Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0002

Uredba (EU) 2019/2 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

PE/61/2018/REV/1

OJ L 11, 14.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2/oj

14.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 11/1


UREDBA (EU) 2019/2 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. prosinca 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) sadržava odredbe kojima se dopuštaju ugovori o zakupu zrakoplova registriranih u trećim zemljama, posebno ugovori o zakupu zrakoplova s posadom.

(2)

Ti su ugovori dozvoljeni u izvanrednim okolnostima, kao što je nedostatak odgovarajućih zrakoplova na tržištu Unije. Trebalo bi ih strogo vremenski ograničiti i oni bi trebali zadovoljavati sigurnosne standarde jednakovrijedne sigurnosnim pravilima predviđenima u pravu Unije i nacionalnom pravu.

(3)

Sporazum o zračnom prijevozu (4) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedna strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane (SZP) potpisan je 25. travnja 2007. te je kasnije izmijenjen Protokolom od 24. lipnja 2010. SZP odražava obvezu ugovornih stranaka SZP-a za postizanje zajedničkog cilja daljnjeg uklanjanja prepreka pristupu tržištu kako bi se postigle što veće pogodnosti za potrošače, zračne prijevoznike, radnu snagu i zajednice s obje strane Atlantika.

(4)

SZP-om se predviđa otvoren režim zakupa zrakoplova s posadom između ugovornih stranaka SZP-a. Relevantnim odredbama iz članka 10. SZP-a dozvoljavaju se ugovori o zakupu zrakoplova s posadom za međunarodni zračni prijevoz pod uvjetom da sve stranke takvih ugovora imaju odgovarajuće odobrenje i ispunjavaju uvjete propisane zakonima i drugim propisima koje ugovorne stranke SZP-a uobičajeno primjenjuju.

(5)

Odgovarajući razvoj i dosadašnje rasprave Zajedničkog odbora uspostavljenog na temelju SZP-a pokazali su da bi ugovorne stranke SZP-a imale koristi od posebnog ugovora o zakupu zrakoplova s posadom kojim bi se dodatno precizirale odgovarajuće odredbe SZP-a.

(6)

Budući da bi takav ugovor o zakupu zrakoplova s posadom uključivao ublažavanje postojećih vremenskih ograničenja, on bi utjecao na Uredbu (EZ) 1008/2008 u kojoj su vremenska ograničenja predviđena za slučajeve kada prijevoznici iz Unije zakupljuju zrakoplov s posadom od prijevoznika iz trećih zemalja.

(7)

Uredbu (EZ) br. 1008/2008 potrebno je stoga izmijeniti kako bi se omogućilo ublaživanje vremenskih ograničenja za zakup zrakoplova s posadom koji se ugovara u međunarodnim sporazumima koje Unija sklapa s trećim zemljama.

(8)

Uzimajući u obzir činjenicu da Komisija trenutačno preispituje Uredbu (EZ) br. 1008/2008, uključujući njezine odredbe o zakupu zrakoplova s posadom i njihov mogući utjecaj na zaposlenike i potrošače, te da bi preispitivanje koje provodi Komisija moglo dovesti do opće revizije Uredbe (EZ) br. 1008/2008, ova Uredba ograničena je na usklađivanje Uredbe (EZ) br. 1008/2008 s relevantnim međunarodnim obvezama. Međunarodnim sporazumom o zakupu zrakoplova s posadom trebalo bi obuhvatiti uzajamna prava i obveze obiju ugovornih stranaka te bi se on trebao temeljiti na postojećem Sporazumu o zračnom prijevozu.

(9)

Uredbu (EZ) br. 1008/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 13. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1008/2008 uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„osim ako je drugačije određeno u međunarodnom sporazumu o zakupu zrakoplova s posadom koji je potpisala Unija i koji se temelji na sporazumu o zračnom prijevozu čija je Unija stranka i koji je potpisan prije 1. siječnja 2008., ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. prosinca 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  SL C 345, 13.10.2017., str. 126.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 29. studenoga 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 6. prosinca 2018.

(3)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).

(4)  SL L 134, 25.5.2007., str. 4.


Top