EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Odluka (EU) 2019/2195 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (ESB/2019/39)

SL L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/91


ODLUKA (EU) 2019/2195 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 5. prosinca 2019.

o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (ESB/2019/39)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 128. stavak 1.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 16.

budući da:

(1)

Europska središnja banka (ESB) ima isključivo pravo odobriti izdavanje euronovčanica u Uniji. To pravo uključuje nadležnost za poduzimanje mjera za zaštitu integriteta euronovčanica kao sredstva plaćanja. Odlukom ESB/2010/14 (1) određuju se zajednička pravila i postupci provjere autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihova vraćanja u optjecaj U kontekstu iskustva stečenog primjenom i tumačenjem Odluke ESB/2010/14, potrebno je uvesti određen broj tehničkih izmjena te dodatno pojasniti i poboljšati određena pravila, postupke i definicije. Posebno, potrebne su jasnije upute i definicije u odnosu na dostavu podataka o broju obrađenih euronovčanica, novčanica koje su sortirane kao neprikladne te onih koje su vraćene u optjecaj.

(2)

Trenutno, euronovčanice kategorije 3. moraju se odmah predati nacionalnim središnjim bankama, ili najkasnije 20 radnih dana nakon polaganja u uređaj za obradu novčanica. Budući da su novčanice kategorije 3. ponekad pomiješane s novčanicama kategorijama 4.a i 4.b, to dovodi do većeg broja autentičnih novčanica koje se nepotrebno šalju na daljnju analizu. Stoga je potrebno urediti ponovnu obradu novčanica kategorije 3. kako bi se omogućilo njihovo odvajanje od novčanica kategorije 4.a i 4.b.

(3)

U Prilogu IV. Odluci ESB/2010/14 utvrđene su pojedinosti o podacima koji se prikupljaju od osoba koje rukuju gotovinom. Radi jasnoće, potrebno je dodatno utvrditi pojedinosti podataka koji se moraju dostaviti kako bi se osiguralo da su što potpuniji i što točniji.

(4)

Odlukom ESB/2013/10 (2) uvedena su nova pravila kako bi se obuhvatile buduće serije euronovčanica, te pojasnili i poboljšali određeni postupci koji se odnose na reproduciranje, zamjenu i povlačenje euronovčanica. Stoga su također potrebne određene izmjene odredaba Odluke ESB/2010/14.

(5)

Stoga bi Odluku ESB/2010/14 trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene

Odluka ESB/2010/14 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. stavak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„(13)   ,euronovčanice’ znači novčanice koje su u skladu sa zahtjevima iz Odluke ESB/2013/10 (*1) ili iz drugog pravnog akta koji zamjenjuje ili nadopunjuje tu Odluku te s tehničkim specifikacijama koje je utvrdilo Upravno vijeće.

(*1)  Odluka ESB/2013/10 od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (SL L 118, 30.4.2013., str. 37.).”;"

2.

Prilog I. zamjenjuje se Prilogom I. ovoj odluci;

3.

Prilog II.a zamjenjuje se Prilogom II. ovoj odluci;

4.

Prilog IV. zamjenjuje se Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Završne odredbe

1.   Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Osobe koje rukuju gotovinom u državi članici koja prihvati euro nakon dana donošenja ove Odluke primjenjuju ovu odluku od datuma kada je država članica u kojoj se nalaze prihvatila euro.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 5. prosinca 2019.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  Odluka ESB/2010/14 od 16. rujna 2010. o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (SL L 267, 9.10.2010., str. 1.).

(2)  Odluka ESB/2013/10 od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (SL L 118, 30.4.2013., str. 37.).


PRILOG I.

„PRILOG I.

