EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1933

Uredba Komisije (EU) 2019/1933 оd 6. studenoga 2019. o utvrđivanju „popisa Prodcom” industrijskih proizvoda predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (Tekst značajan za EGP)

SL L 309, 29.11.2019, p. 1–263 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1933/oj

29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 309/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1933

оd 6. studenoga 2019.

o utvrđivanju „popisa Prodcom” industrijskih proizvoda predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji (1), a posebno njezin članak 2. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EEZ) br. 3924/91 države članice trebale bi provesti statističko istraživanje o industrijskoj proizvodnji.

(2)

To istraživanje trebalo bi se temeljiti na popisu proizvoda u kojemu je navedena relevantna industrijska proizvodnja.

(3)

Popis proizvoda potreban je radi usklađivanja statistika o proizvodnji i statistika o vanjskoj trgovini te radi usporedbe s Unijinom nomenklaturom proizvoda CPA (klasifikacija proizvoda po djelatnostima).

(4)

Popis proizvoda propisan Uredbom (EEZ) br. 3924/91 („popis Prodcom”) zajednički je svim državama članicama, a potreban je kako bi podaci iz različitih država članica bili usporedivi.

(5)

Kako bi se uzeli u obzir tehnološki razvoj i strukturne promjene u industrijskoj proizvodnji, potrebno je utvrditi ažurirani popis Prodcom.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis Prodcom utvrđen je u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 374, 31.12.1991., str. 1.


PRILOG

PRODCOM

Opis

Mjerna jedinica

P

Napomena

NACE: 07.10

Vađenje željeznih ruda

CPA: 07.10.10

Željezne rude

07.10.10.10 *

Željezne rude i koncentrati. Neaglomerirani (isključujući pržene željezne pirite)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Željezne rude i koncentrati. Aglomerirani (isključujući pržene željezne pirite)

kg

S

 

NACE: 07.29

Vađenje ostalih ruda obojenih metala

CPA: 07.29.11

Rude i koncentrati bakra

07.29.11.00

Rude i koncentrati bakra

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Rude i koncentrati nikla

07.29.12.00

Rude i koncentrati nikla

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Rude i koncentrati aluminija

07.29.13.00

Rude i koncentrati aluminija

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Rude i koncentrati plemenitih metala

07.29.14.10 *

Rude i koncentrati srebra

kg

S

 

07.29.14.20 *

Rude i koncentrati drugih plemenitih metala (isključujući rude i koncentrate srebra)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Rude i koncentrati olova, cinka i kositra

07.29.15.10 *

Rude i koncentrati olova

kg

S

 

07.29.15.20 *

Rude i koncentrati cinka

kg

S

 

07.29.15.30 *

Rude i koncentrati kositra

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, d.n.

07.29.19.05 *

Rude i koncentrati kobalta

kg

S

 

07.29.19.10 *

Rude i koncentrati kroma

kg

S

 

07.29.19.15 *

Rude i koncentrati mangana, uključujući željezno-manganske rude i koncentrate koje sadrže 20 % ili više mangana, računano na suhu masu

kg

S

 

07.29.19.20 *

Rude i koncentrati volframa

kg

S

 

07.29.19.25 *

Rude i koncentrati molibdena. Prženi.

kg

S

 

07.29.19.26 *

Rude i koncentrati molibdena. Osim prženih

kg

S

 

07.29.19.30 *

Rude i koncentrati titanija

kg

S

 

07.29.19.35 *

Rude i koncentrati cirkonija

kg

S

 

07.29.19.40 *

Rude i koncentrati niobija, tantala ili vanadija

kg

S

 

07.29.19.45 *

Rude i koncentrati antimona

kg

S

 

07.29.19.90 *

Ostale rude i koncentrati, d. n.

kg

S

 

NACE: 08.11

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

CPA: 08.11.11

Mramor i ostale vrste vapnenačkoga ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

08.11.11.33

Mramor i travertin, sirovi ili grubo klesani

kg

T

 

08.11.11.36

Mramor i travertin, samo izrezani u pravokutne ili kvadratne blokove ili ploče

kg

T

 

08.11.11.50

Ekozin i druge vrste vapnenastog kamena za izradu spomenika ili gradnju, jasne specifične težine ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, pješčenjak i ostale vrste ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

08.11.12.20 *

Kvarcit (prirodni, grubo uobličeni ili samo rezani)

kg

T

 

08.11.12.33

Granit, sirov ili samo grubo klesan

kg

T

 

08.11.12.36

Granit, samo izrezan u pravokutne (uključujući kvadratne) blokove ili ploče

kg

T

 

08.11.12.50

Pješčenjak

kg

T

 

08.11.12.60 *

Ostali kamen za spomenike ili građevine

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Vapnenac i gips

08.11.20.30

Sirovi gips, anhidrid

kg

T

 

08.11.20.50

Fluks vapnenca, vapnenac i druge vrste vapnenastoga kamena korištenog za izradu vapna ili cementa (isključujući drobljeni agregat vapnenca i vapnenastog dimenzionalnog kamena)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kreda i nekalcinirani dolomit

08.11.30.10

Kreda

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, sirov, grubo klesan ili samo rezan u pravokutne ili kvadratne blokove ili ploče (isključujući kalcinirani drobljeni ili sinterirani dolomit, aglomerat dolomita i lomljen ili drobljen dolomit za betonske agregate, nasipavanje ceste ili željeznicu ili neki drugi teret)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Škriljevac

08.11.40.00

Škriljevac, sirov, grubo klesan ili samo rezan u pravokutne ili kvadratne blokove ili ploče

kg

T

 

NACE: 08.12

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

CPA: 08.12.11

Prirodni pijesak

08.12.11.50

Silikatni pijesak (kvarcni ili industrijski pijesak)

kg

S

 

08.12.11.90

Pijesak poput glinenog pijeska; kaolinski pijesak felspatni pijesak (isključujući silikatni pijesak i onaj koji sadrži metale)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Kameni granulat, odlomci i prah; obluci i šljunak

08.12.12.10

Šljunak krupniji i sitniji; oblutak i kremen korišteni za betonske agregate; za posipavanje ceste, željeznicu ili neki drugi teret šljaka (krupni bjeluci i kremen)

kg

S

 

08.12.12.35 *

Vapnenac, dolomit i ostali vapnenački kamen, lomljen ili drobljen

kg

S

 

08.12.12.40 *

Ostali lomljeni ili drobljeni kamen, vrste koja se obično rabi za agregate za beton, za nasipanje cesta ili željezničkih pruga te za druga nasipanja (isključujući oblutke, šljunak, krupne bjelutke, kremen, vapnenac, dolomit i ostali vapnenački kamen)

kg

S

 

08.12.12.50

Mramorni granulat; krhotine i prah

kg

S

 

08.12.12.90

Granulat; travertinske/sedrene krhotine i prah; ekozin; granit; porfir; bazalt; pješčenjak i druge vrste kamena za izradu spomenika

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Mješavine troske i sličnih industrijskih otpadaka, bez obzira sadržavaju li ili ne sadržavaju oblutke, šljunak, krupne bjelutke i kremen za uporabu u građevinarstvu

08.12.13.00

Mješavine troske i sličnih industrijskih otpadaka bez obzira da li sadrže ili ne sadrže oblutke, šljunak, šljaku za uporabu u građevinarstvu

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin i ostale kaolinske gline

08.12.21.40 z

Kaolin, nekalcinirani

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinska glina (kuglična i plastična glina)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Ostale gline, andaluzit, cijanit i silimanit; mulit; šamotne i dinas zemlje

08.12.22.10

Bentonit

kg

T

 

08.12.22.30

Vatrostalna glina

kg

T

 

08.12.22.55 *

Ostale gline

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andaluzit, cijanit i silimanit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mulit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Šamotne i dinas zemlje

kg

T

 

NACE: 08.91

Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva

CPA: 08.91.11

Prirodni kalcijevi i aluminij-kalcijevi fosfati

08.91.11.00

Prirodni kalcijevi fosfati; prirodni aluminijski kalcijevi fosfati i fosfatna kreda

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Neprženi željezni piriti; sirovi ili nerafinirani sumpor

08.91.12.20 *

Neprženi željezni piriti

kg

T

 

08.91.12.30 *

Sirovi ili nerafinirani sumpor (uključujući nekuperirani sumpor)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Ostali minerali za kemijsku proizvodnju i proizvodnju gnojiva

08.91.19.00

Ostali minerali za kemijsku proizvodnju i proizvodnju gnojiva

kg

T

 

NACE: 08.93

Vađenje soli

CPA: 08.93.10

Sol i čisti natrijev klorid; morska voda

08.93.10.00

Sol (uključujući denaturiranu sol; isključujući sol za prehranu ljudi) i čisti natrijev klorid, neovisno o tome je li u vodenoj otopini ili sadrži li ili ne sadrži tvari protiv grudanja ili za poboljšanje sipkosti

kg

T

 

NACE: 08.99

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

CPA: 08.99.10

Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

08.99.10.00

Prirodni bitumen i prirodni asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Drago i poludrago kamenje (osim industrijskih dijamanata), neobrađeno, jednostavno otpiljeno ili grubo oblikovano

08.99.21.10 *

Dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni ili grubo oblikovani

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje, neobrađeno, jednostavno otpiljeno ili grubo oblikovano

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili grubo brušeni; plovućac; sitnozrnati korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi

08.99.22.10 *

Industrijski dijamanti. Neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili grubo brušeni, ali nemontirani niti umetnuti

kg

T

 

08.99.22.20 *

Plovučac

kg

T

 

08.99.22.30 *

Sitnozrnati korund, prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi, neovisno o tome jesu li toplinski obrađeni

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Ostali minerali

08.99.29.00

Ostali minerali

kg

T

 

NACE: 10.11

Prerada i konzerviranje mesa

CPA: 10.11.11

Goveđe meso, svježe ili hlađeno

10.11.11.40

Govedina i teletina svježa ili hlađena, cijela, polovice i četvrtine s kostima

kg

S

 

10.11.11.90

Govedina i teletina, svježa ili hlađena, u dijelovima

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Svinjsko meso, svježe ili hlađeno

10.11.12.30

Svinjetina, svježa ili hlađena, cijela i polovice (uključujući svježe meso pakirano sa solju kao privremenim konzervansom)

kg

S

 

10.11.12.50

Svinjetina, svježa ili hlađena, butovi, lopatice i dijelovi s kostima (uključujući svježe meso pakirano sa solju kao privremenim konzervansom)

kg

S

 

10.11.12.90

Svinjetina, svježa ili hlađena, (uključujući svježe meso pakirano sa solju kao privremenim konzervansom; isključujući cijelu i polovice, butove, lopatice i njihove dijelove s kostima)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Ovčje meso, svježe ili hlađeno

10.11.13.00

Janjetina i ovčetina, svježa ili hlađena, cijela, polovice i dijelovi

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Kozje meso, svježe ili hlađeno

10.11.14.00

Kozje meso, svježe ili hlađeno

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Konjsko meso i meso drugih kopitara, svježe ili hlađeno

10.11.15.00

Konjsko meso i meso od drugih kopitara, svježe ili hlađeno

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

10.11.20.00

Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Goveđe meso, zamrznuto

10.11.31.00

Govedina i teletina, zamrznuta, cijela, polovice, četvrtine i u dijelovima

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Svinjsko meso, zamrznuto

10.11.32.30

Svinjetina, zamrznuta, cijela i polovice

kg

S

 

10.11.32.50

Svinjetina, zamrznuta, butovi, lopatice i njihovi dijelovi s kostima

kg

S

 

10.11.32.90

Svinjetina, zamrznuta (isključujući cijelu i polovice, butove, lopatice i njihove dijelove s kostima)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Ovčje meso, zamrznuto

10.11.33.00

Janjetina i ovčetina, zamrznuta, cijela, polovice i dijelovi

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Kozje meso, zamrznuto

10.11.34.00

Kozje meso, zamrznuto

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Konjsko meso i meso drugih kopitara, zamrznuto

10.11.35.00

Konjsko meso i meso od drugih kopitara, zamrznuto

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci od životinja, svježi, rashlađeni ili smrznuti

10.11.39.10

Jestivi otpaci i ostaci goveda; svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, zamrznuti

kg

S

 

10.11.39.30

Meso i jestivi otpaci i ostaci, svježi, rashlađeni ili smrznuti (uključujući meso, otpatke i ostatke kunića, zečeva i divljači; isključujući žablje krakove te meso i ostatke peradi, goveda i kopitara, svinja, ovaca i koza)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Čupana vuna, masna, uključujući šišanu vunu opranu na životinjama

10.11.41.00

Masna vuna negrebena ili nečešljana (uključujući šišanu pranu vunu) (isključujući striženu vunu)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Cijele sirove kože goveda ili kopitara

10.11.42.00

Sirova koža goveda i kopitara, cijela (osim onih povezanih s CT-om 4101 90 )

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Ostale sirove kože goveda ili kopitara

10.11.43.00

Ostale sirove kože i krzna goveda i kopitara

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Sirove ovčje ili janjeće kože

10.11.44.00

Ovčje ili janjeće kože

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Sirove kozje ili jareće kože

10.11.45.00

Sirova koža od koza ili jarića, neštavljena, svježa ili soljena

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Masti od goveda, ovaca, koza ili svinja

10.11.50.40

Svinjska mast bez krtog mesa; svježa; ohlađena; zamrznuta; soljena; u salamuri ili dimljena (isključujući topljenu)

kg

S

 

10.11.50.60

Mast i druga svinjska masnoća; topljena

kg

S

 

10.11.50.70

Mast goveda; ovce ili koze; sirova ili topljena

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi

10.11.60.30

Crijeva; mjehuri i želuci životinja; cijeli ili u komadima (isključujući ribe)

kg

S

 

10.11.60.90

Otpad životinjskog porijekla, neprikladan za prehranu ljudi (isključujući ribe, crijeva, mjehure i želuce)

kg

S

 

NACE: 10.12

Prerada i konzerviranje mesa peradi

CPA: 10.12.10

Meso peradi, svježe ili hlađeno

10.12.10.10

Meso pilića, cijeli, svježi ili hlađeni

kg

S

 

10.12.10.20

Meso pura i purana, cijeli, svježi ili hlađeni

kg

S

 

10.12.10.30 z

Svježe ili hlađene cijele guske, patke i biserke

kg

S

 

10.12.10.50

Svježe ili hlađeno meso pilića, sječeno

kg

S

 

10.12.10.60

Svježe ili hlađeno meso pura i purana

kg

S

 

10.12.10.70 z

Svježe ili hlađeno meso gusaka, pataka i biserki, sječeno

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Meso peradi, zamrznuto

10.12.20.13

Zamrznuto pileće meso, cijelo

kg

S

 

