EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1909

Uredba Vijeća (EU) 2018/1909 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu razmjene informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmanâ za premještanje dobara

ST/12850/2018/INIT

OJ L 311, 7.12.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1909/oj

7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1909

od 4. prosinca 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu razmjene informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmanâ za premještanje dobara

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala mogućnost pravilnog praćenja pojednostavnjenja uvedenog u Direktivi Vijeća 2006/112/EZ (3) u pogledu aranžmanâ za premještanje dobara, potrebno je da relevantna nadležna tijela država članica imaju automatiziran pristup podacima prikupljenima od poreznih obveznika u pogledu takvih transakcija.

(2)

Imajući u vidu da odredbe ove Uredbe proizlaze iz izmjena uvedenih Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 (4), ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma početka primjene tih izmjena.

(3)

Uredbu Vijeća (EU) br. 904/2010 (5) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 21. stavak 2. Uredbe (EU) br. 904/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

identifikacijski brojevi za PDV osoba koje su obavile isporuke robe i usluga navedene u točki (b) i identifikacijski brojevi za PDV osoba koje su dostavile informacije o osobama koje imaju identifikacijski broj za PDV naveden u točki (a) u skladu s člankom 262. stavkom 2. Direktive 2006/112/EZ;”.

2.

U točki (e) uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

ukupna vrijednost isporuka robe i usluga navedenih u točki (b) od strane svake osobe navedene u točki (c) za svaku osobu koja ima identifikacijski broj za PDV koji je izdala druga država članica te, za svaku osobu koja je dostavila informacije u skladu s člankom 262. stavkom 2. Direktive 2006/112/EZ, njezin identifikacijski broj za PDV i informacije koje je ona dostavila o svakoj osobi s identifikacijskim brojem za PDV koji je izdala druga država članica, pod sljedećim uvjetima:”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

H. LÖGER


(1)  Mišljenje od 3. srpnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 283, 10.8.2018., str. 35.

(3)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost za oporezivanje trgovine među državama članicama (vidjeti stranicu 3. ovoga Službenog lista).

(5)  Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).


Top