EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O1692

Smjernica (EU) 2020/1692 Europske središnje banke od 25. rujna 2020. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2020/46)

OJ L 379, 13.11.2020, p. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/1692/oj

13.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 379/94


SMJERNICA (EU) 2020/1692 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 25. rujna 2020.

o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava

(ESB/2020/46)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju njegova članka 3. stavka 1., članak 9. stavak 2., članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 18. stavak 2. te prvi stavak članka 20.,

budući da:

(1)

Potrebno je prilagoditi okvir Eurosustava za kontrolu i vrednovanje rizika kako bi se uzela u obzir činjenica da nezakonodavne pokrivene obveznice (tj. ugovorne pokrivene obveznice) više ne bi trebale biti prihvaćene kao kolateral Eurosustava.

(2)

Smjernicu (EU) 2016/65 Europske središnje banke (ESB/2015/35) (1) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica (EU) 2016/65 (ESB/2015/35) mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (b) riječi „kao i pokrivene obveznice velikog iznosa usklađene s UCITS-om” zamjenjuju se sljedećim riječima: „kao i pokrivene obveznice velikog iznosa”;”;

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

zakonodavne pokrivene obveznice osim pokrivenih obveznica velikog iznosa, multi cédulas i dužničkih instrumenata koje izdaju i. nefinancijska društva, ii. društva u državnom sektoru i iii. agencije koje su nekreditne institucije koje ne ispunjavaju kvantitativne kriterije utvrđene u Prilogu XII.a Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), uključene su u kategoriju III. korektivnih faktora;”;

(2)

u Prilogu, tablica 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 1.

Kategorije korektivnih faktora za prihvatljivu utrživu imovinu na temelju vrste izdavatelja i/ili vrste imovine

Kategorija I.

Kategorija II.

Kategorija III.

Kategorija IV.

Kategorija V.

dužnički instrumenti koje izdaje središnja država

dužnički certifikati ESB-a

dužnički certifikati koje su izdale nacionalne središnje banke prije datuma usvajanja eura u svojim odnosnim državama članicama

dužnički instrumenti koje izdaju lokalna i regionalna država

dužnički instrumenti koje izdaju subjekti (kreditne institucije ili nekreditne institucije) koje Eurosustav klasificira kao agencije i koje ispunjavaju kvantitativne kriterije utvrđene u Prilogu XII.a Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

dužnički instrumenti koje izdaju multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije

pokrivene bankovne obveznice velikog iznosa

Zakonodavne pokrivene obveznice osim pokrivenih obveznica velikog iznosa

multi cédulas

dužnički instrumenti koje izdaju nefinancijska društva, društva u državnom sektoru i agencije koje su nekreditne institucije koje ne ispunjavaju kvantitativne kriterije utvrđene u Prilogu XII.a Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

neosigurani dužnički instrumenti koje izdaju kreditne institucije i agencije koje su kreditne institucije koje ne ispunjavaju kvantitativne kriterije utvrđene u Prilogu XII.a Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

neosigurani dužnički instrumenti koje izdaju financijska društva osim kreditnih institucija

vrijednosni papiri osigurani imovinom”

Članak 2.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.

2.   Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Smjernicom i primjenjuju ih od 1. siječnja 2021. One obavješćuju Europsku središnju banku o propisima i sredstvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 6. studenoga 2020.

Članak 3.

Adresati

Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama država članica čija je valuta euro.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 25. rujna 2020.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  Smjernica (EU) 2016/65 Europske središnje banke od 18. studenoga 2015. o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2015/35) (SL L 14, 21.1.2016., str. 30.).


Top