EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0998

Uredba Vijeća (EU) 2019/998 od 13. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

ST/9337/2019/INIT

OJ L 163, 20.6.2019, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/998/oj

20.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 163/13


UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/998

od 13. lipnja 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala dostatna i neprekinuta opskrba određenim poljoprivrednim i industrijskim proizvodima koji se u Uniji ne proizvode u dostatnim količinama te kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu tih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) br. 1388/2013 (1) otvorene su autonomne carinske kvote. U okviru tih carinskih kvota proizvodi se mogu uvoziti u Uniju po sniženim ili nultim stopama carine.

(2)

Budući da je u interesu Unije osigurati dostatnu opskrbu određenim industrijskim proizvodima i uzimajući u obzir da se istovjetni, jednakovrijedni ili zamjenski proizvodi u Uniji ne proizvode u dostatnim količinama, potrebno je otvoriti nove carinske kvote s rednim brojevima 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 i 09.2599 po nultoj stopi carine za odgovarajuće količine tih proizvoda.

(3)

Kad je riječ carinskim kvotama s rednim brojevima 09.2679, 09.2683 i 09.2888, trebalo bi povećati opseg tih kvota jer je to u interesu Unije. Kad je riječ o carinskoj kvoti s rednim brojem 09.2723, opseg kvote trebalo bi retroaktivno povećati za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

(4)

Kad je riječ o carinskoj kvoti s rednim brojem 09.2740, proizvodi obuhvaćeni tom carinskom kvotom nisu obuhvaćeni samo oznakom KN 2309 90 96 nego i oznakom KN 2309 90 31. Navođenje oznake KN za tu carinsku kvotu trebalo bi stoga prilagoditi.

(5)

S obzirom na to da zadržavanje carinske kvote s rednim brojem 09.2870 više nije u interesu Unije, tu bi kvotu trebalo zatvoriti s učinkom od 1. srpnja 2019.

(6)

Carinske kvote s rednim brojevima 09.2633, 09.2643, 09.2620 i 09.2932 trebalo bi zatvoriti zbog provedbe sporazuma u obliku Izjave o proširenju trgovine proizvodima informacijske tehnologije (2), kojim je carinska stopa za predmetne proizvode snižena na nulu.

(7)

Uzimajući u obzir predviđene izmjene te radi jasnoće Prilog Uredbi (EU) br. 1388/2013 trebalo bi zamijeniti.

(8)

Kako bi se izbjegao prekid primjene sustava carinskih kvota i poštovale smjernice utvrđene u Komunikaciji Komisije o autonomnim carinskim suspenzijama i kvotama (3), izmjene predviđene u ovoj Uredbi u pogledu carinskih kvota za predmetne proizvode trebale bi se primjenjivati od 1. srpnja 2019., a u pogledu carinske kvote s rednim brojem 09.2723 od 1. siječnja 2018. Ova bi Uredba stoga trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 1388/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

redak za carinsku kvotu s rednim brojem 09.2723 zamjenjuje se sljedećim:

„09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4′-bifenilen)

1.1.–31.12.

5 000 tona

0 %”

2.

zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2019. Međutim, članak 1. točka 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 13. lipnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

M.C. BUDĂI


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 1388/2013 od 17. prosinca 2013. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 7/2010 (SL L 354, 28.12.2013., str. 319.).

(2)  SL L 161, 18.6.2016., str. 4.

(3)  SL C 363, 13.12.2011., str. 6.


PRILOG

Redni broj

Oznaka KN

TARIC

Opis

Kvotno razdoblje

Opseg kvote

Carina unutar kvote

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Klipovi kukuruza (Zea mays var. saccharata), izrezani ili neizrezani, promjera 10 mm ili većeg, ali ne većeg od 20 mm, za uporabu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tona

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Jestive gljive roda Auricularia polytricha, (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto, za proizvodnju gotovih jela (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tona

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Trešnje s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera ne većim od 9 %, promjera ne većeg od 19,9 mm, s košticama, za uporabu u čokoladnim proizvodima (2)

1.1.-31.12.

1 000 tona

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

87

97

Koncentrirane bjelančevine zrna soje s masenim udjelom:

60 % (± 10 %) sirovih bjelančevina,

5 % (± 3 %) sirove vlaknine,

5 % (± 3 %) sirovog pepela i

3 % ili više, ali ne više od 6,9 % škroba,

za upotrebu u proizvodnji hrane za životinje (2)

1.1.-31.12.

30 000 tona

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Neprerađeni duhan izrezan na uobičajene veličine ili neizrezan, carinske vrijednosti ne manje od 450 EUR po 100 kg neto-mase, za uporabu kao materijal za povezivanje ili zamatanje robe iz podbroja 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 tona

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafinski vosak s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %

1.1.-31.12.

