EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0178

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/178 оd 31. siječnja 2020. o prezentiranju informacija o zabranama u pogledu unošenja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća putnicima koji stižu iz trećih zemalja i korisnicima poštanskih usluga te klijentima određenih specijaliziranih subjekata

C/2020/440

SL L 37, 10.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/178/oj

10.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 37/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/178

оd 31. siječnja 2020.

o prezentiranju informacija o zabranama u pogledu unošenja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća putnicima koji stižu iz trećih zemalja i korisnicima poštanskih usluga te klijentima određenih specijaliziranih subjekata

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 45. stavak 1. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/2031 propisano je da države članice, morske luke, zračne luke i međunarodni prijevoznici putnicima moraju staviti na raspolaganje informacije o zabranama i zahtjevima u pogledu unosa bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije.

(2)

Poštanske službe i specijalizirani subjekti uključeni u prodaju preko ugovora na daljinu također su dužni staviti te informacije na raspolaganje svojim klijentima.

(3)

Informacije bi trebalo prezentirati na takav način da su brzo i lako razumljive. Informacije bi stoga trebale sadržavati i vizualni prikaz sljedećih zabranjenih predmeta koje putnici nose sa sobom: bilje za sadnju, rezano cvijeće, voće i povrće.

(4)

Radi jasnoće trebalo bi uključiti i poruku o najvažnijim pravilima i zahtjevima u pogledu unosa bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije. Ta bi poruka trebala sadržavati informacije o voću koje je izuzeto od zahtjeva u pogledu fitosanitarnog certifikata u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2016/2031, o trećim zemljama iz kojih se bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti mogu unositi na područje Unije bez fitosanitarnog certifikata i o područjima Unije iz kojih se bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti na područje Unije mogu unositi samo uz fitosanitarni certifikat.

(5)

Te bi informacije trebalo staviti na raspolaganje na svim točkama ulaska u Uniju i u svim prijevoznim sredstvima kojima se ulazi u Uniju. Države članice trebale bi i slobodno izabrati dodatne točke, kao što su točke odlaska iz Unije u treće zemlje, kako bi te informacije bile pravovremeno dostupne putnicima koji će se kasnije vraćati iz tih zemalja u Uniju.

(6)

Ova bi Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana njezine objave kako bi se osiguralo da putnici, korisnici poštanskih usluga i klijenti specijaliziranih subjekata uključenih u prodaju preko ugovora na daljinu budu informirani što je prije moguće o primjeni novih pravila.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prezentacija informacija putnicima koji stižu iz trećih zemalja i korisnicima poštanskih usluga te klijentima određenih specijaliziranih subjekata

1.   Države članice, morske luke, zračne luke i međunarodni prijevoznici dužni su postaviti plakate s informacijama utvrđenima u Prilogu na svim točkama ulaska u Uniju, ili u svim prijevoznim sredstvima kojima se ulazi u Uniju, za sve putnike koji stižu iz trećih zemalja.

Države članice, morske luke, zračne luke i međunarodni prijevoznici mogu postaviti plakate iz prvog podstavka i na točkama odlaska iz Unije.

2.   Pružatelji poštanskih usluga i specijalizirani subjekti uključeni u prodaju preko ugovora na daljinu svojim klijentima stavljaju na raspolaganje, barem putem interneta, informacije utvrđene u Prilogu.

3.   Informacije utvrđene u Prilogu postavljaju se na lako vidljivim točkama, na fizičkim lokacijama i na internetu.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. siječnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.


PRILOG

Plakat iz članka 1.

Image 1


Top