EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0831

Uredba Komisije (EU) 2019/831 оd 22. svibnja 2019. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/3717

OJ L 137, 23.5.2019, p. 29–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/831/oj

23.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/29


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/831

оd 22. svibnja 2019.

o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1., članak 15. stavak 2. četvrti podstavak te članak 31. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) omogućuje se usklađeno razvrstavanje tvari kao kancerogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih na temelju znanstvene procjene Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije. Tvari se razvrstava kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A, 1.B ili 2. ovisno o razini dokaza njihovih kancerogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih svojstava.

(2)

Člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 u kozmetičkim se proizvodima zabranjuje upotreba tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A, 1.B ili 2. na temelju dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CMR tvari). Kancerogenu, mutagenu ili reproduktivno toksičnu tvar može se, međutim, upotrebljavati u kozmetičkim proizvodima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 15. stavku 1. drugoj rečenici ili u članku 15. stavku 2. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1223/2009. Ovom se Uredbom provodi Uredba (EZ) br. 1223/2009. Za tumačenje prava Unije, uključujući članak 15. Uredbe (EZ) br. 1223/2009, nadležan je samo Sud Europske unije.

(3)

Kako bi se na jedinstven način provodila zabrana kancerogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih tvari na unutarnjem tržištu, osigurala pravna sigurnost, posebno za gospodarske subjekte i nacionalna nadležna tijela, te osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi, sve bi kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari trebalo uvrstiti u popis zabranjenih tvari u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te, prema potrebi, izbrisati ih s popisa ograničenih ili odobrenih tvari u prilozima III. i V. toj uredbi. Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 15. stavku 1. drugoj rečenici ili u članku 15. stavku 2. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1223/2009, popise ograničenih ili odobrenih tvari u prilozima III. i V. toj uredbi trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Ovom se Uredbom obuhvaćaju tvari koje su bile razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 na dan 1. prosinca 2018. kada je započela primjena Uredbe Komisije (EU) 2017/776 (3).

(5)

Kad je riječ o određenim kancerogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima za koje je podnesen zahtjev za iznimnu upotrebu u kozmetičkim proizvodima, nije utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 15. stavka 1. druge rečenice ili članka 15. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1223/2009. To se odnosi na tvari quaternium-15, kloracetamid, diklormetan i formaldehid te spojeve perborne kiseline i natrijeva perborata.

(6)

Tvar metenamin-3-kloraliloklorid, poznata pod nazivom quaternium-15 u Međunarodnom nazivlju kozmetičkih sastojaka (INCI), trenutačno je navedena pod unosom 31 u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 kao dopuštena u koncentraciji do najviše 0,2 % u gotovom pripravku. Tvar quaternium-15 smjesa je cis- i trans-izomera od kojih je cis-izomer razvrstan kao kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar kategorije 2. prema Uredbi Komisije (EZ) br. 790/2009 (4). Razvrstavanje je postalo primjenjivo 1. prosinca 2010. U skladu s člankom 15. stavkom 1. drugom rečenicom Uredbe (EZ) br. 1223/2009, tvar razvrstana u kategoriju 2. može se upotrebljavati u kozmetičkim proizvodima ako ju je ocijenio Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS) i utvrdio da je sigurna za upotrebu u kozmetičkim proizvodima. SCCS je 13. i 14. prosinca 2011. objavio znanstveno mišljenje o tvari quaternium-15 (cis-izomeru) (5) u kojem je zaključeno da na temelju raspoloživih podataka nije moguće utvrditi sigurnost njezine upotrebe u kozmetičkim proizvodima. S obzirom na razvrstavanje cis-izomera prisutnog u tvari quaternium-15 kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 2. te mišljenja SCCS-a, tvar quaternium-15 trebalo bi izbrisati s popisa konzervansa koje kozmetički proizvodi mogu sadržavati u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te ga dodati na popis tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. toj uredbi.

(7)

Tvar 2-kloracetamid, poznata pod nazivom chloroacetamide u Međunarodnom nazivlju kozmetičkih sastojaka (INCI), trenutačno je navedena pod unosom 41 u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 kao dopuštena u koncentraciji do najviše 0,3 % u gotovom pripravku. Tvar chloroacetamide razvrstana je kao kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar kategorije 2. prema Uredbi Komisije (EZ) br. 1272/2008. Razvrstavanje je postalo primjenjivo prije 1. prosinca 2010., datuma na koji su glave II., III. i IV. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 postale primjenjive s obzirom na tvari. U skladu s člankom 15. stavkom 1. drugom rečenicom Uredbe (EZ) br. 1223/2009, tvar razvrstana u kategoriju 2. može se upotrebljavati u kozmetičkim proizvodima ako ju je ocijenio SCCS i utvrdio da je sigurna za upotrebu u takvim proizvodima. SCCS je 22. ožujka 2011. objavio znanstveno mišljenje o tvari chloroacetamide (6) u kojem je zaključeno da, na temelju raspoloživih podataka, tvar nije sigurna za potrošače ako se upotrebljava u koncentraciji do najviše 0,3 % masenog udjela u kozmetičkim proizvodima. S obzirom na njezino razvrstavanje kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 2. te mišljenja SCCS-a, tvar chloroacetamide trebalo bi izbrisati s popisa konzervansa koje kozmetički proizvodi mogu sadržavati u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te dodati na popis tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. toj uredbi.

(8)

Tvar diklormetan trenutačno je navedena pod unosom 7 u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 kao dopuštena u kozmetičkim proizvodima u koncentraciji do najviše 35 % u gotovom pripravku. Diklormetan je razvrstan kao kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar kategorije 2. prema Uredbi Komisije (EZ) br. 1272/2008. Razvrstavanje je postalo primjenjivo prije 1. prosinca 2010. U skladu s člankom 15. stavkom 1. drugom rečenicom Uredbe (EZ) br. 1223/2009, tvar razvrstana u kategoriju 2. može se upotrebljavati u kozmetičkim proizvodima ako ju je ocijenio SCCS i utvrdio da je sigurna za upotrebu u takvim proizvodima. SCCS je 11. prosinca 2012. objavio znanstveno mišljenje o diklormetanu (7). SCCS je 25. ožujka 2015. objavio novo mišljenje (8), koje je revidirano 28. listopada 2015. U tom je revidiranom mišljenju SCCS zaključio da se upotreba diklormetana u koncentraciji do najviše 35 % u lakovima za kosu te općenito njegova upotreba u pripravcima s raspršivačem ne smatra sigurnom za potrošača. S obzirom na njezino razvrstavanje kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 2. i mišljenja SCCS-a, te kako nikakva druga upotreba diklormetana u kozmetičkim proizvodima nije poznata ni navedena u mišljenju SCCS-a, tvar bi trebalo izbrisati s popisa ograničenih tvari u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te je dodati na popis tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. toj uredbi.

(9)

Tvar formaldehid trenutačno je navedena pod unosom 13 u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 kao dopuštena u proizvodima za jačanje noktiju u koncentraciji do najviše 5 % u gotovom pripravku. Trenutačno je navedena i pod unosom 5 u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 kao dopuštena u proizvodima za usnu šupljinu u koncentraciji do najviše 0,1 % te u ostalim proizvodima u koncentraciji do najviše 0,2 %. Formaldehid je razvrstan kao kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar kategorije 1.B prema Uredbi Komisije (EU) br. 605/2014 (9). Razvrstavanje je postalo primjenjivo 1. siječnja 2016. U skladu s člankom 15. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1223/2009, tvari razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A ili 1.B iznimno se mogu upotrebljavati u kozmetičkim proizvodima ako su, nastavno na njihovo razvrstavanje kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari, ispunjeni određeni uvjeti, uključujući uvjete da nisu dostupne prikladne alternativne tvari, da je podnesen zahtjev za određenu upotrebu kategorije proizvoda s poznatom izloženosti te da je SCCS ocijenio te tvari i utvrdio da su sigurne. SCCS je 7. studenoga 2014. u svojem mišljenju (10) zaključio da se „proizvodi za jačanje noktiju s najvećom dopuštenom koncentracijom slobodnog formaldehida od 2,2 % mogu sigurno upotrebljavati za jačanje noktiju”. No budući da nije utvrđeno da nisu dostupne prikladne alternativne tvari za potrebe jačanja noktiju, formaldehid bi trebalo izbrisati s popisa ograničenih tvari u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009. Budući da nije podnesen zahtjev za druge upotrebe formaldehida, tvar bi trebalo izbrisati s popisa konzervansa koje kozmetički proizvodi mogu sadržavati u Prilogu V. toj uredbi. Formaldehid bi trebalo dodati na popis tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(10)

Spojevi perborne kiseline i natrijeva perborata obuhvaćeni su tvarima koje otpuštaju vodikov peroksid trenutačno popisanima pod unosom 12 Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009. Razvrstani su kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.B prema Uredbi (EZ) br. 790/2009. Razvrstavanje je postalo primjenjivo do 1. prosinca 2010. Zahtjev za primjenu članka 15. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1223/2009 podnesen je za upotrebu tih tvari u oksidativnim pripravcima za bojanje kose. SCCS je 22. lipnja 2010. u svojem mišljenju (11) zaključio da „opća ograničenja koja se primjenjuju na tvari koje otpuštaju vodikov peroksid trebala bi se primjenjivati na natrijev perborat i perbornu kiselinu te da uporaba natrijevih perborata kao sastojka u oksidativnim pripravcima za bojanje kose s najvećom dopuštenom koncentracijom na vlasištu od 3 % neće predstavljati rizik za zdravlje potrošača”. No budući da nije utvrđeno da nisu dostupne prikladne alternativne tvari za potrebe oksidacije vlasi, spojeve perborne kiseline i natrijeva perborata trebalo bi izbrisati s popisa ograničenih tvari u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te ih dodati na popis tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. toj uredbi.

