ od 10. studenoga 2008. o neuvrštenju klorata u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (SL L 307, 18.11.2008., str. 7.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(4)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2015. Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of chlorate in food („Znanstveno mišljenje o rizicima za javno zdravlje povezanima s prisutnošću klorata u hrani”). EFSA Journal 2015.;13(6):4135, 103 str.


PRILOG

U dio A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dodaje se sljedeći stupac koji se odnosi na klorat:

„Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (a)

Klorat (A)

(1)

(2)

(3)

0100000

 

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

0110000

 

Agrumi

0,05

0110010

 

Grejp

 

0110020

 

Naranča

 

0110030

 

Limun

 

0110040

 

Limeta

 

0110050

 

Mandarina

 

0110990

 

Ostalo (2)

 

0120000

 

Orašasti plodovi

0,1

0120010

 

Bademi

 

0120020

 

Brazilski orasi

 

0120030

 

Indijski oraščići

 

0120040

 

Kesteni

 

0120050

 

Kokosovi orasi

 

0120060

 

Lješnjaci

 

0120070

 

Makadamije/australski oraščići

 

0120080

 

Pekan orasi

 

0120090

 

Pinjoli

 

0120100

 

Pistacije

 

0120110

 

Orasi

 

0120990

 

Ostalo (2)

 

0130000

 

Jezgričavo voće

0,05

0130010

 

Jabuka

 

0130020

 

Kruška

 

0130030

 

Dunja

 

0130040

 

Mušmula

 

0130050

 

Nešpula/japanska mušmula

 

0130990

 

Ostalo (2)

 

0140000

 

Koštuničavo voće

0,05

0140010

 

Marelica

 

0140020

 

Trešnja (slatka)

 

0140030

 

Breskva

 

0140040

 

Šljiva

 

0140990

 

Ostalo (2)

 

0150000

 

Bobičasto i sitno voće

0,05

0151000

(a)

grožđe

 

0151010

 

Stolno grožđe

 

0151020

 

Vinsko grožđe

 

0152000

(b)

jagode

 

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

0153010

 

Kupine

 

0153020

 

Ostružnice

 

0153030

 

Maline (crvene i žute)

 

0153990

 

Ostalo (2)

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

0154010

 

Borovnice

 

0154020

 

Brusnice

 

0154030

 

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

0154040

 

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

0154050

 

Šipak

 

0154060

 

Dud (bijeli i crni)

 

0154070

 

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

0154080

 

Bobice bazge

 

0154990

 

Ostalo (2)

 

0160000

 

Razno voće

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

0161010

 

Datulja

0,3

0161020

 

Smokva

0,3

0161030

 

Stolna maslina

0,7

0161040

 

Kumkvat

0,3

0161050

 

Karambola

0,3

0161060

 

Kaki/japanska jabuka

0,3

0161070

 

Jamun

0,3

0161990

 

Ostalo (2)

0,3

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

0,3

0162010

 

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

0162020

 

Liči

 

0162030

 

Marakuja

 

0162040

 

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0162050

 

Zvjezdasta jabuka

 

0162060

 

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0162990

 

Ostalo (2)

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

0,3

0163010

 

Avokado

 

0163020

 

Banana

 

0163030

 

Mango

 

0163040

 

Papaja

 

0163050

 

Nar/šipak

 

0163060

 

Tropska jabuka

 

0163070

 

Guava

 

0163080

 

Ananas

 

0163090

 

Kruhovac

 

0163100

 

Durian

 

0163110

 

Bodljikava anona/guanabana

 

0163990

 

Ostalo (2)

 

0200000

 

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

0210000

 

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0211000

(a)

krumpir

0,05

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,05

0212010

 

Kasava/manioka

 

0212020

 

Slatki krumpir

 

0212030

 

Jam

 

0212040

 

Maranta

 

0212990

 

Ostalo (2)

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

0,15

0213010

 

Cikla

 

0213020

 

Mrkva

 

0213030

 

Celer korjenaš

 

0213040

 

Hren

 

0213050

 

