EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0949

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/949 оd 3. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/4054

OJ L 167, 4.7.2018, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/949/oj

4.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 167/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/949

оd 3. srpnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 33. stavke 2. i 3. te članak 38. točku (d),

budući da:

(1)

U Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008 (2) utvrđen je popis trećih zemalja čiji su sustavi proizvodnje i mjere kontrole za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda priznati kao ekvivalentni onima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 834/2007.

(2)

U skladu sa Sporazumom između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima, koji je odobren Odlukom Vijeća 2017/2307 (3), Unija i Čile prihvaćaju da se proizvodi navedeni u Prilogu tom Sporazumu uvoze na njihova državna područja i stavljaju na tržište kao ekološki proizvodi ako su u skladu sa zakonima i propisima obiju zemalja. Prilog I. Sporazumu obuhvaća ekološke proizvode iz Čilea za koje Unija priznaje ekvivalentnost. Radi jasnoće Čile bi trebalo uvrstiti na popis iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(3)

Prema informacijama koje je dostavila Kostarika, njezino nadležno tijelo dodalo je jednu novu kontrolnu ustanovu, odnosno „Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A”, na popis kontrolnih ustanova koje Kostarika priznaje.

(4)

Prema informacijama koje je dostavila Švicarska, nazivi kontrolnih ustanova „Institut für Marktökologie (IMO)” i „ProCert Safety AG” izmijenjeni su u „IMOswiss AG” odnosno „ProCert AG”.

(5)

Prema informacijama koje je dostavio Tunis, promijenjen je naziv njegova nadležnog tijela. Osim toga, Tunis je obavijestio Komisiju da je njegovo nadležno tijelo dodalo jednu kontrolnu ustanovu, „CERES GmbH”, na popis kontrolnih ustanova koje Tunis priznaje i da je naziv kontrolne ustanove „Ecocert SA en Tunisie” izmijenjen u „Ecocert SA”. Povučeno je priznanje kontrolne ustanove „Suolo e Salute”. Konačno, kontrolnim ustanovama „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” i „Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)” dodijeljeni su novi kodni brojevi.

(6)

Prema informacijama koje je dostavila Južna Koreja, dostavljene su nove internetske adrese za „OCK” i „Neo environmentally-friendly”. Povučeno je priznanje kontrolne ustanove „Ecocert”. Nadležno tijelo Južne Koreje priznalo je još četiri kontrolne ustanove, koje bi trebalo dodati na popis u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008: „Ecolivestock Association”, „Association for Agricultural Products Quality Evaluation”, „University Industry Liaison office of CNU” i „Eco Agriculture Institute Inc.”.

(7)

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 utvrđen je popis kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola i izdavanje potvrda u trećim zemljama u svrhu ekvivalentnosti.

(8)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Agreco R.F. Göderz GmbH” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano subjekt „Agreco R.F. Göderz GmbH” priznati za kategoriju proizvoda B u pogledu svih trećih zemalja za koje je bio priznat za druge kategorije proizvoda i proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategoriju proizvoda D na Kabo Verde, Fidži, Iran, Kambodžu, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, Salomonske Otoke, Salvador, Tongu i Samou te za kategoriju proizvoda A u pogledu Meksika i Urugvaja.

(9)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Bioagricert S.r.l.” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano priznati „Bioagricert S.r.l” za kategoriju proizvoda D u pogledu Indonezije.

(10)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Biocert International Pvt Ltd” za uvrštavanje na popis u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano priznati „Biocert International Pvt Ltd” za kategorije proizvoda D i E u pogledu Indije i za kategorije proizvoda A i D u pogledu Šri Lanke.

(11)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Ecocert SA” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Novu Kaledoniju, za kategoriju proizvoda B na Armeniju i za kategoriju proizvoda E na Togo.

(12)

Subjekt „Ecoglobe” obavijestio je Komisiju o promjeni svoje adrese i internetske adrese.

(13)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Ekoagros” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti priznanje za Rusiju na kategorije proizvoda B i D.

(14)

Subjekt „NASAA Certified Organic Pty Ltd” obavijestio je Komisiju o promjeni svoje internetske adrese.

(15)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „OneCert International PVT Ltd” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Benin, Indoneziju, Nigeriju, Filipine i Togo.

(16)

Subjekt „Organic Certifiers” obavijestio je Komisiju o prestanku svoje aktivnosti certificiranja u svim trećim zemljama za koje je bio priznat. Stoga više ne bi trebao biti naveden u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(17)

Subjekt „ORSER” obavijestio je Komisiju o promjeni svoje adrese.