(11)

S obzirom na određene tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 te za koje je podnesen zahtjev u skladu s člankom 15. stavkom 1. drugom rečenicom Uredbe (EZ) br. 1223/2009, utvrđeno je da je ispunjen zahtjev iz te odredbe. To se odnosi na tvari trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, furfural i polyaminopropyl biguanide.

(12)

Tvar difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin-oksid, poznata pod nazivom trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) u Međunarodnom nazivlju kozmetičkih sastojaka (INCI), trenutačno nije uvrštena u priloge Uredbi (EZ) br. 1223/2009. TPO je razvrstan kao kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar kategorije 2. prema Uredbi Komisije (EU) br. 618/2012 (12). Razvrstavanje je postalo primjenjivo 1. prosinca 2013. SCCS je 27. ožujka 2014. objavio znanstveno mišljenje (13) u kojem je zaključeno da je TPO siguran kad se upotrebljava kao proizvod za oblikovanje noktiju u koncentraciji do najviše 5,0 %, ali da ipak izaziva umjerenu osjetljivost kože. Međutim, s obzirom na to da TPO izaziva osjetljivost kože i s obzirom na visok rizik izloženosti putem kontakta s kožom u slučaju samoprimjene proizvoda za nokte, TPO bi trebalo ograničiti samo na profesionalnu upotrebu. S obzirom na navedeno, TPO bi trebalo dodati na popis ograničenih tvari u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 za profesionalnu upotrebu u pripravcima za umjetne nokte uz najvišu koncentraciju od 5 %.

(13)

Tvar 2-furaldehid, poznata pod nazivom furfural u Međunarodnom nazivlju kozmetičkih sastojaka (INCI), upotrebljava se kao mirisni sastojak ili aroma u kozmetičkim proizvodima te trenutačno nije uvrštena u priloge Uredbi (EZ) br. 1223/2009. Razvrstana je kao kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar kategorije 2. na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1272/2008. Razvrstavanje je postalo primjenjivo prije 1. prosinca 2010. SCCS je 27. ožujka 2012. u svojem mišljenju (14) zaključio da upotreba tvari furfural u koncentraciji do najviše 10 ppm (0,001 %) u gotovom pripravku, uključujući proizvode za usnu šupljinu, ne predstavlja nikakav rizik za zdravlje potrošača. S obzirom na razvrstavanje tvari furfural kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 2. i mišljenja SCCS-a, furfural bi trebalo dodati na popis ograničenih tvari u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 uz najvišu koncentraciju od 0,001 %.

(14)

Tvar poliheksametilen-bigvanid-hidroklorid (PHMB), poznata pod nazivom polyaminopropyl biguanide u Međunarodnom nazivlju kozmetičkih sastojaka (INCI), trenutačno je navedena kao konzervans pod unosom 28 Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 uz najvišu koncentraciju od 0,3 %. Razvrstana je kao kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar kategorije 2. prema Uredbi Komisije (EU) br. 944/2013 (15). Razvrstavanje je postalo primjenjivo 1. siječnja 2015. SCCS je 18. lipnja 2014. donio mišljenje (16) u kojemu je na temelju raspoloživih podataka zaključeno da PHMB u svim kozmetičkim proizvodima, ako se upotrebljava kao konzervans uz najvišu dopuštenu koncentraciju od 0,3 %, nije siguran za potrošače. Međutim, u mišljenju SCCS-a zaključeno je i da bi se sigurna upotreba mogla temeljiti na nižoj upotrijebljenoj koncentraciji i/ili na ograničenjima s obzirom na kategorije kozmetičkih proizvoda te da je potrebno provesti istraživanja o apsorbiranju kroz kožu na dodatnim reprezentativnim kozmetičkim pripravcima. SCCS je 7. travnja 2017. donio novo mišljenje (17) u kojemu je na temelju dostupnih podataka zaključeno da je upotreba PHMB-a kao konzervansa u svim kozmetičkim proizvodima u koncentraciji do 0,1 % sigurna, ali da se ne preporučuje njegova upotreba u pripravcima s raspršivačem. S obzirom na razvrstavanje PHMB-a kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 2. i novog mišljenja SCCS-a, PHMB bi trebalo odobriti kao konzervans u svim kozmetičkim proizvodima, osim u primjenama koje udisanjem mogu dovesti do izloženosti pluća krajnjeg korisnika, pri najvišoj koncentraciji od 0,1 %. Uvjete utvrđene u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 trebalo bi na odgovarajući način prilagoditi.

(15)

Kad je riječ o velikoj skupini tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari u okviru Uredbe (EZ) br. 1272/2008, nije podnesen nikakav zahtjev za iznimnu upotrebu u kozmetičkim proizvodima. Te bi tvari trebalo uvrstiti u popis zabranjenih tvari u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te, prema potrebi, izbrisati ih s popisa ograničenih ili odobrenih tvari u prilozima III. i V. toj uredbi. To se, među ostalim, odnosi i na pojedine spojeve bora koji su trenutačno navedeni u unosima 1a i 1b Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(16)

Neki od spojeva bora koji su trenutačno navedeni pod unosima 1a i 1b Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te dibutilkositrov hidrogenborat razvrstani su kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.B prema Uredbi (EZ) br. 790/2009. Razvrstavanje je postalo primjenjivo do 1. prosinca 2010. U skladu s člankom 15. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1223/2009, tvari razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A ili 1.B iznimno se mogu upotrebljavati u kozmetičkim proizvodima ako su, nastavno na njihovo razvrstavanje kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari, ispunjeni određeni uvjeti. SCCS je 22. lipnja 2010. izdao mišljenje (18) u kojem je zaključeno su da neki od spojeva bora koji su trenutačno navedeni pod unosima 1a i 1b Priloga III. toj uredbi sigurni za upotrebu u kozmetici pod određenim uvjetima. No budući da nije podnesen zahtjev za određenu upotrebu te da nije utvrđeno da nisu dostupne prikladne alternativne tvari za potrebe relevantnih upotreba navedenih u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009, te bi spojeve bora trebalo izbrisati s popisa ograničenih tvari u Prilogu III. toj uredbi te ih dodati na popis tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009. Kad je riječ o dibutilkositrovu hidrogenboratu, nije podnesen zahtjev za određenu upotrebu te SCCS nije utvrdio da je ta tvar sigurna. Tu bi tvar stoga trebalo dodati na popis tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(17)

Člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 omogućuje se da, ako postoji potencijalni rizik za zdravlje ljudi, koji potječe iz upotrebe tvari u kozmetičkim proizvodima, koji je potrebno ukloniti na razini cijele Zajednice, Komisija može, nakon savjetovanja s SCCS-om, na odgovarajući način izmijeniti priloge od II. do VI. toj uredbi. Komisija se savjetovala s SCCS-om o sigurnosti određenih tvari koje su s kemijskog stajališta slične tvarima razvrstanima kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A, 1.B ili 2. To se odnosi na određene spojeve bora kao i na paraformaldehid i metilen-glikol.

(18)

Određeni spojevi bora koji su trenutačno navedeni pod unosima 1a i 1b Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009, osim onih iz uvodne izjave 16., nisu razvrstani kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari. SCCS je 12. prosinca 2013. donio mišljenje o boratima, tetraboratima i oktaboratima (19) u kojem je zaključeno da te tvari, jednako kao i ostale soli i esteri borne kiseline, npr. MEA-borat, MIPA-borat, kalijev borat, trioktildodecil borat i cinkov borat, tvore bornu kiselinu u vodenim otopinama te da bi stoga opća ograničenja koja se primjenjuju na bornu kiselinu trebalo primjenjivati na cijelu skupinu borata, tetraborata i oktaborata. Borna kiselina razvrstana je kao karcinogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar kategorije 1.B Uredbom (EZ) br. 790/2009. Razvrstavanje je postalo primjenjivo do 1. prosinca 2010. S obzirom na mišljenje SCCS-a, cijelu skupinu borata, tetraborata i oktaborata, osim tvari iz te skupine koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari, kao i druge soli ili estere borne kiseline, trebalo bi izbrisati s popisa ograničenih tvari u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te ih dodati na popis tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. toj uredbi.

