EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0026

Odluka (EU) 2019/1377 Europske središnje banke od 31. srpnja 2019. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/26)

SL L 224, 28.8.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; stavljeno izvan snage 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/6


ODLUKA (EU) 2019/1377 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 31. srpnja 2019.

o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/26)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11. stavak 6.

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/933 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40) (1), a posebno njezine članke 4. i 5.,

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2019/1376 Europske središnje banke od 23. srpnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/23) (2), a posebno njezin članak 3.,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (3), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Kako bi se razmotrio značajan broj odluka koje Europska središnja banka (ESB) treba donijeti radi obavljanja svojih nadzornih zadaća, utvrđen je postupak za donošenje posebnih delegiranih odluka.

(2)

Odluka o prenošenju ovlasti proizvodi učinke nakon donošenja odluke Izvršnog odbora kojom se imenuje jedna ili više voditelja radnih jedinica za donošenje odluka na temelju odluke o prenošenju ovlasti.

(3)

Izvršni odbor treba kod imenovanja voditelja radnih jedinica uzeti u obzir važnost odluke o prenošenju ovlasti i broj adresata kojima je potrebno dostaviti delegirane odluke.

(4)

Provedeno je savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora o voditeljima radnih jedinica kojima bi trebalo prenijeti ovlast za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija.

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, primjenjuju se definicije iz članka 1. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23).

Članak 2.

Delegirane odluke o kvalificiranim udjelima

1.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 4. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) koje obuhvaćaju značajne nadzirane subjekte kako su definirani u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (4), donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Tajništvo Nadzornog odbora, ili ako oni nisu na raspolaganju, voditelj Odjela za odobrenja i jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor I, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor II, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor II.

Ako delegirana odluka u skladu s člancima 3. i 4. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) obuhvaća više od jednog značajnog nadziranog subjekta, odgovarajući nadzirani subjekt je nadzirani subjekt ili grupa u kojima se stječe kvalificirani udio.

2.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 4. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) koje ne obuhvaćaju značajne nadzirane subjekte, donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor III.

Članak 3.

Delegirane odluke oduzimanju odobrenja za rad

1.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 5. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) u odnosu na značajne nadzirane subjekte kako su definirani u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17), donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Tajništvo Nadzornog odbora, ili ako oni nisu na raspolaganju, voditelj Odjela za odobrenja i jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor I, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor II, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor II;

2.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 5. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) u odnosu na manje značajne nadzirane subjekte, kako su definirani u članku 2. točki 7. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor III.

Članak 4.

Delegirane odluke o sustavu jedinstvene putovnice

Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 6. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) donosi jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor I, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor II, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor II;

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 31. srpnja 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 141, 1.6.2017., str. 14.

(2)  Vidjeti str. 1 ovoga Službenog lista.

(3)  SL L 80, 18.3.2004., str. 33.

(4)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).


Top