120 000 tona

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Prešani parafini (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tona

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Silicijsko punilo u obliku granula, čistoćesilicijevog dioksida 97mas. % ili veće

1.1.-31.12.

1 700 tona

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframov trioksid, uključujući plavi volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 ili CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tona

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cezijev sulfat (CAS RN 10294-54-9) u krutom stanju ili u obliku vodene otopine s masenim udjelom cezijeva sulfata većim od 48 %, ali ne većim od 52 %

1.1.-31.12.

160 tona

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trikloretilen (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

15 000 tona

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tona

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diklorobenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tona

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (propil alkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tona

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tona

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol (CAS RN 95-48-7) čistoće ne manje od 98,5 mas. %

1.1.-31.12.

20 000 tona

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-tetrakis(hidroksimetil)-3,3′-oksidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tona

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 tona

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Kalcijev acetilacetonat (CAS RN 19372-44-2) za uporabu u proizvodnji stabilizatora u obliku tableta (2)

1.1.-31.12.

200 tona

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropil metil-keton (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tona

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Octena kiselina (CAS RN 64-19-7) čistoće 99 mas. % ili veće

1.1.-31.12.

1 000 000 tona

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhidrid octene kiseline (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tona

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinil acetat (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tona

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etil trifluoroacetat (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tona

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tona

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimetilfenilacetil klorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 tona

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietil-oksalat (CAS RN 95-92-1)

1.7.-31.12.

250 tona

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetil-sebacat (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tona

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekandionska kiselina (CAS RN 693-23-2), čistoće veće od 98,5mas. %

1.1.-31.12.

4 600 tona

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetilsalicilna kiselina (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tona

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat (CAS RN 2082-79-3)

s frakcijom koji prolazi kroz sito širine otvora 500 μm većom od 99 % masenog udjela, i

s talištem od 49 °C ili višim, ali ne višim od 54 °C,

za upotrebu u proizvodnji stabilizatora za preradu PVC-a (one packs) na temelju mješavina praha (praha ili komprimiranih granulata) (2)

1.1.-31.12.

380 tona

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8)

s ostatkom koji prolazi kroz sito širine otvora 250 μm većim od 75 % masenog udjela i kroz sito širine otvora 500 μm većim od 99 % masenog udjela i

s talištem od 110 °C ili višim, ali ne višim od 125 °C,

za uporabu u proizvodnji kombiniranih stabilizatora („one packs”) na temelju mješavina praha (prah ili prešane granule) namijenjenih preradi PVC-a (2)

1.1.-31.12.

140 tona

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tona

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris (2,4-di-tert-butilfenil)fosfit (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tona

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Dimetil sulfat (CAS RN 77-78-1)

1.1.-31.12.

18 000 tona

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilamin (CAS RN 124-30-1)

1.7.-31.12.

200 tona

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tona

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin (CAS RN 62-53-3) čistoće masenog udjela 99 % ili veće

1.1.-31.12.

150 000 tona

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluoro-N-(1-metiletil) benzenamin (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tona

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenilendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tona

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-metanediildianilin (CAS RN 101-77-9) u obliku granula, za upotrebu u proizvodnji prepolimera (2)

1.1.-31.12.

200 tona

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-jodoprop-3-2-inil N-butilkarbamat (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 tona

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tona

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1), za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 55 i tarifnog broja 6815  (2)

1.1.-31.12.

50 000 tona

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tona

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilhidrazin (CAS 60-34-4) u obliku vodene otopine s masenim udjelom monometilhidrazina od 40 (± 5) %

1.1.-31.12.

900 tona

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tona

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietoksisilil)propil]disulfid (CAS RN 56706-10-6)

1.7.-31.12.

3 000 tona

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-klor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzojeva kiselina (CAS RN 120100-77-8)

1.7.-31.12.

150 tona

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehid (furfuraldehid)

1.1.-31.12.

10 000 tona

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tona

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tona

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tona

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1.-31.12.

1 000 kg

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tona

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Klorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tona

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tona

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-tris[3-(dimetilamino)propil] heksahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tona

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-tetraazaciklododekan (CAS RN 294-90-6)

1.7.-31.12.

20 tona

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tona

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Metoksibenzoil)amino]sulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tona

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-aminij (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tona

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Bojilo „C.I. Disperse Yellow 54” (CAS RN 7576-65-0 ) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Disperse Yellow 54” 99 % ili većim

1.1.-31.12.

