Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1116

Uredba Vijeća (EU) 2018/1116 od 10. kolovoza 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/735 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

ST/11250/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1116/oj

13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/6


UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1116

od 10. kolovoza 2018.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/735 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/740 od 7. svibnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu i stavljanju izvan snage Odluke 2014/449/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2015/735 (2) provode se mjere propisane Odlukom (ZVSP) 2015/740.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) donijelo je 13. srpnja 2018. Rezoluciju 2428 (2018), u kojoj je izrazilo veliku zabrinutost zbog toga što vodstvo Južnog Sudana nije uspjelo zaustaviti sukobe u zemlji, osudilo opetovana i očita kršenja Sporazuma o rješavanju sukoba u Republici Južnom Sudanu od 17. kolovoza 2015., Sporazuma o prekidu sukoba, zaštiti civila i pristupu humanitarnoj pomoći od 21. prosinca 2017. i Izjave iz Khartouma od 27. lipnja 2018. te pooštrilo mjere ograničavanja protiv Južnog Sudana uvedene Rezolucijom VSUN-a 2206 (2015).

(3)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda među ostalim izmjenjuje izuzeća od embarga na oružje i zabrane pružanja povezane tehničke i financijske pomoći, kao i kriterije za uvrštavanje na popis osoba i subjekata čija se sredstva zamrzavaju.

(4)

Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/1125 (3) izmijenjena je Odluka (ZVSP) 2015/740 kako bi se provele mjere uvedene Rezolucijom VSUN-a 2428 (2018).

(5)

Te su izmjene obuhvaćene područjem primjene Ugovora i stoga su, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena provedba u svim državama članicama, potrebne regulatorne mjere na razini Unije.

(6)

Uredbu (EU) 2015/735 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2015/735 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Zabranjeno je:

1.

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga u vezi s vojnim aktivnostima ili osiguravanje, izrada, održavanje i upotreba oružja i pripadajućeg materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, opremu za paravojna djelovanja, kao i rezervne dijelove bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Južnom Sudanu ili za uporabu u Južnom Sudanu;

2.

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći povezane s vojnim aktivnostima, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznog kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, za svaku prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz oružja i pripadajućeg materijala ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Južnom Sudanu ili za uporabu u Južnom Sudanu;

3.

financiranje, pružanje tehničke ili financijske pomoći ili usluga posredovanja u vezi s osiguravanjem naoružanog plaćeničkog osoblja u Južnom Sudanu ili za uporabu u Južnom Sudanu.”

2.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Zabrane iz članka 2. ne primjenjuju se na financiranje ili pružanje financijske pomoći, tehničke pomoći i usluga posredovanja koje se odnose na:

(a)

oružje i pripadajući materijal koji su namijenjeni isključivo za potporu osoblju UN-a ili za njegove potrebe, uključujući Misiju Ujedinjenih naroda u Južnom Sudanu (UNMISS) i Proširene privremene sigurnosne snage UN-a za Abyei (UNISFA);

(b)

zaštitnu odjeću, uključujući neprobojne prsluke i vojne kacige, koju isključivo za osobnu uporabu u Južni Sudan privremeno izvoze osoblje UN-a, predstavnici medija, djelatnici na humanitarnim i razvojnim poslovima te povezano osoblje.”

3.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

1.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela mogu odobriti financiranje ili pružanje financijske pomoći, tehničke pomoći i usluga posredovanja koje se odnose na:

(a)

nesmrtonosnu vojnu opremu namijenjenu isključivo u humanitarne svrhe ili za zaštitu te povezanu tehničku pomoć ili osposobljavanje, uz uvjet da je država članica prethodno obavijestila Odbor za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018);

(b)

oružje i pripadajući materijal koje u Južni Sudan privremeno izvoze snage države koja, u skladu s međunarodnim pravom, poduzima mjere isključivo i izravno radi olakšavanja zaštite ili evakuacije svojih državljana i onih za koje ima konzularnu odgovornost u Južnom Sudanu, uz uvjet da država članica obavijesti Odbor za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018);

(c)

oružje i pripadajući materijal za regionalnu jedinicu za posebne namjene Afričke unije ili za potporu toj jedinici koji su namijenjeni isključivo provođenju regionalnih operacija za borbu protiv Gospodnje vojske otpora, uz uvjet da je država članica prethodno obavijestila Odbor za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018);

(d)

oružje i pripadajući materijal isključivo za potporu provedbi odredbi mirovnog sporazuma, uz uvjet da je država članica dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018);

(e)

drugu prodaju ili isporuku oružja i pripadajućeg materijala, ili pružanje pomoći ili osiguravanje osoblja, uz uvjet da je država članica dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018).

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.”

4.

U članku 5., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu uvrštenom u Prilog I., koji su u njihovu vlasništvu odnosno posjedu ili pod njihovim nadzorom. U Prilogu I. navode se fizičke ili pravne osobe, subjekti i tijela za koje je Odbor Vijeća sigurnosti UN-a osnovan u skladu sa stavkom 16. RVSUN-a (UNSCR) 2206 (2015) („Odbor za sankcije”) utvrdio da su, izravno ili neizravno, odgovorni za aktivnosti ili politike koje su prijetnja miru, sigurnosti ili stabilnosti Južnog Sudana ili sudjeluju u njima, u skladu sa stavcima 6., 7., 8. i 12. RVSUN-a 2206 (2015) i stavkom 14. RVSUN-a 2428 (2018).”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 117, 8.5.2015., str. 52.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2015/735 od 7. svibnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 748/2014 (SL L 117, 8.5.2015., str. 13.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1125 od 10. kolovoza 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/740 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu (vidjeti stranicu 48. ovoga Službenog lista).


Top