Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0870

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/870 od 14. lipnja 2018. o provedbi članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

ST/9914/2018/INIT

OJ L 152, 15.6.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/870/oj

15.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 152/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/870

od 14. lipnja 2018.

o provedbi članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/44 od 18. siječnja 2016. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 204/2011 (1), a posebno njezin članak 21. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2016. donijelo Uredbu (EU) 2016/44.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1970 (2011), dodao je 7. lipnja 2018. šest osoba na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog II. Uredbi (EU) 2016/44 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) 2016/44 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. ZAHARIEVA


(1)  SL L 12, 19.1.2016., str. 1.


PRILOG

Sljedeće osobe dodaju se na popis iz Priloga II. Uredbi (EU) 2016/44:

21.

Ime: 1.: Ermias 2.: Ghermay 3.: nije dostupno 4.: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: vođa transnacionalne mreže za trgovinu ljudima Datum rođenja: otprilike (star između 35 i 45 godina) Mjesto rođenja: (moguće Asmara, Eritreja) Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Državljanstvo: eritrejsko Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: (poznata adresa: Tripoli, Tarig sure br. 51, moguće da je 2015. preselio u Sabrathu) Uvršten na popis:7. lipnja 2018.Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine)

Uvršten na popis sukladno stavku 22. točki (a) Rezolucije 1970 (2011); stavku 4. točki (a) Rezolucije 2174 (2014); stavku 11. točki (a) Rezolucije 2213 (2015).

Dodatne informacije

O Ermiasu Ghermayu postoji opširna dokumentacija iz različitih pouzdanih izvora uključujući kaznene istrage, u kojima je identificiran kao jedan od najvažnijih supsaharskih aktera uključenih u nezakonito trgovanje migrantima u Libiji. Ermias Ghermay vođa je transnacionalne mreže odgovoran za krijumčarenje desetaka tisuća migranata i trgovanje njima, većinom s Roga Afrike do obale Libije i dalje za zemlje odredišta u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Raspolaže naoružanim muškarcima, kao i skladištima i logorima za zadržavanje u kojima se navodno teško krše ljudska prava migranata. Djeluje u uskoj suradnji s libijskim krijumčarskim mrežama kao što je Abu-Qarinova mreža i smatra se njihovim „istočnim opskrbnim lancem”. Njegova mreža proteže se od Sudana do obale Libije i Europe (Italija, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina) i Sjedinjenih Američkih Država. Ghermay kontrolira privatne logore za zadržavanje duž libijske sjeverozapadne obale u kojima se drže migranti i u kojima se oni teško zlostavljaju. Iz tih logora migranti se prevoze u Sabrathu ili Zawiyu. Posljednjih godina Ghermay je organizirao bezbrojna opasna putovanja preko mora, izlažući migrante (uključujući brojne maloljetnike) smrtnoj opasnosti. Sud u Palermu (Italija) izdao je 2015. uhidbene naloge za Ermiasa Ghermaya u vezi s krijumčarenjem tisuća migranata u neljudskim uvjetima, među ostalim zbog brodoloma od 13. listopada 2013. kod Lampeduse u kojem je smrtno stradalo 266 ljudi.

22.

Ime: 1.: Fitiwi 2.: Abdelrazak 3.: nije dostupno 4.: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: vođa transnacionalne mreže za trgovinu ljudima Datum rođenja: otprilike (star između 30 i 35 godina) Mjesto rođenja: Massaua, Eritreja Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: Fitwi Esmail Abdelrazak Državljanstvo: eritrejsko Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:7. lipnja 2018.Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine)

Uvršten na popis sukladno stavku 22. točki (a) Rezolucije 1970 (2011); stavku 4. točki (a) Rezolucije 2174 (2014); stavku 11. točki (a) Rezolucije 2213 (2015).

Dodatne informacije

Fitiwi Abdelrazak vođa je transnacionalne mreže odgovoran za krijumčarenje desetaka tisuća migranata i trgovanje njima, većinom s Roga Afrike do obale Libije i dalje za zemlje odredišta u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Fitiwi Abdelrazak identificiran je u otvorenim izvorima i u više kaznenih istraga kao jedan od najznačajnijih aktera odgovornih za iskorištavanje i zlostavljanja velikog broja migranata u Libiji. Abdelrazak ima razgranate kontakte s libijskim krijumčarskim mrežama i prikupio je ogromno bogatstvo nezakonitim trgovanjem migrantima. Raspolaže naoružanim muškarcima, kao i skladištima i logorima za zadržavanje u kojima se teško krše ljudska prava migranata. Njegovu mrežu čine ćelije koje djeluju iz Sudana. Libije, Italije u smjeru zemalja odredišta za migrante. Migrante u njegovim logorima također kupuju druge stranke, poput drugih lokalnih objekata za zadržavanje. Iz tih logora migranti se prevoze na libijsku obalu. Abdelrazak je organizirao bezbrojna opasna putovanja morem, izlažući migrante (uključujući maloljetnike) smrtnoj opasnosti. Abdelrazak ima veze s najmanje dva brodoloma koji su se dogodili između travnja i srpnja 2014. i u kojima je bilo smrtnih posljedica.