Čičoka

 

0213060

 

Pastrnjak

 

0213070

 

Korijen peršina

 

0213080

 

Rotkvica

 

0213090

 

Turovac/bijeli korijen

 

0213100

 

Stočna koraba

 

0213110

 

Repa

 

0213990

 

Ostalo (2)

 

0220000

 

Lukovičasto povrće

 

0220010

 

Češnjak

0,7

0220020

 

Luk

0,5

0220030

 

Ljutika

0,5

0220040

 

Mladi luk i velški luk

0,5

0220990

 

Ostalo (2)

0,05

0230000

 

Plodovito povrće

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

0231010

 

Rajčica

0,1

0231020

 

Paprika

0,3

0231030

 

Patlidžan

0,4

0231040

 

Bamija

0,1

0231990

 

Ostalo (2)

0,1

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,2

0232010

 

Krastavac

 

0232020

 

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232030

 

Tikvice

 

0232990

 

Ostalo (2)

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,08

0233010

 

Dinja

 

0233020

 

Bundeva

 

0233030

 

Lubenica

 

0233990

 

Ostalo (2)

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,1

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,1

0240000

 

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

0241010

 

Brokula

0,4

0241020

 

Cvjetača

0,06

0241990

 

Ostalo (2)

0,06

0242000

(b)

glavate kupusnjače

0,07

0242010

 

Kelj pupčar

 

0242020

 

Glavati kupus

 

0242990

 

Ostalo (2)

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

0243010

 

Pekinški kupus

0,06

0243020

 

Kelj

0,2

0243990

 

Ostalo (2)

0,06

0244000

(d)

korabe

0,06

0250000

 

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,7

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

0251010

 

Matovilac

 

0251020

 

Salata

 

0251030

 

Širokolisna endivija

 

0251040

 

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

0251050

 

Barica

 

0251060

 

Rikola

 

0251070

 

Crvena gorušica

 

0251080

 

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

0251990

 

Ostalo (2)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

 

0252010

 

Špinat

 

0252020

 

Tušt

 

0252030

 

Blitva

 

0252990

 

Ostalo (2)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

 

0254000

(d)

potočarke

 

0255000

(e)

cikorije

 

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0256010

 

Vrtna krasuljica

 

0256020

 

Vlasac

 

0256030

 

Lišće celera

 

0256040

 

Peršin

 

0256050

 

Kadulja

 

0256060

 

Ružmarin

 

0256070

 

Majčina dušica/timijan

 

0256080

 

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

0256090

 

Lovor

 

0256100

 

Estragon

 

0256990

 

Ostalo (2)

 

0260000

 

Mahunarke

0,35

0260010

 

Grah (s mahunama)

 

0260020

 

Grah (bez mahuna)

 

0260030

 

Grašak (s mahunama)

 

0260040

 

Grašak (bez mahuna)

 

0260050

 

Leća

 

0260990

 

Ostalo (2)

 

0270000

 

Stabljičasto povrće

0,25

0270010

 

Šparoge

 

0270020

 

Karda

 

0270030

 

Trakasti celer

 

0270040

 

Slatki komorač

 

0270050

 

Artičoka

 

0270060

 

Poriluk

 

0270070

 

Rabarbara

 

0270080

 

Mladice bambusa

 

0270090

 

Palmine srčike

 

0270990

 

Ostalo (2)

 

0280000

 

Gljive, mahovine i lišajevi

 

0280010

 

Kultivirane gljive

0,7

0280020

 

Divlje gljive

0,7

0280990

 

Mahovine i lišajevi

0,05

0290000

 

Alge i prokariotski organizmi

0,05

0300000

 

MAHUNARKE

0,35

0300010

 

Grah

 

0300020

 

Leća

 

0300030

 

Grašak

 

0300040

 

Lupine

 

0300990

 

Ostalo (2)

 

0400000

 

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

 

0401000

 

Sjeme uljarica

0,05

0401010

 

Sjemenke lana

 

0401020

 

Kikiriki

 

0401030

 