10.12.20.15

Zamrznuto meso pura i purana, cijelo

kg

S

 

10.12.20.17 z

Zamrznuto meso gusaka, pataka i biserki, cijelo

kg

S

 

10.12.20.53

Zamrznuto meso pilića, sječeno

kg

S

 

10.12.20.55

Zamrznuto meso pura i purana, sječeno

kg

S

 

10.12.20.57 z

Zamrznuto meso gusaka, pataka i biserki, sječeno

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Masti od peradi

10.12.30.00

Masnoće od peradi

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Jestivi otpaci i ostaci od peradi

10.12.40.00

Jestivi otpaci i ostaci od peradi

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Perje i ptičje kože s perjem

10.12.50.00

Pripremljene kože ptica s perjem i paperjem itd.

kg

S

 

NACE: 10.13

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

CPA: 10.13.11

Svinjsko meso, rezano, soljeno, sušeno ili dimljeno (slanina i šunka)

10.13.11.20

Svinjski butovi, lopatice i njihovi dijelovi s kostima, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

kg

S

 

10.13.11.50

Svinjska trbušina i dijelovi od nje, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

kg

S

 

10.13.11.80

Svinjetina, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena (uključujući slaninu, 3/4 bočnih/srednjih dijelova, prednjih dijelova, leđa i dijelova od njih) isključujući šunke, lopatice i njihove dijelove s kostima, trbušine i njihove dijelove)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Goveđe meso, soljeno, sušeno ili dimljeno

10.13.12.00

Govedina i teletina, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Ostalo meso i jestivi mesni otpaci i ostaci, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni (osim svinjskoga i goveđeg mesa); jestivo brašno i krupica od mesa ili jestivih mesnih otpadaka i ostataka

10.13.13.00

Meso, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno; jestivo brašno i krupica od mesa ili od nusproizvoda klanja (isključujući svinjetinu, govedinu i teletinu, soljenu, u salamuri, sušenu ili dimljenu)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, jestivih otpadaka i ostataka te krvi

10.13.14.30 z

Kobasice i slični proizvodi, od jetre i pripravci na bazi jetre (isključujući pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka ili krvi i pripravci hrane na njihovoj bazi (isključujući kobasice od jetre i pripremljena gotova jela od jetre)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Ostalo pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci te krv

10.13.15.05 z

Pripremljena ili konzervirana pačja ili guščja jetra (isključujući kobasice i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Pripremljena ili konzervirana jetra ostalih životinja (isključujući kobasice i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Pripremljeno ili konzervirano pureće meso ili otpaci i ostaci (isključujući kobasice, proizvode od jetre i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Ostalo pripremljeno i konzervirano meso peradi (isključujući kobasice, proizvode od jetre i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Pripremljeno ili konzervirano svinjsko meso: butovi i njihovi dijelovi s kostima (isključujući pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Pripremljeno ili konzervirano svinjsko meso: lopatice i odresci lopatica, od svinjetine (isključujući pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Pripremljeno i konzervirano meso, mesni otpaci i ostaci te mješavine od domaće svinje, uključujući mješavine s < 40 % mesa ili mesnih otpadaka svih vrsta i svih vrsta masti (isključujući kobasice i slične proizvode, homogenizirane proizvode, proizvode od jetre i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Ostalo pripremljeno i konzervirano meso, jestivi otpaci i ostaci te mješavine od svinje, uključujući mješavine (isključujući kobasice i slične proizvode, homogenizirane proizvode, proizvode od jetre i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Pripremljeno i konzervirano meso ili mesni otpaci i ostaci goveda (isključujući kobasice i slične proizvode, homogenizirane proizvode, proizvode od jetre i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Ostali pripravci od mesa ili mesnih otpadaka i ostataka, uključujući od krvi (isključujući kobasice i slične proizvode, homogenizirane proizvode, proizvode od jetre i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Brašno, krupica i pelete od mesa, neprikladni za ljudsku prehranu; čvarci

10.13.16.00

Brašno, prah i pelete od mesa ili ostataka od mesa, neprikladno za prehranu ljudi; čvarci

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Kuhanje i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda

10.13.91.00

Kuhanja i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda

 

I

 

NACE: 10.20

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

CPA: 10.20.11

Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne), svježi ili hlađeni

10.20.11.10 *

Svježi ili hlađeni riblji fileti i riblje meso (uključujući peraje morskog psa), mljeveno ili ne

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Riblja jetra i ikra, svježa ili hlađena

10.20.12.00

Svježa ili hlađena riblja jetra i ikra

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Riba, zamrznuta

10.20.13.30

Zamrznuta morska riba, cijela

kg

S

 

10.20.13.60

Zamrznuta slatkovodna riba, cijela

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Riblji fileti, zamrznuti

10.20.14.00

Zamrznuti riblji fileti

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Riblje meso, (mljeveno ili ne), zamrznuto

10.20.15.10 *

Zamrznuto riblje meso, mljeveno ili ne (isključujući filete i surimi)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Zamrznuti surimi, sirovi

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Riblja jetra i ikra, zamrznuta

10.20.16.00

Zamrznuta riblja jetra i ikra

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

10.20.21.00

Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Riblja jetra, ikra, peraje, glave, repovi, želuci i ostali jestivi otpaci i ostaci, sušeni, dimljeni, soljeni ili u salamuri; brašno, prah i pelete od ribe, prikladni za ljudsku prehranu

10.20.22.50

Riblja jetra, ikra, peraje, glave, repovi, želuci i ostali jestivi otpaci i ostaci, sušeni, dimljeni, soljeni ili u salamuri; brašno, prah i pelete od ribe, prikladno za ljudsku prehranu

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ribe, sušene, soljene ili nesoljene, ili u salamuri

10.20.23.50

Sušena riba, soljena ili nesoljena; riba soljena, ali nesušena; riba u salamuri (isključujući filete, dimljene; glave, repove i želuce)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ribe, uključujući filete, dimljene

10.20.24.25

Dimljeni pacifički, atlantski i dunavski losos (uključujući filete, isključujući glave, repove i želuce)

kg

S

 

10.20.24.55

Dimljeni sleđevi (haringe), uključujući filete, isključujući glave, repove i želuce

kg

S

 

10.20.24.70 *

Dimljena pastrva (uključujući filete, isključujući glave, repove i želuce)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Dimljena riba (isključujući haringu, pastrvu te pacifičkog, atlantskog i dunavskog lososa)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ribe, drugačije pripremljene i konzervirane, osim pripremljenih ribljih jela

10.20.25.10

Pripremljeni ili konzervirani losos, čitav ili u komadićima (isključujući mljevene proizvode i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.20.25.20

Pripremljeni ili konzervirani sleđevi (haringe), čitavi ili u komadićima (isključujući mljevene proizvode i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.20.25.30

Pripremljene ili konzervirane srdele, papaline i sleđice, čitave ili u komadićima (isključujući mljevene proizvode i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.20.25.40

Pripremljene ili konzervirane tune, poletuše i palamide, čitave ili u komadićima (isključujući mljevene proizvode i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.20.25.50

Pripremljene ili konzervirane skuše, čitave ili u komadićima (isključujući mljevene proizvode i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.20.25.60

Pripremljeni ili konzerviran inćuni, čitavi ili u komadićima (isključujući mljevene proizvode i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.20.25.70

Riblji fileti panirani, uključujući riblje štapiće (isključujući pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.20.25.80

Ostala riba, pripremljena ili konzervirana, čitava ili u komadićima (isključujući mljevene proizvode i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

10.20.25.90

Pripremljena ili konzervirana riba (isključujući cijelu ili u komadima i pripremljena gotova jela)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kavijar i nadomjesci kavijara

10.20.26.30

Kavijar (ikra)

kg

S

 

10.20.26.60

Nadomjesci kavijaru

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Rakovi, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

10.20.31.00 z

Rakovi, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Mekušci, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

10.20.32.50 z

Mekušci (kapice, dagnje, sipa, lignja i hobotnica), zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Ostali vodeni beskralježnjaci i morske alge, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

10.20.33.50 * z

Ostali vodeni beskralježnjaci (prugasta venera, meduza itd.), zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralježnjaka osim od rakova, prikladni za ljudsku prehranu, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci i morske alge, drugačije pripremljeni ili konzervirani

10.20.34.00 * z

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci i morske alge, drugačije pripremljeni ili konzervirani

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Brašno, krupica i pelete od riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka ili morskih algi, neprikladni za ljudsku prehranu

10.20.41.00

Brašno, krupica i pelete od riba, rakova, školjki i ostalih vodenih beskralježnjaka, neprikladni za prehranu ljudi

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Ostali nejestivi proizvodi od riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka ili morskih algi

10.20.42.00

Ostali nejestivi proizvodi od riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka ili morskih algi (uključujući riblji otpad; isključujući kitovu kost i dlake kitove kosti, koralj i slični materijal, školjke i sipinu kost, neobrađenu ili jednostavno pripremljenu/prirodnu spužvu)

kg

S

 

NACE: 10.31

Prerada i konzerviranje krumpira

CPA: 10.31.11

Krumpir, zamrznut

10.31.11.10

Zamrznuti krumpir, nekuhan ili kuhan na pari ili u kipućoj vodi

kg

S

 

10.31.11.30

Zamrznuti krumpir, pripremljen ili konzerviran (uključujući krumpir pečen ili djelomično pečen u ulju i onda zamrznut; isključujući u octu ili octenoj kiselini)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Sušeni krumpir, rezan ili ne, u ploškama ili ne, ali dalje nepripremljen

10.31.12.00

Sušeni krumpir, rezan ili ne, u ploškama ili ne, ali dalje nepripremljen

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Sušeni krumpir, u obliku brašna, krupice, pahuljica, granula i peleta

10.31.13.00

Sušeni krumpir, u obliku brašna, krupica, pahuljica, granula i peleta

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Krumpir, pripremljen ili konzerviran

10.31.14.30

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran (isključujući zamrznuti, sušeni u ploškama, u octu ili octenoj kiselini)

kg

S

 

10.31.14.60

Krumpir, pripremljen ili konzerviran, uključujući ploške (isključujući zamrznuti, sušeni, u octu ili octenoj kiselini, u obliku brašna, krupice ili pahuljica)

kg

S

 

NACE: 10.32

Proizvodnja sokova od voća i povrća

CPA: 10.32.11

Sok od rajčice

10.32.11.00

Sok od rajčice

l

S

 

CPA: 10.32.12

Sok od naranče

10.32.12.10

Zamrznuti nekoncentrirani sok od naranče

kg

S

 

10.32.12.20

Nekoncentrirani sok od naranče (isključujući zamrznuti)

l

S

 

10.32.12.30

Sok od naranče, d. n.

l

S

 

CPA: 10.32.13

Sok od grejpfruta

10.32.13.00

Sok od grejpfruta

l

S

 

CPA: 10.32.14

Sok od ananasa

10.32.14.00

Sok od ananasa

l

S

 

CPA: 10.32.15

Sok od grožđa

10.32.15.00

Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Sok od jabuke

10.32.16.00

Sok od jabuke

l

S

 

CPA: 10.32.17

Miješani sokovi, od voća i povrća

10.32.17.00

Mješavine sokova, od voća i povrća

l

S

 

CPA: 10.32.19

Ostali sokovi od voća i povrća

10.32.19.10

Nekoncentrirani voćni sok od jedne vrste citrusnog voća (isključujući od naranče i grejpfruta)

l

S

 

10.32.19.20

Nekoncentrirani sokovi od jedne vrste ostalog voća ili povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola (isključujući od naranče, grejpfruta, ananasa, rajčice, grožđa i jabuke)

l

S

 

10.32.19.30

Ostali sokovi od voća i povrća, d. n.

l

S

 

NACE: 10.39

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

CPA: 10.39.11

Povrće, zamrznuto

10.39.11.00

Povrće i mješavine povrća, zamrznuto, nekuhano i kuhano na pari ili u kipućoj vodi (isključujući krumpir)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Povrće, privremeno konzervirano

10.39.12.00

Povrće, privremeno konzervirano sumporim dioksidom, u salamuri, sumpornoj vodi ili u drugoj otopini, neprikladno za trenutačnu potrošnju u tom stanju

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Povrće, sušeno

10.39.13.30

Sušeni luk, cijeli, sjeckan, rezan, samljeven ili u prahu, ali ne dalje pripremljen

kg

S

 

10.39.13.50

Sušene gljive i tartufi, cijeli, sjeckani, rezani, mljeveni ili u prahu, ali ne dalje pripremljeni

kg

S

 

10.39.13.90

Sušeno povrće (isključujući krumpir, luk, gljive, tartufe) i miješano povrće, cijelo, sjeckano, mljeveno ili u prahu, ali ne dalje pripremljeno

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Grah, konzerviran, ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

10.39.15.00 z

Grah, konzerviran, ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Grašak, konzerviran, ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

10.39.16.00 z

Grašak, konzerviran, ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Ostalo povrće (osim krumpira), konzervirano, ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

10.39.17.10 z

Konzervirane rajčice, cijele ili u komadima (isključujući pripremljena jela od povrća i rajčice konzervirane u octu ili octenoj kiselini)

kg

S

 

10.39.17.21

Nekoncentrirani pire i pasta od rajčice

kg

S

 

10.39.17.25

Koncentrirani pire i pasta od rajčice

kg

S

 

10.39.17.30 z

Gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani (isključujući pripremljena jela od povrća, gljiva i tartufa sušenih, zamrznutih ili konzerviranih u octu ili octenoj kiselini)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Zamrznuto povrće i mješavine od povrća (isključujući pripremljena jela od povrća, zamrznuto povrće i mješavine od povrća, nekuhano ili kuhano na pari ili u kipućoj vodi, ili konzervirano u octu ili octenoj kiselini)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Kupus, konzerviran (isključujući pripremljena jela od povrća, kupus sušen, zamrznut ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Šparoge, konzervirane (isključujući pripremljena jela od povrća i šparoge sušene, zamrznute ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Masline, pripremljene ili konzervirane (isključujući pripremljena jela od povrća i masline sušene, zamrznute ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Kukuruz šećerac, pripremljen ili konzerviran (isključujući pripremljena jela od povrća i kukuruz šečerac sušen, zamrznut ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Povrće i mješavine povrća, d.n. (isključujući pripremljena jela od povrća te zamrznuto povrće i mješavine povrća)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Povrće (osim krumpira), voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

10.39.18.00

Povrće (isključujući krumpir), voće, orašasto voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani, zamrznuti

10.39.21.00

Zamrznuto voće i orašasto voće, nekuhano ili kuhano na pari ili u kipućoj vodi

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Džemovi, voćni želei te pire i paste od voća ili orašastih plodova

10.39.22.30

Džemovi, marmelade, želei, pirei i paste od citrusnog voća, kuhani (isključujući homogenizirane pripravke)

kg

S

 

10.39.22.90

Džemovi, marmelade, voćni želei, pirei i paste od voća i orašastog voća, kuhani (isključujući homogenizirane pripravke od citrusnog voća)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Orašasti plodovi i kikiriki, prženi, soljeni ili drugačije pripremljeni

10.39.23.30

Kikiriki, pripremljen ili konzerviran (uključujući maslac od kikirikija; isključujući u octu ili octenoj kiselini, zamrznut, pire i paste)

kg

S

 

10.39.23.90

Pripremljeno ili konzervirano orašasto voće (osim kikirikija); i ostale sjemenke i mješavine (isključujući u octu ili octenoj kiselini, zamrznute, pire i paste, konzervirane u šećeru)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani, neprikladni za neposrednu konzumaciju

10.39.24.10

Kore citrusnog voća, dinja ili lubenica, svježe, zamrznute, sušene ili privremeno konzervirane u salamuri, sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje

kg

S

 

10.39.24.30

Ostalo voće i orašasto voće privremeno konzervirano sumpornim dioksidom, u salamuri, sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali neprikladno za neposrednu prehranu

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Kikiriki i orašasti plodovi, neljušteni

10.39.25.00

Kikiriki i orašasti plodovi, neljušteni, te sjemenke suncokreta, oljuštene

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Ostalo pripremljeno, sušeno ili konzervirano voće i orašasti plodovi

10.39.29.10

Suho grožđe

kg

S

 

10.39.29.30 *

Sušeno voće (isključujući grožđe); mješavine sušenog orašastog voća i/ili sušenog voća

kg

S

 

10.39.29.50

Voće, pripremljeno ili konzervirano, d.n. (isključujući müsli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi

10.39.30.00

Nusproizvodi i otpaci od povrća za prehranu životinja, d.n.

