EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1188

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1188 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava povezanih s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila i tende (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/2030

OJ L 187, 12.7.2019, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1188/oj

12.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 187/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1188

оd 14. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava povezanih s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila i tende

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 1.,

budući da:

(1)

Europsku normu EN 13561 o vanjskim sjenilima i tendama Europski odbor za normizaciju (CEN) donio je 2004. te izmijenio 2008. Ta norma sadržava četiri razreda svojstava za vanjska sjenila i tende, posebice s obzirom na otpornost tih proizvoda na vjetar.

(2)

Razredi utvrđeni normom EN 13561 nisu dostatni za sve proizvode koji su trenutačno dostupni na tržištu. Najnoviji proizvodi otporniji su na vjetar nego prijašnji. Upotreba postojećih razreda može u nekim slučajevima dovesti do sigurnosnih problema povezanih s pričvršćivanjem proizvoda.

(3)

Stoga je klasifikaciji uključenoj u normu EN 13561 potrebno dodati još tri razreda svojstva za otpornost na vjetar. Potrebno je i razlikovati upotrebu razreda među podvrstama proizvoda obuhvaćenih tom normom, konkretno za sklopive zglobne tende, vanjska sjenila kod kojih platno klizi po bočnim vodilicama i pergole.

(4)

U skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 305/2011, razrede svojstava u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda može utvrditi Komisija ili europsko normizacijsko tijelo na temelju revidiranog ovlaštenja koje je izdala Komisija. S obzirom na potrebu da se dodatni razredi svojstva utvrde što prije, te nove razrede svojstva trebala bi utvrditi Komisija. U skladu s člankom 27. stavkom 2. te Uredbe, ti se razredi trebaju upotrebljavati u usklađenim normama,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Utvrđuju se razredi svojstva u vezi s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila i tende kako je utvrđeno u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


PRILOG

Tablica 1.

Razredi svojstva u vezi s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila kod kojih platno klizi po bočnim vodilicama i pergole

Razredi

0

1

2

3

Nazivna jačina vjetra pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Sigurna jačina vjetra pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204


Razredi

4

5

6

Nazivna jačina vjetra pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Sigurna jačina vjetra pS (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

Tablica 2.

Razredi svojstva u vezi s otpornošću na vjetar za tende s rešetkastom rukom, tende s rukom pričvršćenom na zid, tende s kliznom rukom, vertikalne rolo tende, markizolete, fasadne tende, krovne tende, tende ostakljenih terasa i mreže protiv insekata

Razredi

0

1

2

3

Nazivna jačina vjetra pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Sigurna jačina vjetra pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132


Tablica 3.

Razredi svojstva u vezi s otpornošću na vjetar za sklopive zglobne tende

Razredi

0

1

2

Nazivna jačina vjetra pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Sigurna jačina vjetra pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84


Top