(19)

Tvar paraformaldehid trenutačno je navedena pod unosom 5 Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009, ali, za razliku od formaldehida, nije razvrstana kao kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar. Tvar metilen-glikol trenutačno nije uvrštena u priloge Uredbi (EZ) br. 1223/2009. SCCS je 26. i 27. lipnja 2012. donio mišljenje o metilen-glikolu (20) u kojem je utvrđeno da se metilen-glikol u različitim uvjetima brzo i reverzibilno pretvara u formaldehid u vodenim otopinama te da se paraformaldehid zagrijavanjem ili sušenjem može depolimerizirati u formaldehid. S obzirom na to mišljenje SCCS-a postoji rizik za zdravlje ljudi koji proizlazi iz upotrebe tih tvari u kozmetičkim proizvodima. Paraformaldehid bi stoga trebalo izbrisati s popisa konzervansa koje kozmetički proizvodi mogu sadržavati u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te bi paraformaldehid i metilen-glikol trebalo dodati na popis tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. toj uredbi.

(20)

Uredbu (EZ) br. 1223/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006. (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/776 od 4. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 116, 5.5.2017., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 790/2009 od 10. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 235, 5.9.2009., str. 1.).

(5)  SCCS/1344/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_077.pdf.

(6)  SCCS/1360/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_053.pdf.

(7)  SCCS/1408/11, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_118.pdf

(8)  SCCS/1547/15, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_170.pdf

(9)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2014 оd 5. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 167, 6.6.2014., str. 36.).

(10)  SCCS/1538/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf

(11)  SCCS/1345/10, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_031.pdf

(12)  Uredba Komisije (EU) br. 618/2012 od 10. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 179, 11.7.2012., str. 3.).

(13)  SCCS/1528/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_149.pdf

(14)  SCCS/1461/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_083.pdf

(15)  Uredba Komisije (EU) br. 944/2013 od 2. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 261, 3.10.2013., str. 5.).

(16)  SCCS/1535/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf

(17)  SCCS/1581/16, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_204.pdf

(18)  SCCS/1249/09, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_027.pdf

(19)  SCCS/1523/13, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_146.pdf

(20)  SCCS/1483/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_097.pdf


PRILOG

(1)   

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaju se sljedeći unosi:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Kemijski naziv/INN

CAS broj

EZ broj

a

b

c

d

„1385

Cis-1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan klorid (cis-CTAC)

51229-78-8

426-020-3

1386

Cis-1-(3-kloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan klorid (cis-CTAC), quaternium-15

51229-78-8

426-020-3

1387

2-kloracetamid

79-07-2

201-174-2

1388

Oktametilciklotetrasiloksan

556-67-2

209-136-7

1389

Diklorometan; metilen-klorid

75-09-2

200-838-9

1390

2,2′-((3,3′,5,5′-tetrametil-(1,1′-bifenil)-4,4′-diil)-bis(oksimetilen))-bis-oksiran

85954-11-6

413-900-7

1391

Acetaldehid; etanal

75-07-0

200-836-8

1392

1-ciklopropil-6,7-difluoro-1,4-dihidro-4-oksokinolin-3-karboksilna kiselina

93107-30-3

413-760-7

1393

N-metil-2-pirolidon; 1-metil-2-pirolidon

872-50-4

212-828-1

1394

Diborov trioksid; borov oksid

1303-86-2

215-125-8

1395

Borna kiselina [1]

Borna kiselina [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

1396

Borati, tetraborati, oktaborati te soli i esteri borne kiseline, uključujući:

 

 

dinatrijev oktaborat tetrahidrat [1]

12280-03-4 [1]

234-541-0 [1]

2-aminoetanol, monoester s borovom kiselinom [2]

10377-81-8 [2]

233-829-3 [2]

2-hidroksipropilamonijev dihidrogenortoborat [3]

68003-13-4 [3]

268-109-8 [3]

kalijev borat, kalijeva sol borne kiseline [4]

12712-38-8 [4]

603-184-6 [4]

trioktildodecil borat [5]

[5]

— [5]

cinkov borat [6]

1332-07-6 [6]

215-566-6 [6]

natrijev borat, dinatrijev tetraborat bezvodni; borna kiselina, natrijeva sol [7]

1330-43-4 [7]

215-540-4 [7]

tetraborov dinatrijev heptaoksid, hidrat [8]

12267-73-1 [8]

235-541-3 [8]

ortoborna kiselina, natrijeva sol [9]

13840-56-7 [9]

237-560-2 [9]

Dinatrijev tetraborat dekahidrat; boraks dekahidrat [10]

1303-96-4 [10]

215-540-4 [10]

Dinatrijev tetraborat pentahidrat; boraks pentahidrat [11]

12179-04-3 [11]

215-540-4 [11]

1397

Natrijev perborat [1]

Natrijev peroksometaborat; natrijev peroksoborat [2]

15120-21-5 [1]

239-172-9 [1]

7632-04-4 [2]

10332-33-9 [2]

10486-00-7[2]

231-556-4 [2]

1398

Perborna kiselina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol trihidrat [1]

13517-20-9 [1]

239-172-9 [1]

Perborna kiselina, natrijeva sol, tetrahidrat [2]

37244-98-7 [2]

234-390-0 [2]

Perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat natrijev peroksoborat heksahidrat [3]

10486-00-7 [3]

231-556-4 [3]

1399

Perborna kiselina, natrijeva sol [1]

11138-47-9 [1]

234-390-0 [1]

Perborna kiselina, natrijeva sol, monohidrat [2]

12040-72-1 [2]

234-390-0 [2]

Perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat [3]

10332-33-9 [3]

231-556-4 [3]

1400

Dibutilkositrov hidrogenborat

75113-37-0

401-040-5

1401

Niklov bis(tetrafluoroborat)

14708-14-6

238-753-4

1402

Mankozeb (ISO); manganov etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni) kompleks s cinkovom soli

8018-01-7

616-995-5

1403

Maneb (ISO); manganov etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni)

12427-38-2

235-654-8

1404

Benfurakarb (ISO); etil-N-[2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-iloksikarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-β-alaninat

82560-54-1

617-356-3

1405

O-izobutil-N-etoksikarboniltiokarbamat

103122-66-3

434-350-4

1406

Klorprofam (ISO); izopropil-3-klorkarbanilat

101-21-3

202-925-7

1407

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamat

109202-58-6

432-750-3

1408

Hidroksilamonijev nitrat

13465-08-2

236-691-2

1409

(4-etoksifenil)(3-(4-fluor-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan

105024-66-6

405-020-7

1410

Foksim (ISO); α-(dietoksifosfinotioilimino)fenilacetonitril

14816-18-3

238-887-3

1411

Glufosinat amonijak (ISO); amonijev 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)butirat

77182-82-2

278-636-5

1412

Reakcijska masa sljedećih tvari: dimetil-(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata; dietil-(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata; metil-etil-(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata

435-960-3

1413

(4-fenilbutil)fosfinska kiselina

86552-32-1

420-450-5

1414

Reakcijska masa sljedećih tvari: 4,7-bis(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekanditiola; 4,8-bis(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekanditiola; 5,7-bis(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekanditiola

170016-25-8

427-050-1

1415

Kalijev titanov oksid (K2Ti6O13)

12056-51-8

432-240-0

1416

Kobaltov di(acetat)

71-48-7

200-755-8

1417

Kobaltov dinitrat

10141-05-6

233-402-1

1418

Kobaltov karbonat

513-79-1

208-169-4

1419

Niklov diklorid

7718-54-9

231-743-0

1420

Niklov dinitrat [1]

13138-45-9 [1]

236-068-5 [1]

Dušična kiselina, niklova sol [2]

14216-75-2 [2]

238-076-4 [2]

1421

Niklova matrica

69012-50-6

273-749-6

1422

Muljevi iz elektrolitičkog pročišćavanja bakra, odbakreni, niklov sulfat

92129-57-2

295-859-3

1423

Muljevi iz elektrolitičkog pročišćavanja bakra, odbakreni

94551-87-8

305-433-1

1424

Niklov diperklorat; perklorna kiselina, niklova(II) sol

13637-71-3

237-124-1

1425

Niklov dikalijev bis(sulfat) [1]

13842-46-1 [1]

237-563-9 [1]

Diamonijev niklov bis(sulfat) [2]

15699-18-0 [2]

239-793-2 [2]