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Usluge kuhanja i ostale usluge pripremanja za konzerviranje voća i povrća

10.39.91.00

Usluge kuhanja i ostale usluge pripremanja (koncentriranje itd.) za konzerviranje voća i povrća

 

I

 

NACE: 10.41

Proizvodnja ulja i masti

CPA: 10.41.11

Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani niti na drugi način pripremljeni

10.41.11.00

Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja (isključujući emulgirano, miješano ili drugačije pripremljeno)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Ulja i masti te njihove frakcije od riba i morskih sisavaca

10.41.12.00

Masti i ulja i njihove frakcije od riba i morskih sisavaca (isključujući kemijski modificirane)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Ostala životinjska ulja i masti te njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.19.00

Ostala životinjska ulja i masti te njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani (isključujući kemijski modificirane)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Sirovo ulje kikirikija

10.41.21.10

Sirovo ulje kikirikija i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Sirovo maslinovo ulje

10.41.22.10

Djevičansko maslinovo ulje i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

10.41.22.20

Ulja i njihove frakcije dobivene isključivo od maslina, sirova (uključujući mješavinu s djevičanskim maslinovim uljem, rafiniranim; isključujući djevičansko maslinovo ulje i kemijski modificirano ulje)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Sirovo ulje od sjemena suncokreta

10.41.23.00

Sirovo ulje sjemena suncokreta, šafranike i njihove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Sirovo ulje repice, kolze i gorušice

10.41.24.10

Sirovo ulje repice, kolze ili gorušice i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Sirovo palmino ulje

10.41.25.10

Sirovo palmino ulje i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Ostala sirova biljna ulja

10.41.29.10

Ostala sirova biljna ulja (isključujući kemijski modificirana ulja)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Pamučni linters

10.41.30.00

Pamučni linters

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja i masti;

10.41.41.30

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni ekstrakcijom ulja iz soje

kg

S

 

10.41.41.50

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni ekstrakcijom masti ili ulja od sjemena suncokreta

kg

S

 

10.41.41.70

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni ekstrakcijom ulja ili masti iz sjemena uljane repice

kg

S

 

10.41.41.90

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni ekstrakcijom biljnih masti/ulja (uključujući sjeme pamuka i lana, kokosov orah, kopru, palmin orah ili jezgre; isključujući sjemena soje, suncokreta i uljane repice)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim od gorušice

10.41.42.00

Brašno i krupica od uljanog sjemenja ili plodova (isključujući gorušicu)

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.51.00

Rafinirano sojino ulje i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Ulje kikirikija i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.52.00

Rafinirano ulje kikirikija i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.53.10

Rafinirano maslinovo ulje i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

10.41.53.30

Ulja i njihove frakcije dobivene isključivo od maslina (uključujući mješavinu s djevičanskim maslinovim uljem, rafiniranim) (isključujući sirova ulja, djevičanska maslinova ulja i kemijski modificirana ulja)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Ulje od sjemena suncokreta i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.54.00

Rafinirano ulje od sjemena suncokreta, šafranike i njihove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Ulje od sjemena pamuka i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.55.00

Rafinirano ulje od sjemena pamuka i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Ulje repice, kolze i gorušice i njihove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.56.00

Rafinirano ulje repice, kolze ili gorušice i njihove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.57.00

Rafinirano palmino ulje i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosovo ulje i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.58.00

Rafinirano ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Ostala ulja i njihove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani; čvrste biljne masti i ostala biljna ulja (osim kukuruznog ulja) te njihove frakcije, d. n., rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.59.00

Ostala ulja i njihove frakcije, rafinirana, ali kemijski nemodificirana; čvrste biljne masti i ostala biljna ulja (osim kukuruznog) i njihove frakcije, d. n., rafinirana, ali kemijski nemodificirana

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Biljne ili životinjske masti i ulja te njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, ali dalje nepripremljeni

10.41.60.30

Životinjske masti i ulja i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirana, interesterificirana, reesterificirana ili elaidinizirana, ali dalje nepripremljena (uključujući rafinirana)

kg

S

 

10.41.60.50

Biljne masti, ulja i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, ali dalje nepripremljeni (uključujući rafinirane)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Biljni voskovi (osim triglicerida)

10.41.71.00

Biljni voskovi (uključujući rafinirane) (isključujući trigliceride)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

10.41.72.00

Degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

kg

S

 

NACE: 10.42

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

CPA: 10.42.10

Margarin i slične jestive masti

10.42.10.30

Margarin i namazi sa smanjenim i malim sadržajem mliječne masti (isključujući tekući margarin)

kg

S

 

10.42.10.50

Ostali jestivi pripravci masti i ulja (uključujući tekući margarin)

kg

S

 

NACE: 10.51

Djelatnosti mljekara i proizvođača sira

CPA: 10.51.11

Prerađeno tekuće mlijeko

10.51.11.33

Mlijeko i vrhnje sa sadržajem mliječne masti ≤ 1 %, nekoncentrirano i bez dodatka šećera i drugih sladila, u izvornom pakiranju neto sadržaja ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Mlijeko i vrhnje sa sadržajem mliječne masti ≤ 1 %, nekoncentrirano i bez dodataka šećera i drugih sladila, u izvornom pakiranju neto sadržaja > 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Mlijeko i vrhnje sa sadržajem mliječne masti > 1 %, ali ≤ 6 %, nekoncentrirano i bez dodataka šećera i drugih sladila, u izvornom pakiranju neto sadržaja ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Mlijeko i vrhnje sa sadržajem mliječne masti > 1 %, ali ≤ 6 %, nekoncentrirano i bez dodataka šećera i drugih sladila, u izvornom pakiranju neto sadržaja > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mlijeko i vrhnje s više od 6 % masti, nekoncentrirano i nezaslađeno

10.51.12.10

Mlijeko i vrhnje sa sadržajem mliječne masti > 6 %, ali ≤ 21 %, nekoncentrirano i bez dodataka šećera i drugih sladila, u izvornom pakiranju sadržaja ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Mlijeko i vrhnje sa sadržajem mliječne masti > 6 %, ali ≤ 21 %, nekoncentrirano i bez dodataka šećera i drugih sladila, u izvornom pakiranju sadržaja > 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Mlijeko i vrhnje sa sadržajem mliječne masti > 21 %, nekoncentrirano i bez dodataka šećera i drugih sladila, u izvornom pakiranju sadržaja ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Mlijeko i vrhnje sa sadržajem mliječne masti > 21 %, nekoncentrirano i bez dodataka šećera i drugih sladila, u pakiranju sadržaja > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Obrano mlijeko i vrhnje u prahu

10.51.21.30

Obrano mlijeko u prahu (mlijeko i vrhnje u krutom obliku sa sadržajem mliječne masti ≤ 1,5 %), u izvornom pakiranju sadržaja ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Obrano mlijeko u prahu (mlijeko i vrhnje u krutom obliku sa sadržajem mliječne masti ≤ 1,5 %), u izvornom pakiranju sadržaja > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Punomasno mlijeko i vrhnje u prahu

10.51.22.30

Punomasno mlijeko u prahu ili vrhnje u prahu (mlijeko i vrhnje u krutom obliku sa sadržajem mliječne masti > 1,5 %), u izvornom pakiranju neto sadržaja ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Punomasno mlijeko u prahu ili vrhnje u prahu (mlijeko i vrhnje u krutom obliku sa sadržajem mliječne masti > 1,5 %), u izvornom pakiranju sadržaja > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Maslac i mliječni namazi

10.51.30.30

Maslac sa sadržajem mliječne masti ≤ 85 %

kg

S

 

10.51.30.50

Maslac sa sadržajem mliječne masti > 85 % i druge masti i ulja dobivenih iz mlijeka (isključujući mliječni namaz sa sadržajem mliječne masti < 80 %)

kg

S

 

10.51.30.70

Mliječni namazi sa sadržajem mliječne masti < 80 %

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Sir i skuta

10.51.40.30

Nefermentirani ili nesoljeni svježi sir (uključujući sir od surutke i skutu)

kg

S

 

10.51.40.50

Sir, strugan ili u prahu, sir prošaran plavom plijesni i drugi netopljeni sirevi (isključujući svježi sir; sir od surutke i skutu)

kg

S

 

10.51.40.70

Topljeni sir (isključujući strugani ili u prahu)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili zaslađeni šećerom i drugim sladilima, osim u krutim oblicima

10.51.51.04

Kondenzirano ili evaporirano mlijeko, nezaslađeno

kg

S

 

10.51.51.08

Kondenzirano ili evaporirano mlijeko, zaslađeno

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje

10.51.52.41

Kiselo mlijeko, vrhnje, jogurt i ostali fermentirani proizvodi

kg

S

 

10.51.52.45

Aromatizirani tekući jogurt ili zakiseljeno mlijeko (kiselo mlijeko, vrhnje, jogurt i ostali fermentirani proizvodi, aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom)

kg

S

 

10.51.52.63

Mlaćenica (stepka) u prahu

kg

S

 

10.51.52.65

Mlaćenica (stepka)

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kazein

10.51.53.00

Kazein i kazeinati

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktoza i laktozni sirup

10.51.54.00

Laktoza i laktozni sirup (uključujući kemijski čistu laktozu)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Surutka

10.51.55.30

Surutka i modificirana surutka, u prahu, granulama i drugim krutim oblicima, koncentrirana ili nekoncentrirana, s dodatkom sladila

kg

S

 

10.51.55.60

Surutka i modificirana surutka, tekuća ili u obliku paste; koncentrirana ili nekoncentrirana ili s dodatkom sladila

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mliječni proizvodi, d.n.

10.51.56.00

Proizvodi od prirodnih mliječnih sastojaka, d. n.

kg

S

 

NACE: 10.52

Proizvodnja sladoleda

CPA: 10.52.10

Sladoled i slični jestivi ledeni proizvodi

10.52.10.00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi (uključujući šerbet, lizaljke; isključujući mješavine i sirovine za sladoled)

l

S

 

NACE: 10.61

Proizvodnja mlinskih proizvoda

CPA: 10.61.11

Oljuštena riža (smeđa)

10.61.11.00

Oljuštena riža (smeđa)

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Riža, polubijela ili bijela ili lomljena

10.61.12.30

Polubijela ili bijela riža (izbijeljena), uključujući poliranu ili glaziranu rižu

kg

S

 

10.61.12.50

Lomljena riža

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Brašno od pšenice ili suražice

10.61.21.00

Brašno od pšenice ili suražice

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Brašno od ostalih žitarica

10.61.22.00

Brašno ostalih žitarica (isključujući pšenicu ili suražicu)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Brašno i krupica od povrća

10.61.23.00

Brašno i krupica od sušenog graška, graha, leće, sagoe, manioke, marante, salepa, jeruzalemskih artičoka, slatkog krumpira ili sličnog korijenja ili gomolja; brašno, krupica i prah od jestivog voća, orašastih plodova

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Mješavine za pripremanje pekarskih proizvoda

10.61.24.00

Mješavine i tijesta za izradu kruha, kolača, peciva, hrskavog kruha, biskvita, vafla, oblate, dvopeka, preprženog kruha, tost-kruha i sličnih pečenih proizvoda te ostali pekarski proizvodi

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Prekrupa i krupica od pšenice

10.61.31.33

Prekrupa i krupica od tvrde pšenice

kg

S

 

10.61.31.35

Prekrupa i krupica od obične pšenice i pira

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica, d. n.