(18)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Q-check” za uvrštavanje na popis u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano priznati „Q-check” za kategorije proizvoda A i D u pogledu Albanije, Egipta, Jordana, Kosova, Libanona, Perua, Saudijske Arabije, Srbije, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

(19)

Subjekt „Quality Partner” obavijestio je Komisiju o prestanku svoje aktivnosti certificiranja u Indoneziji, jedinoj trećoj zemlji za koju je bio priznat. Stoga više ne bi trebao biti naveden u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(20)

Subjekt „Soil Association Certification Limited” obavijestio je Komisiju da će prestati sa svojim aktivnostima certificiranja u Egiptu i Iranu. Stoga te zemlje više ne bi trebale biti navedene u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(21)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Valsts SIA ‚Sertifikācijas un testēšanas centrs’” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A na Bjelarus te za kategorije proizvoda A i B na Uzbekistan.

(22)

Zbog uvrštavanja Čilea u Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 relevantne kontrolne ustanove koje su dosad priznate za uvoz proizvoda kategorija A, D ili F iz Čilea trebale bi i dalje biti priznate u pogledu Čilea za te kategorije proizvoda, osim za proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene trgovinskog sporazuma.

(23)

Priloge III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(24)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2307 od 9. listopada 2017. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima (SL L 331, 14.12.2017., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Nakon unosa koji se odnosi na Kanadu umeće se sljedeći novi unos:

„ČILE

1.

Kategorije proizvoda:

Kategorije proizvoda ili proizvodi

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi

A

Samo proizvodi navedeni u Sporazumu

Med

 

Samo proizvodi navedeni u Sporazumu

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana

D

Samo proizvodi navedeni u Sporazumu

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

Samo proizvodi navedeni u Sporazumu

2.

Podrijetlo: ekološki proizvedeni sastojci proizvoda kategorija A i D proizvedeni u Čileu ili uvezeni u Čile:

ili iz Unije,

ili iz treće zemlje u okviru režima koji je Unija priznala kao ekvivalentan u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

3.

Standardi proizvodnje: Zakon 20.089 od 17. siječnja 2006. o uspostavi nacionalnog sustava certifikacije za poljoprivredne ekološke proizvode.

4.

Nadležno tijelo: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Ministarstvo poljoprivrede. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5.

Kontrolne ustanove:

Kodni broj

Ime

Internetska adresa

CL-BIO-001

Ecocert Chile S.A.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES - Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6.

Ustanove i tijela koji izdaju potvrde: kao u točki 5.

7.

Trajanje uvrštenja: do 31. prosinca 2020.”

2.

U unosu koji se odnosi na Kostariku, u točki 5. dodaje se sljedeći redak koji se odnosi na kodni broj CR-BIO-007:

„CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com”

3.

U unosu koji se odnosi na Švicarsku, u točki 5. redci koji se odnose na kodne brojeve CH-BIO-004 i CH-BIO-038 zamjenjuju se sljedećim:

„CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/”

4.

U unosu koji se odnosi na Tunis točke 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.

Nadležno tijelo: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn i www.onagri.tn.

5.

Kontrolne ustanove:

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com”

5.

U unosu koji se odnosi na Republiku Koreju točka 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

redci koji se odnose na kodne brojeve KR-ORG-005 i KR-ORG-019 zamjenjuju se sljedećim:

„KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at”

(b)

unos za KR-ORG-016 briše se;

(c)

dodaju se sljedeći redci:

„KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011”


PRILOG II.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U unosu koji se odnosi na „A CERT European Organization for Certification S.A.” točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i proizvodi obuhvaćeni Prilogom III.”

2.

U unosu koji se odnosi na „Agreco R.F. Göderz GmbH” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u redcima koji se odnose na Meksiko i Urugvaj dodaje se križić u stupcu A;

(b)

u redcima koji se odnose na Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu, Burkinu Faso, Boliviju, Kamerun, Kolumbiju, Kubu, Kabo Verde, Dominikansku Republiku, Ekvador, Egipat, Etiopiju, Fidži, Gruziju, Ganu, Gvatemalu, Honduras, Indoneziju, Iran, Keniju, Kirgistan, Kambodžu, Kazahstan, Šri Lanku, Maroko, Moldovu, Crnu Goru, Madagaskar, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, Mali, Meksiko, Nigeriju, Nikaragvu, Nepal, Peru, Papuu Novu Gvineju, Filipine, Paragvaj, Srbiju, Rusiju, Salomonske Otoke, Senegal, Surinam, Salvador, Togo, Tajland, Turkmenistan, Tongu, Tuvalu, Tanzaniju, Ukrajinu, Ugandu, Urugvaj, Uzbekistan, Venezuelu, Vijetnam, Samou i Južnu Afriku dodaje se križić u stupcu B;

(c)

u redcima koji se odnose na Kabo Verde, Fidži, Iran, Kambodžu, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, Salomonske Otoke, Salvador, Tongu i Samou dodaje se križić u stupcu D.