1426

Niklov bis(sulfamidat); niklov sulfamat

13770-89-3

237-396-1

1427

Niklov bis(tetrafluoroborat)

14708-14-6

238-753-4

1428

Niklov diformijat [1]

3349-06-2 [1]

222-101-0 [1]

Mravlja kiselina, niklova sol [2]

15843-02-4 [2]

239-946-6 [2]

Mravlja kiselina, bakrova niklova sol [3]

68134-59-8 [3]

268-755-0 [3]

1429

Niklov (di)acetat [1]

373-02-4 [1]

206-761-7 [1]

Niklov acetat [2]

14998-37-9 [2]

239-086-1 [2]

1430

Niklov dibenzoat

553-71-9

209-046-8

1431

Niklov bis(4-cikloheksibutirat)

3906-55-6

223-463-2

1432

Niklov(II) stearat; niklov(II) oktadekanoat

2223-95-2

218-744-1

1433

Niklov dilaktat

16039-61-5

1434

Niklov(II) oktanoat

4995-91-9

225-656-7

1435

Niklov difluorid [1]

10028-18-9 [1]

233-071-3 [1]

Niklov dibromid [2]

13462-88-9 [2]

236-665-0 [2]

Niklov dijodid [3]

13462-90-3 [3]

236-666-6 [3]

Niklov kalijev fluorid [4]

11132-10-8 [4]

— [4]

1436

Niklov heksafluorosilikat

26043-11-8

247-430-7

1437

Niklov selenat

15060-62-5

239-125-2

1438

Niklov hidrogenfosfat [1]

14332-34-4 [1]

238-278-2 [1]

Niklov bis(dihidrogenfosfat) [2]

18718-11-1 [2]

242-522-3 [2]

Triniklov bis(ortofosfat) [3]

10381-36-9 [3]

233-844-5 [3]

Diniklov difosfat [4]

14448-18-1 [4]

238-426-6 [4]

Niklov bis(fosfinat) [5]

14507-36-9 [5]

238-511-8 [5]

Niklov fosfinat [6]

36026-88-7 [6]

252-840-4 [6]

Fosforna kiselina, kalcijeva niklova sol [7]

17169-61-8 [7]

— [7]

Difosforna kiselina, niklova(II) sol [8]

19372-20-4 [8]

— [8]

1439

Diamonijev niklov heksacijanoferat

74195-78-1

1440

Niklov dicianid

557-19-7

209-160-8

1441

Niklov kromat

14721-18-7

238-766-5

1442

Niklov(II) silikat [1]

21784-78-1 [1]

244-578-4 [1]

Diniklov ortosilikat [2]

13775-54-7 [2]

237-411-1 [2]

Niklov silikat (3:4) [3]

31748-25-1 [3]

250-788-7 [3]

Silicijska kiselina, niklova sol [4]

37321-15-6 [4]

253-461-7 [4]

Trivodikov hidroksibis[ortosilikato(4-)]triniklat(3-) [5]

12519-85-6 [5]

235-688-3 [5]

1443

Diniklov heksacijanoferat

14874-78-3

238-946-3

1444

Triniklov bis(arsenat); niklov(II) arsenat

13477-70-8

236-771-7

1445

Niklov oksalat [1]

547-67-1 [1]

208-933-7 [1]

Oksalna kiselina, niklova sol [2]

20543-06-0 [2]

243-867-2 [2]

1446

Niklov telurid

12142-88-0

235-260-6

1447

Triniklov tetrasulfid

12137-12-1

1448

Triniklov bis(arsenit)

74646-29-0

1449

Kobaltov niklov sivi periklas; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332 [1]

68186-89-0 [1]

269-051-6 [1]

Kobaltov niklov dioksid [2]

58591-45-0 [2]

261-346-8 [2]

Kobaltov niklov oksid [3]

12737-30-3 [3]

620-395-9 [3]

1450

Niklov kositrov trioksid; niklov stanat

12035-38-0

234-824-9

1451

Niklov triuranijev dekaoksid

15780-33-3

239-876-6

1452

Niklov ditiocijanat

13689-92-4

237-205-1

1453

Niklov dikromat

15586-38-6

239-646-5

1454

Niklov(II) selenit

10101-96-9

233-263-7

1455

Niklov selenid

1314-05-2

215-216-2

1456

Silicijska kiselina, olovna niklova sol

68130-19-8

1457

Niklov diarsenid [1]

12068-61-0 [1]

235-103-1 [1]

Niklov arsenid [2]

27016-75-7 [2]

248-169-1 [2]

1458

Niklov barijev titanijev jaglac-žuti priderit; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900

68610-24-2

271-853-6

1459

Niklov diklorat [1]

67952-43-6 [1]

267-897-0 [1]

Niklov dibromat [2]

14550-87-9 [2]

238-596-1 [2]

Etil-hidrogensulfat, niklova(II) sol [3]

71720-48-4 [3]

275-897-7 [3]

1460

Niklov(II) trifluoroacetat [1]

16083-14-0 [1]

240-235-8 [1]

Niklov(II) propionat [2]

3349-08-4 [2]

222-102-6 [2]

Niklov bis(benzensulfonat) [3]

39819-65-3 [3]

254-642-3 [3]

Niklov(II) hidrogencitrat [4]

18721-51-2 [4]

242-533-3 [4]

Limunska kiselina, amonijeva niklova sol [5]

18283-82-4 [5]

242-161-1 [5]

Limunska kiselina, niklova sol [6]

22605-92-1 [6]

245-119-0 [6]

Niklov bis(2-etilheksanoat) [7]

4454-16-4 [7]

224-699-9 [7]

2-etilheksanska kiselina, niklova sol [8]

7580-31-6 [8]

231-480-1 [8]

Dimetilheksanska kiselina, niklova sol [9]

93983-68-7 [9]

301-323-2 [9]

Niklov(II) izooktanoat [10]

29317-63-3 [10]

249-555-2 [10]

Niklov izooktanoat [11]

27637-46-3 [11]

248-585-3 [11]

Niklov bis(izononanoat) [12]

84852-37-9 [12]

284-349-6 [12]

Niklov(II) neononanoat [13]

93920-10-6 [13]

300-094-6 [13]

Niklov(II) izodekanoat [14]

85508-43-6 [14]

287-468-1 [14]

Niklov(II) neodekanoat [15]

85508-44-7 [15]

287-469-7 [15]

Neodekanska kiselina, niklova sol [16]

51818-56-5 [16]

257-447-1 [16]

Niklov(II) neoundekanoat [17]

93920-09-3 [17]

300-093-0 [17]

Bis(D-glukonato-O 1,O 2)nikal [18]

71957-07-8 [18]

276-205-6 [18]

Niklov 3,5-bis(tert-butil)-4-hidroksibenzoat (1:2) [19]

52625-25-9 [19]

258-051-1 [19]

Niklov(II) palmitat [20]

13654-40-5 [20]

237-138-8 [20]

(2-etilheksanoato-O)(izononanoato-O)nikal [21]

85508-45-8 [21]

287-470-2 [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikal [22]

85508-46-9 [22]

287-471-8 [22]

(izooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikal [23]

84852-35-7 [23]

284-347-5 [23]

(2-etilheksanoato-O)(izodekanoato-O)nikal [24]

84852-39-1 [24]

284-351-7 [24]

(2-etilheksanoato-O)(neodekanoato-O)nikal [25]

85135-77-9 [25]

285-698-7 [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)nikal [26]

85166-19-4 [26]

285-909-2 [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikal [27]

84852-36-8 [27]

284-348-0 [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikal [28]

85551-28-6 [28]

287-592-6 [28]

Masne kiseline, C6-19-razgranate, niklove soli [29]

91697-41-5 [29]

294-302-1 [29]

Masne kiseline, C8-18 i C18-nezasićene, niklove soli [30]

84776-45-4 [30]

283-972-0 [30]

2,7-naftalendisulfonska kiselina, niklova(II) sol [31]

72319-19-8 [31]

[31]

1461

Niklov(II) sulfit [1]

7757-95-1 [1]

231-827-7 [1]

Niklov telurov trioksid [2]

15851-52-2 [2]

239-967-0 [2]

Niklov telurov tetraoksid [3]

15852-21-8 [3]

239-974-9 [3]

Molibdenov niklov hidroksid oksid fosfat [4]

68130-36-9 [4]

268-585-7 [4]

1462

Niklov borid (NiB) [1]

12007-00-0 [1]

234-493-0 [1]

Diniklov borid [2]

12007-01-1 [2]

234-494-6 [2]

Triniklov borid [3]

12007-02-2 [3]

234-495-1 [3]

Niklov borid [4]

12619-90-8 [4]

235-723-2 [4]

Diniklov silicid [5]

12059-14-2 [5]

235-033-1 [5]

Niklov disilicid [6]