23.

Ime: 1.: Ahmad 2.: Oumar 3.: al-Dabbashi 4.: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: zapovjednik paravojne skupine Anas al-Dabbashi, vođa transnacionalne mreže za trgovinu ljudima Datum rođenja: otprilike (star 30 godina) Mjesto rođenja: (moguće Sabratha, okolica Talila) Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) Ujak d) Al-Ahwal Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: a) Garabulli, Libija b) Zawiya, Libija Uvršten na popis:7. lipnja 2018.Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine)

Uvršten na popis sukladno stavku 22. točki (a) Rezolucije 1970 (2011); stavku 4. točki (a) Rezolucije 2174 (2014); stavku 11. točki (a) Rezolucije 2213 (2015).

Dodatne informacije

Ahmad al-Dabbashi zapovjednik je paravojne skupine Anas al-Dabbashi koje je ranije djelovala u obalnom području između Sabrathe i Melite. Al- Dabbashi vođa je koji ima značajnu ulogu u nezakonitim aktivnostima povezanima s trgovanjem migrantima. Klan i paravojna skupina al-Dabbashi također njeguju odnose s teroristima i nasilnim ekstremističkim skupinama. Al-Dabbashi je trenutačno aktivan oko Zawiye, nakon nasilnih sukoba koji su u listopadu 2017. izbili s drugim paravojnim i konkurentskim krijumčarskim organizacijama u okolici obalnog područja, zbog čega je život izgubilo više od 30 osoba uključujući civile. Kao odgovor na to što je protjeran, Ahmad-al-Dabbashi 4. prosinca 2017. javno je obećao da će se u Sabrathu vratiti s oružjem i silom. Postoje brojni dokazi da je al-Dabbashijeva paravojna skupina izravno uključena u nezakonito trgovanje migrantima i njihovo krijumčarenje te da njegova paravojna skupina nadzire područja s kojih migranti kreću na put, kampove, sigurne kuće i čamce. Postoje informacije iz kojih se može zaključiti da al-Dabbashi migrante (uključujući maloljetnike) izlaže nečovječnim uvjetima i okolnostima koje ponekad imaju smrtne posljedice na kopnu i moru. Nakon nasilnih sukoba između al-Dabbashijeve paravojne skupine i drugih paravojnih skupina u Sabrathi otkriveno je tisuće migranata (mnogi u teškom stanju) od kojih je većina bila zadržana u centrima pod nadzorom brigade Mučenici Anas al-Dabbashija i paravojne skupine al-Ghul. Klan al-Dabbashi i s njime povezana paravojna skupina Anas al-Dabbashi već dugo održavaju veze s Islamskom državom Levanta (ISIL) i njezinim saveznicima. U njihovim redovima ima više ISIL-ovih operativaca uključujući ISIL-ova „kalifa” Sabrathe Abdallaha al-Dabbashija. Al-Dabbashi je također navodno bio uključen u pripremu ubojstva Samija Khalifa al-Gharblija kojeg je u srpnju 2017. općinsko vijeće Sabrathe imenovalo da vodi operacije protiv krijumčarenja migranata. Djelovanje al-Dabbashija uvelike doprinosi porastu nasilja i nesigurnosti na zapadu Libije i prijeti miru i stabilnosti u Libiji i susjednim zemljama.

24.

Ime: 1.: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3.: nije dostupno 4.: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: vođa transnacionalne mreže za trgovinu ljudima Datum rođenja:19. siječnja 1983.Mjesto rođenja: Sabratha, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) Doktor c) Al-Grein Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: a) 782633, izdana 31. svibnja 2005.b) 540794, izdana 12. siječnja 2008.Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:7. lipnja 2018.Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine)

Uvršten na popis sukladno stavku 22. točki (a) Rezolucije 1970 (2011); stavku 4. točki (a) Rezolucije 2174 (2014); stavku 11. točki (a) Rezolucije 2213 (2015).