Sjemenke maka

 

0401040

 

Sjemenke sezama

 

0401050

 

Sjemenke suncokreta

 

0401060

 

Sjemenke uljane repice

 

0401070

 

Soja

 

0401080

 

Sjemenke gorušice

 

0401090

 

Sjemenke pamuka

 

0401100

 

Bučine sjemenke

 

0401110

 

Sjemenke šafranike

 

0401120

 

Sjemenke borača

 

0401130

 

Sjemenke zubastog lanka

 

0401140

 

Sjemenke konoplje

 

0401150

 

Ricinus

 

0401990

 

Ostalo (2)

 

0402000

 

Plodovi uljarica

0,7

0402010

 

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

 

Koštice uljne palme

 

0402030

 

Plodovi uljne palme

 

0402040

 

Kapok

 

0402990

 

Ostalo (2)

 

0500000

 

ŽITARICE

0,05

0500010

 

Ječam

 

0500020

 

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0500030

 

Kukuruz

 

0500040

 

Proso

 

0500050

 

Zob

 

0500060

 

Riža

 

0500070

 

Raž

 

0500080

 

Sirak

 

0500090

 

Pšenica

 

0500990

 

Ostalo (2)

 

0600000

 

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,05

0610000

 

Čajevi

 

0620000

 

Zrna kave

 

0630000

 

Biljne infuzije

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

0631010

 

Rimska kamilica

 

0631020

 

Hibiskus

 

0631030

 

Ruža

 

0631040

 

Jasmin

 

0631050

 

Lipa

 

0631990

 

Ostalo (2)

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

0632010

 

Jagoda

 

0632020

 

Rooibos

 

0632030

 

Mate čaj/maté

 

0632990

 

Ostalo (2)

 

0633000

(c)

iz korijena

 

0633010

 

Odoljen

 

0633020

 

Ginseng

 

0633990

 

Ostalo (2)

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

0640000

 

Kakao u zrnu

 

0650000

 

Rogač

 

0700000

 

HMELJ

0,05

0800000

 

ZAČINI

 

0810000

 

Začini od sjemenki

0,07

0810010

 

Anis

 

0810020

 

Crni kim

 

0810030

 

Celer

 

0810040

 

Korijandar

 

0810050

 

Kumin

 

0810060

 

Kopar

 

0810070

 

Komorač

 

0810080

 

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

0810090

 

Muškatni oraščić

 

0810990

 

Ostalo (2)

 

0820000

 

Začini od plodova

0,07

0820010

 

Piment

 

0820020

 

Sečuanski papar

 

0820030

 

Kim

 

0820040

 

Kardamom

 

0820050

 

Bobice kleke/borovice

 

0820060

 

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

0820070

 

Vanilija

 

0820080

 

Tamarind/indijska datulja

 

0820990

 

Ostalo (2)

 

0830000

 

Začini od kore

0,07

0830010

 

Cimet

 

0830990

 

Ostalo (2)

 

0840000

 

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

0840010

 

Slatki korijen

0,07

0840020

 

Đumbir (10)

 

0840030

 

Kurkuma

0,07

0840040

 

Hren (11)

 

0840990

 

Ostalo (2)

0,07

0850000

 

Začini od pupoljaka

0,07

0850010

 

Klinčić

 

0850020

 

Kapari

 

0850990

 

Ostalo (2)

 

0860000

 

Začini od tučka

0,07

0860010

 

Šafran

 

0860990

 

Ostalo (2)

 

0870000

 

Začini od ljuski

0,07

0870010

 

Muškatni orah

 

0870990

 

Ostalo (2)

 

0900000

 

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,05

0900010

 

Korijen šećerne repe

 

0900020

 

Šećerna trska

 

0900030

 

Korijen cikorije

 

0900990

 

Ostalo (2)

 

1000000

 

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

 

Proizvodi od

 

1011000

(a)

svinje

 

1011010

 

Mišić

0,05

1011020

 

Masno tkivo

0,1*

1011030

 

Jetra

0,05

1011040

 

