EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0533

Uredba (EU) 2020/533 Europske središnje banke od 15. travnja 2020. o produljenju rokova za dostavljanje statističkih podataka (ESB/2020/23)

OJ L 119, 17.4.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/533/oj

17.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 119/15


UREDBA (EU) 2020/533 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 15. travnja 2020.

o produljenju rokova za dostavljanje statističkih podataka (ESB/2020/23)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 5. stavak 1. i članak 12. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1.,

budući da:

(1)

Obveze statističkog izvješćivanja propisane odgovarajućim uredbama Europske središnje banke (ESB) odražavaju potrebe za statističkim podacima Eurosustava, međutim trenutna pandemija koronavirusa 2019 (COVID-19) može predstavljati značajne izazove za statističke izvještajne jedinice.

(2)

Stoga može biti potrebno omogućiti produljenje rokova za dostavljanje određenih statističkih podataka za određeno vremensko razdoblje. Odluka kojom se to omogućuje trebala bi biti donesena brzo i učinkovito kako bi bila djelotvorna.

(3)

Kako bi se pravodobno reagiralo na trenutno stanje pandemije, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prenošenje ovlasti za produljenje rokova za statističko izvješćivanje

1.   Upravno vijeće ovime prenosi Izvršnom odboru ovlast za produljenje rokova za dostavljanje statističkih podataka koji se zahtijevaju na temelju uredbi Europske središnje banke (ESB) navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.   Prilikom donošenja odluke o produljenju roka za dostavljanje statističkih podataka, Izvršni odbor uzima u obzir:

(a)

učestalost izvješćivanja na temelju svake uredbe ESB-a navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(b)

utjecaj širenja bolesti COVID-19 na izvješćivanje i sposobnost osiguranja kvalitete podataka izvještajnih jedinica i sposobnosti nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro i ESB-a da provedu potrebne provjere statističkih podataka;

(c)

hitnost prikupljanja predmetnih podataka za izvršenje zadaća Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) od strane ESB-a- i nacionalnih središnjih banaka;

(d)

potrebu usmjeravanja sredstava ESB-a i NSB-a na prikupljanje onih podataka koji se najhitnije zahtijevaju za izvršavanje zadaća ESSB-a od strane ESB-a i nacionalnih središnjih banaka.

3.   Svaka odluka Izvršnog odbora u skladu sa stavkom 1. uzima u obzir savjet Odbora za statistiku ESSB-a u njegovu redovitom sastavu. Za potrebe savjetovanja Izvršnog odbora Odbor za statistiku ESSB-a uzima u obzir potrebe korisnika podataka.

4.   Produljenje rokova za dostavu statističkih podataka može se odnositi samo na izvješćivanje koje dospijeva 31. prosinca 2020.

5.   Rokovi za dostavljanje statističkih podataka ne smiju se produljiti nakon 30. lipnja 2021.

6.   Upravno vijeće se izvješćuje na redovnoj tromjesečnoj osnovi o svakoj odluci koju Izvršni odbor donese u skladu sa stavkom 1.

7.   Odnosne izvještajne jedinice izvješćuju se o svakoj odluci koju donese Izvršni odbor u skladu sa stavkom 1.

8.   Upravno vijeće ovime također prenosi ovlast Izvršnom odboru da produlji rokove za prijenos statističkih podataka iz stavka 1. od strane nacionalnih središnjih banaka ESB-u. Svaka odluka koju Izvršni odbor donese na temelju ovog stavka podudara se s odgovarajućom odlukom koju Izvršni odbor donese u skladu sa stavkom 1.

Članak 2.

Završna odredba

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i neposredno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 15. travnja 2020.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 318, 27,11.1998., str. 8.


PRILOG

Popis uredbi ESB-a

1.   

Uredba (EU) br. 1409/2013 Europske središnje banke od 28. studenoga 2013. o statistici platnog prometa (ESB/2013/43) (SL L 352, 24.12.2013., str. 18.)

2.   

Uredba (EU). 2018/231 Europske središnje banke od 26. siječnja 2018. o statističkim izvještajnim zahtjevima za mirovinske fondove (ESB/2018/2) (SL L 45, 17.2.2018., str. 3.)

3.   

Uredba (EU) br. 1374/2014 Europske središnje banke od 28. studenoga 2014. o statističkim izvještajnim zahtjevima za osiguravajuća društva (ESB/2014/50) (SL L 366, 20.12.2014., str. 36)


Top