EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0138

Odluka (EU) 2020/138 Europske Središnje Banke od 22. siječnja 2020. o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/44 (ESB/2020/4)

OJ L 27I , 1.2.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/138/oj

1.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

LI 27/6


ODLUKA (EU) 2020/138 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 22. siječnja 2020.

o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/44 (ESB/2020/4)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 28. stavak 3.,

budući da:

(1)

Odlukom (EU) 2019/44 Europske središnje banke (ESB/2018/28) (1) utvrđen je oblik i opseg u kojem su nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro (dalje u tekstu „nacionalne središnje banke iz europodručja”) obvezne uplatiti kapital Europske središnje banke (ESB) od 1. siječnja 2019.

(2)

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (dalje u tekstu „Ujedinjena Kraljevina”) podnijela je obavijest 29. ožujka 2017. o svojoj namjeri povlačenja iz Europske unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od datuma koji slijedi nakon datuma navedenog u članku 1. stavku 1. Odluke (EU) 2019/1810 Europskog vijeća (2). Nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, središnja banka Bank of England (BoE) prestaje biti nacionalna središnja banka države članice, a stoga i Europskog sustava središnjih banaka. Odluka (EU) 2020/137 Europske središnje banke (ESB/2020/3) (3) propisuje prilagodbu ključa za upis kapitala ESB-a (dalje u tekstu „ključ kapitala”) u skladu s člankom 29. stavcima 3. i 4. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke te s učinkom od 1. veljače 2020. utvrđuje nove pondere dodijeljene nacionalnim središnjim bankama u prilagođenom ključu kapitala (dalje u tekstu „ponderi u ključu kapitala”).

(3)

Radi prilagodbe ključa kapitala ESB-a, što je uzrokovala EoB time što prestaje biti nacionalna središnja banka države članice, potrebno je donijeti novu odluku ESB-a kojom se stavlja izvan snage Odluka (EU) 2019/44 (ESB/2018/28) s učinkom od 1. veljače 2020. te utvrđuje oblik i opseg u kojem su nacionalne središnje banke iz europodručja obvezne uplatiti kapital ESB-a s učinkom od 1. veljače 2020.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Opseg i oblik upisanog i uplaćenog kapitala

1.   Uzimajući u obzir pondere u ključu kapitala određene u članku 2. Odluke (EU) 2020/137 (ESB/2020/3), svaka nacionalna središnja banka iz europodručja ima, s učinkom od 1. veljače 2020., udio u upisanom kapitalu iznosu navedenom pokraj njezinog naziva u sljedećoj tablici:

NSB iz europodručja

EUR

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

320 744 959,47

Deutsche Bundesbank

2 320 816 565,68

Eesti Pank

24 800 091,20

Central Bank of Ireland

149 081 997,36

Bank of Greece

217 766 667,22

Banco de España

1 049 820 010,62

Banque de France

1 798 120 274,32

Banca d’Italia

1 495 637 101,77

Central Bank of Cyprus

18 943 762,37

Latvijas Banka

34 304 447,40

Lietuvos bankas

50 953 308,28

Banque centrale du Luxembourg

29 000 193,94

Central Bank of Malta

9 233 731,03

De Nederlandsche Bank

515 941 486,95

Oesterreichische Nationalbank

257 678 468,28

Banco de Portugal

206 054 009,57

Banka Slovenije

42 390 727,68

Národná banka Slovenska

100 824 115,85

Suomen Pankki

161 714 780,61

2.   Svaka nacionalna središnja banka iz europodručja u cijelosti uplaćuje svoj upisani kapital u kapital ESB-a u obrocima kako je navedeno u članku 2.

Članak 2.

Prilagodba uplaćenog kapitala

1.   S obzirom na to da su sve nacionalne središnje banke iz europodručja već uplatile svoje ukupne udjele u upisanom kapitalu ESB-a koji se primjenjuju do 31. siječnja 2020. u skladu s Odlukom (EU) 2019/44 (ESB/2018/28), svaka od njih prenosi dodatan iznos ESB-u kako bi se dosegnuli iznosi navedeni u tablici u članku 1. Svaka nacionalna središnja banka iz europodručja provodi ove prijenose u tri obroka. Prijenos prvog obroka od strane nacionalnih središnjih banaka iz europodručja izvršit će se 1. veljače 2020. u iznosu od ukupno EUR 47 539 371,66. Prijenos preostala dva iznosa, u ukupnom iznosu od EUR 610 088 603,17 i EUR 610 088 603,05, provest će se u 2021. te u 2022.

2.   Svi prijenosi u skladu s ovim člankom provode se u skladu s Odlukom (EU) 2020/137 Europske središnje banke (ESB/2020/5) (4).

Članak 3.

Stupanje na snagu i stavljanje izvan snage

1.   Ova odluka stupa na snagu 1. veljače 2020.

2.   Odluka (EU) 2019/44 (ESB/2018/28) stavlja se izvan snage s učinkom od 1. veljače 2020.

3.   Upućivanja na Odluku (EU) 2019/44 (ESB/2018/28) smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 22. siječnja 2020.

Predsjednica ECB-a

Christine LAGARDE


(1)  Odluka (EU) 2019/44 Europske središnje banke od 29. studenog 2018. o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro, izmjeni Odluke ESB/2014/61 i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/30 (ESB/2018/28) (SL L 9, 11.1.2019., str. 180.).

(2)  Odluka Europskog vijeća (EU) 2019/1810 donesena u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom od 29. listopada 2019. o produljenju razdoblja na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a (SL L 278I, 30.10.2019., str. 1.).

(3)  Odluka (EU) 2020/137 Europske središnje banke od 22. siječnja 2020. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/43 (ESB/2020/3) (vidjeti stranicu 4 ovoga Službenog lista).

(4)  Odluka (EU) 2020/139 Europske središnje banke od 22. siječnja 2020. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/45 (ESB/2020/5) (vidjeti stranicu 9 ovoga Službenog lista).


Top