EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0401

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/401 od 19. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 o uspostavi Registra Unije (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/8871

OJ L 72, 14.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/401/oj

14.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/401

od 19. prosinca 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 o uspostavi Registra Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 19. stavak 3.,

budući da:

(1)

Sustavom registara osigurava se točan obračun transakcija u okviru sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS) uspostavljenog Direktivom 2003/87/EZ, Kyotskim protokolom i Odlukom br. 406/2009/EZ.

(2)

Zrakoplovni se operateri i drugi operateri u sustavu EU-a za trgovanje emisijama, kad god i koliko god dugo je potrebno da bi se zaštitio okolišni integritet tog sustava, ne smiju koristiti emisijskim jedinicama koje je izdala država članica koja je obavijestila Europsko vijeće o svojoj namjeri povlačenja iz Unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Komisija bi u skladu s člankom 12. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2003/87/EZ i s obzirom na pregovore u skladu s člankom 50. UEU-a trebala redovito procjenjivati je li državama članicama dopušteno korištenje emisijskim jedinicama za koje zrakoplovnim operaterima i drugim operaterima obveze istječu, posebice u situacijama u kojima se pravo Unije još nije prestalo primjenjivati u toj državi članici ili u kojima je dovoljno osigurano da se predavanje emisijskih jedinica odvija na način koji se može zakonski zajamčiti prije prestanka primjene Ugovorâ.

(3)

Nacrtom sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine, Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (dalje u tekstu „Sporazum o povlačenju”), oko kojeg su se sporazumjeli pregovarači 14. studenoga 2018., uspostavlja se prijelazno razdoblje te se jamči da operateri iz Ujedinjene Kraljevine poštuju svoje obveze utvrđene u Direktivi 2003/87/EZ u vezi sa svojim emisijama u 2019. i 2020. Ako Sporazum o povlačenju stupi na snagu, više neće biti potrebno ograničavati korištenje emisijskim jedinicama koje izdaje ta država članica tijekom 2019. i 2020.

(4)

Od dana koji slijedi nakon što obje stranke u Sporazumu o povlačenju polože isprave o ratifikaciji u Glavnom tajništvu Vijeća stoga ne bi trebalo označavati emisijske jedinice.

(5)

Trebalo bi uspostaviti odgovarajuće tehničke mjere kako bi ova Uredba bila djelotvorna u vrijeme primjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 41. stavku 4. Uredbe (EU) br. 389/2013 dodaje se sljedeći podstavak:

„4.   Od dana koji slijedi nakon što se polože obje isprave o ratifikaciji u vezi sa Sporazumom o povlačenju, emisijskim jedinicama za 2019. i 2020. neće se pridavati oznaka države ako je usklađenost s Direktivom 2003/87/EZ za emisije tijekom tih godina propisana sporazumom kojim se utvrđuju aranžmani povlačenja te države članice iz Europske unije.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.


Top