EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0363

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/363 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima u pogledu određenih izuzeća za olovo i spojeve olova u komponentama (Tekst značajan za EGP)

C/2019/9121

OJ L 67, 5.3.2020, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/363/oj

5.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 67/119


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/363

оd 17. prosinca 2019.

o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima u pogledu određenih izuzeća za olovo i spojeve olova u komponentama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2. točku (b),

budući da:

(1)

u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (a) Direktive 2000/53/EZ države članice moraju zabraniti uporabu olova, žive, kadmija i šesterovalentnog kroma u materijalima i komponentama vozila stavljenih na tržište nakon 1. srpnja 2003.

(2)

U Prilogu II. Direktivi 2000/53/EZ navode se materijali i komponente izuzeti iz zabrane u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (a) te direktive. U skladu s Prilogom II. izuzeća 8.(e), 8.(f)(b) i 8.(g) moraju se preispitati 2019. Izuzeće 8.(j) također se mora preispitati s obzirom na najnovije informacije o tehničkom i znanstvenom napretku.

(3)

Na temelju procjene izuzeća 8.(e) i 8.(g) s obzirom na te informacije zaključeno je da trenutačno ne postoje prikladne alternative uporabi olova za materijale i komponente obuhvaćene tim izuzećima. Stoga bi trebalo utvrditi datum novog preispitivanja tih izuzeća. Međutim, izuzeće 8.(g) trebalo bi dodatno precizirati kako bi područje primjene bilo uže. Kako bi se automobilskoj industriji omogućila prilagodba tim promjenama, trenutačno područje primjene izuzeća 8.(g) trebalo bi i dalje vrijediti za tip vozila homologiran prije 1. listopada 2022., a uže područje primjene tog izuzeća trebalo bi se primjenjivati na tip vozila homologiran od tog datuma.

(4)

Na temelju procjene izuzeća 8.(f)(b) zaključeno je da ne bi trebalo produljiti uporabu olova u primjenama obuhvaćenima tim izuzećem jer postoje alternative uporabi olova u tim primjenama.

(5)

Na temelju procjene izuzeća 8.(j), kojim se izuzima uporaba olova u lemu za lemljenje laminiranog stakla, zaključeno je da za neke primjene postoje alternative uporabi olova u lemu za lemljenje laminiranog stakla. Međutim, za neke staklene ploče i primjene nije sigurno da u ovom trenutku postoje prikladne alternative uporabi olova. Stoga je primjereno za te staklene ploče i primjene utvrditi novo izuzeće 8.(k) sa strožim ograničenjem.

(6)

Izuzeće 8.(j) primjenjuje se samo na tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2020. Kako bi se osiguralo da uporaba olova i dalje bude izuzeta za one staklene ploče i primjene za koje nije sigurno da u ovom trenutku postoje prikladne alternative uporabi olova, potrebno je da se novo izuzeće 8.(k) što prije počne primjenjivati. Zbog toga bi ova Direktiva trebala hitno stupiti na snagu.

(7)

Direktivu 2000/53/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog II. Direktivi 2000/53/EZ mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 5. travnja 2020. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2019.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 269, 21.10.2000., str. 34.


PRILOG

Prilog II. Direktivi 2000/53/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

unos 8.(e) zamjenjuje se sljedećim:

„8.(e) Olovo u lemu s visokim talištem (tj. legure na bazi olova s masenim udjelom olova od 85 % ili više)

(2)

X”;

2.

unos 8.(f)(b) zamjenjuje se sljedećim:

„8.(f)(b) Olovo u sustavima igličnih konektora osim spojnog dijela konektora ožičenja vozila

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2024. i rezervni dijelovi za ta vozila

X”;

3.

unos 8.(g) zamjenjuje se sljedećim:

„8.(g)(i) Olovo u lemu za stvaranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu flip chip sklopova

Tip vozila homologiran prije 1. listopada 2022. i rezervni dijelovi za ta vozila

X

8.(g)(ii) Olovo u lemu za stvaranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu flip chip sklopova ako električni kontakt uključuje bilo koju od sljedećih komponenti:

i.

poluvodički tehnološki čvor veličine 90 nm ili veći,

ii.

jednu pločicu od 300 mm2 ili veću u bilo kojem poluvodičkom tehnološkom čvoru,

iii.

paketirane sklopove pločica s pločicama od 300 mm2 ili većima ili sa silicijskim umecima od 300 mm2 ili većima

(2)

Vrijedi za tip vozila homologiran od 1. listopada 2022. i rezervne dijelove za ta vozila

X”;

4.

umeće se sljedeći unos 8.(k):

„8.(k) Lemljenje grijaćih elemenata sa strujom jakosti od 0,5 A ili više po lemnom spoju na jednostruke ploče laminiranog stakla debljine stijenke od najviše 2,1 mm. Izuzeće ne obuhvaća lemljenje na kontakte ugrađene u intermedijarni polimer

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2024. i rezervni dijelovi za ta vozila

X(4)”.


Top