EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0745

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/745 оd 4. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1042 u pogledu odgode datumâ primjene određenih mjera u kontekstu pandemije COVID-a 19 (Tekst značajan za EGP)

C/2020/3598

SL L 176, 5.6.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/745/oj

5.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/745

оd 4. lipnja 2020.

o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1042 u pogledu odgode datumâ primjene određenih mjera u kontekstu pandemije COVID-a 19

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (1), a posebno njezin članak 23., članak 31. i članak 62. stavak 15.,

budući da:

(1)

Mjere koje su uvedene kako bi se ograničilo širenje pandemije COVID-a 19 ozbiljno otežavaju pripreme država članica i zrakoplovne industrije za primjenu niza nedavno donesenih provedbenih uredbi u području zrakoplovne sigurnosti.

(2)

Mjere ograničavanja kontakata, promjene uvjeta rada i raspoloživosti osoblja te dodatno radno opterećenje potrebno za svladavanje znatnih negativnih posljedica pandemije COVID-a 19 svim subjektima otežavaju pripremu za primjenu tih provedbenih uredbi.

(3)

Države članice ne mogu primijeniti nove zahtjeve koji se odnose na testiranje na alkohol, programe podrške i psihološke procjene pilota koji su uvedeni Uredbom Komisije (EU) 2018/1042 (2) od 14. kolovoza 2020. kako je u toj uredbi predviđeno, jer su uvele niz mjera ograničavanja kontakata. Države članice ne mogu osigurati da posade mogu postupati u skladu s novim obvezama koje su uvedene Uredbom (EU) 2018/1042 jer bi to smanjilo raspoloživost posada kad se letovi ponovno uspostave u kontekstu oporavka od pandemije COVID-a 19. Stoga bi datum primjene tih zahtjeva trebalo odgoditi za šest mjeseci kako bi se državama članicama omogućilo da ublaže negativne učinke kašnjenja primjene tih mjera uzrokovanog pandemijom COVID-a 19.

(4)

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa potvrdila je Komisiji da je moguće odgoditi primjenu odredaba iz uvodne izjave 3., a da se pri tome ne ugrozi sigurnost zrakoplovstva jer je riječ o vrlo ograničenom razdoblju u kojem će u kontekstu oporavka od pandemije COVID-a 19 ponovna uspostava zračnog prometa vjerojatno biti spora i postepena pa će rizici zbog kojih se uvode testiranja na psihoaktivne tvari i programi psihološke podrške stoga biti manji.

(5)

Kako bi se trenutačno smanjio pritisak na nacionalna tijela i sve dionike tijekom pandemije COVID-a 19 i omogućilo im se da prilagode svoje planove za kasniju primjenu predmetnih odredaba, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od njezine objave u Službenom listu Europske unije.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 127. Uredbe (EU) 2018/1139,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/1042 treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, članak 1. točke 1. i 3. primjenjuju se od 14. veljače 2021., a točka 3. podtočka (f) i točka 6. podtočka (b) Priloga primjenjuju se od 14. kolovoza 2018.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. lipnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2018/1042 оd 23. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s uvođenjem programa podrške, psihološke procjene letačke posade i sustavnog i nasumičnog testiranja na psihoaktivne tvari kako bi se osigurala zdravstvena sposobnost članova letačke i kabinske posade te u pogledu opremanja novoproizvedenih turbinskih aviona s najvećom certificiranom masom pri uzlijetanju ne većom od 5 700 kg koji mogu prevoziti šest do devet putnika sustavom za upozoravanje i prepoznavanje terena (SL L 188, 25.7.2018., str. 3.).


Top