EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2035R(04)

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje (Službeni list Europske unije L 314 od 5. prosinca 2019.)

C/2020/5562

OJ L 267, 14.8.2020, p. 5–6 (BG, ES, IT, LT, PT)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 5–10 (HR)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 5–5 (CS, ET, MT, NL, RO, SL)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 6–6 (DE, PL, SV)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 7–9 (EL)
OJ L 267, 14.8.2020, p. 5–9 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/corrigendum/2020-08-14/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

14.8.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 267/5


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje

( Službeni list Europske unije L 314 od 5. prosinca 2019 .)

U cijelom aktu:

umjesto:

„valjenje”;

treba stajati:

„valenje”.

Na stranici 116. u uvodnoj izjavi 7. u drugoj rečenici, na stranici 127. u članku 7. točki (b), u članku 8. točki (b), na stranici 129. u članku 13. točki (a), u članku 14. točki (b), u članku 16. točki (b), na stranici 159. u Prilogu I., u dijelu 3. u točki 2. podtočki (b), na stranici 160. Prilogu I., u dijelu 4. u točki 2. u podtočkama (a) i (b), na stranici 163. u Prilogu I. u dijelu 8. točki 2. u prvoj rečenici, na stranici 164. Prilogu I., u dijelu 9. točki 2. u prvoj rečenici, na stranici 165. u Prilogu II., u naslovu i u dijelu 2. u naslovu i u točki 1. u naslovu i u zadnjem odlomku:

umjesto:

„nadzora”;

treba stajati:

„nadziranja”.

Na stranici 117. u uvodnoj izjavi 12. u trećoj rečenici:

umjesto:

„Nadležno tijelo može odobriti te objekte samo ako zadovoljavaju određene zahtjeve u pogledu karantene, izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera, nadzora, prostora i opreme, osoblja i veterinara te nadzora koji provodi nadležno tijelo.”;

treba stajati:

„Nadležno tijelo može odobriti te objekte samo ako zadovoljavaju određene zahtjeve u pogledu karantene, izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera, nadziranja, prostora i opreme, osoblja i veterinara te nadzora koji provodi nadležno tijelo.”.

Na stranici 117. u uvodnoj izjavi 14. u četvrtoj rečenici:

umjesto:

„Međutim, kako bi se proveo odgovarajući nadzor i primijenile preventivne zdravstvene mjere koje se temelje na zadovoljavanju određenih zahtjeva u pogledu statusa zdravlja životinja u državi članici, ovom bi Uredbom trebalo predvidjeti da ti objekti podnose zahtjev za odobrenje nadležnom tijelu te utvrditi uvjete za izdavanje tog odobrenja.”;

treba stajati:

„Međutim, kako bi se provelo odgovarajuće nadziranje i primijenile preventivne zdravstvene mjere koje se temelje na zadovoljavanju određenih zahtjeva u pogledu statusa zdravlja životinja u državi članici, ovom bi Uredbom trebalo predvidjeti da ti objekti podnose zahtjev za odobrenje nadležnom tijelu te utvrditi uvjete za izdavanje tog odobrenja.”.

Na stranici 122. u članku 1. stavku 3. drugom podstavku točki (c):

umjesto:

„objekti u kojima se drži perad, iz kojih se perad namijenjena za svrhe osim klanja ili valjenja jaja premješta u drugu državu članicu.”;

treba stajati:

„objekti u kojima se drži perad, iz kojih se perad namijenjena za svrhe osim klanja ili jaja za valenje premještaju u drugu državu članicu.”.

Na stranici 122. u članku 1. stavku 3. u zadnjem odlomku:

umjesto:

„Ti se zahtjevi odnose na izolaciju i druge biosigurnosne mjere, mjere nadzora, prostore i opremu, osoblje i nadzor koji provodi nadležno tijelo.”;

treba stajati:

„Ti se zahtjevi odnose na izolaciju i druge biosigurnosne mjere, mjere nadziranja, prostore i opremu, osoblje i nadzor koji provodi nadležno tijelo.”.

Na stranici 123. u članku 1. stavku 4. u zadnjem odlomku:

umjesto:

„Ti se zahtjevi odnose na karantenu, izolaciju i druge biosigurnosne mjere, mjere nadzora i kontrole, prostore i opremu te nadzor koji provodi veterinar.”;

treba stajati:

„Ti se zahtjevi odnose na karantenu, izolaciju i druge biosigurnosne mjere, mjere nadziranja i kontrole, prostore i opremu te nadzor koji provodi veterinar.”.