10.61.32.30

Prekrupa i krupica od zobi, kukuruza, riže, raži, ječma i ostalih žitarica (isključujući pšenicu)

kg

S

 

10.61.32.40

Pšenične pahuljice

kg

S

 

10.61.32.50

Pelete (pahuljice) od zobi, kukuruza, riže, raži, ječma i ostalih žitarica (isključujući pšenicu)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Žitarice za doručak i ostali proizvodi od žitarica

10.61.33.33

Žitarice; valjane, u pahuljicama, oljuštene, perlirane, rezane ili gnječene (isključujući rižu)

kg

S

 

10.61.33.35

Klice žitarica; cijele, valjane, u pahuljicama ili mljevene (isključujući rižu)

kg

S

 

10.61.33.51

Proizvodi tipa „müsli” na osnovi neprženih pahuljica žitarica

kg

S

 

10.61.33.53

Ostala pripremljena hrana, dobivena bubrenjem ili prženjem žitarica

kg

S

 

10.61.33.55

Žitarice u zrnu, prethodno kuhane ili drugačije pripremljene (isključujući kukuruz)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Posije (mekinje) i drugi ostaci od obrade žitarica

10.61.40.10

Posije i ostali ostaci od prosijavanja, mljevenja ili druge obrade kukuruza

kg

S

 

10.61.40.30

Posije i ostali ostaci od prosijavanja, mljevenja i druge obrade riže

kg

S

 

10.61.40.50

Posije i ostali ostaci od prosijavana, mljevenja i druge obrade pšenice

kg

S

 

10.61.40.90

Posije i ostali ostaci od prosijavana, mljevenja i druge obrade žitarica (isključujući kukuruz, rižu, pšenicu)

kg

S

 

NACE: 10.62

Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

CPA: 10.62.11

Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini i drugi modificirani škrobovi

10.62.11.11

Pšenični škrob

kg

S

 

10.62.11.13

Kukuruzni škrob

kg

S

 

10.62.11.15

Krumpirov škrob

kg

S

 

10.62.11.19

Škrobovi (uključujući rižu, manioku, marantu, srčiku sago palme), (isključujući pšenicu, kukuruz i krumpir)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

kg

S

 

10.62.11.50

Pšenični gluten (isključujući pšenični gluten koji se koristi za proizvodnju ljepila, za poliranje i za obradu u tekstilnoj industriji)

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrini i ostali modificirani škrobovi (uključujući esterificirane i eterificirane, topive škrobove, preželatinirane, nabubrene, dialdehidne škrobove, tretirane formaldehidom ili epiklorohidrinom)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka i njezini nadomjesci pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca i slično

10.62.12.00

Tapioka i njezini nadomjesci, pripremljeni od škroba u obliku ljuskica, zrnaca, perli, u prahu ili u sličnim oblicima

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukoza i glukozni sirup; fruktoza i fruktozni sirup; invertni šećer; šećeri i šećerni sirupi, d. n.

10.62.13.10

Glukoza i glukozni sirup (isključujući s dodanom aromom ili tvarima za bojenje)

kg

S

 

10.62.13.20

Kemijski čista fruktoza u krutom stanju; fruktoza i fruktozni sirup sa sadržajem > 50 % suhe tvari fruktoze; izoglukoze, isključujući s dodanom aromom ili tvarima za bojenje

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrin i maltodekstrinski sirup (isključujući s dodanom aromom ili tvarima za bojenje)

kg

S

 

10.62.13.90

Ostali šećeri (uključujući invertni šećer), d. n.

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Kukuruzno ulje

10.62.14.30

Sirovo kukuruzno ulje (od zrna kukuruza) i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinirano kukuruzno ulje (od zrna kukuruza) i njegove frakcije (isključujući kemijski modificirano)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

10.62.20.00

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

kg

S

 

NACE: 10.71

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

CPA: 10.71.11

Svježi kruh

10.71.11.00

Svježi kruh s masenim udjelom u suhoj tvari ≤ 5 % šećera i ≤ 5 % masnoće (isključujući s dodatkom meda, jaja, sira ili voća)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Svježa peciva i kolači

10.71.12.00

Kolači i peciva; ostali pekarski proizvodi s dodatkom sladila

kg

S

 

NACE: 10.72

Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

CPA: 10.72.11

Hruskavi kruh (krisp), dvopek, tostirani kruh i slični prepečeni proizvodi

10.72.11.30

Hruskavi kruh (krisp)

kg

S

 

10.72.11.50

Dvopek, tost-kruh i slični tost-proizvodi

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Medenjaci i slični proizvodi; slatki keksi; vafli i oblate

10.72.12.30

Medenjaci začinjeni đumbirom i slični proizvodi

kg

S

 

10.72.12.53

Slatki keksi; vafli i oblate, potpuno ili djelomično prevučeni ili prekriveni čokoladom ili drugim pripravcima koji sadrže kakao

kg

S

 

10.72.12.55

Slatki keksi (uključujući sendvič-kekse; isključujući potpuno ili djelomično prevučene ili prekrivene čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao)

kg

S

 

10.72.12.57

Vafli i oblate sa sadržajem vode u gotovom proizvodu > 10 % (isključujući kornete za sladolede, sendvič-oblatne i ostale slične proizvode)

kg

S

 

10.72.12.59

Vafli i oblate (uključujući soljene; isključujući potpuno ili djelomično prevučene ili prekrivene čokoladom ili drugim pripravcima koji sadrže kakao)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Ostali suhi i trajni pekarski proizvodi

10.72.19.10

Hostije

kg

S

 

10.72.19.20

Hostije, prazne kapsule za farmaceutske potrebe; pečatne oblate; rižin papir i slični proizvodi

kg

S

 

10.72.19.40

Keksi (isključujući potpuno ili djelomično prevučene ili prekrivene čokoladom ili drugim pripravcima koji sadrže kakao, slatke kekse, vafle i oblate)

kg

S

 

10.72.19.50

Začinjeni ili soljeni ekstradirani ili ekspandirani proizvodi

kg

S

 

10.72.19.90

Pekarski proizvodi bez dodatka sladila (uključujući tanke palačinke, pite, pizze; isključujući sendviče, hrskavi kruh, vafle, oblate, dvopek, tost, začinjene ili soljene ekstradirane ili ekspandirane proizvode)

kg

S

 

NACE: 10.73

Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine

CPA: 10.73.11

Makaroni, rezanci, kuskus i slična tjestenina

10.73.11.30

Nekuhana tjestenina koja sadrži jaja (isključujući punjenu i drugačije pripremljenu)

kg

S

 

10.73.11.50

Nekuhana tjestenina (isključujući onu koja sadrži jaja, punjenu i drugačije pripremljenu)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

kg

S

 

NACE: 10.81

Proizvodnja šećera

CPA: 10.81.11

Sirovi šećer od šećerne trske ili šećerne repe, u krutom stanju

10.81.11.00

Sirovi šećer od šećerne trske i šećerne repe u krutom stanju bez dodanih tvari za aromatizaciju i za bojenje

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe te kemijski čista saharoza, u krutom stanju, bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojenje

10.81.12.30

Rafinirani bijeli šećer od šećerne trske ili šećerne repe u krutom stanju

kg

S

 

10.81.12.90

Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe u krutom stanju (isključujući bijeli šećer)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe, s dodanim tvarima za aromatizaciju ili za bojenje; šećer i sirup od javora

10.81.13.00

Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe, s dodanim tvarima za aromatizaciju i za bojenje; šećer i sirup od javora

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melase

10.81.14.30

Melase od šećerne trske

kg

S

 

10.81.14.50

Melase dobivene ekstrakcijom ili rafiniranjem šećera (isključujući melasu od šećerne trske)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Rezanci šećerne repe, otpaci od šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

10.81.20.00

Rezanci šećerne repe; otpaci šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera (uključujući zaostali talog i ostatke s filtra preše)

kg

S

 

NACE: 10.82

Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda

CPA: 10.82.11

Kakaova pasta, odmašćena ili neodmašćena

10.82.11.00

Kakao pasta (isključujući onu koja sadrži dodani šećer ili druga sladila)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaov maslac, mast i ulje od kakaa

10.82.12.00

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakaov prah bez dodanog šećera ili drugih sladila

10.82.13.00

Kakao prah bez dodanog šećera ili drugih sladila

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakaov prah s dodanim šećerom ili drugim sladilima

10.82.14.00

Kakao prah s dodanim šećerom ili drugim sladilima

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Čokolada i pripravci koji sadržavaju kakao (osim zaslađenoga kakaova praha), u rasutom stanju

10.82.21.30

Čokolada i ostali pripravci koji sadrže kakao, u blokovima, tablama i prutićima > 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima, u rasutom stanju, u posudama ili pakiranjima > 2 kg, s ukupnim masenim udjelom kakao maslaca ≥ 18 %

kg

S

 

10.82.21.50

Čokoladne mliječne mrvice s masenim udjelom 18 % i više kakao maslaca i u pakiranjima > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Preljevi s okusom čokolade s masenim udjelom od 18 % ili više kakao maslaca i u pakiranjima > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Prehrambeni pripravci s masenim udjelom < 18 % kakao maslaca i u pakiranjima > 2 kg (isključujući preljeve s okusom čokolade, čokoladne mliječne mrvice)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Čokolada i pripravci koji sadržavaju kakao (osim zaslađenoga kakaova praha), osim u rasutom stanju

10.82.22.33

Čokoladni blokovi; table i prutići koji sadrže jezgru (uključujući s kremom, likerom ili voćnom pastom; isključujući čokoladne kekse)

kg

S

 

10.82.22.35

Čokoladni blokovi, table i prutići s dodacima žitarica, voća ili orašastih plodova (isključujući punjene, čokoladne kekse)

kg

S

 

10.82.22.39

Čokoladni blokovi, table i prutići (isključujući punjene; s dodacima žitarica, voća ili orašastih plodova; čokoladne kekse)

kg

S

 

10.82.22.43

Čokolade (uključujući praline) sa sadržajem alkohola (isključujući u blokovima, tablama ili prutićima)

kg

S

 

10.82.22.45

Čokolade (isključujući sa sadržajem alkohola, u blokovima, tablama ili prutićima)

kg

S

 

10.82.22.53

Punjeni čokoladni proizvodi (isključujući čokoladne blokove, table ili prutiće, čokoladne kekse, čokolade)

kg

S

 

10.82.22.55

Čokoladni proizvodi (isključujući punjene, čokoladne blokove, table ili prutiće, čokoladne kekse, čokolade)

kg

S

 

10.82.22.60

Proizvodi od šećera i njihovi nadomjesci proizvedeni iz nadomjestaka šećera, sa sadržajem kakaa (uključujući nugat; isključujući bijelu čokoladu)

kg

S

 

10.82.22.70

Čokoladni namazi

kg

S

 

10.82.22.80

Pripravci od kakaa za pripremu napitaka

kg

S

 

10.82.22.90

Prehrambeni proizvodi sa sadržajem kakaa (isključujući kakao pastu, maslac, prah, blokove, table, prutiće, u tekućem stanju, paste, prah, granule, u ostalom rasutom stanju u pakiranju > 2 kg, za pripremu napitaka, čokoladne preljeve)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadržavaju kakao

10.82.23.10

Guma za žvakanje

kg

S

 

10.82.23.20

Ekstrakt slatkog korijena; u blokovima, štapićima i pastilama s masenim udjelom saharoze > 10 %, bez drugih dodataka

kg

S

 

10.82.23.30

Bijela čokolada

kg

S

 

10.82.23.53

Šećerne paste u izvornim pakiranjima neto sadržaja ≥ 1 kg (uključujući marcipan, fondan, nugat, pastu od badema)

kg

S

 

10.82.23.55

Pastile za grlo i bomboni protiv kašlja s bitnim udjelom šećera i sredstava za aromatizaciju (isključujući pastile ili bombone s aromama koje sadrže ljekovita svojstva)

kg

S

 

10.82.23.63

Šećerom prevučeni proizvodi (uključujući ušećerene bademe)

kg

S

 

10.82.23.65

Gume, voćni žele i voćne paste u obliku proizvoda od šećera (isključujući gumu za žvakanje)

kg

S

 

10.82.23.73

Tvrdi bomboni

kg

S

 

10.82.23.75

Karamele i slični proizvodi

kg

S

 

10.82.23.83

Proizvodi od šećera u obliku komprimata (uključujući slatkiše)

kg

S

 

10.82.23.90

Proizvodi od šećera, d. n.

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Voće, orašasti plodovi, kore od voća i drugi dijelovi biljaka, konzervirani u šećeru

10.82.24.00

Iscijeđeno, preliveno šećerom ili kristalizirano (kandirano) voće, orašasto voće, kore od voća i drugi dijelovi biljaka

kg

S

 

NACE: 10.83

Prerada čaja i kave

CPA: 10.83.11

Kava, bez kofeina ili pržena

10.83.11.30

Kava bez kofeina, nepržena

kg

S

 

10.83.11.50

Pržena kava s kofeinom

kg

S

 

10.83.11.70

Pržena kava bez kofeina

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Nadomjesci kave; ekstrakti, esencije i koncentrati kave ili nadomjestaka kave; ljuske i opne od kave

10.83.12.10

Nadomjesci kave koji sadrže kavu

kg

S

 

10.83.12.40

Ekstrakti, esencije i koncentrati kave te pripravci na bazi ekstrakata, esencija ili koncentrata kave ili na bazi kave

kg

S

 

10.83.12.70

Pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Zeleni čaj (nefermentirani), crni čaj (fermentirani) i djelomično fermentirani čaj, u izvornom pakiranju ≤ 3 kg

10.83.13.00

Čaj u izvornom pakiranju sadržaja ≤ 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Ekstrakti, esencije, koncentrati i preparati čaja ili mate-čaja

10.83.14.00

Ekstrakti, esencije, koncentrati čaja ili mate-čaja, pripravci na bazi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Biljni ekstrakti

10.83.15.00 z

Biljni ekstrakti

kg

S

 

NACE: 10.84

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

CPA: 10.84.11

Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline

10.84.11.30

Vinski ocat

l

S

 

10.84.11.90

Ocat i nadomjesci za ocat (isključujući od vina)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Umaci; miješani dodaci jelima i miješani začini; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

10.84.12.10

Umak od soje

kg

S

 

10.84.12.30

Kečap od rajčice i ostali umaci od rajčice

kg

S

 

10.84.12.53

Brašno i krupica od gorušice

kg

S

 

10.84.12.55

Pripremljena gorušica (senf)

kg

S

 

10.84.12.70

Umaci i pripravci umaka, miješani začini i miješana začinska sredstva (isključujući umak od soje, kečap od rajčice, ostale umake od rajčice, brašno i krupicu od gorušice i pripremljenu gorušicu)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Sol za jelo

10.84.30.00

Sol prikladna za prehranu ljudi

kg

T

 

NACE: 10.85

Proizvodnja gotove hrane i jela

CPA: 10.85.11

Gotova jela na bazi mesa, jestivih mesnih otpadaka i ostataka ili krvi

10.85.11.00 z

Gotova jela pripremljena od mesa, jestivih mesnih otpadaka i ostataka ili krvi

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Gotova jela na bazi ribe, rakova i mekušaca

10.85.12.00 z

Gotova jela pripremljena od ribe, rakova i školjki

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Gotova jela na bazi povrća

10.85.13.00 z

Gotova jela od povrća

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Gotova jela na bazi tjestenine

10.85.14.10

Kuhana ili nekuhana tjestenina, punjena mesom, ribom, sirom ili drugim tvarima u svim omjerima

kg

S

 

10.85.14.30

Sušena, nesušena i zamrznuta tjestenina i proizvodi od tjestenine (uključujući gotova jela; isključujući nekuhanu tjesteninu, punjenu tjesteninu)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Ostala gotova hrana i jela

10.85.19.10 z

Ostala gotova hrana i jela, uključujući zamrznutu pizzu, a isključujući svježu pizzu

kg

S

 

