EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0137

Odluka (EU) 2020/137 Europske središnje banke od 22. siječnja 2020. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/43 (ESB/2020/3)

OJ L 27I , 1.2.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/137/oj

1.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

LI 27/4


ODLUKA (EU) 2020/137 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 22. siječnja 2020.

o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/43 (ESB/2020/3)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 29. stavak 3. i članak 29. stavak 4.,

uzimajući u obzir doprinos Općeg vijeća Europske središnje banke u skladu s četvrtom alinejom članka 46. stavka 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke,

Budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (dalje u tekstu „Ujedinjena Kraljevina”) podnijela je obavijest 29. ožujka 2017. o svojoj namjeri povlačenja iz Europske unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije prestat će se primijenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od datuma koji slijedi nakon datuma navedenog u članku 1. stavku 1. Odluke (EU) 2019/1810 Europskog vijeća (1). Nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Bank of England (BoE) prestaje biti nacionalna središnja banka države članice, a time i Europskog sustava središnjih banaka. Primjena članka 29. stavaka 3. i 4. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”) nalaže prilagođavanje pondera u ključu kapitala analogno odredbama utvrđenim u članku 29. stavku 1. Statuta ESSB-a.

(2)

Posljednja prilagodba pondera u ključu kapitala u skladu s člankom 29. stavkom 3. Statuta ESSB-a izvršena je 2018. s učinkom od 1. siječnja 2019. na temelju Odluke (EU) 2019/43 Europske središnje banke (ESB/2018/27) (2), koja bi se shodno tome trebala staviti izvan snage.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zaokruživanje

Ako Europska komisija dostavi statističke podatke koji će se upotrebljavati pri prilagodbi ključa kapitala, a brojke ne iznose ukupno 100 %, razlika se nadoknađuje: i. ako je ukupan iznos manji od 100 %, dodavanjem 0,0001 postotnog boda najmanjem udjelu/udjelima rastućim redom, sve dok se ne dosegne točno 100 %; ili ii. ako je ukupan iznos veći od 100 %, oduzimanjem 0,0001 postotnog boda padajućim redom od najvećeg udjela/udjelâ dok se ne dosegne točno 100 %.

Članak 2.

Ponderi u ključu kapitala

Ponder koji se dodjeljuje svakoj nacionalnoj središnjoj banci u ključu kapitala iz članka 29. Statuta ESSB-a jest sljedeći s učinkom od 1. veljače 2020.:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,9630 %

Българска народна банка (Bugarska narodna banka)

0,9832 %

Česká národní banka

1,8794 %

Danmarks Nationalbank

1,7591 %

Deutsche Bundesbank

21,4394 %

Eesti Pank

0,2291 %

Central Bank of Ireland

1,3772 %

Bank of Greece

2,0117 %

Banco de España

9,6981 %

Banque de France

16,6108 %

Hrvatska narodna banka

0,6595 %

Banca d’Italia

13,8165 %

Central Bank of Cyprus

0,1750 %

Latvijas Banka

0,3169 %

Lietuvos bankas

0,4707 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2679 %

Magyar Nemzeti Bank

1,5488 %

Central Bank of Malta

0,0853 %

De Nederlandsche Bank

4,7662 %

Oesterreichische Nationalbank

2,3804 %

Narodowy Bank Polski

6,0335 %

Banco de Portugal

1,9035 %

Banca Naţională a României

2,8289 %

Banka Slovenije

0,3916 %

Národná banka Slovenska

0,9314 %

Suomen Pankki

1,4939 %

Sveriges Riksbank

2,9790 %

Članak 3.

Stupanje na snagu i stavljanje izvan snage

1.   Ova odluka stupa na snagu 1. veljače 2020.

2.   Odluka (EU) 2019/43 (ESB/2018/27) stavlja se izvan snage s učinkom od 1. veljače 2020.

3.   Upućivanja na Odluku (EU) 2019/43 (ESB/2018/27) smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 22. siječnja 2020.

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  Odluka Europskog vijeća (EU) 2019/1810 donesena u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom od 29. listopada 2019. o produljenju razdoblja na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a (SL L 278I, 30.10.2019., str. 1.).

(2)  Odluka (EU) 2019/43 Europske središnje banke od 29. studenoga 2018. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27) (SL L 9, 11.1.2019., str. 178.).


Top