12201-89-7 [6]

235-379-3 [6]

Diniklov fosfid [7]

12035-64-2 [7]

234-828-0 [7]

Niklov borov fosfid [8]

65229-23-4 [8]

— [8]

1463

Dialuminijev niklov tetraoksid [1]

12004-35-2 [1]

234-454-8 [1]

Niklov titanov trioksid [2]

12035-39-1 [2]

234-825-4 [2]

Niklov titanov oksid [3]

12653-76-8 [3]

235-752-0 [3]

Niklov divanadijev heksaoksid [4]

52502-12-2 [4]

257-970-5 [4]

Kobaltov dimolibdenov niklov oktaoksid [5]

68016-03-5 [5]

268-169-5 [5]

Niklov cirkonijev trioksid [6]

70692-93-2 [6]

274-755-1 [6]

Molibdenov niklov tetraoksid [7]

14177-55-0 [7]

238-034-5 [7]

Niklov volframov tetraoksid [8]

14177-51-6 [8]

238-032-4 [8]

Olivin, nikal zeleni [9]

68515-84-4 [9]

271-112-7 [9]

Litijev niklov dioksid [10]

12031-65-1 [10]

620-400-4 [10]

Molibdenov niklov oksid [11]

12673-58-4 [11]

— [11]

1464

Kobaltov litijev niklov oksid

442-750-5

1465

Molibdenov trioksid

1313-27-5

215-204-7

1466

Dibutil-kositrov diklorid; (DBTC)

683-18-1

211-670-0

1467

4,4′-bis(N-karbamoil-4-etilbenzensulfonamid)difenilmetan

151882-81-4

418-770-5

1468

Furfuril alkohol

98-00-0

202-626-1

1469

1,2-epoksi-4-epoksietilcikloheksan; 4-vinilcikloheksen diepoksid

106-87-6

203-437-7

1470

6-glicidiloksinaft-1-iloksimetiloksiran

27610-48-6

429-960-2

1471

2-(2-aminoetilamino)etanol; (AEEA)

111-41-1

203-867-5

1472

1,2-dietoksietan

629-14-1

211-076-1

1473

2,3-epoksipropiltrimetilamonijev klorid; glicidiltrimetilamonijev klorid

3033-77-0

221-221-0

1474

1-(2-amino-5-klorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etandiol, hidroklorid

214353-17-0

433-580-2

1475

(E)-3-[1-[4-[2-(dimetilamino)etoksi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol

82413-20-5

428-010-4

1476

4,4′-(1,3-fenilen-bis(1-metiletiliden))bis-fenol

13595-25-0

428-970-4

1477

2-klor-6-fluorfenol

2040-90-6

433-890-8

1478

2-metil-5-tert-butiltiofenol

444-970-7

1479

2-butiril-3-hidroksi-5-tiocikloheksan-3-il-cikloheks-2-en-1-on

94723-86-1

425-150-8

1480

Profoksidim (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-klorfenoksi)propoksiimino]butil}-3-hidroksi-5-(tian-3-il)cikloheks-2-en-1-on

139001-49-3

604-105-8

1481

Tepraloksidim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-kloraliloksiimino]propil}-3-hidroksi-5-perhidropiran-4-ilcikloheks-2-en-1-on

149979-41-9

604-715-4

1482

Ciklični 3-(1,2-etandiilacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

5571-36-8

427-230-8

1483

Androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

15375-21-0

433-560-3

1484

Reakcijska masa sljedećih tvari: Ca salicilata (razgranati C10-14 i C18-30 alkilirani); Ca fenata (razgranati C10-14 i C18-30 alkilirani); Ca sulfuriranih fenata (razgranati C10-14 i C18-30 alkilirani)

415-930-6

1485

1,2-benzendikarboksilna kiselina; di-C6-8-razgranati alkilni esteri, s visokim udjelom C7

71888-89-6

276-158-1

1486

Reakcijska masa sljedećih tvari: diestera 4,4′-metilenbis[2-(2-hidroksi-5-metilbenzil)-3,6-dimetilfenola] i 6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonske kiseline (1:2); triestera 4,4′-metilenbis[2-(2-hidroksi-5-metilbenzil)-3,6-dimetilfenola] i 6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonske kiseline (1:3)

427-140-9

1487

Diamonijev 1-hidroksi-2-(4-(4-karboksifenilazo)-2,5-dimetoksifenilazo)-7-amino-3-naftalensulfonat

150202-11-2

422-670-7

1488

3-oksoandrost-4-en-17-β-karboksilna kiselina

302-97-6

414-990-0

1489

(Z)-2-metoksiimino-2-[2-(tritilamino)tiazol-4-il]octena kiselina

64485-90-1

431-520-1

1490

Trinatrijev nitrilotriacetat

5064-31-3

225-768-6

1491

2-etilheksil-2-etilheksanoat

7425-14-1

231-057-1

1492

Diizobutil ftalat

84-69-5

201-553-2

1493

Perfluorooktan sulfonska kiselina; heptadekafluoroktan-1-sulfonska kiselina [1]

1763-23-1 [1]

217-179-8 [1]

Kalijev perfluorooktansulfonat; kalijev heptadekafluoroktan-1-sulfonat [2]

2795-39-3 [2]

220-527-1 [2]

Dietanolamin perfluoroktan sulfonat [3]

70225-14-8 [3]

274-460-8 [3]

Amonijev perfluorooktan sulfonat; amonijev heptadekafluoroktansulfonat [4]

29081-56-9 [4]

249-415-0 [4]

Litijev perfluorooktan sulfonat; litijev heptadekafluoroktansulfonat [5]

29457-72-5 [5]

249-644-6 [5]

1494

Etil 1-(2,4-diklorfenil)5-(triklormetil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilat

103112-35-2

401-290-5

1495

1-brom-2-metilpropil propionat

158894-67-8

422-900-6

1496

Klor-1-etilcikloheksil-karbonat

99464-83-2

444-950-8

1497

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahidro-5,5′-diokso)[metilen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfoniloksi)-6-metil-2-fenilen]di(naftalen-1-sulfonat)

441-550-5

1498

Trifluralin (ISO); α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidin; 2,6-dinitro-N,N-dipropil-4-trifluormetilanilin; N,N-dipropil-2,6-dinitro-4-trifluormetilanilin

1582-09-8

216-428-8

1499

4-mesil-2-nitrotoluen

1671-49-4

430-550-0

1500

Triamonijev 4-[4-[7-(4-karboksilatoanilino)-1-hidroksi-3-sulfonato-2-naftilazo]-2,5-dimetoksifenilazo]benzoat

221354-37-6

432-270-4

1501

Reakcijska masa sljedećih tvari: triamonijev 6-amino-3-((2,5-dietoksi-4-(3-fosfonofenil)azo)fenil)azo-4-hidroksi-2-naftalensulfonat; diamonijev 3-((4-((7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-naftalen-2-il)azo)-2,5-dietoksifenil)azo)benzoat

163879-69-4

438-310-7

1502

N,N′-diacetilbenzidin

613-35-4

210-338-2

1503

Cikloheksilamin

108-91-8

203-629-0

1504

Piperazin

110-85-0

203-808-3

1505

Hidroksilamin

7803-49-8

232-259-2

1506

Hidroksilamonijev klorid; hidroksilamin hidroklorid [1]

5470-11-1 [1]

226-798-2 [1]

Bis(hidroksilamonijev) sulfat; hidroksilamin sulfat (2:1) [2]

10039-54-0 [2]

233-118-8 [2]

1507

Metil-fenilen diamin; diaminotoluen

1508

Mepanipirim; 4-metil-N-fenil-6-(1-propinil)-2-pirimidinamin

110235-47-7

600-951-7

1509

Hidroksilamonijev hidrogensulfat; hidroksilamin sulfat (1:1) [1]

10046-00-1 [1]

233-154-4 [1]

Hidroksilamin fosfat [2]

20845-01-6 [2]

244-077-0 [2]

Hidroksilamin dihidrogenfosfat [3]

19098-16-9 [3]

242-818-2 [3]

Hidroksilamin 4-metilbenzensulfonat [4]

53933-48-5 [4]

258-872-5 [4]

1510

(3-klor-2-hidroksipropil)trimetilamonijev klorid

3327-22-8

222-048-3

1511

Bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraamin; diaminobenzidin

91-95-2

202-110-6

1512

Piperazin hidroklorid [1]

6094-40-2 [1]

228-042-7 [1]

Piperazin dihidroklorid [2]

142-64-3 [2]

205-551-2 [2]

Piperazin fosfat [3]

1951-97-9 [3]

217-775-8 [3]

1513

3-(piperazin-1-il)-benzo[d]izotiazol hidroklorid

87691-88-1

421-310-6

1514

2-etilfenilhidrazin hidroklorid

19398-06-2

421-460-2

1515

(2-kloretil)(3-hidroksipropil)amonijev klorid

40722-80-3

429-740-6

1516

4-[(3-klorfenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzendiamin dihidroklorid