UREĐAJI ZA OBRADU NOVČANICA

1.   Opći tehnički zahtjevi

1.1

Da bi ispunio uvjete za uređaje za obradu novčanica, uređaj mora biti u stanju obraditi euronovčanice, klasificirati pojedinačne euronovčanice i odvojiti ih prema njihovoj klasifikaciji bez sudjelovanja rukovatelja uređajem u skladu s prilozima II.a i II.b. Osim strojeva za isplatu kovanica, uređaji za obradu novčanica moraju imati potreban broj namjenskih izlaznih pretinaca i/ili na drugi način osiguravati pouzdano odvajanje obrađenih euronovčanica.

1.2

Uređaji za obradu novčanica moraju biti prilagodljivi kako bi se osigurala sposobnost pouzdanog otkrivanja novih krivotvorina. Osim toga, moraju biti prilagodljivi kako bi prema potrebi omogućili uspostavu više ili manje restriktivnih standarda sortiranja prema prikladnosti.

2.   Kategorije uređaja za obradu novčanica

Uređaji za obradu novčanica dijele se na uređaje kojima rukuju klijenti i uređaje kojima rukuju zaposlenici:

Tablica 1.

Uređaji kojima rukuju klijenti

A.

Uređaji kojima rukuju klijenti i koji omogućuju polaganje gotovine uz sljedivost klijenta

1.

Uplatni uređaji

Uplatni uređaji omogućuju klijentima da upotrebom bankovne kartice ili drugih sredstava, polože euronovčanice na svoje bankovne račune, ali nemaju funkciju isplate gotovine. Uplatni uređaji provjeravaju autentičnost euronovčanica i omogućuju sljedivost imatelja računa, a provjere prikladnosti neobvezne su.

2.

Uređaji za recikliranje novčanica

Uređaji za recikliranje novčanica omogućuju klijentima da, upotrebom bankovne kartice ili drugih sredstava, polože euronovčanice na svoje bankovne račune ili da s njih povuku euronovčanice. Uređaji za recikliranje novčanica provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica i omogućuju sljedivost imatelja računa. Uređaji za recikliranje novčanica mogu kod povlačenja upotrebljavati originalne prikladne euronovčanice koje su drugi klijenti položili u prethodnim transakcijama.

3.

Kombinirani uplatni uređaji

Kombinirani uplatni uređaji omogućuju klijentima da, upotrebom bankovne kartice ili drugih sredstava, polože euronovčanice na svoje bankovne račune ili da s njih povuku euronovčanice. Kombinirani uplatni uređaji provjeravaju autentičnost euronovčanica i omogućuju sljedivost imatelja računa, a provjere prikladnosti neobvezne su. Kombinirani uplatni uređaji kod povlačenja ne upotrebljavaju euronovčanice koje su drugi klijenti položili u prethodnim transakcijama, već samo euronovčanice kojima su uređaji bili posebno napunjeni.

B.

Isplatni uređaji

4.

Isplatni uređaji

Isplatni uređaji su uređaji za isplatu gotovine koji provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica prije njihove isplate klijentima. Isplatni uređaji upotrebljavaju euronovčanice kojima su ih napunile osobe koje rukuju gotovinom ili ostali automatizirani sustavi (npr. automati za prodaju).

C.

Uređaji za isplatu kovanica

5.

C. Uređaji za isplatu kovanica

Uređaji za isplatu kovanica dozvoljavaju klijentima da pribave kovanice umetanjem novčanica. Prije isplate kovanica, uređaj za isplatu kovanica vrši provjeru autentičnosti euronovčanica. Te se euronovčanice ne vraćaju u optjecaj.

Uređaj za recikliranje novčanica može se upotrebljavati kao uplatni uređaj ili kombinirani uplatni uređaj ako su sustavi otkrivanja kao i softverske i druge komponente za obavljanje njegovih osnovnih funkcija isti kao kod vrste uređaja za recikliranje novčanica koja se nalazi na popisu na mrežnim stranicama ESB-a (*1).

