EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1794

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1794 оd 20. studenoga 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

C/2018/7560

OJ L 294, 21.11.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1794/oj

21.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1794

оd 20. studenoga 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 5.a stavak 2. i članak 19. stavak 3.,

budući da:

(1)

U članku 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 (2) utvrđen je ukupan broj propisno ispunjenih i dostavljenih izvješća za poljoprivredna gospodarstva po državi članici koja imaju pravo na plaćanje standardne naknade. Člankom 19. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 predviđa se smanjenje standardne naknade na 80 % ako je ukupan broj propisno ispunjenih i dostavljenih izvješća za poljoprivredna gospodarstva u odnosu na područnu jedinicu FADN-a ili na državu članicu manji od 80 % broja izvještajnih gospodarstava propisanog za tu područnu jedinicu FADN-a ili za predmetnu državu članicu. Kako bi se zajamčila pravedna primjena te odredbe, ne bi trebalo biti moguće nadoknaditi nedostavljena izvješća za poljoprivredna gospodarstva u područnoj jedinici FADN-a za koju je država članica podnijela manje od 80 % od broja izvještajnih gospodarstava propisanog za tu područnu jedinicu FADN-a.

(2)

Člankom 14. stavkom 4. Provedbene Uredbe (EU) 2015/220 utvrđuje se rok od dva mjeseca za ovjeru dostavljenih izvješća za poljoprivredna gospodarstva u pogledu njihove potencijalne prihvatljivosti za isplatu povećane standardne naknade. Kako bi se osigurala veća jasnoća u pogledu trajanja tog razdoblja, ono treba biti izraženo u radnim danima u predmetnoj državi članici. Osim toga, Komisija bi trebala moći produljiti taj rok u iznimnim i opravdanim slučajevima.

(3)

Provedbenu uredbu (EU) 2015/220 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Uzimajući u obzir prirodu izmjena, primjereno je da se primjenjuju od obračunske godine 2018.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/220 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

„Međutim, izvješća za poljoprivredna gospodarstva iz područne jedinice FADN-a s brojem dostavljenih izvješća za poljoprivredna gospodarstva koji je veći od onog propisanog za tu područnu jedinicu FADN-a u Prilogu II. neće imati pravo na isplatu standardne naknade u područnoj jedinici FADN-a za koju je država članica dostavila manje od 80 % od propisanog broja izvještajnih gospodarstava.”;

(2)

u članku 14. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Povećanju standardne naknade iz stavka 3. točaka (a) i (b) može se dodati iznos od 2 EUR za obračunsku godinu 2018. i iznos od 5 EUR od obračunske godine 2019. ako je Komisija provjerila knjigovodstvene podatke u skladu s člankom 13. prvim podstavkom točkom (b) ove Uredbe i ako se oni smatraju propisno ispunjenima u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, u trenutku njihova dostavljanja Komisiji ili u roku od 40 radnih dana od datuma kada Komisija obavijesti državu članicu koja ih je dostavila da dostavljeni knjigovodstveni podatci nisu propisno ispunjeni.

U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, Komisija može odlučiti produljiti to razdoblje od 40 radnih dana.

Datum isteka razdoblja od 40 radnih dana, ili njegovo produljenje, potvrđuje se u pisanom obliku između Komisije i agencija za vezu predmetne države članice.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od obračunske godine 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 328, 15.12.2009., str. 27.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19.2.2015., str. 1.).


Top