Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0600

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/600 оd 11. travnja 2019. o izmjeni Odluke 2011/163/EU o odobravanju planova koje su dostavili Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske i njezini krunski posjedi u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2831) (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/2831

OJ L 103, 12.4.2019, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/600/oj

12.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/35


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/600

оd 11. travnja 2019.

o izmjeni Odluke 2011/163/EU o odobravanju planova koje su dostavili Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske i njezini krunski posjedi u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2831)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage direktiva 85/358/EEZ i 86/469/EEZ i odluka 89/187/EEZ i 91/664/EEZ (1), a posebno njezin članak 29. stavak 1. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Europsko vijeće donijelo je 22. ožujka 2019. u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom Odluku (EU) 2019/476 (2) o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a. U skladu s tom odlukom, ako Zastupnički dom ne odobri Sporazum o povlačenju najkasnije 29. ožujka 2019., razdoblje predviđeno u članku 50. stavku 3. UEU-a produljuje se do 12. travnja 2019. Budući da Sporazum o povlačenju nije odobren do 29. ožujka 2019., pravo Unije prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj od 13. travnja 2019. („datum povlačenja”).

(2)

Člankom 29. Direktive 96/23/EZ od trećih zemalja iz kojih je državama članicama dopušteno uvoziti životinje i proizvode životinjskog podrijetla obuhvaćene tom direktivom zahtijeva se da dostave planove za praćenje rezidua kojima se pružaju tražena jamstva („planovi”). Planovi bi trebali obuhvaćati barem skupine rezidua i tvari koje su navedene u Prilogu I. toj direktivi.

(3)

Odlukom Komisije 2011/163/EU (3) odobreni su planovi koje su dostavile određene treće zemlje o utvrđenim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla navedenima u Prilogu toj odluci.

(4)

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske zajedno sa svojim krunskim posjedima Komisiji je dostavila planove za goveda, ovce/koze, svinje, kopitare, perad, akvakulturu, mlijeko, jaja, kuniće, divljač, divljač iz farmskog uzgoja i med. Tim se planovima daju dovoljna jamstva i trebalo bi ih odobriti.

(5)

Stoga, kako bi se izbjegli nepotrebni poremećaji u trgovini nakon datuma povlačenja, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i njezine krunske posjede trebalo bi uvrstiti na popis trećih zemalja iz Odluke 2011/163/EU, za koje su planovi odobreni. Prilog Odluci 2011/163/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Ova bi se Odluka trebala primjenjivati od 13. travnja 2019., osim ako se pravo Unije na taj datum i dalje bude primjenjivalo na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i u njoj.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2011/163/EU mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se od 13. travnja 2019.

Međutim, ne primjenjuje se ako se pravo Unije na taj datum i dalje bude primjenjivalo na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i u njoj.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2019.

Za Komisiju

Jyrki KATAINEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10.

(2)  Odluka Europskog vijeća (EU) 2019/476, donesena u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, od 22. ožujka 2019. o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a (SL L 80 I, 22.3.2019., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).


PRILOG

Prilog Odluci 2011/163/EU mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći unos između unosa za Farske Otoke i Gruziju:

„GB

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

2.

umeće se sljedeći unos između unosa za Gruziju i Ganu:

„GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

3.

umeće se sljedeći unos između unosa za Izrael i Indiju:

„IM

Otok Man

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

4.

umeće se sljedeći unos između unosa za Iran i Jamajku:

„JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”


Top