Kombinirani uplatni uređaji mogu se upotrebljavati kao uplatni uređaji ako su sustavi otkrivanja te softverske i druge komponente za obavljanje njihovih osnovnih funkcija isti kao kod vrste kombiniranog uplatnog uređaja koja se nalazi na popisu na mrežnim stranicama ESB-a.

Tablica 2.

Uređaji kojima rukuju zaposlenici

1.

Uređaji za obradu novčanica

Uređaji za obradu novčanica provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica.

2.

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica provjeravaju autentičnost euronovčanica.

3.

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje jesu uređaji za recikliranje novčanica kojima upravljaju osobe koje rukuju gotovinom i koje provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica. Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje mogu kod povlačenja upotrebljavati originalne prikladne euronovčanice koje su drugi klijenti položili u prethodnim transakcijama. Osim toga, one sigurno pohranjuju euronovčanice i omogućuju osobama koje rukuju gotovinom da obave knjiženja u korist ili na teret bankovnih računa klijenata.

4.

Uplatno-isplatne blagajne

Uplatno-isplatne blagajne su uređaji kojima upravljaju osobe koje rukuju gotovinom i koje provjeravaju autentičnost euronovčanica. Pored toga, one sigurno pohranjuju euronovčanice i omogućuju osobama koje rukuju gotovinom da obave knjiženja u korist ili na teret bankovnih računa klijenata.

Uređaji kojima rukuju zaposlenici moraju obrađivati euronovčanice u svežnjevima.

Uređaj koji je testiran i naveden na mrežnim stranicama ESB-a kao uređaj za recikliranje novčanica ili uplatni uređaj/kombinirani uplatni uređaj, može se upotrebljavati kao uplatno-isplatna blagajna za recikliranje odnosno kao uplatno-isplatna blagajna. U tom slučaju, uređajem mogu rukovati samo zaposlenici osoba koje rukuju gotovinom.

3.   Vrste uređaja za obradu novčanica

Eurosustav testira vrste uređaja za obradu novčanica. Vrste uređaja za obradu novčanica međusobno se razlikuju prema svojim specifičnim sustavima otkrivanja te softverskim i drugim komponentama za obavljanje njihovih osnovnih funkcija. To su: a) provjera autentičnosti originalnih euronovčanica, b) otkrivanje i odvajanje euronovčanica za koje se sumnja da su krivotvorene, c) otkrivanje i odvajanje neprikladnih euronovčanica od prikladnih euronovčanica, ako je primjenjivo, i d) praćenje predmeta koji su prepoznati kao euronovčanice za koje se sumnja da su krivotvorene i euronovčanica čija autentičnost nije jasno potvrđena, ako je primjenjivo.


(*1)  www.ecb.europa.eu.”


PRILOG II.

‘PRILOG II.A

KLASIFIKACIJA I POSTUPANJE S EURONOVČANICAMA NA UREĐAJIMA KOJIMA RUKUJU KLIJENTI

Euronovčanice se klasificiraju u jednu od sljedećih kategorija i odvajaju se prema kategorijama. Uređaji koji ne provjeravaju prikladnost euronovčanica ne trebaju razlikovati kategorije euronovčanica 4.a i 4.b.

Tablica 1.

Klasifikacija i postupanje s euronovčanicama na uređajima kojima rukuju klijenti i koji omogućuju polaganje gotovine uz sljedivost klijenta

Kategorija

Obilježja

Postupak

1.

Predmeti koji nisu prepoznati kao euronovčanice

Nisu prepoznati kao euronovčanice zbog sljedećeg:

euronovčanice koje uređaj ne podržava

novčanice nisu euronovčanice

predmeti su slični euronovčanicama

pogrešna slika ili format

veliki savijeni kut (kutovi) ili nedostajući dio (dijelovi)

pogreška uređaja pri umetanju ili prijenosu.

Uređaj vraća predmet klijentu.

2.

