Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1787

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1787 оd 24. listopada 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (Tekst značajan za EGP)

C/2019/7632

OJ L 272, 25.10.2019, p. 140–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1787/oj

25.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 272/140


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1787

оd 24. listopada 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku ii.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002 moguće je za hranu i hranu za životinje koja se uvozi iz treće zemlje donijeti odgovarajuće hitne mjere Unije radi zaštite javnog zdravlja, zdravlja životinja ili zaštite okoliša ako se rizik ne može na zadovoljavajući način ukloniti mjerama koje pojedinačno poduzimaju države članice.

(2)

Nakon nesreće koja se dogodila 11. ožujka 2011. u nuklearnoj elektrani Fukushima Komisija je obaviještena da su razine radionuklida u određenim prehrambenim proizvodima podrijetlom iz Japana premašile granične vrijednosti za hranu koje se primjenjuju u Japanu. Takva kontaminacija može predstavljati prijetnju javnom zdravlju i zdravlju životinja u Uniji, te je stoga donesena Provedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2011 (2). Ta je uredba zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 961/2011 (3), koja je poslije zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 284/2012 (4). Potonja je uredba zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 996/2012 (5), koja je poslije zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 322/2014 (6), a ona je potom zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/6 (7).

(3)

Budući da je Provedbenom uredbom (EU) 2016/6, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2058 (8), predviđeno da se njome utvrđene mjere preispitaju do 30. lipnja 2019. te kako bi se uzelo u obzir daljnji razvoj situacije i podatke o prisutnosti radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani za 2017. i 2018., primjereno je izmijeniti Provedbenu uredbu (EU) 2016/6.

(4)

Postojeće mjere preispitane su uzimajući u obzir više od 100 000 podataka o prisutnosti radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani osim govedine te više od 534 000 podataka o prisutnosti radioaktivnosti u govedini koje su japanska tijela dostavila za sedmu i osmu sezonu uzgoja nakon nesreće (od siječnja 2017. do prosinca 2018.).

(5)

Podaci koje su japanska tijela dostavila za 2017. i 2018. dokazuju da tijekom osme sezone uzgoja nakon nesreće nije zabilježeno premašivanje maksimalnih razina radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani podrijetlom iz prefektura Chiba, Tochigi te Iwate i da više nije potrebno zahtijevati da se hrana za životinje i hrana podrijetlom iz prefektura Chiba, Tochigi te Iwate prije izvoza u Uniju uzorkuje i analizira radi provjere prisutnosti radioaktivnosti.

(6)

Kad je riječ o hrani za životinje i prehrambenim proizvodima podrijetlom iz prefekture Fukushima, uzimajući u obzir podatke o prisutnosti radioaktivnosti koje su japanska tijela dostavila za 2017. i 2018. primjereno je ukinuti zahtjev za uzorkovanje i analizu prije izvoza u Uniju za soju, veliki lopuh, orlovu paprat, japansku kraljevsku paprat, smeđu stelu i od njih dobivene proizvode. Za ostalu hranu za životinje i hranu podrijetlom iz te prefekture primjereno je zadržati zahtjev za uzorkovanje i analizu prije izvoza u Uniju.

(7)

Kad je riječ o prefekturama Miyagi, Ibaraki i Gunma, trenutačno je obvezno uzorkovanje i analiza gljiva, proizvoda ribarstva te određenog jestivog divljeg bilja i od njih dobivenih proizvoda prije izvoza u Uniju. Podaci o prisutnosti radioaktivnosti za osmu sezonu uzgoja dokazuju da više nije primjereno zahtijevati da se riba i proizvodi ribarstva te određeno jestivo divlje bilje i od njih dobiveni proizvodi iz prefektura Miyagi, Ibaraki i Gunma te gljive iz prefekture Ibaraki uzorkuju i analiziraju prije izvoza u Uniju. Kad je riječ o jestivom divljem bilju i od njega dobivenim proizvodima, više ne bi trebalo zahtijevati uzorkovanje i analizu za izdanke bambusa iz prefektura Ibaraki i Gunma, ali bi se taj zahtjev trebao zadržati za prefekturu Miyagi; više ne bi trebalo zahtijevati uzorkovanje i analizu za smeđu stelu i japansku kraljevsku paprat iz prefekture Miyagi. S druge strane, za biljke iz roda Aralia spp. iz prefekture Gunma utvrđena je nesukladnost tijekom osme sezone uzgoja, te je stoga primjereno zahtijevati da se biljke iz roda Aralia spp. i od njih dobiveni proizvodi iz prefekture Gunma uzorkuju i analiziraju prije izvoza u Uniju.