Na stranici 123. u članku 1. stavku 5.:

umjesto:

„5.   U dijelu II. glavi I. poglavlju 4. utvrđuju se zahtjevi za odobrenje zatvorenih objekata iz kojih se držane kopnene životinje premještaju unutar iste države članice ili u drugu državu članicu, u pogledu karantene, izolacije i drugih biosigurnosnih mjera, mjera nadzora i kontrole, prostora i opreme te nadzora koji provodi veterinar.”;

treba stajati:

„5.   U dijelu II. glavi I. poglavlju 4. utvrđuju se zahtjevi za odobrenje zatvorenih objekata iz kojih se držane kopnene životinje premještaju unutar iste države članice ili u drugu državu članicu, u pogledu karantene, izolacije i drugih biosigurnosnih mjera, mjera nadziranja i kontrole, prostora i opreme te nadzora koji provodi veterinar.”.

Na stranici 124. u članku 2. točkama 1., 2. i 3.:

umjesto:

„držana životinja vrsta”;

treba stajati:

„držana životinja vrste”.

Na stranici 125. u članku 2. točki 19.:

umjesto:

„životinja vrste goveda”;

treba stajati:

„životinja vrste govedo”.

Na stranici 125. u članku 2. točki 20.:

umjesto:

„životinja vrste ovaca”;

treba stajati:

„životinja vrste ovca”.

Na stranici 125. u članku 2. točki 22.:

umjesto:

„”svinja” ili „životinja vrste svinja” znači životinja vrste kopitara i papkara iz porodice Suidae navedena na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;”;

treba stajati:

„”svinja” ili „životinja vrste svinja” znači životinja vrste kopitara i papkara iz porodice Suidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;”.

Na stranici 125. u članku 2. točki 24.:

umjesto:

„životinja vrste kopitara”;

treba stajati:

„životinja vrste kopitar”.

Na stranici 125. u članku 2. točki 32.:

umjesto:

„”jelen” znači životinja vrste kopitara i papkara iz porodice Cervidae navedena na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;”;

treba stajati:

„”jelen” znači životinja vrste kopitara i papkara iz porodice Cervidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;”.

Na stranici 127. u članku 8., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Pri izdavanju odobrenja za objekte u kojima se drži perad, iz kojih se perad namijenjena za svrhe osim klanja ili valjenja jaja premješta u drugu državu članicu, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u:”;

treba stajati:

„Pri izdavanju odobrenja za objekte u kojima se drži perad, iz kojih se perad namijenjena za svrhe osim klanja ili jaja za valenje premještaju u drugu državu članicu, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u:”.

Na stranici 129. u članku 15. točki (b) podtočki ii., na stranici 130. u članku 17. točki (b) podtočki ii., na stranici 134. u članku 31. točki (c), u članku 32. točki (c) i na stranici 163. u Prilogu I. u dijelu 8. u točki 2. podtočki (a), na stranici 164. u Prilogu I. dijelu 9. točki 2. podtočki (a):

umjesto:

„za nadzor bolesti”;

treba stajati:

„nadziranja bolesti”.

Na stranici 134. u članku 32. točki (f):

umjesto:

„podatke o izolaciji ili karanteni prispjelih životinja, uputama nadležnog tijela, ako postoje, u pogledu izolacije i karantene te opažanjima tijekom bilo kojeg razdoblja izolacije ili karantene.”;

treba stajati:

„podatke o izolaciji ili karanteni prispjelih životinja, upute nadležnog tijela, ako postoje, u pogledu izolacije i karantene te opažanja tijekom bilo kojeg razdoblja izolacije ili karantene.”.

Na stranici 135. u članku 33. točki (d) i na stranici 159. u Prilogu I. dijelu 3. točki 1. podtočki (c) podtočki i.:

umjesto:

„valjenja”;

treba stajati:

„valenja”.