159939-85-2

425-030-5

1517

Klor-N,N-dimetilformiminijev klorid

3724-43-4

425-970-6

1518

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-kinazolin-4-on

199327-61-2

429-400-7

1519

Reakcijski produkti diizopropanolamina s formaldehidom (1:4)

220444-73-5

432-440-8

1520

3-klor-4-(3-fluorbenziloksi)anilin

202197-26-0

445-590-4

1521

Etidijev bromid; 3,8-diamino-1-etil-6-fenilfenantridinijev bromid

1239-45-8

214-984-6

1522

(R,S)-2-amino-3,3-dimetilbutan amid

144177-62-8

447-860-7

1523

3-amino-9-etilkarbazol; 9-etilkarbazol-3-ilamin

132-32-1

205-057-7

1524

(6R-trans)-1-((7-amonij-2-karboksilato-8-okso-5-tia-1-azabiciklo-[4.2.0]okt-2-en-3-il)metil)piridin jodid

100988-63-4

423-260-0

1525

Forklorfenuron (ISO); 1-(2-klor-4-piridil)-3-fenilurea

68157-60-8

614-346-0

1526

Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-on; dimetil-propilenurea

7226-23-5

230-625-6

1527

Kinolin

91-22-5

202-051-6

1528

Ketokonazol; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-4-il]metoksi]fenil]piperazin-1-il]etanon

65277-42-1

265-667-4

1529

Metkonazol (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol

125116-23-6

603-031-3

1530

Kalijev 1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat

183196-57-8

418-260-2

1531

N, N′,N″-tris(2-metil-2,3-epoksipropil)-perhidro-2,4,6-okso-1,3,5-triazin

26157-73-3

435-010-8

1532

Trimetilopropan tri(3-aziridinilpropanoat); (TAZ)

52234-82-9

257-765-0

1533

4,4′-metilendifenil-diizocijanat; difenilmetan-4,4′-diizocijanat [1]

101-68-8 [1]

202-966-0 [1]

2,2′-metilendifenil-diizocijanat; difenilmetan-2,2′-diizocijanat [2]

2536-05-2 [2]

219-799-4 [2]

o-(p-izocijanatobenzil)fenil-izocijanat; difenilmetan-2,4′-diizocijanat [3]

5873-54-1 [3]

227-534-9 [3]

Metilendifenil-diizocijanat [4]

26447-40-5 [4]

247-714-0 [4]

1534

Cinidon etil (ISO); etil-(Z)-2-klor-3-[2-klor-5-(cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimido)fenil]akrilat

142891-20-1

604-318-6

1535

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamid

84245-12-5

424-550-1

1536

Dimoksistrobin (ISO); (E)-2-(metoksiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamid

149961-52-4

604-712-8

1537

N, N-(dimetilamino)tioacetamid hidroklorid

27366-72-9

435-470-1

1538

Reakcijska masa sljedećih tvari: 2,2′-[(3,3′-diklor[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)]-3-okso-butanamida; 2-[[3,3′-diklor-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-okso-butanamida; 2-[[3,3′-diklor-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-karboksilfenil)-3-okso-butanamida

 

434-330-5

1539

Nafta, ugljen, katran i prirodni plin te njihovi derivati nastali destilacijom i/ili drugim metodama obrade ako sadržavaju ≥ 0,1 % masenog udjela benzena

85536-20-5

85536-19-2

90641-12-6

90989-38-1

91995-20-9

92062-36-7

91995-61-8

101316-63-6

93821-38-6

90641-02-4

101316-62-5

90641-03-5

65996-79-4

101794-90-5

90640-87-2

84650-03-3

65996-82-9

90641-01-3

65996-87-4

90640-99-6

68391-11-7

92062-33-4

91082-52-9

68937-63-3

92062-28-7

92062-27-6

91082-53-0

91995-31-2

91995-35-6

91995-66-3

122070-79-5

122070-80-8

65996-78-3

94114-52-0

94114-53-1

94114-54-2

94114-56-4

94114-57-5

90641-11-5

8006-61-9

8030-30-6

8032-32-4

64741-41-9

64741-42-0

64741-46-4

64742-89-8

68410-05-9

68514-15-8

68606-11-1

68783-12-0

68921-08-4

101631-20-3

64741-64-6

64741-65-7

64741-66-8

64741-70-4

64741-84-0

64741-92-0

68410-71-9

68425-35-4

68527-27-5

91995-53-8

92045-49-3

92045-55-1

92045-58-4

92045-64-2

101316-67-0

64741-54-4

64741-55-5

68476-46-0

68783-09-5

91995-50-5

92045-50-6

92045-59-5

92128-94-4

101794-97-2

101896-28-0

64741-63-5

64741-68-0

68475-79-6

68476-47-1

68478-15-9

68513-03-1

68513-63-3

68514-79-4

68919-37-9

68955-35-1

85116-58-1

91995-18-5

93571-75-6

93572-29-3

93572-35-1

93572-36-2

64741-74-8

64741-83-9

67891-79-6

67891-80-9

68425-29-6

68475-70-7

68603-00-9

68603-01-0

68603-03-2

68955-29-3

92045-65-3

64742-48-9

64742-49-0

64742-73-0

68410-96-8

68410-97-9

68410-98-0

68512-78-7

85116-60-5

85116-61-6

92045-51-7

92045-52-8

92045-57-3

92045-61-9

92062-15-2

93165-55-0

93763-33-8

93763-34-9

64741-47-5

64741-48-6

64741-69-1

64741-78-2

64741-87-3

64742-15-0

64742-22-9

64742-23-0

64742-66-1

64742-83-2

64742-95-6

68131-49-7

68477-34-9

68477-50-9

68477-53-2

68477-55-4

68477-61-2

68477-89-4

68478-12-6

68478-16-0

68513-02-0

68516-20-1

68527-21-9

68527-22-0

68527-23-1

68527-26-4

68603-08-7

68606-10-0

68783-66-4

68919-39-1

68921-09-5

85116-59-2

86290-81-5

90989-42-7

91995-38-9

91995-41-4

91995-68-5

92045-53-9

92045-60-8

92045-62-0

92045-63-1

92201-97-3

93165-19-6

94114-03-1

95009-23-7

97926-43-7

98219-46-6

98219-47-7

101316-56-7

101316-66-9

101316-76-1

101795-01-1

102110-14-5

68476-50-6

68476-55-1

90989-39-2

287-502-5

287-500-4

292-636-2

292-694-9

295-281-1

295-551-9

295-323-9

309-868-8

298-725-2

292-625-2

309-867-2

292-626-8

266-013-0

309-971-8

292-609-5

283-483-2

266-016-7

292-624-7

266-021-4

292-622-6

269-929-9

295-548-2

293-766-2

273-077-3

295-543-5

295-541-4

293-767-8

295-292-1

295-295-8

295-329-1

310-170-0

310-171-6

266-012-5

302-688-0

302-689-6

302-690-1

302-692-2

302-693-8

292-635-7

232-349-1

232-443-2

232-453-7

265-041-0

265-042-6

265-046-8

265-192-2

270-077-5

271-025-4

271-727-0

272-186-3

272-931-2

309-945-6

265-066-7

265-067-2

265-068-8

265-073-5

265-086-6

265-095-5

270-088-5

270-349-3

271-267-0

295-315-5

295-430-0

295-436-3

295-440-5

295-446-8

309-871-4

265-055-7

265-056-2

270-686-6

272-185-8

295-311-3

295-431-6

295-441-0

295-794-0

309-974-4

309-987-5

265-065-1

265-070-9

270-660-4

270-687-1

270-794-3

270-993-5

271-008-1

271-058-4

272-895-8

273-271-8

285-509-8

295-279-0

297-401-8

297-458-9

297-465-7

297-466-2

265-075-6

265-085-0

267-563-4

267-565-5

270-344-6

270-658-3

271-631-9

271-632-4

271-634-5

273-266-0

295-447-3

265-150-3

265-151-9

265-178-6

270-092-7

270-093-2

270-094-8

270-988-8

285-511-9

285-512-4

295-432-1

295-433-7

295-438-4

295-443-1

295-529-9

296-942-7

297-852-0

297-853-6

265-047-3

265-048-9

265-071-4

265-079-8

265-089-2

265-115-2

265-122-0

265-123-6

265-170-2

265-187-5

265-199-0

268-618-5

270-725-7

270-735-1

270-736-7

270-738-8

270-741-4

270-771-8

270-791-7

270-795-9

270-991-4

271-138-9

271-262-3

271-263-9

271-264-4

271-266-5

271-635-0

271-726-5

272-206-0

272-896-3

272-932-8

285-510-3

289-220-8

292-698-0

295-298-4

295-302-4

295-331-2

295-434-2

295-442-6

295-444-7

295-445-2

296-028-8

296-903-4

302-639-3

305-750-5

308-261-5

308-713-1

308-714-7

309-862-5

309-870-9

309-879-8

309-976-5

310-012-0

270-690-8

270-695-5

292-695-4

1540

Nafta, ugljen, katran i prirodni plin te njihovi derivati nastali destilacijom i/ili drugim metodama obrade ako sadržavaju ≥ 0,005 % masenog udjela benzo[a]pirena