Dodatne informacije

Mus'ab Abu-Qarin se smatra ključnom osobom u aktivnostima trgovine ljudima i krijumčarenja migranata u području Sabrathe, ali djeluje i iz Zawiye i Garibullija. Njegova transnacionalna mreža obuhvaća Libiju, europska odredišta, zemlje supsaharske Afrike za privlačenje migranata i arapske zemlje za financijski sektor. Pouzdani izvori dokumentirali su da u području trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi surađuje s Ermiasom Ghermayem, koji uime Abu-Qarina vodi „istočni opskrbni lanac”. Postoje dokazi da Abu-Qarin njeguje odnose s drugim akterima u trgovini ljudima, posebno Mohammedom Kachlafom (njegov rođak i vođa brigade al-Nasr, također predložen za uvrštenje na popis) u Zawiyi. Osoba koja je sudjelovala u počinjenju kaznenih djela s Abu-Qarinom, a koja sad surađuje s libijskim vlastima, tvrdi da je Abu-Qarin samo u 2015. organizirao prekomorska putovanja za više od 45 000 ljudi, izlažući migrante (među ostalim i maloljetnike) smrtnoj opasnosti. Abu-Qarin je organizirao putovanje od 18. travnja 2015. prilikom kojeg je došlo do brodoloma u Sicilijanskom kanalu i smrti 800 ljudi. Dokazima, među ostalim i onima Povjerenstva stručnjaka UN-a, je dokumentirano da je odgovoran za zadržavanje migranata u pritvoru u nečovječnim uvjetima, među ostalim u Tripoliju u blizini područja al-Wadi i priobalnim odmaralištima u blizini Sabrathe u kojima su migranti zadržavani. Prijavljeno je da je Abu-Qarin bio blizak s klanom al-Dabbashi u Sabrathi dok se nisu sukobili oko reketarenja. Izvori navode da je Abu-Qarin plaćao osobama bliskima nasilnim ekstremistima u području Sabrathe u zamjenu za dopuštenje da krijumčari migrante uime nasilnih ekstremističkih krugova koji su ostvarivali financijsku korist od iskorištavanja nezakonitih migracija. Abu-Qarin je povezan s mrežom krijumčara koja se sastoji od salafističkih oružanih skupina u Tripoliju, Sebhi i Kufri.

25.

Ime: 1.: Mohammed 2: Kachlaf 3.: nije dostupno 4.: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: zapovjednik brigade Shuhada al-Nasr, vođa straže rafinerije benzina u rafineriji Zawiya Datum rođenja: nije dostupno Mjesto rođenja: Zawiya, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Zawiya, Libija Uvršten na popis:7. lipnja 2018.Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine)

Uvršten na popis sukladno stavku 22. točki (a) Rezolucije 1970 (2011); stavku 4. točki (a) Rezolucije 2174 (2014); stavku 11. točki (a) Rezolucije 2213 (2015).

Dodatne informacije

Mohammed Kachlaf je vođa brigade Shuhada al Nasr u Zawiyi, zapadna Libija. Njegova paravojna postrojba ima kontrolu nad rafinerijom Zawiya, središnjim čvorištem operacija krijumčarenja migranata. Kachlaf također kontrolira centre za zadržavanje, među ostalim centar za zadržavanje Nars, koji je nominalno pod kontrolom DCIM-a. Kao što je dokumentirano u raznim izvorima, Kachlafova mreža jedna je od najprisutnijih u području krijumčarenja migranata i iskorištavanja migranata u Libiji. Kachlaf je snažno povezan s vođom lokalne jedinice obalne straže Zawiye, al-Rahmanom al-Miladom, čija jedinica presreće brodove s migrantima, često konkurentskih mreža za krijumčarenje migranata. Migranti se potom dovode u objekte za zadržavanje koje su pod kontrolom paravojne skupine Al Nasr i u kojima su navodno držani u kritičnim uvjetima. Skupina stručnjaka za Libiju prikupila je dokaze o migrantima koji su često premlaćivani, dok su dugi, poglavito žene iz zemalja supsaharske Afrike i Maroka, prodavane na lokalnom tržištu kao seksualno roblje. Skupina je otkrila i da Kachlaf surađuje s drugim oružanim skupinama i da je uključen u opetovane nasilne sukobe u 2016. i 2017.

26.

Ime: 1.: Abd 2.: Al-Rahman 3.: al-Milad 4.: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: zapovjednik obalne straže u Zawiyi Datum rođenja: otprilike (star 29 godina) Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Zawiya, Libija Uvršten na popis:7. lipnja 2018.Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine)

Uvršten na popis sukladno stavku 22. točki (a) Rezolucije 1970 (2011); stavku 4. točki (a) Rezolucije 2174 (2014); stavku 11. točki (a) Rezolucije 2213 (2015).

Dodatne informacije

Abd al Rahman al-Milad vođa je regionalne jedinice obalne straže u Zawiyi koju se redovito povezuje s nasiljem nad migrantima i drugim krijumčarima ljudi. Povjerenstvo stručnjaka UN-a tvrdi da su Milad i drugi pripadnici obalne straže izravno upleteni u potapanje migrantskih brodova uporabom vatrenog oružja. Al-Milad surađuje s drugim krijumčarima ljudi, kao što je Mohammed Kachlaf (također predložen za uvrštenje na popis) koji mu, kako navode izvori, omogućuje zaštitu pri provođenju nezakonitih operacija u vezi s trgovinom ljudima i krijumčarenjem migranata. Nekoliko svjedoka u kaznenim istragama izjavilo je da su ih na moru preuzeli naoružani muškarci na brodu obalne straže imena Tallil (koji upotrebljava al-Milad) i odvele u centar za zadržavanje, u kojem su ih navodno držali u nečovječnim uvjetima i tukli.


Top