EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0649

Uredba Komisije (EU) 2019/649 оd 24. travnja 2019. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu transmasnih kiselina, osim transmasnih kiselina koje se prirodno pojavljuju u mastima životinjskog podrijetla (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/2902

OJ L 110, 25.4.2019, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/649/oj

25.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 110/17


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/649

оd 24. travnja 2019.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu transmasnih kiselina, osim transmasnih kiselina koje se prirodno pojavljuju u mastima životinjskog podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1925/2006 Komisija može na vlastitu inicijativu donijeti odluku o uvrštenju tvari koja nije vitamin ili mineral ili sastojka koji sadrži takvu tvar u Prilog III. toj uredbi, u kojem se navode tvari čija je uporaba u hrani zabranjena, ograničena ili pod kontrolom Unije, ako je ta tvar povezana s mogućom opasnošću za potrošače kako je predviđeno člankom 8. stavkom 1. te uredbe.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) donijela je 4. prosinca 2009. znanstveno mišljenje (2) u kojem je zaključila da u okviru prehrane koja zadovoljava nutritivne potrebe unos transmasnih kiselina treba biti što je moguće niži.

(3)

Komisija je 3. prosinca 2015. donijela izvješće o transmasnim kiselinama u hrani i općenito u prehrani stanovništva Unije (3). U izvješću se podsjeća na to da je koronarna bolest srca vodeći uzrok smrti u Uniji i da velik unos transmasnih kiselina ozbiljno povećava rizik od bolesti srca, više nego bilo koja druga hranjiva tvar gledano u odnosu na kalorijsku vrijednost.

(4)

U izvješću se zaključno navodi da se uspostava zakonskog ograničenja industrijskih transmasnih kiselina u hrani čini najdjelotvornijom mjerom u smislu javnog zdravlja, zaštite potrošača i usklađenosti s unutarnjim tržištem.

(5)

Komisija je 30. travnja 2018. od Agencije zatražila da prikupi rezultate znanstvenih savjeta koje je Agencija već dostavila o učincima transmasnih kiselina na zdravlje, osobito u pogledu prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji, referentnih prehrambenih vrijednosti i prehrambenih aditiva i da izvijesti Komisiju o tome kako se ti znanstveni savjeti odnose na aktualne ciljeve i preporuke o unosu transmasnih kiselina u cilju očuvanja zdravlja.

(6)

Agencija je 19. lipnja 2018. iznijela svoj zaključak u obliku znanstvene i tehničke pomoći. Ne temelju pregleda dostupnih znanstvenih dokaza Agencija je zaključila (4) da bi, prema najnovijim nacionalnim i međunarodnim preporukama, unos transmasnih kiselina iz hrane trebao biti što niži.

(7)

Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je 15. svibnja 2018. da se iz globalne opskrbe hranom uklone industrijski proizvedene transmasne kiseline (5).

(8)

Transmasna kiselina je tvar koja nije vitamin i mineral za koju su utvrđeni štetni učinci na zdravlje. Ta bi tvar stoga trebala biti navedena u dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006, a njezino dodavanje hrani ili njezinu uporabu u proizvodnji hrane trebalo bi dopustiti samo pod uvjetima navedenima u tom prilogu, s obzirom na trenutačno stanje znanstvenih i tehničkih spoznaja.

(9)

Definicije „masti” i „transmasnih kiselina” navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (6) te definicija „maloprodaje” navedena u članku 3. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (7) trebale bi se primjenjivati na odgovarajuće pojmove u dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006.

(10)

Kako bi se olakšala primjena ove Uredbe, potrebno je od subjekata u poslovanju s hranom koji opskrbljuju druge subjekte u poslovanju s hranom, osim trgovaca na malo, zahtijevati da im dostave informacije o količini transmasnih kiselina, osim transmasnih kiselina koje se prirodno pojavljuju u mastima životinjskog podrijetla, ako je ta količina veća od 2 grama na 100 grama masti.

(11)

Kako bi se subjektima u poslovanju s hranom omogućila prilagodba novim zahtjevima koji će proizaći iz ove Uredbe, trebalo bi donijeti odgovarajuće prijelazne mjere.

(12)

Uredbu (EZ) br. 1925/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Udio transmasnih kiselina, osim transmasnih kiselina koje se prirodno pojavljuju u mastima životinjskog podrijetla, u hrani namijenjenoj krajnjem potrošaču i maloprodaji ne smije biti veći od 2 grama na 100 grama masti.

Članak 2.

Subjekti u poslovanju s hranom koji druge subjekte u poslovanju s hranom opskrbljuju hranom koja nije namijenjena krajnjem potrošaču ni maloprodaji jamče da su opskrbljenim subjektima u poslovanju s hranom dostavljene informacije o količini transmasnih kiselina, osim transmasnih kiselina koje se prirodno pojavljuju u mastima životinjskog podrijetla, ako je ta količina veća od 2 grama na 100 grama masti.

Članak 3.

Dio B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Hrana koja nije u skladu s ovom Uredbom i dalje se može stavljati na tržište do 1. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. travnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 404, 30.12.2006., str. 26.

(2)  Znanstveni odbor EFSA-e za dijetetske proizvode, prehranu i alergije (NDA); Znanstveno mišljenje o referentnim prehrambenim vrijednostima za unos masti, uključujući zasićene masne kiseline, višestruko nezasićene masne kiseline, jednostruko nezasićene masne kiseline, transmasne kiseline i kolesterol. EFSA Journal 2010; 8 (3): 1461.

(3)  COM(2015) 619 final od 3.12.2015.

(4)  EFSA, 2018. Znanstvena i tehnička pomoć u pogledu transmasnih kiselina. EFSA, povezana publikacija 2018: EN-1433. 16 str. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  REPLACE – Paket mjera za uklanjanje industrijski proizvedenih transmasnih kiselina, referentna oznaka WHO/NMH/NHD/18.4, svibanj 2018.

(6)  Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

(7)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).


PRILOG

U dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 dodaje se sljedeća tablica:

„DIO B

Tvari čija je uporaba ograničena

Tvar čija je uporaba ograničena

Uvjeti uporabe

Dodatni zahtjevi

Transmasne kiseline osim transmasnih kiselina koje se prirodno pojavljuju u mastima životinjskog podrijetla

Najviše 2 grama na 100 grama masti u hrani koja je namijenjena krajnjem potrošaču i hrani koja je namijenjena maloprodaji

Subjekti u poslovanju s hranom koji druge subjekte u poslovanju s hranom opskrbljuju hranom koja nije namijenjena krajnjem potrošaču ni maloprodaji jamče da su opskrbljenim subjektima u poslovanju s hranom dostavljene informacije o količini transmasnih kiselina, osim transmasnih kiselina koje se prirodno pojavljuju u mastima životinjskog podrijetla, ako je ta količina veća od 2 grama na 100 grama masti.”


Top