Euronovčanice za koje se sumnja da su krivotvorene

Slika i format su prepoznati, ali jedno ili više obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj nije otkriveno ili jasno izlazi iz okvira tolerancije.

Povlačenje iz optjecaja.

Predaju se nadležnim nacionalnim tijelima bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon polaganja u uređaj, radi provjere autentičnosti, zajedno s informacijama o imatelju računa. Ne knjiže se u korist imatelja računa.

3.

Euronovčanice čija autentičnost nije jasno potvrđena

Slika i format su prepoznati, ali nisu prepoznata sva obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj zbog odstupanja u kvaliteti i/ili toleranciji. U većini slučajeva riječ je o neprikladnim euronovčanicama.

Povlačenje iz optjecaja.

Euronovčanice se bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon polaganja u uređaj, predaju NSB-u radi provjere autentičnosti.

Informacije o imatelju računa pohranjuju se na osam tjedana nakon što je uređaj otkrio euronovčanice. Te informacije dostavljaju se na zahtjev NSB-u. Alternativno, uz suglasnost NSB-a, informacije koje omogućuju sljedivost imatelja računa mogu se predati navedenom NSB-u zajedno s euronovčanicama.

Mogu se knjižiti u korist imatelja računa.

4.a

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i prikladne

Sve provjere autentičnosti i prikladnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate.

Mogu biti vraćene u optjecaj.

Knjiže u korist imatelja računa.

4.b

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i neprikladne

Sve provjere autentičnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate. Provjera najmanje jednog kriterija prikladnosti dala je negativan rezultat.

Ne mogu biti vraćene u optjecaj te se vraćaju NSB-u.

Knjiže u korist imatelja računa.

Posebna pravila u vezi s tablicom 1.:

1.

Euronovčanice kategorije 2. i 3. uređaj ne vraća klijentu putem uređaja za obradu novčanica, ako taj uređaj ima mogućnost poništavanja transakcije deponiranja. Zadržavanje tih euronovčanica kada je transakcija poništena može se obaviti tako da ih se pohrani u odjeljak za privremenu pohranu u uređaju.

2.

Euronovčanice kategorije 3. nije potrebno fizički odvojiti od euronovčanica kategorije 4.a. ili 4.b. Ako ne dođe do fizičkog odvajanja, rok za predaju NSB-u, pomiješanih euronovčanica kategorija 3., 4.a i 4.b, kao i zahtjevi u pogledu sljedivosti klijenata za euronovčanice kategorije 3., i dalje se primjenjuju.

3.

Euronovčanice kategorije 3. mogu se ponovno obraditi na svakom uređaju za obradu novčanica koji je uspješno testiran, također ako su pomiješane s novčanicama kategorije 4.a ili 4.b. Te se novčanice potom smatraju novčanicama koje je klasificirao drugi uređaj za obradu novčanica, pri čemu je potrebno održati sljedivost izvornih novčanica kategorije 3. prema izvornom imatelju računa u slučaju da drugi uređaj odbije te novčanice kao novčanice čija autentičnost nije jasno potvrđena.

Tablica 2.

Klasifikacija i postupanje s euronovčanicama od strane isplatnih uređaja

Kategorija

Obilježja

Postupak

1.

Predmeti koji nisu prepoznati kao euronovčanice

Nisu prepoznati kao euronovčanice zbog sljedećeg:

euronovčanice koje uređaj ne podržava

novčanice nisu euronovčanice

predmeti su slični euronovčanicama

pogrešna slika ili format

veliki savijeni kut (kutovi) ili nedostajući dio (dijelovi)

pogreška uređaja pri umetanju ili prijenosu.

Ne mogu biti isplaćene klijentima.

2.

Euronovčanice za koje se sumnja da su krivotvorene

Slika i format su prepoznati, ali jedno ili više obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj nije otkriveno ili jasno izlazi iz okvira tolerancije.

Ne mogu biti isplaćene klijentima.