NACE: 10.86

Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane

CPA: 10.86.10

Homogenizirani prehrambeni pripravci i dijetetska hrana

10.86.10.10

Homogenizirani pripravci od mesa, otpadaka i ostataka od mesa ili krvi (isključujući kobasice i slične proizvode od mesa; prehrambene pripravke bazirane na ovim proizvodima)

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizirano povrće (isključujući zamrznuto, konzervirano vinskim octom ili octenom kiselinom)

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizirani pripravci od voća, džemovi, voćni želei, pirei od voća ili orašastih plodova i paste od voća ili orašastih plodova

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizirani složeni prehrambeni pripravci za hranu za dojenčad ili za dijetetske svrhe za maloprodaju u pakiranju ≤ 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Prehrambeni pripravci za dojenčad, pakirani za maloprodaju (isključujući homogenizirane složene prehrambene pripravke)

kg

S

 

NACE: 10.89

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

CPA: 10.89.11

Juhe, uključujući mesne, i pripravci za juhe

10.89.11.00

Juhe od povrća i mesa, pripravci za juhe

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Jaja, bez ljuske, i žumanjci, svježi ili konzervirani; jaja u ljusci, konzervirana ili kuhana; albumin od jaja

10.89.12.30

Proizvodi od jaja, svježi, sušeni, kuhani na pari ili u vodi, oblikovani, zamrznuti ili na drugi način konzervirani (isključujući albumin i jaja u ljusci)

kg

S

 

10.89.12.50

Albumin od jaja

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi; pripremljeni prašci za peciva

10.89.13.34

Pekarski kvasac

kg

S

 

10.89.13.39

Aktivni kvasac (isključujući pekarski kvasac)

kg

S

 

10.89.13.50

Neaktivni kvasci i ostali mrtvi jednostanični mikroorganizmi

kg

S

 

10.89.13.70

Pripremljeni prašci za peciva

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba i vodenih beskralježnjaka

10.89.14.00

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, rakova, školjki i ostalih vodenih beskralježnjaka

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Pripremljeni pokvarljivi prehrambeni proizvodi kao što su sendviči i svježa pizza

10.89.16.00 z

Pripremljeni pokvarljivi prehrambeni proizvodi, uključujući svježu pizzu i sendviče

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Dodaci ljudskoj prehrani

10.89.17.00 z

Dodaci prehrani (proizvodi namijenjeni ljudskoj prehrani namijenjeni osiguranju hranjivih tvari)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Raznovrsni prehrambeni proizvodi, d. n.

10.89.19.10

Karamel

kg

S

 

10.89.19.25

Sladni ekstrakt

kg

S

 

10.89.19.30

Prehrambeni pripravci od brašna, krupice, škroba itd.

kg

S

 

10.89.19.35

Koncentrati bjelančevina i aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi

kg

S

 

10.89.19.50 z

Ostali prehrambeni proizvodi, d. n.

kg

S

 

NACE: 10.91

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

CPA: 10.91.10

Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne

10.91.10.10 z

Premiksi za stočnu hranu

kg

S

 

10.91.10.33 z

Pripravci koji se koriste za hranidbu domaćih životinja (isključujući premikse): svinje

kg

S

 

10.91.10.35 z

Pripravci koji se koriste za hranidbu domaćih životinja (isključujući premikse): goveda

kg

S

 

10.91.10.37 z

Pripravci koji se koriste za hranidbu domaćih životinja (isključujući premikse): perad

kg

S

 

10.91.10.39 z

Pripravci koji se koriste za hranidbu domaćih životinja (isključujući premikse): d.n.

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

10.91.20.00

Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

kg

S

 

NACE: 10.92

Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce

CPA: 10.92.10

Pripremljena hrana za kućne ljubimce

10.92.10.30

Hrana za pse ili mačke, pakirana za maloprodaju

kg

S

 

10.92.10.60 z

Pripravak koji se koristi za hranjenje kućnih ljubimaca (isključujući hranu za pse i mačke, pakiranu za maloprodaju)

kg

S

 

NACE: 11.01

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

CPA: 11.01.10

Destilirana alkoholna pića

11.01.10.20

Žestoka alkoholna pića dobivena destilacijom vina iz grožđa ili vina iz koma (važno: isključujući trošarine na alkoholna pića)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Viski (važno: isključujući trošarine na alkoholna pića)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum i druga žestoka alkoholna pića dobivena destilacijom fermentiranih proizvoda od šećerne trske (važno: isključujući trošarine na alkoholna pića)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Džin i klekovača (važno: isključujući trošarine na alkoholna pića)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Votka s volumnim udjelom alkohola od ≤ 45,4 % (važno: isključujući trošarine na alkoholna pića)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Žestoka alkoholna pića od voća (isključujući likere, džin, klekovaču; vino iz grožđa ili vino iz koma (važno: isključujući trošarine na alkoholna pića)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Čisti alkoholi (važno: isključujući trošarine na alkoholna pića)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Žestoka alkoholna pića, likeri i ostala alkoholna pića (isključujući žestoka alkoholna pića dobivena destilacijom vina, koma ili voća/viski, rum, tafiju, džin i klekovaču, votka s volumnim udjelom alkohola od ≤ 45,4 %, žestoka alkoholna pića od voća) (važno: isključujući trošarine na alkoholna pića)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Proizvodnja vina od grožđa

CPA: 11.02.11

Pjenušavo vino od svježega grožđa

11.02.11.30

Šampanjac (važno: isključujući trošarine na alkoholna pića)

l

S

 

11.02.11.90

Pjenušava vina od svježeg grožđa (isključujući šampanjac; trošarine na alkoholna pića)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Vino od svježega grožđa, osim pjenušavoga vina; mošt od grožđa

11.02.12.11 z

Bijelo vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

l

S

 

11.02.12.15

Vina i mošt, čija je fermentacija spriječena ili zaustavljena dodatkom alkohola u otopini s CO2, tlaka ≥ 1 bara < 3, na 20 °C (isključujući pjenušava vina)

l

S

 

11.02.12.17 z

Kvalitetna vina i mošt čija je fermentacija spriječena ili zaustavljena fermentacije dodatkom alkohola, s zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) sa sadržajem alkohola ≤ 15 % (isključujući bijela vina i pjenušava vina)

l

S

 

11.02.12.20

Vina i mošt čija je fermentacija spriječena ili zaustavljena dodatkom alkohola, sa sadržajem alkohola ≤ 15 % (isključujući pjenušava vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti)

l

S

 

11.02.12.31

Port, Madeira, Sherry i ostala vina s > 15 % alkohola

l

S

 

11.02.12.50

Mošt od grožđa (isključujući trošarine na alkoholna pića)

l

S

 

NACE: 11.03

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

CPA: 11.03.10

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); miješana pića koja sadržavaju alkohol

11.03.10.00

Fermentirana pića i njihove mješavine (uključujući s bezalkoholnim pićima, jabukovaču, kruškovaču i medovinu; isključujući pivo od slada, vino od grožđa aromatizirano biljnim ili aromatičnim tvarima)

l

S

 

NACE: 11.04

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

CPA: 11.04.10

Vermut i ostala aromatizirana vina od svježega grožđa

11.04.10.00

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa aromatizirana biljnim ili aromatičnim tvarima (isključujući trošarine na alkoholna pića)

l

S

 

NACE: 11.05

Proizvodnja piva

CPA: 11.05.10

Pivo, osim taloga i otpadaka iz pivovara

11.05.10.00

Pivo od slada (isključujući bezalkoholno pivo, pivo s volumnim udjelom alkohola ≤ 0,5 %, trošarine na alkoholna pića)

l

S

 

11.05.10.10

Bezalkoholno pivo i pivo koje sadrži ≤ 0,5 % alkohola

l

S

 

CPA: 11.05.20

Talozi i otpaci iz pivovara i destilerija

11.05.20.00

Ostaci i otpaci pivovara i destilana (isključujući trošarine na alkoholna pića)

kg

S

 

NACE: 11.06

Proizvodnja slada

CPA: 11.06.10

Slad

11.06.10.30

Slad, nepržen (isključujući trošarine na alkoholna pića)

kg

S

 

11.06.10.50

Slad, pržen (isključujući trošarine na alkoholna pića, proizvode koji su prošli daljnju preradu, prženi slad kao nadomjestak kave)

kg

S

 

NACE: 11.07

Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda

CPA: 11.07.11

Mineralne i gazirane vode, nezaslađene i nearomatizirane

11.07.11.30

Mineralne vode i gazirane vode, nezaslađene

l

S

 

11.07.11.50

Nezaslađene I nearomatizirane vode; led i snijeg (isključujući mineralne i gazirane vode)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Ostala bezalkoholna pića

11.07.19.30

Vode s dodatkom šećera ili drugih sladila ili aromatizirane npr. bezalkoholna osvježavajuća pića (uključujući mineralna i gazirana)

l

S

 

11.07.19.50

Bezalkoholna pića koja ne sadrže mliječne masti (isključujući zaslađene ili nezaslađene mineralne, gazirane ili aromatizirane vode)

l

S

 

11.07.19.70

Bezalkoholna pića koja sadrže mliječne masti

l

S

 

NACE: 12.00

Proizvodnja duhanskih proizvoda

CPA: 12.00.11

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana ili nadomjestaka duhana

12.00.11.30

Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan ili mješavine duhana i njegovih nadomjestaka (isključujući trošarine na duhanske proizvode)

p/st

S

 

12.00.11.50

Cigarete koje sadrže duhan ili mješavine duhana i njegovih nadomjestaka (isključujući trošarine na duhanske proizvode)

p/st

S

 

12.00.11.70

Cigare; cigarilosi; i cigarete, koji sadrže samo nadomjeske duhana (isključujući trošarine na duhanske proizvode)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Sušeni, ižiljeni listovi duhana

12.00.12.00

Sušeni, ižiljeni listovi duhana

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstruirani duhan; duhanski ekstrakti i esencije

12.00.19.30

Duhan za pušenje (isključujući trošarine na duhanske proizvode)

kg

S

 

12.00.19.90

Duhanske prerađevine, ekstrakti i esencije, ostali homogenizirani ili rekonstruirani duhan, d. n.

kg

S

 

NACE: 13.10

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

CPA: 13.10.10

Vunene masti (uključujući lanolin)

13.10.10.00

Vunene masnoće i masne tvari dobivene od njih, uključujući lanolin

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Sirova svila, nepredena

13.10.21.00

Sirova svila, nepredena

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Vuna, odmašćena ili karbonizirana, negrebenana ili nečešljana

13.10.22.00

Vuna, odmašćena ili karbonizirana, negrebenana ili nečešljana

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Iščešak od vune ili fine životinjske dlake

13.10.23.00

Češljanac od vune ili fine životinjske dlake

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, grebenana ili češljana

13.10.24.00

Vuna ili životinjska dlaka, grebenana ili češljana (uključujući vunene pramenove)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Pamuk, grebenani ili češljani

13.10.25.00

Pamuk, grebenani ili češljani

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Juta i ostala tekstilna vlakna (osim lana, konoplje i ramije), prerađena, ali nepredena

13.10.26.00

Juta i ostala tekstilna vlakna (osim lana, konoplje i ramije), obrađena, ali ne predena

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Ostala biljna tekstilna vlakna, prerađena, ali nepredena

13.10.29.00

Ostala biljna tekstilna vlakna, prerađena, ali nepredena

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Sintetička rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

13.10.31.00

Sintetička rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Umjetna rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

13.10.32.00

Umjetna vlakna grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

13.10.40.10

Svilena pređa, nepakirana za maloprodaju (isključujući pređu od svilenih otpadaka)

kg

T

 

13.10.40.30

Pređa od svilenih otpadaka, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.40.50

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka, pakirana za maloprodaju; pređa dudovog svilca

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Pređa od vune, pripremljena ili nepripremljena za maloprodaju; pređa od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

13.10.50.10

Pređa od grebenane vune ili fine životinjske dlake, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.50.30

Pređa od češljane vune ili fine životinjske dlake, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.50.50

Pređa od vune ili fine životinjske dlake, pakirana za maloprodaju

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Pamučna pređa (osim konca za šivanje)

13.10.61.32 z

Pređa od nečešljanog pamuka, nepakirana za maloprodaju, za tkanine (isključujući za sagove i prekrivače za pod)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Pređa od nečešljanog pamuka, nepakirana za maloprodaju, za pletene tkanine i proizvode

kg

T

 

13.10.61.35 z

Pređa od nečešljanog pamuka, nepakirana za maloprodaju, za ostalu uporabu (uključujući za sagove i prekrivače za pod)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Pređa od češljanog pamuka, nepakirana za maloprodaju, za tkanine (isključujući za sagove i prekrivače za pod)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Pređa od češljanog pamuka, nepakirana za maloprodaju, za pletene tkanine i čarape

kg

T

 

13.10.61.55 z

Pređa od češljanog pamuka, nepakirana za maloprodaju, za ostale namjene (uključujući za sagove i prekrivače za pod)

kg

T

 

13.10.61.60

Pamučna pređa, pakirana za maloprodaju (isključujući konac za šivanje)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Pamučni konac za šivanje

13.10.62.00

Pamučni konac za šivanje

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Lanena pređa

13.10.71.10

Lanena pređa, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.71.20

Lanena pređa, pakirana za maloprodaju

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Pređa od jute ili ostalih tekstilnih likovih vlakana; pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna pređa

13.10.72.00

Pređa od biljnih ili likovih vlakana (isključujući lan); papirna pređa

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Pređa od sintetičkih ili umjetnih filamenata, višestruka ili u obliku konopa (osim konca za šivanje, pređe velike čvrstoće od poliamida, poliestera ili viskoznog rajona), nepripremljena za maloprodaju; pređa od sintetičkih ili umjetnih filamenata (osim konca za šivanje), pripremljena za maloprodaju

13.10.81.10

Pređa od sintetičkih filamenata, višestruka ili u obliku konopa, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.81.30

Pređa od umjetnih filamenata, višestruka ili u obliku konopa, nepakirana za maloprodaju (isključujući konac za šivanje)

kg

T

 

13.10.81.50

Pređa od sintetičkih ili umjetnih filamenata, pakirana za maloprodaju (isključujući konac za šivanje)

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana s udjelom takvih vlakana ≥ 85 %

13.10.82.10

Pređa (osim konca za šivanje) s ≥ 85 % težinskog udjela rezanih sintetičkih vlakana, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.82.50

Pređa (osim konca za šivanje) s ≥ 85 % težinskog udjela rezanih sintetičkih vlakana, pakirana za maloprodaju

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana s udjelom takvih vlakana < 85 %

