EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1847

Uredba Komisije (EU) 2018/1847 оd 26. studenoga 2018. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/7724

OJ L 300, 27.11.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1847/oj

27.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 300/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1847

оd 26. studenoga 2018.

o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (1), a posebno njezin članak 31. stavak 1.,

budući da:

(1)

Tvar bifenil-2-ol i njezine soli, kojima su dodijeljena imena o-phenylphenol, MEA o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate i sodium o-phenylphenate u okviru Međunarodnog nazivlja kozmetičkih proizvoda (INCI), trenutačno su dopuštene kao konzervansi u kozmetičkim proizvodima s najvećom koncentracijom od 0,2 % (kao fenol) u gotovom pripravku pod unosom 7 Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(2)

Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS) zaključio je u svojem mišljenju od 25. lipnja 2015., revidiranom 15. prosinca 2015., (2) u pogledu upotrebe tvari o-phenylphenol kao konzervansa da najveća koncentracija od 0,2 % u kozmetičkim proizvodima koji se ne ispiru nije sigurna, dok se najveća koncentracija od 0,15 % u takvim proizvodima može smatrati sigurnom, te da se najveća koncentracija od 0,2 % u kozmetičkim proizvodima koji se ispiru smatra sigurnom. SCCS je također zaključio da možda postoji potencijalni rizik od oštećenja vidnog sustava koje se može pripisati tvari o-phenylphenol.

(3)

Nakon primjedbi koje su države članice iznijele u pogledu upotrebe tvari MEA o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate i sodium o-phenylphenate, SCCS je u dopuni prethodno navedenom mišljenju, donesenoj 21. i 22. veljače 2018., (3) naveo da se isti zaključci o razinama sigurne upotrebe tvari o-phenylphenol ne mogu kao takvi primijeniti na tvari sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate ili MEA o-phenylphenate. SCCS je naveo da tvari sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate i MEA o-phenylphenate mogu imati potencijalno jače toksične učinke od tvari o-phenylphenol jer u većoj mjeri penetriraju kožu. SCCS je zaključio da se potencijalni rizik za zdravlje ljudi koji proizlazi iz upotrebe tih tvari kao konzervansa u kozmetičkim proizvodima ne može isključiti.

(4)

S obzirom na prethodno navedena mišljenja SCCS-a i potencijalni rizik za zdravlje ljudi koji proizlazi iz upotrebe tih tvari, upotrebu tvari o-phenylphenol kao konzervansa trebalo bi dopustiti do najveće koncentracije od 0,15 % u kozmetičkim proizvodima koji se ne ispiru te 0,2 % u kozmetičkim proizvodima koji se ispiru. Osim toga, trebalo bi navesti da bi trebalo izbjegavati dodir s očima. Upotrebu tvari sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate i MEA o-phenylphenate kao konzervansa ne bi trebalo dopustiti.

(5)

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Industriji bi trebalo omogućiti razumno razdoblje za prilagodbu novim zahtjevima uvođenjem potrebnih izmjena u formulacijama proizvoda kako bi se osiguralo da se samo proizvodi koji ispunjavaju te zahtjeve stavljaju na tržište. Industriji bi trebalo omogućiti razumno razdoblje i za povlačenje s tržišta proizvoda koji ne ispunjavaju nove zahtjeve.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009, unos 7 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Od 17. lipnja 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju bifenil-2-ol i nisu u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi ne smiju se stavljati na tržište Unije.

Od 17. rujna 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju bifenil-2-ol i nisu u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi ne smiju biti dostupni na tržištu Unije.

2.   Od 17. lipnja 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju natrijev 2-bifenilat, kalijev 2-bifenilat ili 2-aminoetan-1-ol; 2-fenilfenol kao konzervanse ne smiju se stavljati na tržište Unije.

Od 17. rujna 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju natrijev 2-bifenilat, kalijev 2-bifenilat ili 2-aminoetan-1-ol; 2-fenilfenol kao konzervanse ne smiju biti dostupni na tržištu Unije.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. se primjenjuje od 17. lipnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(2)  SCCS (Znanstveni odbor za sigurnost potrošača), Mišljenje o tvarima o-phenylphenol, sodium o-phenylphenate i potassium o-phenylphenate, 25. lipnja 2015., SCCS/1555/15, revizija od 15. prosinca 2015.

(3)  SCCS (Znanstveni odbor za sigurnost potrošača), Dopuna znanstvenom mišljenju o upotrebi kao konzervansa tvari o-phenylphenol, sodium o-phenylphenate i potassium o-phenylphenate (SCCS/1555/15). Ovdje: upotreba kao konzervansa tvari sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate, MEA o-phenylphenate, 21. i 22. veljače 2018., SCCS/1597/18.


PRILOG

Referentni broj

Identifikacija tvari

Uvjeti

Tekst uvjeta primjene i upozorenja

Kemijski naziv/INN

Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka

CAS broj

EZ broj

Vrsta proizvoda, dijelovi tijela

Najveća koncentracija u gotovom pripravku

Ostalo

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„7

Bifenil-2-ol (*1)

o-Phenylphenol

90-43-7

201-993-5

(a)

proizvodi koji se ispiru

(a)

0,2 % (kao fenol)

 

Izbjegavati dodir s očima

(b)

proizvodi koji se ne ispiru

(b)

0,15 % (kao fenol)


(*1)  Od 17. lipnja 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju bifenil-2-ol i nisu u skladu s navedenim uvjetima ne smiju se stavljati na tržište Unije. Od 17. rujna 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju bifenil-2-ol i nisu u skladu s navedenim uvjetima ne smiju biti dostupni na tržištu Unije.”


Top