EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0065

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/65 оd 14. siječnja 2019. o izmjeni priloga I. i II. Odluci 2003/467/EZ u pogledu službenog statusa slobodnog od tuberkuloze i bruceloze te Priloga II. Odluci 93/52/EEZ u pogledu službenog statusa slobodnog od bruceloze (B. melitensis) određenih regija Španjolske (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 39) (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/39

OJ L 13, 16.1.2019, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implicitno stavljeno izvan snage 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/65/oj

16.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 13/8


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/65

оd 14. siječnja 2019.

o izmjeni priloga I. i II. Odluci 2003/467/EZ u pogledu službenog statusa slobodnog od tuberkuloze i bruceloze te Priloga II. Odluci 93/52/EEZ u pogledu službenog statusa slobodnog od bruceloze (B. melitensis) određenih regija Španjolske

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 39)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (1), a posebno njezin Prilog A. dio I. točku 4. i Prilog A. dio II. točku 7.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (2), a posebno njezin Prilog A poglavlje 1. odjeljak II.,

budući da:

(1)

Direktiva 64/432/EEZ primjenjuje se na trgovinu govedima unutar Unije. Njome se određuju uvjeti pod kojima je državu članicu ili njezinu regiju moguće službeno proglasiti slobodnom od tuberkuloze ili slobodnom od bruceloze u pogledu stada goveda.

(2)

Člankom 1. Odluke Komisije 2003/467/EZ (3) utvrđeno je da su regije država članica iz poglavlja 2. Priloga I. toj odluci službeno proglašene slobodnima od tuberkuloze u pogledu stada goveda.

(3)

Španjolska je Komisiji dostavila dokumentaciju kojom se dokazuje da pokrajina Pontevedra u Autonomnoj zajednici Galiciji ispunjuje uvjete utvrđene u Direktivi 64/432/EEZ kako bi je se priznalo službeno slobodnom od turberkuloze u pogledu stadâ goveda.

(4)

Na temelju evaluacije dokumentacije koju je dostavila Španjolska, pokrajinu Pontevedra u Autonomnoj zajednici Galiciji trebalo bi priznati kao službeno slobodnu od turberkuloze u pogledu stadâ goveda.

(5)

Prilog I. Odluci 2003/467/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Člankom 2. Odluke 2003/467/EZ utvrđeno je da su regije država članica iz poglavlja 2. Priloga II. toj odluci službeno proglašene slobodnima od bruceloze u pogledu stada goveda.

(7)

Španjolska je Komisiji dostavila dokumentaciju kojom se dokazuje da autonomne zajednice Madrid i Valencija te pokrajine Almeria, Granada i Jaen u Autonomnoj zajednici Andaluziji ispunjuju uvjete utvrđene u Direktivi 64/432/EEZ kako bi ih se priznalo službeno slobodnima od bruceloze u pogledu stadâ goveda.

(8)

Na temelju evaluacije dokumentacije koju je dostavila Španjolska, autonomne zajednice Madrid i Valencija te pokrajine Almeria, Granada i Jaen u Autonomnoj zajednici Andaluziji trebalo bi priznati kao službeno slobodne od bruceloze u pogledu stadâ goveda.

(9)

Prilog II. Odluci 2003/467/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Direktivom 91/68/EEZ utvrđeni su uvjeti zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza u Uniji. Njome se određuju uvjeti pod kojima je države članice ili njihove regije moguće priznati kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis) u pogledu stadâ ovaca i koza.

(11)

Odlukom Komisije 93/52/EEZ (4) utvrđeno je da su regije država članica iz njezina Priloga II. priznate kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis) u pogledu stadâ ovaca i koza u skladu s uvjetima iz Direktive 91/68/EEZ.

(12)

Španjolska je Komisiji dostavila dokumentaciju kojom se dokazuje da Autonomna zajednica Madrid, pokrajina Cadiz u Autonomnoj zajednici Andaluziji i pokrajina Ciudad Real u Autonomnoj zajednici Kastilja-La Mancha ispunjuju uvjete utvrđene u Direktivi 91/68/EEZ kako bi ih se priznalo službeno slobodnima od bruceloze (B. melitensis) u pogledu stadâ ovaca i koza.

(13)

Na temelju evaluacije dokumentacije koju je dostavila Španjolska, Autonomnu zajednicu Madrid, pokrajinu Cadiz u Autonomnoj zajednici Andaluziji i pokrajinu Ciudad Real u Autonomnoj zajednici Kastilja-La Mancha trebalo bi priznati kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis) u pogledu stadâ ovaca i koza.

(14)

Prilog II. Odluci 93/52/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Odluci 2003/467/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci.

Članak 2.

Prilog II. Odluci 93/52/EEZ mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. siječnja 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64.

(2)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

(3)  Odluka Komisije 2003/467/EZ od 23. lipnja 2003. o uvođenju službenog statusa slobodnog od tuberkuloze, bruceloze i enzootske leukoze goveda nekim državama članicama i regijama država članica u pogledu stadâ goveda (SL L 156, 25.6.2003., str. 74.).

(4)  Odluka Komisije 93/52/EEZ od 21. prosinca 1992. o utvrđivanju sukladnosti određenih država članica ili regija zahtjevima u pogledu bruceloze (B. melitensis) i o statusu države članice ili regije službeno slobodne od te bolesti (SL L 13, 21.1.1993., str. 14.).


PRILOG I.

Prilozi I. i II. Odluci 2003/467/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U poglavlju 2. Priloga I. unos za Španjolsku zamjenjuje se sljedećim:

„U Španjolskoj:

Autonomna zajednica Kanarski otoci,

Autonomna zajednica Galicija: pokrajina Pontevedra.”

2.

U poglavlju 2. Priloga II. unos za Španjolsku zamjenjuje se sljedećim:

„U Španjolskoj:

Autonomna zajednica Andaluzija: pokrajine Almeria, Granada i Jaen,

Autonomna zajednica Asturias,

Autonomna zajednica Balearski otoci,

Autonomna zajednica Kanarski otoci,

Autonomna zajednica Kastilja-La Mancha,

Autonomna zajednica Kastilja i León: pokrajine Burgos, Soria, Valladolid i Zamora,

Autonomna zajednica Katalonija,

Autonomna zajednica Galicija,

Autonomna zajednica La Rioja,

Autonomna zajednica Madrid,

Autonomna zajednica Murcia,

Autonomna zajednica Navarra,

Autonomna zajednica Baskija,

Autonomna zajednica Valencija.”


PRILOG II.

U Prilogu II. Odluci 93/52/EEZ unos za Španjolsku zamjenjuje se sljedećim:

„U Španjolskoj:

Autonomna zajednica Aragon,

Autonomna zajednica Andaluzija: pokrajina Cadiz,

Autonomna zajednica Asturias,

Autonomna zajednica Balearski otoci,

Autonomna zajednica Kanarski otoci,

Autonomna zajednica Kantabrija,

Autonomna zajednica Kastilja-La Mancha: pokrajine Albacete, Ciudad Real, Cuenca i Guadalajara,

Autonomna zajednica Kastilja i León,

Autonomna zajednica Katalonija,

Autonomna zajednica Extremadura,

Autonomna zajednica Galicija,

Autonomna zajednica La Rioja,

Autonomna zajednica Madrid,

Autonomna zajednica Navarra,

Autonomna zajednica Baskija,

Autonomna zajednica Valencija.”


Top