Predaju se nadležnim nacionalnim tijelima bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon što je uređaj otkrio predmet, radi provjere autentičnosti, zajedno s informacijama o imatelju računa, ako su raspoložive.

3.

Euronovčanice čija autentičnost nije jasno potvrđena

Slika i format su prepoznati, ali nisu prepoznata sva obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj zbog odstupanja u kvaliteti i/ili toleranciji. U većini slučajeva riječ je o neprikladnim euronovčanicama.

Ne mogu biti isplaćene klijentima.

Euronovčanice se bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon polaganja u uređaj, predaju NSB-u radi provjere autentičnosti.

4.a

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i prikladne

Sve provjere autentičnosti i prikladnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate.

Mogu biti isplaćene klijentima.

4.b

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i neprikladne

Sve provjere autentičnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate.

Provjera najmanje jednog kriterija prikladnosti dala je negativan rezultat.

Ne mogu biti isplaćene klijentima te se vraćaju NSB-u.

Posebna pravila u vezi s tablicom 2.:

1.

Euronovčanice kategorija 1., 2. i 3. nije potrebno fizički odvojiti. Ako su pomiješane, sve tri kategorije moraju se smatrati euronovčanicama kategorije 2. Ako je euronovčanice kategorija 1., 2. i 3. moguće odvojiti upotrebnom nekog drugog uređaja za obradu novčanica ili, ako je NSB suglasan da to učine osposobljeni zaposlenici, tada se s njima mora postupati u skladu s tablicom 2.

2.

Euronovčanice kategorije 3. nije potrebno fizički odvojiti od euronovčanica kategorije 4.a. i 4.b. Ako ne dođe do fizičkog odvajanja, rok za predaju NSB-u pomiješanih euronovčanica kategorija 3., 4.a i 4.b i dalje se primjenjuje kako je utvrđeno za kategoriju 3.

3.

Euronovčanice kategorije 3. mogu se ponovno obraditi na svakom uređaju za obradu novčanica koji je uspješno testiran, također ako su pomiješane s novčanicama kategorije 4.a ili 4.b. Te se novčanice potom smatraju novčanicama koje je klasificirao drugi uređaj za obradu novčanica.

Tablica 3.

Klasifikacija i postupanje s euronovčanicama od strane uređaja za isplatu kovanica

Uređaji za isplatu kovanica moraju provjeriti novčanice koje su primili radi provjere autentičnosti i zadržati one za koje se sumnja da su krivotvorene, ali ih ne moraju fizički odvajati prema kategorijama.

Novčanice za koje se sumnja da su krivotvorene predaju se nadležnim nacionalnim tijelima bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon što je uređaj otkrio predmet, radi provjere autentičnosti, zajedno s informacijama o imatelju računa, ako su raspoložive.

Alternativno, novčanice koje je primio uređaj za isplatu kovanica mogu se ponovno obraditi na svakom uređaju za obradu novčanica koji je uspješno testiran i potom smatrati klasificiranim od strane tog uređaja. Informacije o imatelju računa, u odnosu na novčanice koje su klasificirane u kategoriju 2. Ili kategoriju 3. tijekom ponovne obrade, zadržavaju se ako su raspoložive.


PRILOG III.

„PRILOG IV.

PRIKUPLJANJE PODATAKA OD OSOBA KOJE RUKUJU GOTOVINOM

1.   Ciljevi

Cilj prikupljanja podataka je omogućiti nacionalnim središnjim bankama i Europskoj središnjoj banci (ESB) praćenje relevantnih aktivnosti osoba koje rukuju gotovinom te nadzor razvoja gotovinskog ciklusa.

2.   Opća načela

2.1

Podaci o uređajima za obradu novčanica moraju se dostavljati samo kada se uređaji upotrebljavaju u skladu s ovom Odlukom. Uređaji za isplatu kovanica izuzeti su od obveza izvješćivanja.