Na stranici 139. u članku 46. stavku 1.:

umjesto:

„Odstupajući od zahtjeva utvrđenog u članku 45. stavku 2. točki (a), subjekti koji drže ovce i koze koje pripadaju životinjskoj populaciji rođenoj s premalim ušima da bi se na njih mogla postaviti konvencionalna ušna markica iz Priloga III. točke (a) osiguravaju da se takve životinje pojedinačno označe konvencionalnim povezom oko gležnja iz točke (b) tog priloga, s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje.”;

treba stajati:

„Odstupajući od zahtjeva utvrđenog u članku 45. stavku 2. točki (a), subjekti koji drže ovce i koze koje pripadaju populaciji životinja rođenih s premalim ušima da bi se na njih mogla postaviti konvencionalna ušna markica iz Priloga III. točke (a) osiguravaju da se takve životinje pojedinačno označe konvencionalnim povezom oko gležnja iz točke (b) tog priloga, s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje.”.

Na stranici 148. u članku 65. stavku 1. točki (i):

umjesto:

„ako je primjenjivo,

i.

validacijsku oznaku koju je nadležno tijelo ili tijelo kojem je ta zadaća dodijeljena izdalo i uključilo u jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za razdoblje od najviše četiri godine, kojom se potvrđuje da životinja uobičajeno boravi u objektu koji je nadležno tijelo priznalo kao objekt niskog zdravstvenog rizika zbog čestih veterinarskih pregleda, dodatnih provjera identiteta i pregleda zdravstvenog stanja te nepostojanja prirodnog pripusta u objektu, osim u namjenskim i zasebnim prostorima, uz mogućnost produljenja razdoblja valjanosti izdane validacijske oznake;

ili

ii.

dozvolu koju je nacionalni savez Međunarodnog saveza za utrke (Federation Equestre Internationale) izdao i uključio u jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za razdoblje od najviše četiri godine, odnosno nadležno tijelo za utrke za sudjelovanje u utrkama, za sudjelovanje u konjičkim natjecanjima, kojom se potvrđuju najmanje dva godišnja posjeta veterinara, uključujući posjete koji su potrebni za obavljanje redovitog cijepljenja protiv influence kopitara i preglede potrebne radi premještanja u druge države članice ili treće zemlje, uz mogućnost produljenja razdoblja valjanosti izdane dozvole.”;

treba stajati:

„ako je primjenjivo,

i.

validacijsku oznaku koju je nadležno tijelo ili tijelo kojem je ta zadaća dodijeljena izdalo i uključilo u jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za razdoblje od najviše četiri godine, kojom se potvrđuje da životinja uobičajeno boravi u objektu koji je nadležno tijelo priznalo kao objekt niskog zdravstvenog rizika zbog čestih veterinarskih posjeta, dodatnih provjera identiteta i pregleda zdravstvenog stanja te nepostojanja prirodnog pripusta u objektu, osim u namjenskim i zasebnim prostorima, uz mogućnost produljenja razdoblja valjanosti izdane validacijske oznake;

ili

ii.

dozvolu za sudjelovanje na konjičkim natjecanjima ili dozvolu za sudjelovanje u utrkama koju je nacionalni savez Međunarodnog saveza za utrke (Federation Equestre Internationale) odnosno nadležno tijelo za utrke izdalo i uključilo u jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za razdoblje od najviše četiri godine, kojom se potvrđuju najmanje dva godišnja posjeta veterinara, uključujući posjete koji su potrebni za obavljanje redovitog cijepljenja protiv influence kopitara i preglede potrebne radi premještanja u druge države članice ili treće zemlje, uz mogućnost produljenja razdoblja valjanosti izdane dozvole.”.

Na stranici 157. u Prilogu I. dijelu 1. točki 1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i biosigurnosnih mjera objekata za operacije okupljanja kopitara i papkara, kako je navedeno u članku 5., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i biosigurnosnih mjera u objektima za operacije okupljanja kopitara i papkara, kako je navedeno u članku 5., jesu sljedeći:”.

Na stranici 158. u Prilogu I. dijelu 2. točki 1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera objekata za operacije okupljanja peradi, kako je navedeno u članku 6., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u objektima za operacije okupljanja peradi, kako je navedeno u članku 6., jesu sljedeći:”.

Na stranici 159. u Prilogu I. dijelu 3. točki 1. u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu biosigurnosnih mjera valionica, kako je navedeno u članku 7., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu biosigurnosnih mjera u valionicama, kako je navedeno u članku 7., jesu sljedeći:”.

Na stranici 159. u Prilogu I. dijelu 3. točki 1. podtočki (e):

umjesto:

„posjetiteljima koji rade mora se osigurati zaštitna odjeća;”;

treba stajati:

„posjetiteljima se mora osigurati zaštitna odjeća;”.