250 tona

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Pripravci na osnovi bojila C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s masenim udjelom od 60 % ili većim, ali manjim od 85 %

1.1.-31.12.

50 tona

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Bojilo „C.I. Pigment Red 4” (CAS RN 2814-77-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Red 4” 60 % ili većim

1.1.-31.12.

150 tona

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Dijatometrijska zemlja kalcinirana otopinom natrijevog karbonata

1.1.-31.12.

35 000 tona

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natrijev lignosulfonat (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tona

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatni terpentin

1.1.-31.12.

25 000 tona

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonij i smolne kiseline dobiveni iz svježih oleosmola

1.1.-31.12.

280 000 tona

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Pripravak s masenim udjelom cinkova piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7) od najmanje 38 %, ali ne više od 50 % u vodenoj disperziji

1.1.-31.12.

500 tona

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditivi koji se sastoje od proizvoda reakcije difenilamina i razgranatih nonena:

s masenim udjelom 4-monononildifenilamina većim od 28 %, ali ne većim od 55 % i

s masenim udjelom 4,4′-dinonildifenilamina većim od 45 %, ali ne većim od 65 %,

s najvećim ukupnim masenim udjelom 2, 4-dinonildifenilamina i 2, 4′-dinonildifenilamina od 5 %,

za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (2)

1.1.-31.12.

900 tona

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator, koji se sastoji od titanijevog dioksida i volframovog trioksida

1.1.-31.12.

3 000 tona

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Smjese koje sadržavaju masene udjele od:

60 % ili veće, ali ne veće od 90 % 2-klorpropena (CAS RN 557-98-2)

8 % ili veće, ali ne veće od 14 % (Z)-1-klorpropena (CAS RN 16136-84-8)

5 % ili veće, ali ne veće od 23 % 2-klorpropana (CAS RN 75-29-6)

ne veće od 6 % 3-klorpropena (CAS RN 107-05-1)

ne veće od 1 % etil-klorida (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tona

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Pripravak koji sadrži:

55mas. % ili više, ali ne više od 78mas. % dimetil gluterata

10mas. % ili više, ali ne više od 30mas. % dimetil adipata i

ne više od 35mas. % dimetil sukcinata

1.1.-31.12.

10 000 tona

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mješavinabis [3-(trietoksisilil)propil]sulfida (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tona

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenon (CAS RN 98-86-2), čistoće 60 % masenog udjela ili većeg, ali ne većeg od 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tona

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mješavina alkildimetil tercijarnih amina s masenim udjelom:

dodecildimetilamina (CAS RN 112-18-5) 60 % ili većim, ali ne većim od 80 % i

dimetil(tetradecil)amina (CAS RN 112-75-4) 20 % ili većim, ali ne većim od 30 %

1.1.-31.12.

25 000 tona

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Kruti ekstrakt ostatka, netopiv u alifatskim otapalima, dobiven tijekom ekstrakcije kolofonija iz drva, koji ima sljedeće karakteristike:

sadržaj smolnih kiselina ne veći od 30 mas. %,

kiselinski broj ne veći od 110, i

točku tališta na 100 °C ili više

1.1.-31.12.

1 600 tona

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mješavina fitosterola, u obliku praha, koja sadrži:

75 mas. % ili više sterola,

ne više od 25 mas. % stanola,

za uporabu u proizvodnji stanol/sterola ili estera stanol/sterola (2)

1.1.-31.12.

2 500 tona

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinil alkohol), neovisno sadrži li nehidrolizirane acetatne skupine ili ne

1.1.-31.12.

15 000 tona

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinil-butiral) (CAS RN 63148-65-2):

koji sadrži 17,5 mas% ili više, ali ne više od 20 mas% hidroksilnih skupina i

srednje veličine čestica (D50)veće od 0,6mm

1.1.-31.12.

12 500 tona

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mješavina polimera iz polikarbonata i poli(metilmetakrilata) s masenim udjelom polikarbonata ne manje od 98,5 %, u obliku peleta ili granula, sa svjetlosnom propusnošću ne manje od 88,5 %, izmjereno na testnom uzorku debljine 4,0 mm pri valnoj duljini λ = 400 nm (prema ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tona

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4′-bifenilen)

1.1.-31.12. s učinkom od 1.1.2018.

5 000 tona

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celulozni acetat u ljuskicama

1.1.-31.12.