Bubreg

0,05

1011050

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05

1011990

 

Ostalo (2)

0,05

1012000

(b)

goveda

 

1012010

 

Mišić

0,05

1012020

 

Masno tkivo

0,1*

1012030

 

Jetra

0,05

1012040

 

Bubreg

0,05

1012050

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05

1012990

 

Ostalo (2)

0,05

1013000

(c)

ovce

 

1013010

 

Mišić

0,05

1013020

 

Masno tkivo

0,1*

1013030

 

Jetra

0,05

1013040

 

Bubreg

0,05

1013050

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05

1013990

 

Ostalo (2)

0,05

1014000

(d)

koze

 

1014010

 

Mišić

0,05

1014020

 

Masno tkivo

0,1*

1014030

 

Jetra

0,05

1014040

 

Bubreg

0,05

1014050

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05

1014990

 

Ostalo (2)

0,05

1015000

(e)

konja

 

1015010

 

Mišić

0,05

1015020

 

Masno tkivo

0,1*

1015030

 

Jetra

0,05

1015040

 

Bubreg

0,05

1015050

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05

1015990

 

Ostalo (2)

0,05

1016000

(f)

peradi

 

1016010

 

Mišić

0,05

1016020

 

Masno tkivo

0,1*

1016030

 

Jetra

0,05

1016040

 

Bubreg

0,05

1016050

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05

1016990

 

Ostalo (2)

0,05

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

1017010

 

Mišić

0,05

1017020

 

Masno tkivo

0,1*

1017030

 

Jetra

0,05

1017040

 

Bubreg

0,05

1017050

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05

1017990

 

Ostalo (2)

0,05

1020000

 

Mlijeko

0,1

1020010

 

Krava

(+)

1020020

 

Ovca

(+)

1020030

 

Koza

(+)

1020040

 

Kobila

(+)

1020990

 

Ostalo (2)

 

1030000

 

Ptičja jaja

0,05

1030010

 

Kokoš

 

1030020

 

Patka

 

1030030

 

Guska

 

1030040

 

Prepelica

 

1030990

 

Ostalo (2)

 

1040000

 

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05*

1050000

 

Vodozemci i gmazovi

0,05

1060000

 

Kopneni beskralježnjaci

0,05

1070000

 

Divlji kopneni kralježnjaci

0,05

1100000

 

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

1200000

 

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

1300000

 

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

(*)

Granica analitičkog određivanja

(a)

Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-i nalazi se u Prilogu I.

Klorat (A)

(A)

Kako bi se uzela u obzir posebnost ostataka klorata, u skladu s člankom 20. stavkom 1. ove Uredbe u prerađenoj hrani (koja za potrebe ove Uredbe obuhvaća i hranu koja je dobivena postupcima navedenima u članku 2. stavku 1. točki (n) Uredbe (EZ) br. 852/2004) koja je bila u kontaktu s proizvodima koji sadržavaju ostatke klorata ili koja sadržava sastojke s takvim ostacima, kao što su pomoćne tvari u preradi ili voda za piće, koji su upotrijebljeni u skladu s odgovarajućim pravnim zahtjevima, te dodatne količine ostataka klorata trebalo bi uzeti u obzir pri utvrđivanju dopuštene količine ostataka klorata u ili na navedenim prerađenim prehrambenim proizvodima. Te dodatne količine ostataka mora dokazati subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje.

(+)

Uključuje sirovo mlijeko, toplinski obrađeno mlijeko i mlijeko za proizvodnju mliječnih proizvoda kako je definirano u Uredbi (EU) br. 1308/2013. MRO se primjenjuje na mlijeko spremno za uporabu (koje se kao takvo stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača)

1020010 Krava

(+)

Uključuje sirovo mlijeko, toplinski obrađeno mlijeko i mlijeko za proizvodnju mliječnih proizvoda. MRO se primjenjuje na mlijeko spremno za uporabu (koje se kao takvo stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača)

1020020 Ovca

1020030 Koza

1020040 Kobila“


Top