13.10.83.20

Pređa s < 85 % težinskog udjela rezanih poliesterskih vlakana (osim konca za šivanje), pomiješana s umjetnim vlaknima, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.83.33 z

Pređa s < 85 % težinskog udjela rezanih sintetičkih vlakana (osim konca za šivanje) pomiješana s grebenanom vunom ili finom životinjskom dlakom, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.83.36 z

Pređa s < 85 % težinskog udjela rezanih sintetičkih vlakana pomiješana s češljanom vunom ili finom životinjskom dlakom, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.83.40

Pređa s < 85 % težinskog udjela rezanih sintetičkih vlakana (osim konca za šivanje) pomiješana s pamukom, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.83.80

Ostala pređa s < 85 % težinskog udjela rezanih sintetičkih vlakana (osim konca za šivanje), nepakirana za maloprodaju, d.n.

kg

T

 

13.10.83.90

Pređa s < 85 % težinskog udjela rezanih sintetičkih vlakana (osim konca za šivanje), pakirana za maloprodaju

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Pređa (osim konca za šivanje), od umjetnih rezanih vlakana

13.10.84.10

Pređa (osim konca za šivanje) od umjetnih rezanih vlakana, nepakirana za maloprodaju

kg

T

 

13.10.84.30

Pređa (osim konca za šivanje), od umjetnih rezanih vlakana, pakirana za maloprodaju

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Šivaća pređa i konac za šivanje od umjetnih i sintetičkih filamenata i vlakana

13.10.85.10

Konac za šivanje, od sintetičkih ili umjetnih filamenata

kg

T

 

13.10.85.50

Konac za šivanje, od sintetičkih ili umjetnih rezanih vlakana

kg

T

 

NACE: 13.20

Tkanje tekstila

CPA: 13.20.11

Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka

13.20.11.00

Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Tkanine od grebenane ili češljane vune ili od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

13.20.12.30

Tkanine od grebenane vune ili grebenane fine životinjske dlake

m2

T

 

13.20.12.60

Tkanine od češljane vune ili češljane fine životinjske dlake; tkanine od grube životinjske dlake

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Lanene tkanine

13.20.13.30

Lanene tkanine s ≥ 85 % težinskog udjela lana

m2

T

 

13.20.13.60

Lanene tkanine s < 85 % težinskog udjela lana

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Tkanine od jute i ostalih likovih tekstilnih vlakana (osim lana, prave konoplje i ramije)

13.20.14.00

Tkanine od jute ili tkanine od ostalih likovih vlakana (isključujući lan, čistu konoplju, ramiju)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe

13.20.19.00

Tkanine od čiste konoplje, ramije ili od ostalih biljnih tekstilnih vlakana (isključujući lan, jutu, ostala likova vlakna); papirna pređa

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Pamučne tkanine

13.20.20.14 z

Pamučne tkanine, od jednobojnog prediva, težine ≤ 200 g/m2, za odjeću

m2

T

 

13.20.20.17 z

Pamučne tkanine, od jednobojnog prediva, težine ≤ 200 g/m2, za rublje za kućanstvo i tekstil za kućanstvo

m2

T

 

13.20.20.19 z

Pamučne tkanine, od jednobojnog prediva, težine ≤ 200 g/m2, za tehničku i industrijsku uporabu (isključujući gazu, medicinsku gazu)

m2

T

 

13.20.20.20

Pamučne tkanine, težine ≤ 100 g/m2, za medicinsku gazu, zavoje i obloge

m2

S

 

13.20.20.31 z

Pamučne tkanine, od višebojnog prediva, težine ≤ 200 g/m2, za košulje i bluze

m2

T

 

13.20.20.42 z

Pamučne tkanine, od jednobojnog prediva, težine > 200 g/m2, za odjeću

m2

T

 

13.20.20.44 z

Pamučne tkanine, od jednobojnog prediva, težine > 200 g/m2, za rublje za kućanstvo ili tekstil za kućanstvo

m2

T

 

13.20.20.49 z

Pamučne tkanine, od jednobojnog prediva, težine > 200 g/m2, za tehničku ili industrijsku uporabu

m2

T

 

13.20.20.60

Pamučne tkanine od grubog pamuka, težine > 200 g/m2 (uključujući traper pamuk ostalih boja osim plave)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Pamučne tkanine, od višebojnog prediva, za ostalu odjeću

m2

T

 

13.20.20.74 z

Pamučne tkanine, od višebojnog prediva, za rublje za kućanstvo i tekstil za kućanstvo

m2

T

 

13.20.20.79 z

Pamučne tkanine, od višebojnog prediva, za tehničku i industrijsku uporabu

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Tkanine od sintetičke i umjetne filamentne pređe

13.20.31.30

Tkanine od sintetičke ili umjetne filament pređe dobivene od pređe velike čvrstoće, u trakama i slično (uključujući najlon, ostale poliamide, poliester, viskozni rajon)

m2

S

 

13.20.31.50

Tkanine od sintetičke filament pređe (isključujući pređu dobivenu od pređe velike čvrstoće, u trakama i slično)

m2

T

 

13.20.31.70

Tkanine od umjetne filament pređe (isključujući pređu dobivenu od pređe velike čvrstoće)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana

13.20.32.10

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana s 85 % ili više težinskog udjela sintetičkih rezanih vlakana

m2

T

 

13.20.32.20

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana s manje od 85 % težinskog udjela tih vlakana, miješanih uglavnom ili isključivo s pamukom (isključujući tkanine od pređe različitih boja)

m2

T

 

13.20.32.30

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana s manje od 85 % težinskog udjela tih vlakana, miješanih uglavnom ili isključivo s pamukom, od pređe različitih boja

m2

T

 

13.20.32.40

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, miješanih uglavnom ili isključivo s grebenanom vunom ili finom životinjskom dlakom

m2

T

 

13.20.32.50

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, miješanih uglavnom ili isključivo s češljanom vunom ili finom životinjskom dlakom

m2

T

 

13.20.32.90

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, miješanih s ostalim vlaknima, osim s vunom ili finom životinjskom dlakom ili pamukom

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana

13.20.33.30

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, od jednobojnog prediva

m2

T

 

13.20.33.50

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, od višebojnog prediva

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Tkanine s florom (baršunaste tkanine) i šenil-pređa (osim frotira i uskih tkanina)

13.20.41.00

Tkanine s finom dlakom; baršunaste tkanine (isključujući frotir i slične plišane tkanine od pamuka, tafting-tkanine, uske tkanine)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Frotir tkanine za ručnike i slične frotir tkanine od pamuka (osim uskih tkanina)

13.20.42.00

Platno za ručnike od frotira i slično tkane frotirne tkanine od pamuka

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Ostale frotir tkanine za ručnike i slične frotir tkanine (osim uskih tkanina)

13.20.43.00

Tkanine od frotira i slično tkane frotirne tkanine (isključujući od pamuka)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Gaza (osim uskih tkanina)

13.20.44.00

Gaza (isključujući medicinsku gazu, uske tkanine)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Tkanine dobivene taftingom, osim sagova

13.20.45.00

Čupave tekstilne tkanine (isključujući čupave sagove i ostale tekstilne pokrivače za pod)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Tkanine od staklenih vlakana (uključujući uske tkanine)

13.20.46.00

Tkanine od staklenih vlakana (uključujući uske tkanine, staklenu vunu)

kg

S

 

NACE: 13.30

Dovršavanje tekstila

CPA: 13.30.11

Usluge bijeljenja i bojenja tekstilnih vlakana i pređe

13.30.11.10

Bojenje vlakana

 

I

 

13.30.11.21

Bojenje svilene pređe

 

I

 

13.30.11.22

Bojenje pređe od vune, fine ili grube životinjske dlake i konjske dlake

 

I

 

13.30.11.23

Bojenje pamučne pređe (isključujući konac za šivanje)

 

I

 

13.30.11.24

Bojenje lanenih, jutenih i ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i papirne pređe

 

I

 

13.30.11.25

Bojenje niti od sintetičkih filamenata (isključujući konac za šivanje)

 

I

 

13.30.11.26

Bojenje niti od umjetnih filamenata (isključujući konac za šivanje)

 

I

 

13.30.11.27

Bojenje niti od sintetičkih rezanih vlakana (isključujući konac za šivanje)

 

I

 

13.30.11.28

Bojenje niti od umjetnih rezanih vlakana (isključujući konac za šivanje)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Usluge bijeljenja tkanina i tekstilnih proizvoda (uključujući odjeću)

13.30.12.10

Bijeljenje svilenih tkanina

 

I

 

13.30.12.20

Bijeljenje vunenih tkanina od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

 

I

 

13.30.12.30

Bijeljenje pamučnih tkanina

 

I

 

13.30.12.40

Bijeljenje tkanina od lana, jute, ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i papirne pređe

 

I

 

13.30.12.50

Bijeljenje tkanina od sintetičke filament pređe ili sintetičkih vlakana

 

I

 

13.30.12.60

Bijeljenje tkanina od umjetne filament pređe ili umjetnih vlakana

 

I

 

13.30.12.70

Bijeljenje čupavih tkanina i baršunastih tkanina (isključujući frotir i slične frotirne tkanine od pamuka, uske tkanine)

 

I

 

13.30.12.80

Bijeljenje frotira i sličnih frotirnih tkanina (isključujući tafting tkanine)

 

I

 

13.30.12.90

Bijeljenje pletenih ili kukičanih tkanina

 

I

 

CPA: 13.30.13

Usluge bojenja tkanina i tekstilnih proizvoda (uključujući odjeću)

13.30.13.10

Bojenje svilenih tkanina ili tkanina od svilenih otpadaka

 

I

 

13.30.13.20

Bojenje vunenih tkanina od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

 

I

 

13.30.13.30

Bojenje pamučnih tkanina

 

I

 

13.30.13.40

Bojenje tkanina od lana, jute, ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i papirne pređe

 

I

 

13.30.13.50

Bojenje tkanina od sintetičke filament pređe ili sintetičkih vlakana

 

I

 

13.30.13.60

Bojenje tkanina od umjetne filament-pređe ili umjetnih vlakana

 

I

 

13.30.13.70

Bojenje čupavih tkanina i baršunastih tkanina (isključujući frotir i slične frotirne tkanine od pamuka, uske tkanine)

 

I

 

13.30.13.80

Bojenje frotira i sličnih frotirnih tkanina (isključujući tafting tkanine)

 

I

 

13.30.13.90

Bojenje pletenih ili kukičanih tkanina i netkanog tekstila

 

I

 

CPA: 13.30.19

Ostale usluge dovršavanja tekstila i tekstilnih proizvoda (uključujući odjeću)

13.30.19.10

Dovršavanje svilenih tkanina (isključujući bijeljenje, bojenje, tiskanje)

 

I

 

13.30.19.20

Dovršavanje vunenih tkanina od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake (isključujući bijeljenje, bojenje, tiskanje)

 

I

 

13.30.19.30

Dovršavanje pamučnih tkanina (isključujući bijeljenje, bojenje, tiskanje)

 

I

 

13.30.19.40

Dovršavanje tkanina od lana, jute, ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i papirne pređe (isključujući bijeljenje, bojenje, tiskanje)

 

I

 

13.30.19.50

Dovršavanje tkanina od sintetičke filament pređe ili od sintetičkih vlakana (isključujući bijeljenje, bojenje, tiskanje)

 

I

 

13.30.19.60

Dovršavanje tkanina od umjetne filament pređe ili od umjetnih vlakana (isključujući bijeljenje, bojenje, tiskanje)

 

I

 

13.30.19.70

Dovršavanje (isključujući bijeljenje, bojenje, tiskanje) čupavih tkanina i baršunastih tkanina (isključujući frotir i slične frotirne tkanine od pamuka, uske tkanine)

 

I

 

13.30.19.80

Dovršavanje (isključujući bijeljenje, bojenje, tiskanje) frotira i sličnih frotirnih tkanina (isključujući tafting tkanine)

 

I

 

13.30.19.90

Dovršavanje pletenih ili kukičanih tkanina i netkanog tekstila (isključujući bijeljenje, bojenje, tiskanje)

 

I

 

13.30.19.95

Dovršavanje odjeće

 

I

 

NACE: 13.91

Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

CPA: 13.91.11

Tkanine s florom i frotir tkanine, pletene ili kukičane

13.91.11.00

Čupave i frotirne tkanine, pletene i kukičane

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Ostale pletene ili kukičane tkanine, uključujući pleteno umjetno krzno

13.91.19.10

Pletene ili kukičane tkanine (isključujući čupave tkanine)

kg

T

 

13.91.19.20

Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

 

S

 

NACE: 13.92

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

CPA: 13.92.11

Pokrivači i prostirke za izlete, osim električnih pokrivača

13.92.11.30

Pokrivači i prostirke od vune ili fine životinjske dlake (isključujući električne pokrivače)

p/st

S

 

13.92.11.50

Pokrivači i prostirke od sintetičkih vlakana (isključujući električne pokrivače)

p/st

S

 

13.92.11.90

Pokrivači (isključujući električne pokrivače) i prostirke od tekstilnih materijala (isključujući od vune ili fine životinjske dlake te sintetičkih vlakana)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Posteljno rublje

13.92.12.30

Posteljno rublje od pletenih ili kukičanih tkanina

kg

S

 

13.92.12.53

Posteljno rublje od pamuka (isključujući pleteno ili kukičano)

kg

S

 

13.92.12.55

Posteljno rublje od lana ili ramije (isključujući pleteno ili kukičano)

kg

S

 

13.92.12.59

Posteljno rublje od ostalih tkanina (isključujući od pamuka, lana ili ramije)

kg

S

 

13.92.12.70

Posteljno rublje od netkanih sintetičkih ili umjetnih vlakana (isključujući pleteno ili kukičano)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Stolno rublje

13.92.13.30

Stolno rublje od pletenih ili kukičanih tkanina

kg

S

 

13.92.13.53

Stolno rublje od pamuka (isključujući pleteno ili kukičano)

kg

S

 

13.92.13.55

Stolno rublje od lana (isključujući pleteno ili kukičano)

kg

S

 

13.92.13.59

Stolno rublje od sintetičkih ili umjetnih vlakana i od ostalih tkanih ili netkanih tkanina (isključujući od pamuka i lana)

kg

S

 

13.92.13.70

Stolno rublje od netkanih sintetičkih ili umjetnih vlakana

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Toaletno i kuhinjsko rublje

13.92.14.30

Toaletno i kuhinjsko rublje, od frotira ili sličnih frotirnih tkanina od pamuka

kg

S

 

13.92.14.50

Toaletno i kuhinjsko rublje, od tkanina (isključujući od frotira ili sličnih frotirnih tkanina od pamuka)

kg

S

 

