Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1049

Uredba Komisije (EU) 2018/1049 оd 25. srpnja 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/4799

OJ L 189, 26.7.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1049/oj

26.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/9


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1049

оd 25. srpnja 2018.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla na koje se primjenjuju maksimalne razine ostataka pesticida („MRO-ovi”) utvrđene Uredbom (EZ) br. 396/2005, podložno odredbama te uredbe, navedeni su u Prilogu I. toj uredbi.

(2)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 zamijenjen je Uredbom Komisije (EU) 2018/62 (2).

(3)

Uredbom (EU) 2018/62 u dio B Priloga I. uveden je, među ostalim, proizvod „listovi rotkve” te je povezan s proizvodom „kelj” u dijelu A istog priloga. Stoga se MRO-ovi za kelj primjenjuju i na listove rotkve.

(4)

Nedavni podaci upućuju na to da MRO-ovi za kelj možda nisu prikladni za listove rotkve u svim slučajevima i da je na listovima rotkve potrebno provesti posebna ispitivanja ostataka kako bi se potvrdili odgovarajući MRO-ovi.

(5)

Stoga je potrebno predvidjeti prijelazno razdoblje prije nego što se MRO-ovi za kelj počnu primjenjivati na proizvod „listovi rotkve” kako bi se omogućilo prikupljanje potrebnih podataka. U tu bi svrhu u dio B Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 trebalo umetnuti novu bilješku (3) povezanu s proizvodom „listovi rotkve”.

(6)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Kako bi se osiguralo da ne bude nepotrebnih poremećaja na tržištu zbog izmjena za listove rotkve uvedenih Uredbom (EU) 2018/62 i kako bi se omogućilo stavljanje na tržište proizvoda za koje sezona berbe počinje u proljeće 2018., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. travnja 2018.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U dio B Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 umeće se sljedeća bilješka (3) i povezuje se s unosom „listovi rotkve”:

„(3)

MRO-ovi za listove rotkve primjenjuju se od 1. siječnja 2022.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2018/62 оd 17. siječnja 2018. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 18, 23.1.2018., str. 1.).


Top