Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0651

Uredba Komisije (EU) 2019/651 оd 24. travnja 2019. o uskraćivanju odobrenja za zdravstvenu tvrdnju koja se navodi na hrani, a odnosi se na razvoj i zdravlje djece (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/2904

OJ L 110, 25.4.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/651/oj

25.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 110/23


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/651

оd 24. travnja 2019.

o uskraćivanju odobrenja za zdravstvenu tvrdnju koja se navodi na hrani, a odnosi se na razvoj i zdravlje djece

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (1), a posebno njezin članak 17. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1924/2006 zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani zabranjene su osim ako ih je odobrila Komisija u skladu s tom uredbom i ako su uvrštene na popis dopuštenih tvrdnji.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1924/2006 predviđeno je i da subjekti u poslovanju s hranom mogu podnositi zahtjeve za odobravanje zdravstvenih tvrdnji nadležnom državnom tijelu države članice. Nadležno državno tijelo valjane zahtjeve prosljeđuje Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), dalje u tekstu „Agencija”.

(3)

Nakon primitka zahtjeva Agencija o njemu mora bez odlaganja obavijestiti ostale države članice i Komisiju te dati mišljenje o predmetnoj zdravstvenoj tvrdnji.

(4)

Komisija odlučuje o odobravanju zdravstvenih tvrdnji uzimajući u obzir mišljenje Agencije.

(5)

Na temelju zahtjeva trgovačkog društva H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V., podnesenog u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1924/2006, zatraženo je mišljenje Agencije o zdravstvenoj tvrdnji koja se odnosi na „Nutrimune®” i imunitet na patogene u probavnom traktu i gornjem dišnom sustavu (Predmet br. EFSA-Q-2016-00008 (2)). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je kako slijedi: „‚Nutrimune®’ ojačava imunitet probavnog trakta i gornjeg dišnog sustava male djece.”

(6)

Komisija i države članice primile su 30. siječnja 2017. znanstveno mišljenje Agencije, u kojemu je zaključeno da na temelju dostupnih podataka ne postoje dostatni znanstveni dokazi kojima se potvrđuje uzročno-posljedična veza između uzimanja preparata „Nutrimune®” (pasterizirano obrano kravlje mlijeko fermentirano bakterijom Lactobacillus paracasei CBA L74) i imuniteta na patogene u probavnom traktu i gornjem dišnom sustavu. Stoga tu tvrdnju ne bi trebalo odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(7)

Pri određivanju mjera predviđenih ovom Uredbom Komisija je uzela u obzir primjedbe koje joj je dostavio podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 16. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zdravstvena tvrdnja navedena u Prilogu ovoj Uredbi ne uvrštava se na popis dopuštenih tvrdnji Unije kako je predviđeno člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. travnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 404, 30.12.2006., str. 9.

(2)  EFSA Journal 2017.; 15(1):4679.


PRILOG

Odbijena zdravstvena tvrdnja

Zahtjev – odgovarajuće odredbe Uredbe (EZ) br. 1924/2006

Hranjiva tvar, tvar, hrana ili kategorija hrane

Tvrdnja

Referentni broj mišljenja EFSA-e

Članak 14. stavak 1. točka (b) – zdravstvena tvrdnja koja se odnosi na razvoj i zdravlje djece

„Nutrimune®” (pasterizirano obrano kravlje mlijeko fermentirano bakterijom Lactobacillus paracasei CBA L74)

„Nutrimune®” ojačava imunitet probavnog trakta i gornjeg dišnog sustava male djece.

Q-2016-00008


Top