EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2028

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2028 оd 29. studenoga 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1799 u pogledu tablica za raspoređivanje kojima se određuje veza između procjena kreditnog rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika i stupnjeva kreditne kvalitete iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2019/8650

OJ L 313, 4.12.2019, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2028/oj

4.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 313/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2028

оd 29. studenoga 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1799 u pogledu tablica za raspoređivanje kojima se određuje veza između procjena kreditnog rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika i stupnjeva kreditne kvalitete iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (1), a posebno njezin članak 136. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

U Prilogu III. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1799 (2) određuje se veza između relevantnih kreditnih procjena koje izdaje vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika i stupnjeva kreditne kvalitete iz trećeg dijela glave II. poglavlja 2. odjeljka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 („raspoređivanje”).

(2)

Na temelju najnovijih izmjena Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1799 uvedenih Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/634 (3) promijenili su se kvantitativni i kvalitativni čimbenici na kojima se temelje kreditne procjene određenih raspoređivanja u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1799. Osim toga, neke vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika proširile su svoje kreditne procjene na nove tržišne segmente, što je dovelo do nastanka novih ljestvica rejtinga i novih vrsta kreditnog rejtinga. Stoga je potrebno ažurirati raspoređivanja dotičnih vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika.

(3)

Od donošenja Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/634 još jedna agencija za kreditni rejting registrirana je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Budući da se člankom 136. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 raspoređivanje zahtijeva od svih vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika, potrebno je predvidjeti raspoređivanje za te novoregistrirane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika. Kreditne procjene koje primjenjuje novoregistrirane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika temelje se na istoj metodologiji koju primjenjuje njihovo matično društvo, vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika iz treće zemlje za koju je raspoređivanje već utvrđeno u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1799. Stoga je u ovom konkretnom slučaju primjereno da raspoređivanje za novoregistrirane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika odražava raspoređivanje utvrđeno za tu vanjsku instituciju za procjenu kreditnog rizika iz treće zemlje.

(4)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji su Komisiji zajedno dostavili Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje („europska nadzorna tijela”).

(5)

Europska nadzorna tijela provela su otvorena javna savjetovanja o tom nacrtu provedbenih tehničkih standarda, analizirala su moguće povezane troškove i koristi te su zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5), mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i mišljenje Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(6)

Provedbenu uredbu (EU) 2016/1799 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2016/1799

Prilog III. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1799 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 od 7. listopada 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s raspoređivanjem procjena kreditnog rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika u skladu s člankom 136. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 275, 12.10.2016., str. 3.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/634 оd 24. travnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1799 u pogledu tablica za raspoređivanje kojima se određuje veza između procjena kreditnog rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika i stupnjeva kreditne kvalitete iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 105, 25.4.2018., str. 14.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (SL L 302, 17.11.2009., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.)

(6)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(7)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).


PRILOG

PRILOG III.

Tablice za raspoređivanje za potrebe članka 16.

Stupanj kreditne kvalitete

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (prije European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Globalna ljestvica kratkoročnih rejtinga

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga izdavatelja

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Ljestvica dugoročnih rejtinga izdanja

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Ljestvica rejtinga financijske snage

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Ljestvica kratkoročnih rejtinga izdavatelja

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Ljestvica kratkoročnih rejtinga izdanja

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Ljestvica srednjoročnih i dugoročnih rejtinga izdavatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica srednjoročnih i dugoročnih rejtinga izdanja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica kratkoročnih rejtinga izdavatelja

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ljestvica kratkoročnih rejtinga izdanja

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Ljestvica kratkoročnih rejtinga gospodarskih subjekata

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga izdavatelja

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Globalna ljestvica kratkoročnih rejtinga

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ljestvica dugoročnih rejtinga društava za mirovinsko osiguranje

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica kratkoročnih rejtinga društava za mirovinsko osiguranje

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ljestvica dugoročnih rejtinga mirovinskih fondova

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Ljestvica dugoročnih rejtinga jamstvenih fondova

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Ljestvica kratkoročnih rejtinga jamstvenih fondova

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Međunarodna ljestvica dugoročnih rejtinga izdavatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Međunarodna ljestvica dugoročnih rejtinga izdanja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Međunarodna ljestvica dugoročnih rejtinga financijske snage osiguravatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Međunarodna ljestvica kratkoročnih rejtinga izdavatelja

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Međunarodna ljestvica kratkoročnih rejtinga izdanja

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Međunarodna ljestvica kratkoročnih rejtinga financijske snage osiguravatelja

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih rejtinga gospodarskih subjekata

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih rejtinga izdavatelja

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Ljestvica dugoročnih rejtinga izdanja

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Ljestvica kratkoročnih rejtinga

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih rejtinga izdavatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Ljestvica dugoročnih rejtinga izdanja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Ljestvica kratkoročnih rejtinga izdavatelja

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Ljestvica kratkoročnih rejtinga izdanja

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica kratkoročnih kreditnih rejtinga

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih rejtinga obveza

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica rejtinga komercijalnih zapisa i kratkoročnog duga

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Ljestvica rejtinga financijske snage

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica kratkoročnih kreditnih rejtinga

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih rejtinga rizika neispunjavanja obveza izdavatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Financijske obveze gospodarskih subjekata – ljestvica dugoročnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Međunarodna ljestvica dugoročnih rejtinga financijske snage osiguravatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Ljestvica rejtinga rizika druge ugovorne strane povezanog s obvezama po izvedenicama

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Ljestvica kratkoročnih rejtinga

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Ljestvica kratkoročnih rejtinga financijske snage osiguravatelja

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Globalna ljestvica kratkoročnih rejtinga

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga izdavatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih rejtinga izdavatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Ljestvica dugoročnih rejtinga izdanja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica kratkoročnih rejtinga izdavatelja

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Ljestvica kratkoročnih kreditnih rejtinga izdanja

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica kratkoročnih kreditnih rejtinga

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica kratkoročnih kreditnih rejtinga

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Globalna ljestvica kratkoročnih rejtinga

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (formerly Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Globalna ljestvica dugoročnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Globalna ljestvica kratkoročnih rejtinga

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Međunarodna ljestvica kreditnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Međunarodna ljestvica pouzdanosti

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih rejtinga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica kratkoročnih rejtinga

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga izdavatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Ljestvica dugoročnih kreditnih rejtinga izdanja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ljestvica rejtinga financijske snage osiguravatelja

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ljestvica rejtinga gospodarskih subjekata srednje veličine

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Ljestvica kratkoročnih kreditnih rejtinga izdavatelja

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Ljestvica kratkoročnih kreditnih rejtinga izdanja

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

 

 

 

 

 

 

Ljestvica raspona kreditnog rejtinga države

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


Top