EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0479

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/479 оd 1. travnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (Tekst značajan za EGP)

C/2020/1906

OJ L 102, 2.4.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implicitno stavljeno izvan snage 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/479/oj

2.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 102/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/479

оd 1. travnja 2020.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 38. točku (d),

budući da:

(1)

Proizvodi koji se uvoze iz treće zemlje mogu se staviti na tržište Unije kao ekološki ako su obuhvaćeni potvrdom o inspekciji koju su izdala nadležna tijela, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove priznate treće zemlje odnosno priznato kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova.

(2)

Kako bi se osigurala sukladnost s člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i sljedivost uvezenih proizvoda tijekom distribucije, uključujući transport iz trećih zemalja, Uredbom Komisije (EZ) br. 1235/2008 (2), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2020/25 (3), propisano je da potvrdu o inspekciji izdaje relevantno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova prije nego što pošiljka napusti treću zemlju ili zemlju podrijetla. To kontrolno tijelo mora potpisati izjavu u polju 18. potvrde nakon što je provelo dokumentacijsku provjeru na temelju svih relevantnih dokumenata inspekcije uključujući, među ostalim, prijevozne isprave.

(3)

Čini se da u nekim slučajevima kompletne prijevozne isprave nisu na raspolaganju kontrolnom tijelu na vrijeme za uključivanje svih informacija o prijevozu u potvrdu o inspekciji prije nego što pošiljka napusti treću zemlju. Stoga je primjereno propisati da relevantno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova mora provjeriti informacije sadržane u dokumentima o prijevozu i uključiti ih u potvrdu o inspekciji u roku od najviše 10 dana od izdavanja potvrde o inspekciji, a u svakom slučaju prije nego što nadležna tijela države članice ovjere potvrdu o inspekciji.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1235/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Budući da su te izmjene neophodne za primjenu članka 13. Uredbe (EZ) br. 1235/2008 kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2020/25, ova Uredba trebala bi se primjenjivati retroaktivno od datuma stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) 2020/25.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1235/2008

Članak 13. Uredbe (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

u stavku 2. trećem podstavku dodaje se sljedeća rečenica:

„Ako tiskana i rukom potpisana potvrda o inspekciji u poljima 16. i 17. i u relevantnim rubrikama u polju 13. ne sadržava informacije u vezi s dokumentima o prijevozu, ili ako se te informacije razlikuju od onih dostupnih u sustavu TRACES, nadležna tijela relevantne države članice i prvi supotpisnik u svrhu verifikacije i ovjere potvrde o inspekciji uzimaju u obzir samo informacije dostupne u sustavu TRACES.”;

(2)

u stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji izdaje tu potvrdu o inspekciji i potpisuje izjavu u polju 18. potvrde tek nakon što je provela dokumentacijsku provjeru na temelju svih relevantnih dokumenata inspekcije, posebice uključujući proizvodni plan za dotični proizvod i komercijalne isprave, te, ako to nalaže procjena rizika, nakon što je provela fizičku provjeru pošiljke. Informacije u vezi s dokumentima o prijevozu u polju 13., posebice broj pakiranjâ i neto masa, te informacije u poljima 16. i 17. potvrde o inspekciji koje se odnose na prijevozna sredstva i dokumente o prijevozu uključuju se u potvrdu o inspekciji u roku od najviše 10 dana od izdavanja potvrde i, u svakom slučaju, prije nego što nadležna tijela države članice ovjere potvrdu o inspekciji.”

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. veljače 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/25 od 13. siječnja 2020. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 8, 14.1.2020., str. 18.).


Top