2.2

Osobe koje rukuju gotovinom NSB-u svoje države članice redovito dostavljaju sljedeće:

informacije o uređajima za obradu novčanica i uređajima za isplatu gotovine.

informacije o poslovnicama gdje se rukuje gotovinom, kao što su podružnice, i

2.3

Osim toga, osobe koje rukuju gotovinom i koje vraćaju euronovčanice u optjecaj uređajima za obradu novčanica i uređajima za isplatu gotovine NSB-u svoje države članice redovito dostavljaju sljedeće:

informacije o opsegu gotovinskog poslovanja (broju obrađenih euronovčanica) na uređajima za obradu novčanica i uređajima za isplatu gotovine,

informacije o udaljenim podružnicama kreditnih institucija s malim opsegom gotovinskog poslovanja u kojima se provjera prikladnosti obavlja ručno.

3.   Vrste podataka i izvještajni zahtjevi

3.1

Ovisno o njihovoj prirodi, prikupljeni se podaci dijele na glavne i operativne podatke.

Glavni podaci

3.2

Glavni podaci obuhvaćaju informacije o: a) pojedinačnim osobama koje rukuju gotovinom i njihovim uređajima za obradu novčanica i uređajima za isplatu gotovine koji su u funkciji i b) udaljenim podružnicama kreditnih institucija.

3.3

Glavni podaci dostavljaju se NSB-u na dan primjene ove Odluke te svakih šest mjeseci nakon toga. Podaci određeni u obrascu iz Dodatka 1. moraju se dostavljati, iako NSB može naložiti njihovo dostavljanje u drukčijem formatu.

3.4

NSB može odlučiti, za potrebe praćenja, da će prikupljati podatke na lokalnoj razini, kao što je razina podružnica.

3.5

NSB može zahtijevati da osobe koje rukuju gotovinom navedu uređaje za recikliranje novčanica koji se upotrebljavaju kao kombinirani uplatni uređaji odnosno uplatni uređaji, kao i kombinirane uplatne uređaje koji se upotrebljavaju kao uplatni uređaji.

3.6

Podaci o udaljenim podružnicama koji su određeni u obrascu iz Dodatka 3. moraju se dostavljati, iako NSB može naložiti njihovo dostavljanje u drukčijem formatu.

Operativni podaci

3.7

Podaci koji proizlaze iz obrade i vraćanja u optjecaj euronovčanica od strane osoba koje rukuju gotovinom klasificiraju se kao operativni podaci.

3.8

NSB može odlučiti osloboditi druge gospodarske subjekte iz članka 6. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 (1) od obveze izvještavanja operativnih podataka ako je broj euronovčanica koje vraćaju u optjecaj uređajima za isplatu gotovine niži od praga koji je odredio NSB.

3.9

Podaci se dostavljaju polugodišnje. Podaci se dostavljaju NSB-u najkasnije dva mjeseca nakon relevantnog izvještajnog razdoblja, primjerice krajem veljače i krajem kolovoza. Podaci se mogu dostaviti upotrebom obrasca iz Dodatka 2. Nacionalne središnje banke mogu tijekom prijelaznog razdoblja nalagati mjesečno izvještavanje, ako je to bila praksa prije stupanja na snagu ove Odluke, ili tromjesečno izvještavanje.

3.10

Podatke dostavljaju osobe koje rukuju gotovinom koje fizički rukuju euronovčanicama. Ako je osoba koja rukuje gotovinom eksternalizirala provjeru autentičnosti i prikladnosti drugoj osobi koja rukuje gotovinom, podatke dostavlja osoba koja rukuje gotovinom imenovana u skladu s člankom 3. stavkom 2.

3.11

Osobe koje rukuju gotovinom dostavljaju podatke u obliku broja (opsega), agregiranog na nacionalnoj razini i raščlanjenog prema apoenima euronovčanica. Raščlamba prema serijama novčanica se ne zahtijeva. Za udaljene podružnice kreditnih institucija operativni podaci dostavljaju se odvojeno.

