EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1702

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 оd 1. kolovoza 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća izradom popisa prioritetnih štetnih organizama

C/2019/5637

SL L 260, 11.10.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj

11.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 260/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1702

оd 1. kolovoza 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća izradom popisa prioritetnih štetnih organizama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/2031 Komisija je ovlaštena izraditi popis prioritetnih štetnih organizama.

(2)

Prioritetni štetni organizmi su karantenski štetni organizmi Unije koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete: prvo, nije poznato da su prisutni na području Unije ili je poznato da su prisutni na ograničenom dijelu tog područja ili je njihova prisutnost ondje oskudna, nepravilna, izolirana i rijetka; drugo, imaju najozbiljniji potencijalni gospodarski, okolišni ili socijalni učinak na područje Unije i, treće, uvršteni su na popis prioritetnih štetnih organizama.

(3)

Komisija je provela procjenu kako bi utvrdila koje štetne organizme treba uvrstiti na popis prioritetnih štetnih organizama. Ta se procjena temeljila na metodologiji koju su razvili Zajednički istraživački centar Komisije i Europska agencija za sigurnost hrane.

(4)

Ta metodologija uključuje kompozitne pokazatelje i analizu višestrukih kriterija. U obzir se uzimaju, za područje Unije, vjerojatnost širenja i udomaćivanja te posljedice procijenjenih štetnih organizama. Osim toga, metodologijom se uzimaju u obzir kriteriji navedeni u odjeljku 1. točki 2. i odjeljku 2. Priloga I. Uredbi (EU) 2016/2031, kojima su obuhvaćene gospodarska, socijalna i okolišna dimenzija.

(5)

Pri procjeni su uzeti u obzir rezultati dobiveni primjenom metodologije Komisijina Zajedničkog istraživačkog centra i Europske agencije za sigurnost hrane te savjetovanja s javnosti na portalu Bolja regulativa. Provedenom procjenom utvrđeno je 20 štetnih organizama koji imaju najozbiljniji potencijalni gospodarski, okolišni ili socijalni učinak na područje Unije.

(6)

Nadalje, za te štetne organizme nije poznato da su prisutni na području Unije ili je poznato da su prisutni na ograničenim dijelovima tog područja ili je njihova prisutnost ondje oskudna, nepravilna, izolirana i rijetka.

(7)

Stoga je primjereno navesti te štetne organizme na popisu u Prilogu ovoj Uredbi.

(8)

Kako bi se osigurala dosljedna primjena svih pravila koja se odnose na karantenske štetne organizme Unije, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma kao i Uredba (EU) 2016/2031, odnosno od 14. prosinca 2019.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis prioritetnih štetnih organizama

Popis prioritetnih štetnih organizama iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/2031 naveden je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.


PRILOG

Popis prioritetnih štetnih organizama

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

CandidatusLiberibacter spp., uzročnik bolesti citrusa Huanglongbing/zelenjenja citrusa

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


Top