Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1911

Uredba Vijeća (EU) 2018/1911 od 26. studenoga 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1588 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (Tekst značajan za EGP.)

ST/14237/2018/INIT

OJ L 311, 7.12.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1911/oj

7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/8


UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1911

od 26. studenoga 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1588 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 109.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2015/1588 (2) Komisiju se ovlašćuje da putem uredbi odredi da su određene posebne kategorije potpora spojive s unutarnjim tržištem i da su izuzete od obveze prijavljivanja iz članka 108. stavka 3. Ugovora.

(2)

Iz fondova EU-a kojima se centralizirano upravlja, što znači iz fondova pod izravnim ili neizravnim upravljanjem Unije (isključujući fondove kojima se upravlja podijeljeno s državama članicama), sve češće se podupiru aktivnosti od zajedničkog interesa EU-a putem financijskih instrumenata ili proračunskih jamstava i time ostvaruje osobito vrijedan doprinos rastu i koheziji. Komisiji bi trebalo omogućiti da odredi da su pod određenim uvjetima potpore koju dodijele države članice, kada se takve potpore usmjerava ili podupire takvim financijskim instrumentima ili proračunskim jamstvima kojima se centralizirano upravlja, spojive s unutarnjim tržištem te da ne podliježu obvezi prijavljivanja. Na temelju iskustva Komisije takve potpore ne uzrokuju nikakvo znatno narušavanje tržišnog natjecanja jer su usklađene s uvjetima koji se primjenjuju na relevantne financijske instrumente ili proračunska jamstva, kako ih provode tijela Unije, te je moguće utvrditi jasne uvjete spojivosti.

(3)

Promicanje Europske teritorijalne suradnje važan je prioritet kohezijske politike EU-a. Komisiji bi trebalo omogućiti da odredi da su pod određenim uvjetima potpore za projekte Europske teritorijalne suradnje spojive s unutarnjim tržištem i da ne podliježu obvezi prijavljivanja. Na temelju iskustva Komisije takve potpore imaju tek ograničene učinke na tržišno natjecanje i trgovinu među državama članicama te je moguće utvrditi jasne uvjete spojivosti.

(4)

Stoga bi područje primjene Uredbe (EU) 2015/1588 trebalo proširiti kako bi obuhvaćalo i takve kategorije potpora.

(5)

Uredbu (EU) 2015/1588 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2015/1588 dodaju se sljedeće podtočke:

„xv.

financiranja koje se usmjerava ili podupire financijskim instrumentima ili proračunskim jamstvima EU-a kojima se centralizirano upravlja kada se potpore dodjeljuju u obliku dodatnog financiranja iz državnih sredstava;

xvi.

projekata koji se podupiru programima Europske teritorijalne suradnje EU-a.;”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Mišljenje od 14. studenoga 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (SL L 248, 24.9.2015., str. 1.).


Top