EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0952

Uredba Vijeća (EU) 2019/952 od 17. svibnja 2019. o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.)

ST/8685/2019/INIT

OJ L 154, 12.6.2019, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/952/oj

12.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 154/31


UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/952

od 17. svibnja 2019.

o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43., stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 19. prosinca 2006. donijelo Uredbu Vijeća (EZ) br. 2027/2006 (1) radi sklapanja Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2) („Sporazum”). Sporazum je stupio na snagu 30. ožujka 2007., bio je automatski obnavljan i još je na snazi.

(2)

Prethodni protokol uz Sporazum prestao je važiti 22. prosinca 2018.

(3)

Komisija je u ime Unije pregovarala o novom protokolu. Kao rezultat tih pregovora, novi je protokol parafiran 12. listopada 2018.

(4)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2019/951 (3), Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) („Protokol”) potpisan je 20. svibnja 2019.

(5)

Potrebno je raspodijeliti ribolovne mogućnosti između država članica predviđene Protokolom za razdoblje primjene Protokola.

(6)

Protokol će se privremeno primjenjivati od dana njegova potpisivanja kako bi se osigurao brz početak ribolovnih aktivnosti plovila Unije. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati od istog dana,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ribolovne mogućnosti određene Protokolom o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) raspodjeljuju se među državama članicama kako slijedi:

(a)

tunolovci plivaričari:

Španjolska:

16

plovila;

Francuska:

12

plovila;

(b)

plovila za ribolov s plutajućim parangalom:

Španjolska:

21

plovilo;

Portugal:

6

plovila;

(c)

plovila za lov tuna s ribarskim štapovima:

Španjolska:

8

plovila;

Francuska:

4

plovila;

Portugal:

2

plovila.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 20. svibnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

E.O. TEODOROVICI


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2027/2006 od 19. prosinca 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u području ribarstva između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (SL L 414, 30.12.2006., str. 1.).

(2)  SL L 414, 30.12.2006., str. 3.

(3)  Odluka Vijeća 2019/951 od 17. svibnja 2019. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) (vidjeti stranicu 1 ovoga Službenog lista).


Top