EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0587

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/587 оd 11. travnja 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009 u pogledu uvrštenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i nekih njezinih krunskih posjeda na popis trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje pošiljaka mesa divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja u Uniju (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/2806

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implicitno stavljeno izvan snage 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/587/oj

11.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 100/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/587

оd 11. travnja 2019.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009 u pogledu uvrštenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i nekih njezinih krunskih posjeda na popis trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje pošiljaka mesa divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja u Uniju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno uvodnu rečenicu njezina članka 8., članak 8. točku 1. prvi podstavak, članak 8. točku 4. i članak 9. stavak 4.,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Europsko vijeće donijelo je 22. ožujka 2019. u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom Odluku (EU) 2019/476 (2) o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a. U skladu s tom odlukom, ako Zastupnički dom ne odobri Sporazum o povlačenju najkasnije 29. ožujka 2019., razdoblje predviđeno u članku 50. stavku 3. UEU-a produljuje se do 12. travnja 2019. Budući da Sporazum o povlačenju nije odobren do 29. ožujka 2019., pravo Unije prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj od 13. travnja 2019. („datum povlačenja”).

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 119/2009 (3) utvrđuju se uvjeti javnog zdravlja i zdravlja životinja te uvjeti certificiranja za unošenje u Uniju pošiljaka mesa divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja te popis trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje takvih pošiljaka u Uniju.

(3)

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske pružila je potrebna jamstva da će zajedno s nekim svojim krunskim posjedima od datuma povlačenja ispunjavati uvjete iz Uredbe (EZ) br. 119/2009 za unošenje pošiljaka mesa divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja u Uniju, i to tako što će ostati usklađena sa zakonodavstvom Unije tijekom početnog razdoblja od najmanje devet mjeseci.

(4)

Stoga, uzimajući u obzir navedena posebna jamstva koja je pružila Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, a kako bi se izbjegli nepotrebni poremećaji u trgovini nakon datuma povlačenja, Ujedinjenu Kraljevinu i neke njezine krunske posjede trebalo bi uvrstiti na popis trećih zemalja i njihovih dijelova utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 119/2009 iz kojih je odobreno unošenje pošiljaka mesa divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja u Uniju.

(5)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 119/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 13. travnja 2019., osim ako se pravo Unije na taj datum i dalje bude primjenjivalo na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i u njoj.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 13. travnja 2019.

Međutim, ne primjenjuje se ako se pravo Unije na taj datum i dalje bude primjenjivalo na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i u njoj.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  Odluka Europskog vijeća (EU) 2019/476, donesena u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, od 22. ožujka 2019. o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a (SL L 80 I, 22.3.2019., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 119/2009 od 9. veljače 2009. o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova za uvoz mesa divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja u Zajednicu ili njegov provoz kroz Zajednicu te zahtjeva za veterinarsko certificiranje (SL L 39, 10.2.2009., str. 12.).


PRILOG

Tablica iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009 mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se sljedeći reci nakon unosa za Kanadu:

„Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernsey

GG

WL

 

RM

 

WM”

 

(b)

umeću se sljedeći reci nakon unosa za Grenland:

„Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM”

 


Top