75 000 tona

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Natrijev alginat, ekstrahiran iz smeđe morske alge (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 tona

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrijev hialuronat, nesterilni:

s masenim prosjekom molekulske mase (Mw) ne većim od 900 000 ,

s razinom endotoksina ne većom od 0,008 jedinica endotoksina (EU)/mg,

sa sadržajem etanola ne većim od 1 mas. %,

sa sadržajem izopropanola ne većim od 0,5 mas. %

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Folije od polimetilmetakrilata, u skladu s normom

EN 4364 (MIL-P-5425E) i DTD5592A, ili

EN 4365 (MIL-P-8184) i DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tona

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Celularni blok od regenerirane celuloze, impregniran vodom koja sadrži magnezijev klorid i kvarternim amonijevim spojevima, dimenzija 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tona

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Otpaci sintetičkih vlakana (uključujući iščešak, otpatke od pređa i raščupane tekstilne proizvode) od najlona ili drugih poliamida (PA6 i PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tona

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tkani i laminirani gumirani tekstilni materijal sa sljedećim značajkama:

ima tri sloja,

vanjski sloj sastoji se od akrilnog tekstilnog materijala,

drugi vanjski sloj sastoji se od poliesterskog tekstilnog materijala,

srednji sloj sastoji se od klorobutilne gume,

težina je srednjeg sloja 452 g/m2 ili više, ali ne više od 569 g/m2,

ukupna je težina tekstilnog materijala 952 g/m2 ili više, ali ne više od 1 159 g/m2,

ukupna je debljina tekstilnog materijala 0,8 mm ili više, ali ne više od 4 mm,

za upotrebu u proizvodnji sklopivih krovova za motorna vozila (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Ugljično-keramički apsorpcijski uložak:

multicelularna cilindrična konstrukcija vezana ekstrudiranom pečenom keramikom,

10 % ili više masenog udjela, ali ne više od 30 % masenog udjela aktivnog ugljena,

70 % ili više masenog udjela, ali ne više od 90 % masenog udjela keramičkog veziva,

promjera 29 mm ili većeg, ali ne većeg od 41 mm,

duljine od najviše 150 mm,

pečen na temperaturi od 800 °C ili višoj,

za adsorpciju para,

vrste koja se koristi za ugradnju u apsorbere para goriva u sustavima za dovod goriva kod motornih vozila

1.7.-31.12.

500 000 komada

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Roving od S-stakla (roving):

sastavljen od neprekinutih staklenih filamenata od 9 μm (± 0,5 μm),

finoće 200 teksa ili veće, ali ne veće od 680 teksa,

ne sadržava kalcijev oksid,

vlačne čvrstoće veće od 3 550 MPa prema ASTM D2343-09,

za uporabu u proizvodnji proizvoda u području aeronautike (2)

1.1.-31.12.

1 000 tona

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Mrežasta tkanina, od staklenih vlakana prevučenih plasičnom masom, mase 120 g/m2 (± 10 g/m2), vrste koju se rabi u proizvodnji mreža protiv insekata s fiksnim okvirima

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferokrom s masenim udjelom ugljika 1,5 % ili većim, ali ne većim od 4 % i masenim udjelom kroma ne većim od 70 %

1.1.-31.12.

50 000 tona

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

20

30

Folije i trake od rafiniranog bakra, elektrolitički prevučene

1.1.-31.12.

1 020 tona

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Ploče ili listovi koji se sastoje od

sloja keramike od silicijevog nitrida debljine 0,32 mm (± 0,1 mm) ili veće, no ne veće od 1,0 mm (± 0,1 mm),

prevučenog s obje strane folijom rafiniranog bakra debljine 0,8 mm (± 0,1 mm), i

s jedne strane djelomično prevučeno prevlakom od srebra

1.1.-31.12.

7 000 000 komada

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Ploče:

koje se sastoje od barem jednog sloja tkanine od staklenih vlakana, impregnirane epoksidnom smolom

premazane s jedne ili obje strane bakrenim filmom debljine ne veće od 0,15 mm

s dielektričnom konstantom (DK) manjom od 5,4 pri 1 MHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650 2.5.5.2

s tangensom gubitka manjim od 0,035 pri 1 MHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650 2.5.5.2

s vrijednošću CTI (comparative tracking index) 600 ili većom

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Šipke od aluminijske legure promjera 200 mm ili većeg, ali ne većeg od 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tona

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Šipke od aluminijske legure promjera 300,1 mm ili većeg, ali ne većeg od 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tona

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Traka ili folija od slitine aluminija i magnezija:

od slitine u skladu s normom 5182-H19 ili 5052-H19,

u svitcima vanjskog promjera od najmanje 1 250 mm, ali ne većeg od 1 350 mm,

debljine (tolerancija – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ili 0,20 mm,

širine (tolerancija ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ili 356 mm,

tolerancije nagiba ne veće od 0,4 mm/750 mm,

mjerne ravnoće I-jedinice ± 4,

vlačne čvrstoće veće od (5182-H19) 365 MPa ili (5052-H19) 320 MPa i

istezanja A50 većeg od (5182-H19) 3 % ili (5052-H19) 2,5 %,

za upotrebu u proizvodnji lamela za rolete (2)

1.1.-31.12.