13.92.14.70

Toaletno i kuhinjsko rublje, od netkanih umjetnih vlakana

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Zavjese (uključujući draperije) i unutarnje platnene rolete; ukrasne draperije za prozore i krevete

13.92.15.30

Zavjese i draperije, zastori i krevetne zavjese, od pletenih ili kukičanih materijala

m2

S

 

13.92.15.50

Zavjese i draperije, zastori i krevetne zavjese od tkanih materijala

m2

S

 

13.92.15.70

Zavjese i draperije, zastori i krevetne zavjese od netkanih materijala

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Proizvodi za opremanje stana, d. n.; kompleti od tkanine i pređe za izradu prostirki, tapiserija i slično

13.92.16.20

Ručno tkane tapiserije tipa Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais, te iglom rađene tapiserije (uključujući čipku, unakrsni bod), kao gotov proizvod ili poluproizvod

 

S

 

13.92.16.40

Prekrivači za krevete (isključujući blazine)

p/st

S

 

13.92.16.60

Tekstilni proizvodi za uređenje stana (uključujući presvlake za namještaj, jastučnice, autopresvlake (isključujući pokrivače, prostirke, posteljno rublje, rublje za kućanstvo, toaletno rublje, kuhinjsko rublje, zavjese, zastore i prekrivače za krevete)

 

S

 

13.92.16.80

Kompleti od tkanina i pređa za izradu prekrivača za pod, tapiserija, vezenih stolnjaka, salveta ili sličnih tekstilnih proizvoda, pakirani za maloprodaju

 

S

 

CPA: 13.92.21

Vreće i vrećice za pakiranje robe

13.92.21.30

Vreće i vrećice, od pamuka, za pakiranje robe

kg

S

 

13.92.21.50

Vreće i vrećice, od pletenih ili kukičanih polietilenskih ili polipropilenskih traka, za pakiranje robe

kg

S

 

13.92.21.70

Vreće i vrećice, za pakiranje robe od polietilenskih ili polipropilenskih vrpca (isključujući pletene ili kukičane)

kg

S

 

13.92.21.90

Vreće i vrećice, za pakiranje robe (isključujući pamuk, polietilenske ili polipropilenske trake)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; jedra za plovila, daske za jedrenje i suhozemna vozila; šatori i oprema za kampiranje (uključujući madrace na napuhivanje)

13.92.22.10

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori (isključujući šatorske tende)

kg

S

 

13.92.22.30

Šatori (uključujući šatorske tende)

kg

S

 

13.92.22.50

Jedra

kg

S

 

13.92.22.70

Madraci na napuhavanje i ostala oprema za kampiranje (isključujući šatorske tende, šatore, vreće za spavanje)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Padobrani (uključujući upravljane padobrane) i padobranska krila (rotošuti); njihovi dijelovi

13.92.23.00

Padobrani i padobranska krila, dijelovi i pribor za padobrane (uključujući upravljane padobrane)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Popluni, perine, jastuci, jastučići, vreće za spavanje i slično, s oprugama ili punjeni ili iznutra obloženi bilo kakvim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase

13.92.24.30

Vreće za spavanje

p/st

S

 

13.92.24.93

Oprema za krevete, punjena perjem ili paperjem (uključujući pokrivače i blazine, jastuke; isključujući madrace i vreće za spavanje)

p/st

S

 

13.92.24.99

Oprema za krevete, punjena ostalim materijalima (uključujući pokrivače i blazine, jastuke; isključujući madrace i vreće za spavanje)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Ostali gotovi tekstilni proizvodi (uključujući krpe za pod, posuđe, prašinu i slične krpe za čišćenje te prsluke i pojaseve za spašavanje)

13.92.29.53

Krpe za pod, posuđe, prašinu i slične tkanine za čišćenje, netkane

kg

S

 

13.92.29.57

Krpe za pod, posuđe, prašinu i slične tkanine za čišćenje (isključujući pletene ili kukičane, netkane)

kg

S

 

13.92.29.99

Krpe za pod, posuđe, prašinu i slične tkanine za čišćenje, pletene ili kukičane; prsluci, pojasi za spašavanje i ostali gotovi proizvodi (isključujući higijenske uloške, pelene i slične proizvode)

kg

S

 

NACE: 13.93

Proizvodnja tepiha i sagova

CPA: 13.93.11

Sagovi i ostale tekstilne prostirke za pod, uzlani

13.93.11.00

Uzlani sagovi i ostali uzlani tekstilni prostirači za pod

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Sagovi i ostale tekstilne prostirke za pod, tkani, nedobiveni taftingom niti flokirani

13.93.12.00

Tkani sagovi i ostali tkani tekstilni prostirači za pod (isključujući tafting ili čupave)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Sagovi i ostale tekstilne prostirke za pod, dobiveni taftingom

13.93.13.00

Tafting sagovi i ostali tafting tekstilni prostirači za pod

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Ostali sagovi i tekstilne prostirke za pod (uključujući i prostirke od pusta)

13.93.19.30

Pusteni sagovi i ostali pusteni tekstilni prostirači za pod (isključujući tafting ili čupave)

m2

S

 

13.93.19.90

Sagovi i ostali prostirači za pod (isključujući uzlane, tkane, tafting, pustene)

m2

S

 

NACE: 13.94

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

CPA: 13.94.11

Upleteni konac, užad, konopci i kabeli od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana

13.94.11.30

Uzice, užad, konopci i kabeli, od sisala ili ostalih tekstilnih vlakana iz porodice agave, od jute ili ostalih likovih vlakana i biljaka tvrdog lista (isključujući upletene uzice)

kg

S

 

13.94.11.53

Upletene uzice od sisala (za poljoprivredu)

kg

S

 

13.94.11.55

Polietilenske ili polipropilenske upletene uzice (za poljoprivredu)

kg

S

 

13.94.11.60

Užad, konopci i kabeli, od polietilena, polipropilena, najlona ili ostalih poliamida ili poliestera, finoće > 50 000 (5 g/m), od ostalih sintetičkih vlakana (isključujući upletene uzice)

kg

S

 

13.94.11.70

Uzice od polietilena, polipropilena, najlona ili ostalih poliamida ili poliestera, finoće ≤ 50 000 (5 g/m); (isključujući upletene uzice)

kg

S

 

13.94.11.90

Uzice, užad, konopci i kablovi od tekstilnih materijala (isključujući jutu i ostala likova vlakna, sisal ili ostale biljke tvrdog lista te sintetička vlakna)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Uzlani mrežasti proizvodi od upletenoga konca, užadi i konopaca; gotove ribarske i ostale mreže; proizvodi od pređe i vrpce, d. n.

13.94.12.33

Gotove ribarske mreže od uzice, konopaca i užadi od sintetičkih ili umjetnih vlakana (isključujući mreže za prihvat ribe)

kg

S

 

13.94.12.35

Gotove ribarske mreže od sintetičkih ili umjetnih vlakana (isključujući mreže za prihvat ribe)

kg

S

 

13.94.12.53

Gotove mreže od uzice, kabela i užadi od najlona ili ostalih poliamida (isključujući kukičane komade mreže, mrežice za kosu, sportske i ribarske mreže)

kg

S

 

13.94.12.55

Gotove mreže od najlona ili ostalih poliamida (isključujući kukičane komade mreže, mrežice za kosu, sportske i ribarske mreže, te od uzice, kabela i užadi)

kg

S

 

13.94.12.59

Uzlane mreže od tekstilnih materijala (isključujući gotove ribarske mreže od sintetičkih ili umjetnih vlakana, ostale gotove mreže od najlona ili ostalih poliamida)

kg

S

 

13.94.12.80

Proizvodi od uzica, konopca, užadi i kablova

kg

S

 

NACE: 13.95

Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

CPA: 13.95.10

Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95.10.10

Netkani tekstil, težine ≤ 25 g/m2 (uključujući proizvode od netkanog tekstila; isključujući odjeću, presvučeni i prekriveni)

kg

S

 

13.95.10.20

Netkani tekstil, težine > 25 g/m2, ali ≤ 70 g/m2 (uključujući proizvode od netkanog tekstila; isključujući odjeću, presvučeni i prekriveni)

kg

S

 

13.95.10.30

Netkani tekstil, težine > 70 g/m2, ali ≤ 150 g/m2 (uključujući proizvode od netkanog tekstila; isključujući odjeću, presvučeni i prekriveni)

kg

S

 

13.95.10.50

Netkani tekstil, težine > 150 g/m2 ÷ (uključujući proizvode od netkanog tekstila; isključujući odjeću, presvučeni i prekriveni)

kg

S

 

13.95.10.70

Netkani tekstil, presvučen i prekriven (uključujući proizvode od netkanog tekstila; isključujući odjeću)

kg

S

 

NACE: 13.96

Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila

CPA: 13.96.11

Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa

13.96.11.00

Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Tkanine od metalnih niti i tkanine od metalizirane pređe, d. n.

13.96.12.00

Tkane tkanine od metalnih niti i metalizirane pređe, za odjeću, kao ukrasne tkanine ili za sličnu uporabu

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Niti i kord od gume prekriveni tekstilom; tekstilna pređa i vrpce, impregnirane ili prekrivene gumom ili plastičnom masom

13.96.13.00

Gumene niti i uže od gume, prekriveni tekstilom; tekstilna pređa i vrpce impregnirane, prekrivene, presvučene ili obložene gumom ili plastikom

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Tekstilne tkanine, impregnirane, prevučene ili prekrivene, d. n.

13.96.14.00

Tekstilne tkanine, impregnirane, presvučene ili prekrivene, d. n.

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Kord tkanine za autogume od najlonske pređe ili drugih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona, velike čvrstoće

13.96.15.00

Kord tkanine za autogume od najlonske pređe i ostalih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona, velike čvrstoće

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku uporabu (uključujući fitilje, plinske mrežice, tekstilne cijevi i crijeva, transportno i pogonsko remenje, tkanine za sita, za cijeđenje i prešanje)

13.96.16.20

Tekstilna crijeva i sličan cjevasti materijal, impregniran ili neimpregniran, sa ili bez presvlake, zaštita i pribor od ostalih materijala

kg

S

 

13.96.16.50

Tekstilni fitilji, transportne i pogonske trake, tekstilni cjevasti materijal (uključujući ojačan metalom ili drugim materijalom)

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstilne tkanine i pust, za strojeve u proizvodnji papira ili slične strojeve (uključujući papirnu pulpu ili azbestni cement)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Uske tkanine; uski materijali koji se sastoje samo od niti osnove koje su međusobno slijepljene (bolducs); ukrasne vrpce i slično

13.96.17.30

Uske tkanine, osim naljepnica, značaka i ostalih sličnih proizvoda

 

S

 

13.96.17.50

Naljepnice, značke i slični proizvodi od tekstilnih materijala (isključujući vezene)

 

S

 

13.96.17.70

Pletenice u metraži; kićanke i ukrasne vrpce, ukrasna pozamanterija (isključujući pletene ili kukičane)

 

S

 

NACE: 13.99

Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.

CPA: 13.99.11

Til i drugi mrežasti materijali, osim tkanih, pletenih ili kukičanih materijala; čipka u metraži, vrpcama ili motivima

13.99.11.30

Til i ostale mrežaste tkanine (isključujući tkane, pletene ili kukičane)

 

S

 

13.99.11.50

Strojno izrađena čipka u metraži, u vrpcama ili motivima

 

S

 

13.99.11.70

Ručno izrađena čipka u metraži, u vrpcama ili motivima

 

S

 

CPA: 13.99.12

Vez u metraži, vrpcama ili motivima

13.99.12.30

Vez (bez vidljive podloge) u metraži, u vrpcama ili motivima

 

S

 

13.99.12.50

Pamučni vez u metraži, u vrpcama ili motivima (isključujući vez bez vidljive podloge, pamuk)

 

S

 

13.99.12.70

Vez od tekstila u metraži, u vrpcama ili motivima (isključujući bez vidljive podloge, pamuk)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Pust (filc), prevučen, prekriven ili laminiran

13.99.13.00

Pust, impregniran ili neimpregniran, presvučen, prekriven ili laminiran, d. n.

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Tekstilna vlakna dužine ≤ 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala

13.99.14.00

Tekstilni flok, prah i nope

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Obavijena pređa i vrpce; šenil-pređa; efektna pređa s petljama

13.99.15.00

Obavijena pređa i vrpce i slično, od sintetičkih i umjetnih tekstilnih materijala širine ≤ 5 mm; ukrasna pređa; pređa s petljama za porube

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Punjeni tekstilni proizvodi u metraži

13.99.16.00

Prošiveni tekstilni proizvodi u metraži (isključujući vezene)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Ostali materijali i tekstilni proizvodi, d. n.