3.12

NSB može odlučiti, za potrebe praćenja, prikupljati podatke na lokalnoj razini, kao što je razina podružnica.

3.13

Od osoba koje rukuju gotovinom, a koje su eksternalizirale provjeru autentičnosti i prikladnosti drugim osobama koje rukuju gotovinom, može se zatražiti dostava detaljnih informacija NSB-u o potonjima, uključujući i uvjete eksternalizacije.

3.14

Podaci o udaljenim podružnicama koji su određeni u obrascu iz Dodatka 3. moraju se dostavljati, iako NSB može naložiti njihovo dostavljanje u drukčijem formatu te može dogovoriti s osobama koje rukuju gotovinom opširnije prikupljanje podataka.

4.   Povjerljivost i objava podataka

4.1

S glavnim i operativnim podacima postupa se kao s povjerljivim podacima.

4.2

Nacionalne središnje banke i ESB mogu odlučiti objaviti izvještaje ili statistike upotrebljavajući podatke prikupljene na temelju ovog Priloga. Pri svakoj navedenoj objavi podaci se agregiraju tako da nijedan podatak nije moguće pripisati pojedinoj izvještajnoj jedinici.

Dodatak 1.

IZVJEŠTAJNI OBRAZAC

Glavni podaci

Ove informacije dostavljaju se:

[Naziv NSB-a; podaci za kontakt za upite; adresa]

1.   Informacije o osobi koja rukuje gotovinom

Naziv osobe koja rukuje gotovinom:

Adresa sjedišta:

Poštanski broj:

Grad:

Ulica:

Vrsta društva:

Kreditna institucija

Mjenjačnica

Društvo za prijevoz gotovog novca koje nije institucija za platni promet

Trgovac (trgovac na malo)

Kasino

Ostalo, uključujući institucije za platni promet koje nisu kategorizirane kao neka od navedenih (navedi pojedinosti)

Osobe za kontakt:

Imena:

Brojevi telefona:

Brojevi telefaksa:

Adrese e-pošte:

Pružatelj eksternalizirane usluge (ako postoji)

Naziv:

Adresa:

Poštanski broj:

Grad:

2.   Uređaji kojima rukuju klijenti

Kategorija uređaja

Identifikacijski broj (2)

Proizvođač (2)

Naziv uređaja (2)

Identifikacija (2)

(sustav otkrivanja/verzije softvera)

Ukupan broj u funkciji

Uplatni uređaji

 

 

 

 

 

Uređaji za recikliranje novčanica

 

 

 

 

 

Kombinirani uplatni uređaji

 

 

 

 

 

Isplatni uređaji

 

 

 

 

 

3.   Uređaji kojima rukuju zaposlenici

Kategorija uređaja

Identifikacijski broj (3)

Proizvođač (3)

Naziv uređaja (3)

Identifikacija (3)

(sustav otkrivanja/verzije softvera)

Ukupan broj u funkciji

Uređaji za obradu novčanica

 

 

 

 

 

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica

 

 

 

 

 

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje

 

 

 

 

 

Uplatno-isplatne blagajne

 

 

 

 

 

4.   Uređaji za isplatu gotovine koji nisu navedeni u prethodnoj tablici o uređajima kojima rukuju klijenti

 

Ukupan broj u funkciji

Bankomati

 

Samonaplatne blagajne

 

Ostali

 

Dodatak 2.

IZVJEŠTAJNI OBRAZAC

Operativni podaci

1.   Informacije o osobi koja rukuje gotovinom

Naziv osobe koja rukuje gotovinom

 

Izvještajno razdoblje

 

2.   Podaci

Navedeni podaci trebaju se agregirati na nacionalnoj ili regionalnoj razini, prema odluci NSB-a, isključujući udaljene podružnice.

