EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1335

Odluka (EU) 2020/1335 Europske središnje banke od 15. rujna 2020. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenja delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija te stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/1377 (ESB/2020/43)

SL L 312, 25.9.2020, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1335/oj

25.9.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/42


ODLUKA (EU) 2020/1335 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 15. rujna 2020.

o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenja delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija te stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/1377 (ESB/2020/43)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11. stavak 6.,

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/933 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40) (1), a posebno njezine članke 4. i 5.,

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2019/1376 Europske središnje banke od 23. srpnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/23) (2), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Kako bi se obuhvatio značajan broj odluka koje Europska središnja banka (ESB) treba donijeti radi obavljanja svojih nadzornih zadaća, uspostavljen je postupak za donošenje posebnih delegiranih odluka.

(2)

Odluka o prenošenju ovlasti proizvodi učinke nakon donošenja odluke Izvršnog odbora kojom se imenuje jedan ili više voditelja radnih jedinica za donošenje odluka na temelju odluke o prenošenju ovlasti.

(3)

Izvršni odbor treba kod imenovanja voditelja radnih jedinica uzeti u obzir važnost odluke o prenošenju ovlasti i broj adresata kojima je potrebno dostaviti delegirane odluke.

(4)

Odlukom (EU) 2019/1377 Europske središnje banke (ESB/2019/26) (3) određuju se voditelji radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka u skladu s člancima 3., 4., 5. i 6. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23).

(5)

Člankom 10. stavkom 1. Odluke ESB/2004/2 Europske središnje banke (4) utvrđuje se da Izvršni odbor odlučuje o broju, nazivu i odgovarajućim nadležnostima svake radne jedinice ESB-a.

(6)

U nadzoru banaka ESB-a 1. listopada 2020. doći će do organizacijskih promjena, uključujući stvaranje dvaju dodatnih poslovnih područja, preraspodjelu zadaća i preimenovanje poslovnih područja. Stoga Odluka (EU) 2019/1377 (ESB/2019/26) više neće odražavati organizacijsku strukturu nadzora banaka ESB-a.

(7)

Provedeno je savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora o voditeljima radnih jedinica kojima bi trebalo prenijeti ovlast za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija.

(8)

Odluku (EU) 2019/1377 (ESB/2019/26) potrebno je stoga staviti izvan snage,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Delegirane odluke o kvalificiranim udjelima

1.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 4. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) koje obuhvaćaju značajne nadzirane subjekte kako su definirani u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (5), donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Upravljanje i operativni postupci u SSM-u ili, ako oni nisu na raspolaganju, voditelj odjela Odobrenja i jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Sistemski važne i međunarodne banke, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi glavna uprava Sistemski važne i međunarodne banke;

(b)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Univerzalne i diversificirane institucije, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi glavna uprava Univerzalne i diversificirane institucije;

(c)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Specijalizirane institucije i manje značajne institucije, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi glavna uprava Specijalizirane institucije i manje značajne institucije.

Ako delegirana odluka u skladu s člancima 3. i 4. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) obuhvaća više od jednog značajnog nadziranog subjekta, odgovarajući nadzirani subjekt je nadzirani subjekt ili grupa u kojima se stječe kvalificirani udio.

2.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 4. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) koje ne obuhvaćaju značajne nadzirane subjekte, donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Upravljanje i operativni postupci u SSM-u ili, ako oni nisu na raspolaganju, voditelj odjela Odobrenja.

Članak 2.

Delegirane odluke o oduzimanju odobrenja za rad

1.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 5. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) u odnosu na značajne nadzirane subjekte kako su definirani u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Upravljanje i operativni postupci u SSM-u ili, ako oni nisu na raspolaganju, voditelj odjela Odobrenja i jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Sistemski važne i međunarodne banke, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi glavna uprava Sistemski važne i međunarodne banke;

(b)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Univerzalne i diversificirane institucije, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi glavna uprava Univerzalne i diversificirane institucije;

(c)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Specijalizirane institucije i manje značajne institucije, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi glavna uprava Specijalizirane institucije i manje značajne institucije.

2.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 5. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) u odnosu na manje značajne nadzirane subjekte kako su definirani u članku 2. točki 7. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Upravljanje i operativni postupci u SSM-u ili, ako oni nisu na raspolaganju, voditelj odjela Odobrenja.

Članak 3.

Delegirane odluke o sustavu jedinstvene putovnice

Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 6. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) donosi jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Sistemski važne i međunarodne banke, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi glavna uprava Sistemski važne i međunarodne banke;

(b)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Univerzalne i diversificirane institucije, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi glavna uprava Univerzalne i diversificirane institucije;

(c)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora glavne uprave Specijalizirane institucije i manje značajne institucije, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi glavna uprava Specijalizirane institucije i manje značajne institucije.

Članak 4.

Stavljanje izvan snage i stupanje na snagu

1.   Odluka (EU) 2019/1377 (ESB/2019/26) stavlja se izvan snage.

2.   Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2020.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 15. rujna 2020.

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 141, 1.6.2017., str. 14.

(2)  SL L 224, 28.8.2019., str. 1.

(3)  Odluka (EU) 2019/1377 Europske središnje banke od 31. srpnja 2019. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/26) (SL L 224, 28.8.2019., str. 6.).

(4)  Odluka ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (SL L 80, 18.3.2004., str. 33.).

(5)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).


Top