 

 

 

 

90640-85-0

92061-93-3

90640-84-9

61789-28-4

70321-79-8

122384-77-4

70321-80-1

292-606-9

295-506-3

292-605-3

263-047-8

274-565-9

310-189-4

274-566-4

1541

Nafta, ugljen, katran i prirodni plin te njihovi derivati nastali destilacijom i/ili drugim metodama obrade ako sadržavaju ≥ 0,1 % masenog udjela benzena ili ako sadržavaju ≥ 0,005 % masenog udjela benzo[a]pirena

 

 

 

 

85029-51-2

84650-04-4

84989-09-3

91995-49-2

121620-47-1

121620-48-2

90640-90-7

90641-04-6

101896-27-9

101794-91-6

91995-48-1

90641-05-7

84989-12-8

121620-46-0

90640-81-6

90640-82-7

92061-92-2

91995-15-2

91995-16-3

91995-17-4

101316-87-4

122384-78-5

84988-93-2

90640-88-3

65996-83-0

90640-89-4

90641-06-8

65996-85-2

101316-86-3

92062-22-1

96690-55-0

84989-04-8

84989-05-9

84989-06-0

84989-03-7

84989-07-1

68477-23-6

68555-24-8

91079-47-9

92062-26-5

94114-29-1

90641-00-2

68513-87-1

70321-67-4

92062-29-8

100801-63-6

100801-65-8

100801-66-9

73665-18-6

68815-21-4

65996-86-3

65996-84-1

285-076-5

283-484-8

284-898-1

295-310-8

310-166-9

310-167-4

292-612-1

292-627-3

309-985-4

309-972-3

295-309-2

292-628-9

284-901-6

310-165-3

292-603-2

292-604-8

295-505-8

295-275-9

295-276-4

295-278-5

309-889-2

310-191-5

284-881-9

292-610-0

266-017-2

292-611-6

292-629-4

266-019-3

309-888-7

295-536-7

306-251-5

284-892-9

284-893-4

284-895-5

284-891-3

284-896-0

270-713-1

271-418-0

293-435-2

295-540-9

302-662-9

292-623-1

271-020-7

274-560-1

295-544-0

309-745-9

309-748-5

309-749-0

277-567-8

272-361-4

266-020-9

266-018-8

1542

Nafta, ugljen, katran i prirodni plin te njihovi derivati nastali destilacijom i/ili drugim metodama obrade ako sadržavaju ≥ 0,1 % masenog udjela 1,3-butadiena

 

 

 

 

68607-11-4

68783-06-2

68814-67-5

68814-90-4

68911-58-0

68911-59-1

68919-01-7

68919-02-8

68919-03-9

68919-04-0

68919-07-3

68919-08-4

68919-11-9

68919-12-0

68952-79-4

68952-80-7

68955-33-9

68989-88-8

92045-15-3

92045-16-4

92045-17-5

92045-18-6

92045-19-7

92045-20-0

68131-75-9

68307-98-2

68307-99-3

68308-00-9

68308-01-0

68308-10-1

68308-03-2

68308-04-3

68308-05-4

68308-06-5

68308-07-6

68308-09-8

68308-11-2

68308-12-3

68409-99-4

68475-57-0

68475-58-1

68475-59-2

68475-60-5

68476-26-6

68476-29-9

68476-40-4

68476-42-6

68476-49-3

68476-85-7

68476-86-8

68477-33-8

68477-35-0

68477-69-0

68477-70-3

68477-71-4

68477-72-5

68308-08-7

271-750-6

272-182-1

272-338-9

272-343-6

272-775-5

272-776-0

272-873-8

272-874-3

272-875-9

272-876-4

272-880-6

272-881-1

272-884-8

272-885-3

273-173-5

273-174-0

273-269-7

273-563-5

295-397-2

295-398-8

295-399-3

295-400-7

295-401-2

295-402-8

268-629-5

269-617-2

269-618-8

269-619-3

269-620-9

269-630-3

269-623-5

269-624-0

269-625-6

269-626-1

269-627-7

269-629-8

269-631-9

269-632-4

270-071-2

270-651-5

270-652-0

270-653-6

270-654-1

270-667-2

270-670-9

270-681-9

270-682-4

270-689-2

270-704-2

270-705-8

270-724-1

270-726-2

270-750-3

270-751-9

270-752-4

270-754-5

269-628-2

1543

Tris[2-klor-1-klormetil)etil]-fosfat

13674-87-8

237-159-2

1544

Indijev fosfid

22398-80-7

244-959-5

1545

Triksilil-fosfat

25155-23-1

246-677-8

1546

Heksabromciklododekan [1]

25637-99-4 [1]

247-148-4 [1]

1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekan [2]

3194-55-6 [2]

221-695-9 [2]

1547

Tetrahidrofuran

109-99-9

203-726-8

1548

Abamektin (kombinacija avermektina B1a i avermektina B1b) (ISO) [1]

71751-41-2 [1]

615-339-5 [1]

Avermektin B1a [2]

65195-55-3 [2]

265-610-3 [2]

1549

4-tert-butilbenzojeva kiselina

98-73-7

202-696-3

1550

Leukomalahit zeleni; N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-benzilidendianilin

129-73-7

204-961-9

1551

Fuberidazol (ISO); 2-(2-furil)-1H-benzimidazol

3878-19-1

223-404-0

1552

Metazaklor (ISO); 2-klor-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamid

67129-08-2

266-583-0

1553

Di-tert-butil peroksid

110-05-4

203-733-6

1554

Triklormetilstanan

993-16-8

213-608-8

1555

2-etilheksil-10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

57583-34-3

260-828-5

1556

2-etilheksil-10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

15571-58-1

239-622-4

1557

Sulkotrion (ISO); 2-[2-klor-4-(metilsulfonil)benzoil]cikloheksan-1,3-dion

99105-77-8

619-394-6

1558

Bifentrin (ISO); (2-metilbifenil-3-il)metil-rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-klor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-il]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

82657-04-3

617-373-6

1559

Diheksil-ftalat

84-75-3

201-559-5

1560

Amonijev pentadekafluoroktanoat

3825-26-1

223-320-4

1561

Perfluoroktanska kiselina

335-67-1

206-397-9

1562

N-etil-2-pirolidon; 1-etilpirolidin-2-on

2687-91-4

220-250-6

1563

Prokinazid (ISO); 6-jod-2-propoksi-3-propilkinazolin-4(3H)-on

189278-12-4

606-168-7

1564

Galijev arsenid

1303-00-0

215-114-8

1565

Vinil acetat

108-05-4

203-545-4

1566

Aklonifen (ISO); 2-klor-6-nitro-3-fenoksianilin

74070-46-5

277-704-1

1567

2-etilheksil-10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

57583-35-4

260-829-0

1568

Dimetilkositrov diklorid

753-73-1

212-039-2

1569

4-vinilcikloheksen

100-40-3

202-848-9

1570

Tralkoksidim (ISO); 2-(N-etoksipropanimidoil)-3-hidroksi-5-mesitilcikloheks-2-en-1-on

87820-88-0

618-075-9

1571

Cikloksidim (ISO); 2-(N-etoksibutanimidoil)-3-hidroksi-5-(tetrahidro-2H-tiopiran-3-il)cikloheks-2-en-1-on

101205-02-1

405-230-9

1572

Fluazinam (ISO); 3-klor-N-[3-klor-2,6-dinitro-4-(trifluormetil)fenil]-5-(trifluormetil)piridin-2-amin

79622-59-6

616-712-5

1573

Penkonazol (ISO); 1-[2-(2,4-diklorfenil)pentil]-1H-1,2,4-triazol

66246-88-6

266-275-6

1574

Fenoksikarb (ISO); etil-[2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamat

72490-01-8

276-696-7

1575

Stiren

100-42-5

202-851-5

1576

Tetrahidro-2-furilmetanol; tetrathidrofurfurilni alkohol

97-99-4

202-625-6

1577

Formaldehid

50-00-0

200-001-8

1578

Paraformaldehid

30525-89-4

608-494-5

1579

Metandiol; metilen-glikol

463-57-0

207-339-5

1580

Cimoksanil (ISO); 2-cijano-N-[(etilamino)karbonil]-2-(metoksiimino)acetamid

57966-95-7

261-043-0

1581

Tributilkositreni spojevi

1582

Tembotrion (ISO); 2-{2-klor-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoretoksi)metil]benzoil}cikloheksan-1,3-dion