13.99.19.00

Jastučići za nanošenje pudera, kozmetičkih ili toaletnih preparata

p/st

S

 

NACE: 14.11

Proizvodnja kožne odjeće

CPA: 14.11.10

Odjeća od kože ili od umjetne kože

14.11.10.00

Odjevni proizvodi od kože ili od umjetne kože (uključujući kapute i ogrtače; isključujući odjevne dodatke, pokrivala za glavu, obuću)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Proizvodnja radne odjeće

CPA: 14.12.11

Muški radni kompleti, jakne i sakoi (blejzeri), kao dio zaštitne ili profesionalne odjeće

14.12.11.20

Muški ili dječački kompleti, od pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

14.12.11.30

Muške ili dječačke jakne i sakoi, od pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Muške radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, kao dio zaštitne ili profesionalne odjeće

14.12.12.40

Muške ili dječačke hlače i jahaće hlače, od pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

14.12.12.50

Muške ili dječačke hlače s naramenicama, od pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Ženski radni kompleti, jakne i sakoi (blejzeri), kao dio zaštitne ili profesionalne odjeće

14.12.21.20

Ženski ili djevojački kompleti, od pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

14.12.21.30

Ženske ili djevojačke jakne i sakoi, od pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Ženske radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, kao dio zaštitne ili profesionalne odjeće

14.12.22.40

Ženske ili djevojačke hlače i jahaće hlače, od pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

14.12.22.50

Ženske ili djevojačke hlače s naramenicama, od pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Ostala radna odjeća

14.12.30.13

Muška ili dječačka ostala odjeća, od pamuka ili sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

14.12.30.23

Ženska ili djevojačka ostala odjeća, od pamuka ili sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu uporabu

p/st

S

 

NACE: 14.13

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

CPA: 14.13.11

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači, anoraci, vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za muškarce ili dječake, pleteni ili kukičani

14.13.11.10

Muški ili dječački kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina (isključujući jakne i sakoe, vjetrovke s kapuljačom i ostale vjetrovke)

p/st

S

 

14.13.11.20

Muški ili dječački prsluci, vjetrovke s kapuljačom, skijaške jakne, vjetrovke i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina (isključujući jakne i sakoe)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Odijela, kompleti, jakne, sakoi (blejzeri), hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, za muškarce ili dječake, pleteni ili kukičani

14.13.12.30

Muške ili dječačke jakne i sakoi, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.13.12.60

Muška ili dječačka odijela i kompleti, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.13.12.70

Muške ili dječačke hlače, jahaće hlače, kratke hlače i hlače s naramenicama, od pletenih ili kukičanih materijala

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači, anoraci, vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani

14.13.13.10

Ženski ili djevojački kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina (isključujući jakne i sakoe)

p/st

S

 

14.13.13.20

Ženske ili djevojački prsluci, vjetrovke s kapuljačom, skijaške jakne, vjetrovke i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina (isključujući jakne i sakoe)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi (blejzeri), haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani

14.13.14.30

Ženske ili djevojačke jakne i sakoi, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.13.14.60

Ženska ili djevojačka odijela i kompleti, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.13.14.70

Ženske ili djevojačke haljine, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.13.14.80

Ženske ili djevojačke suknje i suknja-hlače, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.13.14.90

Ženske ili djevojačke hlače, jahaće hlače, kratke hlače i hlače s naramenicama, od pletenih ili kukičanih materijala

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Kaputi, kišni kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači, anoraci, vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.13.21.15

Muške ili dječačke kišne kabanice, kaputi, kratki kaputi, pelerine itd.

p/st

S

 

14.13.21.30

Muški ili dječački prsluci, vjetrovke s kapuljačom, skijaške jakne, vjetrovke i slični proizvodi (isključujući jakne i sakoe, pletene ili kukičane, impregnirane, prevučene ili gumirane)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Odijela i kompleti od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.13.22.00

Muški ili dječački kompleti (isključujući pletena ili kukičana)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Jakne i sakoi od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.13.23.00

Muške ili dječačke jakne i sakoi (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.13.24.42

Muške ili dječačke hlače i jahaće hlače, od traper-platna (isključujući za industrijsku ili profesionalnu uporabu)

p/st

S

 

14.13.24.44

Muške ili dječačke hlače, jahaće hlače i kratke hlače, od vune ili fine životinjske dlake (isključujući pletene ili kukičane te za industrijsku ili profesionalnu uporabu)

p/st

S

 

14.13.24.45

Muške ili dječačke hlače i jahaće hlače, od sintetičkih ili umjetnih vlakana (isključujući pletene ili kukičane te za industrijsku ili profesionalnu uporabu)

p/st

S

 

14.13.24.48

Muške ili dječačke hlače i jahaće hlače, od pamuka (isključujući traper-platno, pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.13.24.49

Muške ili dječačke hlače, jahaće hlače, kratke hlače i hlače s naramenicama, od ostalih materijala (isključujući od vune, pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana te pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.13.24.55

Muške ili dječačke hlače s naramenicama (isključujući pletene ili kukičane, te za industrijsku ili profesionalnu uporabu)

p/st

S

 

14.13.24.60

Muške ili dječačke kratke hlače, od pamuka i sintetičkih ili umjetnih vlakana (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači, anoraci, vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.31.15

Ženske ili djevojačke kišne kabanice i kaputi itd.

p/st

S

 

14.13.31.30

Ženski ili djevojački prsluci, vjetrovke s kapuljačom, skijaške jakne, vjetrovke i slični proizvodi (isključujući jakne i sakoe, pletene i kukičane, impregnirane, prevučene ili gumirane)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Odijela i kompleti od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.32.00

Ženski ili djevojački kompleti (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Jakne i sakoi od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.33.30

Ženske ili djevojačke jakne i sakoi (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Haljine, suknje, suknje-hlače od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.34.70

Ženske ili djevojačke haljine (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.13.34.80

Ženske ili djevojačke suknje i suknja-hlače (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.35.42

Ženske ili djevojačke hlače i jahaće hlače, od traper-platna (isključujući za industrijsku ili profesionalnu uporabu)

p/st

S

 

14.13.35.48

Ženske ili djevojačke hlače i jahaće hlače, od pamuka (isključujući traper-platno te za industrijsku ili profesionalnu uporabu)

p/st

S

 

14.13.35.49

Ženske ili djevojačke hlače i jahaće hlače, od vune ili fine životinjske dlake, sintetičkih vlakana ili umjetnih vlakana (isključujući kukičane ili pletene te za industrijsku ili profesionalnu uporabu)

p/st

S

 

14.13.35.51

Ženske ili djevojačke hlače s naramenicama, od pamuka (isključujući pletene ili kukičane te za industrijsku ili profesionalnu uporabu)

p/st

S

 

14.13.35.61

Ženske ili djevojačke kratke hlače, od pamuka (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.13.35.63

Ženske ili djevojačke hlače s naramenicama, od vune ili fine životinjske dlake i umjetnih vlakana (isključujući pamuk, pletene ili kukičane te za industrijsku ili profesionalnu uporabu) i ženske ili djevojačke kratke hlače, od vune ili fine životinjske dlake (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.13.35.65

Ženske ili djevojačke kratke hlače, od sintetičkih ili umjetnih vlakana (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.13.35.69

Ženske ili djevojačke hlače, jahaće hlače i hlače s naramenicama, od ostalih tkanina (isključujući pamuk, vunu ili finu životinjsku dlaku, sintetička ili umjetna vlakna te pletene ili kukičane)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Proizvodnja rublja

CPA: 14.14.11

Košulje za muškarce ili dječake, pletene ili kukičane

14.14.11.00

Muške i dječačke košulje, pletene ili kukičane

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Gaće, noćne košulje, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi za muškarce ili dječake, pleteni ili kukičani

14.14.12.20

Muške ili dječačke gaće i slip-gaće, od pletenih ili kukičanih tkanina (uključujući gaće s kratkim nogavicama)

p/st

S

 

14.14.12.30

Muške ili dječačke košulje za spavanje i pidžame, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.14.12.40

Muški ili dječački kućni ogrtači, ogrtači za kupanje i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Bluze, košulje i košulje-bluze za žene ili djevojčice, pletene ili kukičane

14.14.13.10

Ženske ili djevojačke bluze, košulje i košulje bluze, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Gaće, podsuknje, spavaćice, pidžame, kućne haljine, negližei, ogrtači za kupanje i slični proizvodi za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani

14.14.14.20

Ženske ili djevojačke gaće i slip-gaće, od pletenih ili kukičanih tkanina (uključujući gaće s kratkim nogavicama)

p/st

S

 

14.14.14.30

Ženske ili djevojačke spavaćice i pidžame, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.14.14.40

Ženski ili djevojački negližei, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.14.14.50

Ženski ili djevojački kombinei i podsuknje, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Košulje, od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.14.21.00

Muške ili dječačke košulje (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Potkošulje i ostale majice bez rukava, gaće, noćne košulje, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači, od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.14.22.20

Muške ili dječačke gaće i slip-gaće (uključujući gaće s kratkim nogavicama; isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.14.22.30

Muške ili dječačke košulje za spavanje i pidžame (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.14.22.40

Muške ili dječačke potkošulje, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Bluze, košulje i košulje-bluze, od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.14.23.00

Ženske ili djevojačke bluze, košulje i košulje bluze (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Potkošulje i ostale majice bez rukava, podsuknje, gaće, spavaćice, pidžame, negližei, ogrtači za kupanje, kućne haljine i slični proizvodi, od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih i kukičanih

14.14.24.30

Ženske ili djevojačke spavaćice i pidžame (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.14.24.50

Ženski ili djevojački kombinei i podsuknje (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.14.24.60

Ženske ili djevojačke potkošulje, gaće i slip-gaće, negližei, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, od pamuka (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.14.24.80

Ženski ili djevojački negližei, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači, potkošulje, gaće i slip-gaće (uključujući gaće s kratkim nogavicama), od sintetičkih ili umjetnih vlakana (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.14.24.89

Ženske ili djevojačke potkošulje, gaće i slip-gaće, negližei, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, od ostalih tkanina (isključujući pamuk, sintetička ili umjetna vlakna, pletene ili kukičane)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, podvezice za čarape i slični proizvodi i njihovi dijelovi, pleteni ili kukičani ili ne

14.14.25.30

Grudnjaci

p/st

S

 

14.14.25.50

Pojasi i steznici (uključujući bodi s remenjem za podešavanje)

p/st

S

 

14.14.25.70

Naramenice, podvezice i slični proizvodi i njihovi dijelovi

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-majice, potkošulje i druge majice bez rukava, pletene ili kukičane

14.14.30.00

T-majice i potkošulje, pletene ili kukičane

p/st

S

 

NACE: 14.19

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

CPA: 14.19.11

Odjeća i dodaci odjeći za dojenčad i malu djecu, pleteni ili kukičani

14.19.11.00

Dječja odjeća i odjevni dodaci, pletena ili kukičana (uključujući majice, odjeću za igru, gaće, bodi, rukavice, vanjsku odjeću; za djecu visine ≤ 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće i kostimi i ostala odjeća za sport i rekreaciju, pletena ili kukičana

14.19.12.10

Trenirke od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.19.12.30

Skijaška odijela, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.19.12.40

Muški ili dječački kupaći kostimi, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.19.12.50

Ženski ili djevojački kupaći kostimi, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.19.12.90

Ostala odjeća, pletena ili kukičana (uključujući bodi s dugim rukavima)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Rukavice, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju, pletene ili kukičane

14.19.13.00

Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, pletene ili kukičane

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Ostali gotovi dodaci odjeći, dijelovi odjeće i dodataka odjeći, pleteni ili kukičani

14.19.19.30

Šalovi, marame, velovi i slično, od pletenih ili kukičanih tkanina

p/st

S

 

14.19.19.60

Pribor za odijevanje i njegovi dijelovi od pletenih ili kukičanih tkanina (isključujući rukavice, šalove, marame i velove)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Odjeća i dodaci odjeći za dojenčad i malu djecu, od tkanina, osim pletenih ili kukičanih

14.19.21.50

Dječja odjeća i odjevni dodaci, od tkanina, ne pletena ili kukičana (za djecu visine ≤ 86 cm), uključujući majice, odjeću za igru, gaće, bodi, rukavice i vanjsku odjeću (isključujući higijenske uloške, pelene i slične proizvode)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće i kostimi; ostala odjeća od tkanina, osim pletene ili kukičane

14.19.22.10

Ostala muška ili dječačka odjeća, d. n., uključujući trenirke i drugu sportsku odjeću za trčanje (isključujući prsluke, skijaška odijela, pletena ili kukičana)

p/st

S

 

14.19.22.20

Ostala ženska ili djevojačka odjeća, d. n., uključujući trenirke i drugu sportsku odjeću za trčanje (isključujući prsluke, skijaška odijela, pletena ili kukičana)

p/st

S

 

14.19.22.30

Skijaška odijela (isključujući od pletenih ili kukičanih tkanina)

p/st

S

 

14.19.22.40

Muški ili dječački kupaći kostimi (isključujući od pletenih ili kukičanih tkanina)

p/st

S

 

14.19.22.50

Ženski ili djevojački kupaći kostimi (isključujući od pletenih ili kukičanih tkanina)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Rupčići, šalovi, marame, velovi, kravate, rukavice i ostali gotovi dodaci odjeći; dijelovi odjeće ili dodataka odjeći, od tkanina, osim pletenih ili kukičanih, d. n.

14.19.23.10

Rupčići

p/st

S

 

14.19.23.33

Šalovi, marame, velovi i slično (isključujući od svile ili svilenih otpadaka, pleteni ili kukičani)

p/st

S

 

14.19.23.38

Šalovi, marame, velovi i slično, od svile ili svilenih otpadaka (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.19.23.53

Kravate i mašne (isključujući od svile ili svilenih otpadaka, pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.19.23.58

Kravate i mašne, od svile ili svilenih otpadaka (isključujući pletene ili kukičane)

p/st

S

 

14.19.23.70

Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, (isključujući pletene ili kukičane)

pa

S

 

14.19.23.96

Odjevni dodaci, dijelovi odjeće ili odjevnih dodataka od tkanina, d.n. i njihovi dijelovi (isključujući šalove, marame, velove, kravate, mašne, rukavice i njihove dijelove; grudnjake, pojaseve, steznike, podvezice, pletene ili kukičane)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Dodaci odjeći od kože ili umjetne kože, osim sportskih rukavica

14.19.31.75

Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju od kože ili rekonstituirane kože (isključujući sportske te zaštitne za sva zanimanja)

pa

S

 

14.19.31.80

Opasači i remeni, od kože ili rekonstituirane kože

p/st

S

 

14.19.31.90

Odjevni dodaci, od kože ili rekonstituirane kože (isključujući rukavice, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju, opasače i remene)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Odjeća od pusta (filca) ili netkanoga tekstila, odjeća od prevučenog ili impregniranog tekstila

14.19.32.00

Odjeća od pusta (filca) ili netkanoga tekstila, odjeća od prevučenoga ili impregniranoga tekstila

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Oblici za šešire, tijela šešira i kape od pusta; tuljci i konusi od pusta; oblici za šešire, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpci raznih materijala

14.19.41.30

Oblici za šešire, tijela šešira i kape, tuljci i konusi od pusta; (uključujući diskove i cilindre od pusta; isključujući čvrsto oblikovane, s obodom)

p/st

S

 

14.19.41.50

Oblici za šešire, pleteni ili izrađeni sastavljanjem od vrpci raznovrsnih materijala (isključujući čvrsto oblikovane, s obodima, opšivene)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Šeširi i pokrivala za glavu od pusta, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpci od bilo kojeg materijala, pleteni ili kukičani ili izrađeni od čipke ili neke druge tkanina u komadu; mrežice za kosu

14.19.42.30

Pusteni šeširi i pokrivala za glavu, izrađeni od tijela šešira ili kapa i tuljaca

p/st

S

 

14.19.42.50

Šeširi i pokrivala za glavu, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpci raznih materijala

p/st

S

 

14.19.42.70

Šeširi i pokrivala za glavu, pleteni ili kukičani ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tkanina u komadu (ne u vrpcama); mrežice za kosu od raznih materijala

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Ostala pokrivala za glavu, osim pokrivala od gume ili plastike, zaštitnih pokrivala i azbestnih pokrivala za glavu; vrpce za unutarnje opšivanje pokrivala za glavu, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i vrpce za vezanje ispod glave,

14.19.43.00

Ostala pokrivala za glavu (osim pokrivala od gume ili plastike, zaštitnih pokrivala i azbestnih pokrivala za glavu); vrpce za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i vrpce za vezanje ispod glave, za pokrivanje glave

 

S