EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0841

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/841 оd 14. ožujka 2019. o ispravku određenih jezičnih verzija Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije

C/2019/1989

SL L 138, 24.5.2019, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/841/oj

24.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 138/76


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/841

оd 14. ožujka 2019.

o ispravku određenih jezičnih verzija Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezine članke 7., 62., 156., 160., 212. i 253.,

budući da:

(1)

Njemačka jezična verzija Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (2) sadržava pogrešku u definiciji u članku 1. stavku 21. u pogledu robe nekomercijalne naravi, čime se mijenja područje primjene te definicije.

(2)

Slovačka jezična verzija Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 sadržava pogrešku u članku 128. stavku 2. uvedenom Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/341 (3) u pogledu vrijednosti robe koja ima carinski status robe Unije, i zbog te pogreške značenje te odredbe suprotno je od namjeravanog.

(3)

Talijanska jezična verzija Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 sadržava pogrešku u članku 226. stavku 1. točki (b) u pogledu zaposlenika koji se u toj točki spominje.

(4)

Estonska jezična verzija Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 sadržava pogrešku u uvodnoj rečenici u članku 226. stavku 3., i zbog te pogreške značenje te odredbe suprotno je od namjeravanog.

(5)

Danska, finska, francuska, grčka, nizozemska, njemačka i španjolska jezična verzija Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 sadržavaju pogrešku u Prilogu 22-01 u pogledu robe koja je u tom Prilogu navedena.

(6)

Dansku, estonsku, finsku, francusku, grčku, nizozemsku, njemačku, slovačku, španjolsku i talijansku jezičnu verziju Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. To ne utječe na ostale jezične verzije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15.3.2016., str. 1.).


Top