3.

U unosu koji se odnosi na „Bioagricert S.r.l” u točki 3., u retku koji se odnosi na Indoneziju, dodaje se križić u stupcu D.

4.

Nakon unosa koji se odnosi na „BIOcert Indonesia” umeće se sljedeći unos:

Biocert International Pvt Ltd

1.

Adresa: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, Indija

2.

Internetska adresa: http://www.biocertinternational.com

3.

Kodni brojevi, treće zemlje i predmetne kategorije proizvoda:

Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

Indija

x

x

LK-BIO-177

Šri Lanka

x

x

4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju

5.

Trajanje uvrštenja: do 30. lipnja 2021.”

5.

U unosu koji se odnosi na „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i proizvodi obuhvaćeni Prilogom III.”

6.

U unosu koji se odnosi na „Ecocert SA” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći redak po redu kodnih brojeva:

„NC-BIO-154

Nova Kaledonija

x

x

—”

(b)

u retku koji se odnosi na Armeniju dodaje se križić u stupcu B;

(c)

u retku koji se odnosi na Togo dodaje se križić u stupcu E.

7.

U unosu koji se odnosi na „Ecoglobe” točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Adresa: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenija

2.

Internetska adresa: http://www.ecoglobe.com”.

8.

U unosu koji se odnosi na „Ekoagros”, u točki 3., u retku koji se odnosi na Rusiju, dodaje se križić u stupcima B i D.

9.

U unosu koji se odnosi na „IMOcert Latinoamérica Ltda”, točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i proizvodi obuhvaćeni Prilogom III.”

10.

U unosu koji se odnosi na „LACON GmbH” točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i proizvodi obuhvaćeni Prilogom III.”

11.

U unosu koji se odnosi na „NASAA Certified Organic Pty Ltd” točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Internetska adresa: www.nasaacertifiedorganic.com.au”.

12.

U unosu koji se odnosi na „OneCert International PVT Ltd” u točki 3. sljedeći redci umeću se po redu kodnih brojeva:

„BJ-BIO-152

Benin

x

x

ID-BIO-152

Indonezija

x

x

NG-BIO-152

Nigerija

x

x

PH-BIO-152

Filipini

x

x

TG-BIO-152

Togo

x

x

—”

13.

U unosu koji se odnosi na „Oregon Tilth”, točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i proizvodi obuhvaćeni Prilogom III.”

14.

Unos koji se odnosi na „Organic Certifiers” briše se.

15.

U unosu koji se odnosi na „ORSER” točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Adresa: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara, TURSKA”.

16.

Nakon unosa koji se odnosi na „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd” umeće se sljedeći unos:

Q-check

1.

Adresa: 9-17 Erithrou Stavrou str., Larissa, Grčka

2.

Internetska adresa: http://www.qcheck-cert.gr

3.

Kodni brojevi, treće zemlje i predmetne kategorije proizvoda:

Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albanija

x

x

AE-BIO-179

Ujedinjeni Arapski Emirati

x

x

EG-BIO-179

Egipat

x

x

JO-BIO-179

Jordan

x

x

RKS-BIO-179

Kosovo

x

x

LB-BIO-179

Libanon

x

x

PE-BIO-179

Peru

x

x

TR-BIO-179

Turska

x

x

SA-BIO-179

Saudijska Arabija

x

x

RS-BIO-179

Srbija

x

x

4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju

5.

Trajanje uvrštenja: do 30. lipnja 2021.”

17.

Unos koji se odnosi na „Quality Partner” briše se.

18.

U unosu koji se odnosi na „Soil Association Certification Limited” u točki 3. redci koji se odnose na Egipat i Iran brišu se.

19.

U unosu koji se odnosi na „Valsts SIASertifikācijas un testēšanas centrs’”, u točki 3. umeću se sljedeći redci po redu kodnih brojeva:

„BY-BIO-173

Bjelarus

x

UZ-BIO-173

Uzbekistan

x

x

—”


Top