EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0013

Smjernica (EU) 2019/1034 Europske središnje banke od 10. svibnja 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2019/13)

OJ L 167, 24.6.2019, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1034/oj

24.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 167/79


SMJERNICA (EU) 2019/1034 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 10. svibnja 2019.

o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2019/13)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju njegova članka 3. stavka 1. te članak 5. stavak 1., članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 18. stavak 2.,

budući da:

(1)

Upravno vijeće je odlučilo da se za potrebe članka 1. stavka 3. i članka 6. stavka 1. te članka 8. Smjernice ESB/2014/31 (1), Helenska Republika više neće smatrati državom članicom europodručja koja postupa u skladu programom Europske unije/Međunarodnog monetarnog fonda (2).

(2)

Upravno vijeće je odlučilo da se za potrebe članka 8. Smjernice ESB/2014/31, Republika Cipar više neće smatrati državom članicom pod programom Europske unije/Međunarodnog monetarnog fonda (3).

(3)

Privremena obustava zahtjeva glede pragova kreditne kvalitete za određene utržive instrumente ovisi o izričitoj odluci Upravnog vijeća.

(4)

Smjernicu ESB/2014/31 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica ESB/2014/31 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavak 3. briše se;

2.

Članak 6. briše se;

3.

u članku 8., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Na temelju posebne odluke Upravnog vijeća, prag kreditne kvalitete Eurosustava ne primjenjuje se na utržive dužničke instrumente koje su izdale ili za njih u cijelosti jamče središnje vlasti država članica iz europodručja na temelju programa Europske unije/Međunarodnoga monetarnog fonda, sve dok Upravno vijeće smatra da odgovarajuća država članica ispunjava uvjete za financijsku pomoć i/ili makroekonomski program.”

4.

u članku 8. stavak 3. briše se;

5.

u članku 9. stavak 3. briše se;

6.

Prilozi I. i II. brišu se.

Članak 2.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.

2.   Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro obvezne su poduzeti potrebne mjere radi usklađivanja s ovom Smjernicom i primjenjivati ih od 5. kolovoza 2019. One su obvezne obavijestiti ESB o propisima i sredstvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 21. lipnja 2019.

Članak 3.

Adresati

Ova Smjernica upućena je svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 10. svibnja 2019.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Smjernica ESB/2014/31 od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (SL L 240, 13.8.2014., str. 28.).

(2)  Odluka (EU) 2018/1148 Europske središnje banke od 10. kolovoza 2018. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041 (ESB/2018/21) (SL L 208, 17.8.2018., str. 91.).

(3)  Odluka (EU) 2016/457 Europske središnje banke od 16. ožujka 2016. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar (ESB/2016/5) (SL L 79, 30.3.2016., str. 41.).


Top