335104-84-2

608-879-8

1583

1,2-benzendikarboksilna kiselina, diheksil-ester, razgranani i linearni

68515-50-4

271-093-5

1584

Spirotetramat (ISO); (5 s,8 s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoksi-2-okso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il-etil karbonat

203313-25-1

606-523-6

1585

Dodemorf-acetat; 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin-4-ijev acetat

31717-87-0

250-778-2

1586

Triflusulfuron-metil; metil-2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoretoksi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)-3-metilbenzoat

126535-15-7

603-146-9

1587

Imazalil (ISO); 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-diklorfenil)etil]-1H-imidazol

35554-44-0

252-615-0

1588

Dodemorf (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin

1593-77-7

216-474-9

1589

Imidazol

288-32-4

206-019-2

1590

Lenacil (ISO); 3-cikloheksil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion

2164-08-1

218-499-0

1591

Metosulam (ISO); N-(2,6-diklor-3-metilfenil)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

604-145-6

1592

2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-on

71868-10-5

400-600-6

1593

2,3-epoksipropil-metakrilat; glicidil-metakrilat

106-91-2

203-441-9

1594

Spiroksamin (ISO); 8-tert-butil-1,4-dioksaspirol[4.5]dekan-2-ilmetil(etil)(propil)amin

118134-30-8

601-505-4

1595

Cijanamid; karbanonitril

420-04-2

206-992-3

1596

Ciprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol

94361-06-5

619-020-1

1597

Srebrov cinkov zeolit

130328-20-0

603-404-0

1598

Kadmijev karbonat

513-78-0

208-168-9

1599

Kadmijev hidroksid; kadmijev dihidroksid

21041-95-2

244-168-5

1600

Kadmijev nitrat; kadmijev dinitrat

10325-94-7

233-710-6

1601

Dibutilkositrov dilaurat; dibutil[bis(dodekanoiloksi)]-stanan

77-58-7

201-039-8

1602

Klorofen; klorofen; 2-benzil-4-klorfenol

120-32-1

204-385-8

1603

Antrakinon

84-65-1

201-549-0

1604

Nonadekafluordekanska kiselina [1]

335-76-2 [1]

206-400-3[1]

Amonijev nonadekafluordekanoat [2]

3108-42-7 [2]

221-470-5 [2] [3]

Natrijev nonadekafluordekanoat [3]

3830-45-3 [3]

 

1605

N,N′-metilendimorfolin; N,N′-metilenbismorfolin; [formaldehid koji se ispušta iz N,N′-metilenbismorfolina]; [MBM]

ako najveća teoretska koncentracija formaldehida koji se ispušta, bez obzira iz kojeg izvora, u smjesi koja je stavljena na tržište iznosi ≥ 0,1 % masenog udjela

5625-90-1

227-062-3

1606

Produkti reakcije paraformaldehida s 2-hidroksipropilaminom (3:2); [formaldehid koji se ispušta iz 3,3′-metilenbis-[5-metiloksazolidina]; [formaldehid koji se ispušta iz oksazolidina]; [MBO]

ako najveća teoretska koncentracija formaldehida koji se ispušta, bez obzira iz kojeg izvora, u smjesi koja je stavljena na tržište iznosi ≥ 0,1 % masenog udjela

1607

Produkti reakcije paraformaldehida s 2-hidroksipropilaminom (1:1); [formaldehid koji se ispušta iz α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanola]; [HPT]

ako najveća teoretska koncentracija formaldehida koji se ispušta, bez obzira iz kojeg izvora, u smjesi koja je stavljena na tržište iznosi ≥ 0,1 % masenog udjela

1608

Metilhidrazin

60-34-4

200-471-4

1609

Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; α-tert-butil-β-(4-klorfenoksi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

55219-65-3

259-537-6

1610

Tiakloprid (ISO); (Z)-3-(6-klor-3-piridilmetil)-1-3-tiazolidin-2-ilidencijanamid; {(2Z)-3-[(6-klorpiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cijanamid

111988-49-9

601-147-9

1611

Karbetamid (ISO); (R)-1-(etilkarbamoil)etilkarbanilat; (2R)-1-(etilamino)-1-oksopropan-2-il-fenilkarbamat

16118-49-3

240-286-6”

(b)

unos 395 zamjenjuje se sljedećim:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Kemijski naziv/INN

CAS broj

EZ broj

„395

Hidroksi-8-kinolin i njegov sulfat

148-24-2

134-31-6

205-711-1

205-137-1”

(2)   

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

unosi 1a, 1b, 7, 13 i 51 brišu se;

(b)

unos 12 zamjenjuje se sljedećim:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Ograničenja

Tekst uvjeta primjene i upozorenja

Kemijski naziv/INN

Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka

CAS broj

EZ broj

Vrsta proizvoda, dijelovi tijela

Najveća koncentracija u gotovom pripravku

Ostalo

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

Vodikov peroksid i drugi spojevi ili smjese koji otpuštaju vodikov peroksid, uključujući karbamid peroksid i cinkov peroksid, uz iznimku sljedećih tvari iz Priloga II.:

br. 1397, 1398, 1399

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

(a)

Proizvodi za kosu

(a)

12 % H2O2 (40 volumnih jedinica), prisutan ili oslobođen

 

(a) (f) Koristiti zaštitne rukavice

(a) (b) (c) (e)

Sadržava vodikov peroksid.

Izbjegavati dodir s očima.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.

(b)

Proizvodi za kožu

(b)

4 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(c)

Proizvodi za jačanje noktiju

(c)

2 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(d)

Proizvodi za usnu šupljinu, uključujući vodicu za ispiranje usne šupljine, zubnu pastu i proizvode za izbjeljivanje ili bijeljenje zubi

(d)

≤ 0,1 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(e)

Proizvodi za izbjeljivanje ili bijeljenje zubi

(e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(e)

U prodaji samo za stomatologe. Za svako razdoblje uporabe, prva uporaba dopuštena stomatolozima kako su definirani Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1) ili pod njihovim izravnim nadzorom, ako je osigurana jednaka razina sigurnosti.

Nakon toga omogućava se potrošaču da dovrši ciklus uporabe.

Ne koristiti na osobama mlađim od 18 godina.

(e)

Koncentracija H2O2 prisutnog ili oslobođenog naznačena u postotku.

Ne koristiti na osobama mlađim od 18 godina.

U prodaji samo za stomatologe. Za svaki ciklus uporabe, prva uporaba dopuštena samo stomatolozima ili pod njihovim izravnim nadzorom, ako je osigurana jednaka razina sigurnosti.

Nakon toga omogućava se potrošaču da dovrši ciklus uporabe.

(f)

Proizvodi namijenjeni za trepavice

(f)

2 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(f)

Samo za profesionalnu uporabu

(f)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

 

‚Samo za profesionalnu uporabu.

 

Izbjegavati dodir s očima.

 

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.

 

Sadržava vodikov peroksid.’

(c)

dodaju se sljedeći unosi:

Ref. br.

Identifikacija tvari

Ograničenja

Tekst uvjeta primjene i upozorenja

Kemijski

naziv/INN

Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka

CAS broj

EZ broj

Vrsta proizvoda, dijelovi tijela

Najveća koncentracija u gotovom pripravku

Ostalo

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„311

Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin oksid

Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide

75980-60-8

278-355-8

Pripravci za umjetne nokte

5,0 %

Profesionalna uporaba

Samo za profesionalnu uporabu

Izbjegavati dodir s kožom

Pažljivo pročitati upute za uporabu.

312

2-furaldehid

Furfural

98-01-1

202-627-7

 

0,001 %”

 

 

(3)   

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2. preambule zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Svi gotovi proizvodi koji sadrže tvari iz ovog Priloga i koji otpuštaju formaldehid moraju biti označeni upozorenjem „sadržava formaldehid” ako je koncentracija formaldehida u gotovom proizvodu veća od 0,05 %.”;

(b)

unosi 5, 31, 40 i 41 brišu se;

(c)

unos 28 zamjenjuje se sljedećim:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Uvjeti

Tekst uvjeta primjene i upozorenja

Kemijski naziv/INN

Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka

CAS broj

EZ broj

Vrsta proizvoda, dijelovi tijela

Najveća koncentracija u gotovom pripravku

Ostalo

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„28

Poliheksametilen-bigvanid-hidroklorid

Polyaminopropyl biguanide

32289-58-0,

27083-27-8,

28757-47-3,

133029-32-0

608-723-9

608-042-7

 

0,1 %

Ne koristiti u primjenama koje udisanjem mogu dovesti do izloženosti pluća krajnjeg korisnika”

 


(*1)  Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.).”;


Top