600 tona

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Pribor za cijevi od aluminija za ugradnju na hladnjake motocikala (2)

1.1.-31.12.

3 000 000 komada

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnezij u sirovim oblicima, s masenim udjelom magnezija najmanje 99,8 %

1.1.-31.12.

80 000 tona

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Prah od magnezija:

čistoće masenog udjela 98 % ili veće, ali ne veće 99,5 %,

veličine čestica 0,2 mm ili veće, ali ne veće 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tona

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopska ručka od aluminija, za uporabu u proizvodnji prtljage (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 komada

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Glava pumpe za dvocilindričnu visokotlačnu pumpu izrađenu od kovanog čelika s:

glodanim navojnim priborom promjera 10 mm ili većeg, ali ne većeg od 36,8 mm i

bušenim kanalima za gorivo promjera 3,5 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm,

vrste koja se upotrebljava u sustavima za ubrizgavanje dizela

1.1.-31.12.

65 000 komada

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Kompresorski rotor od slitine aluminija:

promjera 20 mm ili većeg, ali ne većeg od 130 mm i

mase 5 g ili veće, ali ne veće od 800 g,

za upotrebu u sastavljanju turbopunjača bez daljnje strojne obrade (2)

1.1.-31.12.

5 900 000 komada

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Ispušni ventil za uporabu u proizvodnji ispušnih sustava motocikala (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 komada

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

20

Mjedeni kavezi

lijevani kontinuirano ili centrifugalno,

tokareni,

s masenim udjelom kositra 35 % ili većim, ali ne većim od 38 %,

s masenim udjelom olova 0,75 % ili većim, ali ne većim od 1,25 %,

s masenim udjelom aluminija 1,0 % ili većim, ali ne većim od 1,4 %,

vlačne čvrstoće 415 Pa ili veće,

vrste koja se upotrebljava za proizvodnju kugličnih ležajeva

1.1.-31.12.

35 000 komada

0 %

09.2690

ex 8483 30 80

20

Aksijalni klizni ležajevi, od čelika FeP01 (u skladu s EN 10130-1991) s kliznim slojem od porozne sinterirane bronce i poli(tetrafluoroetilena), prikladni za ugradnju u sklopove ovjesa motocikala

1.1.-31.12.

1 500 000 komada

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Električni izmjenični kolektorski motor, jednofazni, izlazne snage 250 W ili veće, ulazne snage 700 W ili veće, ali ne veće od 2 700 W, vanjskog promjera većeg od 120 mm (± 0,2 mm), ali ne većeg od 135 mm (± 0,2 mm), nazivne brzine veće od 30 000 rpm (okretaja u minuti), ali ne veće od 50 000 rpm (okretaja u minuti), opremljen usisnim ventilatorom, za uporabu u proizvodnji usisavača (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 komada

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Ploča s tiskanim krugom s LED diodama:

s prizmama/lećama ili bez njih i

s priključkom/priključcima ili bez njih,

za proizvodnju jedinica za pozadinsko osvjetljenje za robu iz tarifnog broja 8528  (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 komada

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Naponski kontrolirani generator frekvencija, koji se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu dimenzija ne većih od 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 komada

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Potporni držač od slitine aluminija, s rupama za ugradbu, s navojem za učvršćivanje ili bez njega, za neizravno priključivanje mjenjača na karoseriju automobila, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 komada

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Stege i kućišta za osovine, mostovi vilice i dijelovi za stezanje od aluminijske legure kakva se upotrebljava za motocikle

1.1.-31.12.

1 000 000 komada

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Klipovi za sustave ovjesa od sinteriranog čelika promjera ne većeg od 55 mm

1.1.-31.12.

2 000 000 komada

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Okvir bicikla, izrađen od ugljikovih vlakana i umjetne smole, namijenjen za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući e-bicikle) (2)

1.1.-31.12.

350 000 komada

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Neugrađene staklene leće, prizme i lijepljeni elementi, za uporabu u proizvodnji robe iz oznaka KN 9002 , 9005 , 9013 10 i 9015 ili popravak takve robe (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 komada

0 %


(1)  Međutim, suspenzija carinskih tarifa ne primjenjuje se ako preradu obavljaju poduzeća koja se bave maloprodajom ili ugostiteljstvom.

(2)  Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)

(3)  Suspendira se samo carina ad valorem. Posebna se carina i dalje primjenjuje.


Top