EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0817R(01)

Ispravak Uredbe (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP (Službeni list Europske unije L 135 od 22. svibnja 2019.)

ST/13563/2019/INIT

SL L 10, 15.1.2020, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/corrigendum/2020-01-15/oj

15.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 10/4


Ispravak Uredbe (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP

( Službeni list Europske unije L 135 od 22. svibnja 2019 .)

Na stranici 74., u članku 62. stavku 5. točki (a):

umjesto:

„(a)

u stavku 1. umeće se sljedeća točka:

‚(da)

savjetodavna skupina za interoperabilnost;’;”;

treba stajati:

„(a)

u stavku 1. umeće se sljedeća točka:

‚(db)

savjetodavna skupina za interoperabilnost;’;”.


Top