(8)

Kad je riječ o prefekturama Nagano i Niigata, trenutačno je obvezno uzorkovanje i analiza gljiva i određenog jestivog divljeg bilja te njihovih prerađevina i od njih dobivenih proizvoda prije izvoza u Uniju. Podaci o prisutnosti radioaktivnosti za osmu sezonu uzgoja dokazuju da više nije primjereno zahtijevati da se gljive iz navedenih dviju prefektura te jestivo divlje bilje smeđa stela, japanska kraljevska paprat i biljke iz roda Aralia spp. i od njih dobiveni proizvodi iz prefekture Nagano uzorkuju i analiziraju prije izvoza u Uniju.

(9)

Podaci o prisutnosti radioaktivnosti za sedmu i osmu sezonu uzgoja dokazuju da je potrebno zadržati zahtjev da se gljive i koshiabura te od njih dobiveni proizvodi iz prefektura Shizuoka, Yamanashi i Yamagata uzorkuju i analiziraju prije izvoza u Uniju.

(10)

Uzimajući u obzir podatke o prisutnosti radioaktivnosti za sedmu i osmu sezonu uzgoja, primjereno je odredbe Provedbene uredbe (EU) 2016/6 strukturirati tako da se zajedno grupiraju prefekture iz kojih se mora uzorkovati i analizirati ista hrana za životinje i hrana prije izvoza u Uniju.

(11)

Kontrole koje se obavljaju pri uvozu pokazuju da japanska tijela pravilno primjenjuju posebne uvjete predviđene zakonodavstvom Unije, a tijekom više od sedam godina tim kontrolama nije utvrđena nesukladnost. Stoga je primjereno zadržati nisku učestalost kontrola pri uvozu.

(12)

Primjereno je predvidjeti preispitivanje odredaba Provedbene uredbe (EU) 2016/6 kad budu dostupni rezultati uzorkovanja i analiza prisutnosti radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani u devetoj i desetoj sezoni uzgoja nakon nesreće (2019. i 2020.), odnosno do 30. lipnja 2021.

(13)

Provedbenu uredbu (EU) 2016/6 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2016/6 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Uz ribu i proizvode ribarstva iz Priloga II. koji su ulovljeni ili ubrani u obalnim vodama prefekture Fukushima prilaže se izjava iz stavka 1. i analitičko izvješće koje sadržava rezultate uzorkovanja i analize, bez obzira na to gdje se takvi proizvodi istovaruju.”

2.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Preispitivanje

Ova Uredba preispituje se prije 30. lipnja 2021.”

3.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

4.

Prilog III. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazna odredba

Pošiljke hrane za životinje i hrane obuhvaćene područjem primjene Provedbene uredbe (EU) 2016/6 koje su izašle iz Japana prije stupanja na snagu ove Uredbe mogu se uvesti u Uniju pod uvjetima koji su utvrđeni u Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6 prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2011 od 25. ožujka 2011. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (SL L 80, 26.3.2011., str. 5.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 961/2011 od 27. rujna 2011. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 297/2011

(SL L 252, 28.9.2011., str. 10.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 284/2012 od 29. ožujka 2012. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 961/2011 (SL L 92, 30.3.2012., str. 16.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 996/2012 od 26. listopada 2012. o propisivanju posebnih pravila za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 284/2012 (SL L 299, 27.10.2012., str. 31.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 322/2014 od 28. ožujka 2014. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslanih iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (SL L 95, 29.3.2014., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 od 5. siječnja 2016. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 322/2014

(SL L 3, 6.1.2016., str. 5.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2058 оd 10. studenoga 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (SL L 294, 11.11.2017., str. 29.).


PRILOG I.

Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

Hrana i hrana za životinje za koju se zahtijeva uzorkovanje i analiza na prisutnost cezija-134 i cezija-137 prije izvoza u Uniju

(a)   proizvodi podrijetlom iz prefekture Fukushima:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80;

riba i proizvodi ribarstva razvrstani u oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 uz iznimku sljedećeg:

japanski gof (Seriola quinqueradiata) i žutorepi gof (Seriola lalandi) razvrstani u oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90;

gof (Seriola dumerili) razvrstan u oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90;

japanski pagar (Pagrus major) razvrstan u oznake KN 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90;

šnjurak (Pseudocaranx dentex) razvrstan u oznake KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90;

sjevernopacifička tuna (Thunnus orientalis) razvrstana u oznake KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 i ex 1604 20 70;

lokarda (Scomber japonicus) razvrstana u oznake KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 i ex 1604 20 50;

Aralia spp. i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

bambusovi izdanci (Phyllostacys pubescens) i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 i 2005 91 00;

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

(japanski) kaki (Diospyros sp.) i od njega dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 i ex 0813 50;

(b)   proizvodi podrijetlom iz prefekture Miyagi

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80;

Aralia spp. i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

bambusovi izdanci (Phyllostacys pubescens) i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 i 2005 91 00;

orlova paprat (Pteridium aquilinum) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

(c)   proizvodi podrijetlom iz prefekture Gunma

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80;

Aralia spp. i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

(d)   proizvodi podrijetlom iz prefektura Yamanashi, Yamagata ili Shizuoka:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80;

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

(e)   proizvodi podrijetlom iz prefektura Ibaraki, Nagano ili Niigata:

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

(f)   složeni proizvodi koji sadržavaju više od 50 % proizvoda navedenih u točkama od (a) do (e) ovog Priloga.


PRILOG II.

Prilog III. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Izjava za uvoz u Uniju

(Proizvod i zemlja podrijetla)

Identifikacijska oznaka serije …Broj izjave …

U skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

……(ovlašteni predstavnik iz članka 6. stavka 2. ili 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/6)

IZJAVLJUJE da je ……(proizvodi iz članka 5. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/6) iz ove pošiljke koja se sastoji od: ………(opis pošiljke, proizvoda, broj i vrsta pakiranja, bruto ili neto masa) koju je u … (mjesto utovara) dana … (datum utovara) utovario …(naziv prijevoznika) i poslao u… (odredišno mjesto i država) iz objekta ……(naziv i adresa objekta)

u skladu s važećim zakonodavstvom u Japanu u pogledu najvećih dopuštenih razina za zbroj cezija-134 i cezija-137.

IZJAVLJUJE da se pošiljka odnosi na:

proizvode iz Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1787, koji su ubrani i/ili prerađeni prije 11. ožujka 2011.;

proizvode iz Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1787, koji ne potječu i nisu poslani iz jedne od prefektura za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda navedenih u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1787;

proizvode iz Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1787, koji su poslani, ali ne potječu iz jedne od prefektura za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda navedenih u Prilogu II. Provedbenoj Uredbi (EU) 2016/6, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1787, te koji nisu bili izloženi radioaktivnosti tijekom provoza;

proizvode iz Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1787, koji potječu iz jedne od prefektura za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda navedenih u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1787, i koji su uzorkovani dana …(datum) te podvrgnuti laboratorijskoj analizi dana … (datum) u … (naziv laboratorija) radi utvrđivanja razine radionuklida, cezija-134 i cezija-137. Analitičko izvješće nalazi se u privitku;

proizvode iz Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/1787, nepoznatog podrijetla ili od njih dobiveni proizvod ili složenu hranu za životinje ili hranu koja sadržava više od 50 % tih proizvoda kao sastojke nepoznatog podrijetla, koji su uzorkovani dana …(datum) i podvrgnuti laboratorijskoj analizi dana …(datum) u …(naziv laboratorija) radi utvrđivanja razine radionuklida, cezija-134 i cezija-137. Analitičko izvješće nalazi se u privitku.

Sastavljeno u …dana …

Pečat i potpis ovlaštenog predstavnika iz članka 6. stavka 2. ili 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/6


Top