EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0254

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/254 оd 9. studenoga 2018. o prilagodbi Priloga III. Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/7375

OJ L 43, 14.2.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/254/oj

14.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 43/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/254

оd 9. studenoga 2018.

o prilagodbi Priloga III. Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (1), a posebno njezin članak 49. stavak 6.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1315/2013 predviđa se mogućnost prilagodbe indikativnih zemljovida transeuropske prometne mreže (TEN-T) proširene na određene susjedne zemlje na temelju sporazuma na visokoj razini o prometnim infrastrukturnim mrežama između Unije i susjednih zemalja o kojima je riječ.

(2)

Sporazumi na visokoj razini o prilagodbi indikativnog proširenja zemljovida sveobuhvatne mreže TEN-T i utvrđivanju veza u osnovnoj mreži na zemljovidima sveobuhvatne mreže potpisani su između Unije i zemalja Istočnog partnerstva (Republika Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Republika Moldova i Ukrajina) 24. studenoga 2017. Sporazum na visokoj razini između Unije i Gruzije potpisan je 18. srpnja 2018. Sporazumi se odnose na pravce željezničkih i cestovnih mreža te na luke i zračne luke. Prilagodba indikativnih zemljovida sveobuhvatne mreže, a posebno utvrđivanje indikativne osnovne mreže trebali bi Uniji omogućiti lakše usmjeravanje suradnje sa zemljama Istočnog partnerstva o kojima je riječ.

(3)

Uredbu (EU) br. 1315/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EU) br. 1315/2013 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 348, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

1.

u odjeljku 15. (Republika Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) dodaju se sljedeći zemljovidi (15.3. i 15.4. u pogledu Republike Armenije):

Image 1

Image 2

2.

u odjeljku 15. (Republika Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) dodaju se sljedeći zemljovidi (15.5. i 15.6. u pogledu Azerbajdžana):

Image 3

Image 4

3.

u odjeljku 15. (Republika Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) dodaju se sljedeći zemljovidi (15.7. i 15.8. u pogledu Gruzije):

Image 5

Image 6

4.

u odjeljku 16. (Bjelarus, Republika Moldova, Ukrajina) dodaju se sljedeći zemljovidi (16.3. i 16.4. u pogledu Bjelarusa):

Image 7

Image 8

5.

u odjeljku 16. (Bjelarus, Republika Moldova, Ukrajina) dodaju se sljedeći zemljovidi (16.5. i 16.6. u pogledu Republike Moldove):

Image 9

Image 10

6.

u odjeljku 16. (Bjelarus, Republika Moldova, Ukrajina) dodaju se sljedeći zemljovidi (16.7. i 16.8. u pogledu Ukrajine):

Image 11

Image 12


Top