Na stranici 159. u Prilogu I. dijelu 3. točki 1. podtočki (f):

umjesto:

„osoblju se mora osigurati odgovarajuća radna odjeća te dostaviti kodeks postupanja koji sadržava higijenska pravila.”;

treba stajati:

„osoblju se mora osigurati odgovarajuća radna odjeća i kodeks postupanja koji sadržava higijenska pravila.”.

Na stranici 159. u Prilogu I. dijelu 3. točki 2., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu nadzora valionica, kako je navedeno u članku 7., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu nadziranja u valionicama, kako je navedeno u članku 7., jesu sljedeći:”.

Na stranici 160. u Prilogu I. dijelu 4. točki 1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu biosigurnosnih mjera objekata u kojima se drži perad, kako je navedeno u članku 8., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu biosigurnosnih mjera u objektima u kojima se drži perad, kako je navedeno u članku 8., jesu sljedeći:”.

Na stranici 160. u Prilogu I. dijelu 4. točki 2., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu nadzora objekata u kojima se drži perad, kako je navedeno u članku 8., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu nadziranja u objektima u kojima se drži perad, kako je navedeno u članku 8., jesu sljedeći:”.

Na stranici 161. u Prilogu I. dijelu 5. točki 1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera centara za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica, kako je navedeno u članku 10., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u centrima za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica, kako je navedeno u članku 10., jesu sljedeći:”.

Na stranici 161. u Prilogu I. dijelu 5. točki 1. podtočki (a):

umjesto:

„smiju prihvaćati samo pse, mačke i pitome vretice koje dolaze iz registriranih objekata u kojima se te životinje drže;”;

treba stajati:

„smiju prihvaćati samo pse, mačke i pitome vretice koji dolaze iz registriranih objekata u kojima se te životinje drže;”.

Na stranici 161. u Prilogu I. dijelu 5. točki 2., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera skloništâ za pse, mačke i pitome vretice, kako je navedeno u članku 11., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u skloništima za pse, mačke i pitome vretice, kako je navedeno u članku 11., jesu sljedeći:”.

Na stranici 161. u Prilogu I. dijelu 6. točki 1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera kontrolnih točaka, kako je navedeno u članku 12., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u kontrolnim točkama, kako je navedeno u članku 12., jesu sljedeći:”.

Na stranici 162. u Prilogu I. dijelu 6. točki 1. podtočki (d):

umjesto:

„konkretno”;

treba stajati:

„posebno”.

Na stranici 162. u Prilogu I. dijelu 7. točki 1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu biosigurnosnih mjera i mjera nadzora proizvodnih objekata izoliranih od okoliša za bumbare, kako je navedeno u članku 13., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu biosigurnosnih mjera i mjera nadziranja u proizvodnim objektima izoliranima od okoliša za bumbare, kako je navedeno u članku 13., jesu sljedeći:”.

Na stranici 163. u Prilogu I. dijelu 8. točki 1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu karantene, izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera karantenskih objekata za držane kopnene životinje osim primata, kako je navedeno u članku 14., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu karantene, izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u karantenskim objektima za držane kopnene životinje osim primata, kako je navedeno u članku 14., jesu sljedeći:”.

Na stranici 163. u Prilogu I. dijelu 8. točki 3. podtočki (c) i na stranici 164. u Prilogu I. dijelu 9. točki 3. podtočki (b):

umjesto:

„vezanje”;

treba stajati:

„zatvaranje”.

Na stranici 164. u Prilogu I. dijelu 9. točki 1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Zahtjevi u pogledu karantene, izolacije i biosigurnosnih mjera zatvorenih objekata u kojima se drže kopnene životinje, kako je navedeno u članku 16., jesu sljedeći:”;

treba stajati:

„Zahtjevi u pogledu karantene, izolacije i biosigurnosnih mjera u zatvorenim objektima u kojima se drže kopnene životinje, kako je navedeno u članku 16., jesu sljedeći:”.

Na stranici 165. u Prilogu II. u dijelu 2. u točki 2. u prvoj rečenici i na stranici 167. u Prilogu II. u dijelu 2. u točki 3. u prvoj rečenici:

umjesto:

„Nadzor bolesti koji…”;

treba stajati:

„Nadziranje bolesti koje…”.

Na stranici 165. u Prilogu II. dijelu 2. točki 2.1. podtočkama (a), (b) i (c):

umjesto:

„podvrste”;

treba stajati:

„subsp.”.


Top