EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0622

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/622 оd 29. travnja 2020. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2020/2922

OJ L 144, 7.5.2020, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/622/oj

7.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/622

оd 29. travnja 2020.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature priložene Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2020.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Naziv robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Pravokutna prednja ploča automobilskog radija poznata kao „upravljačka ploča”, opremljena s nekoliko tipki za aktiviranje različitih radijskih funkcija. Izrađena je od plastične mase. Na tipkama/sklopkama su laserski ugravirani natpisi.

Proizvod se predstavlja bez električnih ili elektroničkih komponenti.

(Vidjeti slike)  (*1).

8529 90 92

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 2(b) uz odsjek XVI. i nazivima oznaka KN 8529, 8529 90 i 8529 90 92 .

Proizvod ima izravnu ulogu u uporabi automobilskog radija. Riječ je o ključnom elementu za njegov rad koji omogućuje aktivaciju kontaktnih točaka, a time i pristup različitim radijskim funkcijama. Njegova struktura i način rada isključuju bilo kakvu uporabu osim kao sastavnog dijela automobilskog radija (vidjeti presudu Suda od 15. veljače 2007., RUMA GmbH protiv Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Stoga se smatra dijelom radija. Proizvod se stoga razvrstava u oznaku 8529 kao ostali dijelovi za aparate iz tarifnog broja 8527.

Razvrstavanje u oznaku KN 8529 90 49 isključeno je jer proizvod nije „ormar ili kućište” u smislu tarifnog broja 8529, nego samo prednja ploča automobilskog radija (vidjeti i Objašnjenja kombinirane nomenklature za podbrojeve 8529 90 41 i 8529 90 49 , treći stavak).

Stoga se proizvod razvrstava u oznaku KN 8529 90 92 kao ostali dijelovi za aparate iz tarifnog broja 8527.

Image 1

Image 2


(*1)  Slike su isključivo informativne.


Top