 

Ukupan broj obrađenih euronovčanica

Euronovčanice sortirane kao neprikladne

Euronovčanice vraćene u optjecaj

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

U gore navedenoj tablici, stupac s naslovom ,Ukupan broj obrađenih euronovčanica’ mora sadržavati ukupan broj novčanica čija je autentičnost i prikladnost provjerena na uređajima za obradu novčanica, tj. uređajima za recikliranje novčanica, isplatnim uređajima, uplatno-isplatnim blagajnama za recikliranje i uređajima za obradu novčanica, te kombiniranim uplatnim uređajima s neobaveznom provjerom prikladnosti. Sljedeće euronovčanice nisu uključene u ove podatke: (a) novčanice čija se provjera autentičnost i prikladnosti obavlja ručno, npr. maloprodajne operacije ili poslovanje pozadinskog ureda; (b) novčanice čija je autentičnost provjerena, ali čija prikladnost nije provjerena na uređajima za obradu novčanica, npr. novčanice čija je autentičnost provjerena na uplatnim uređajima, kombiniranim uplatnim uređajima (bez neobavezne provjere prikladnosti), uplatno-isplatnim blagajnama i uređajima za provjeru autentičnosti novčanica.

Stupac s naslovom ,Euronovčanice sortirane kao neprikladne’ je podskup ukupnog broja obrađenih euronovčanica i treba sadržavati broj novčanica koje su uređaji klasificirali kao originalne i neprikladne (tj. kategorija 4.b). Ova se podatkovna stavka odnosi na uređaje za recikliranje novčanica, isplatne uređaje, uplatno-isplatne blagajne za recikliranje i uređaje za obradu novčanica, te na kombinirane uplatne uređaje s neobaveznom provjerom prikladnosti.

Stupac s naslovom ,Euronovčanice vraćene u optjecaj’ je podskup ukupnog broja obrađenih euronovčanica i:

(a)

za uređaje za recikliranje novčanica, isplatne uređaje, uplatno-isplatne blagajne za recikliranje, treba sadržavati broj novčanica koje su uređaji klasificirali kao originalne i prikladne (tj. kategorija 4.a) i isplaćene klijentima kako je određeno na temelju statistike uređaja;

(b)

za uređaje za obradu novčanica i kombinirane uplatne uređaje s neobaveznom provjerom prikladnosti) treba sadržavati broj novčanica koje su uređaji klasificirali kao originalne i prikladne (tj. kategorija 4.a) i koje su vraćene NSB-u ali zadržane s namjerom vraćanja novčanica u gotovinski ciklus.

Broj euronovčanica distribuiranih uređajima kojima rukuju klijenti i uređajima za isplatu gotovine

 

Ako NSB odluči udaljenim podružnicama kreditne institucije odobriti iznimku iz članka 7., ovi su podaci obvezni za kreditne institucije u toj državi članici. Kreditne institucije moraju se savjetovati sa svojim nacionalnim središnjim bankama kako bi utvrdile moraju li dostavljati spomenute podatke.

Dodatak 3.

UDALJENE PODRUŽNICE KREDITNIH INSTITUCIJA

Ove informacije dostavljaju samo kreditne institucije koje imaju udaljene podružnice iz članka 7. stavka 1.

1.

Informacije o kreditnoj instituciji

Naziv kreditne institucije

 

Izvještajno razdoblje

 


2.

Podaci

Naziv udaljene podružnice

Adresa

Broj euronovčanica distribuiranih uređajima kojima rukuju klijenti i uređajima za isplatu gotovine

 

 

 


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/2001 od 28. lipnja 2001. o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 181, 4.7.2001., str. 6.).

(2)  (*) Navedeni podaci trebaju se upisati u skladu s odgovarajućim unosima na mrežnim stranicama ESB-a.

(3)  Navedeni podaci trebaju se upisati u skladu s odgovarajućim unosima na mrežnim stranicama ESB-a.


Top