EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1109

Odluka Vijeća (EU) 2020/1109 od 20. srpnja 2020. o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

ST/9123/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1109/oj

29.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 244/3


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2020/1109

od 20. srpnja 2020.

o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ (3) izmijenjena je direktivama Vijeća (EU) 2017/2455 (4) i (EU) 2019/1995 (5) kako bi se osuvremenio pravni okvir poreza na dodanu vrijednost (PDV) za prekograničnu e-trgovinu između poduzeća i potrošača. Većina tih novih odredaba treba se primjenjivati od 1. siječnja 2021.

(2)

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 30. siječnja 2020. izbijanje bolesti COVID-19 izvanrednim stanjem u području javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Zatim je 11. ožujka 2020. izbijanje te bolesti proglasila pandemijom. Pandemija bolesti COVID-19 pogodila je sve države članice. Zbog alarmantnog povećanja broja slučajeva i nedostatka odmah dostupnih učinkovitih sredstava za borbu s pandemijom bolesti COVID-19 niz država članica proglasio je nacionalno izvanredno stanje.

(3)

Pandemija bolesti COVID-19 neočekivana je i dosad nezabilježena izvanredna situacija koja snažno pogađa sve države članice i obvezuje ih da poduzmu hitne mjere na nacionalnoj razini za prioritetno rješavanje trenutačne krize preraspodjelom sredstava namijenjenih za druga pitanja. Zbog te krize nekoliko država članica ima poteškoće do 31. prosinca 2020. dovršiti razvoj informacijskih sustava nužnih za početak primjene pravila utvrđenih u direktivama (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 od 1. siječnja 2021. Neke države članice te poštanski i kurirski operateri stoga su zatražili odgodu datuma početka primjene obje direktive (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995.

(4)

Uzimajući u obzir izazove s kojima se države članice suočavaju u borbi protiv krize uzrokovane bolešću COVID-19 i činjenicu da se nove odredbe temelje na načelu da sve države članice moraju ažurirati svoje informacijske sustave kako bi mogle primjenjivati pravila utvrđena u direktivama (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 i osigurati prikupljanje i prijenos informacija i plaćanja u okviru izmijenjenih programa, datume početka primjene tih direktiva potrebno je odgoditi za šest mjeseci. Šestomjesečna odgoda primjerena je jer bi odgađanje trebalo biti što kraće kako bi se dodatni proračunski gubici država članica sveli na najmanju moguću mjeru.

(5)

S obzirom na znatan utjecaj gospodarskih poremećaja i moguće dodatne poteškoće izazvane pandemijom bolesti COVID-19 te kako bi se pružila potpora pravilnoj i pravodobnoj primjeni novih pravila o PDV-u u području e-trgovine, Komisija bi mogla blisko surađivati s dotičnim državama članicama s ciljem praćenja prilagodbe nacionalnih informacijskih sustava i pružanja tehničke pomoći kad je potrebna.

(6)

Direktive (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Direktive (EU) 2017/2455

Direktiva (EU) 2017/2455 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

Izmjene Direktive 2006/112/EZ s učinkom od 1. srpnja 2021.”;

(b)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„S učinkom od 1. srpnja 2021., Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:”;

2.

članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Izmjena Direktive 2009/132/EZ

S učinkom od 1. srpnja 2021. glava IV. Direktive 2009/132/EZ briše se.”;

3.

u članku 4. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice do 30. lipnja 2021. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s člancima 2. i 3. ove Direktive. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.”;

(b)

četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„One primjenjuju mjere potrebne radi usklađivanja s člancima 2. i 3. ove Direktive od 1. srpnja 2021.”.

Članak 2.

Izmjene Direktive (EU) 2019/1995

U članku 2. stavku 1. Direktive (EU) 2019/1995 prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Države članice najkasnije do 30. lipnja 2021. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 1. srpnja 2021.”.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. srpnja 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Mišljenje od 10. srpnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 10. lipnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu (SL L 348, 29.12.2017., str. 7.).

(5)  Direktiva Vijeća (EU) 2019/1995 od 21. studenoga 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu (SL L 310, 2.12.2019., str. 1.).


Top