EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0815

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/815 оd 1. lipnja 2018. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz uredaba (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/3303

OJ L 137, 4.6.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/815/oj

4.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/815

оd 1. lipnja 2018.

o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz uredaba (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 497. stavak 3.,

budući da:

(1)

Kako bi se izbjeglo narušavanje međunarodnih financijskih tržišta i spriječilo kažnjavanje institucija povisivanjem kapitalnih zahtjeva tijekom postupaka priznavanja postojećih središnjih drugih ugovornih strana iz trećih zemalja, člankom 497. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 utvrđeno je prijelazno razdoblje tijekom kojeg institucije s poslovnim nastanom u Uniji središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja s kojima obavljaju poravnanje transakcija mogu smatrati kvalificiranim središnjim drugim ugovornim stranama.

(2)

Uredbom (EU) br. 575/2013 izmijenjena je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) u pogledu određenih ulaznih podataka za izračun kapitalnih zahtjeva institucija za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz trećih zemalja. U skladu s time, člankom 89. stavkom 5.a Uredbe (EU) br. 648/2012 od određenih se središnjih drugih ugovornih strana iz trećih zemalja zahtijeva da u ograničenom razdoblju izvješćuju o ukupnom iznosu inicijalne marže koju su primile od svojih članova sustava poravnanja. To prijelazno razdoblje odgovara razdoblju utvrđenom člankom 497. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3)

Utvrđeno je da će oba prijelazna razdoblja isteći 15. lipnja 2014.

(4)

Člankom 497. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Komisija se ovlašćuje za donošenje provedbenog akta kojim bi se u iznimnim situacijama prijelazno razdoblje za kapitalne zahtjeve produžilo za šest mjeseci. To bi produženje trebalo primjenjivati i u odnosu na rokove utvrđene člankom 89. stavkom 5.a Uredbe (EU) br. 648/2012. Ta su prijelazna razdoblja zadnji put produžena do 15. lipnja 2018. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2241 (3).

(5)

Od središnjih drugih ugovornih strana s poslovnim nastanom u trećim zemljama koje su dosad podnijele zahtjev za priznavanje u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala priznalo je njih 32. Preostale središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja i dalje čekaju priznavanje i postupak njihova priznavanja neće biti dovršen do 15. lipnja 2018. Ako se prijelazno razdoblje ne produži, institucije s poslovnim nastanom u Uniji (ili njihova društva kćeri s poslovnim nastanom izvan Unije) koje su izložene prema tim preostalim drugim ugovornim stranama iz trećih zemalja trebale bi znatno povećati svoj regulatorni kapital za te izloženosti, što bi moglo rezultirati povlačenjem tih institucija kao izravnih sudionika u tim središnjim drugim ugovornim stranama ili, barem privremeno, prestankom pružanja usluge poravnanja klijentima tih institucija i tako uzrokovati ozbiljno narušavanje tržišta na kojima spomenute središnje druge ugovorne strane posluju.

(6)

Stoga bi potreba da se izbjegne narušavanje tržišta izvan Unije, koja je bila razlog prethodnih produženja prijelaznog razdoblja utvrđenog člankom 497. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, postojala i nakon isteka produženja prijelaznog razdoblja utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2017/2241. Dodatnim produženjem prijelaznog razdoblja trebalo bi se institucijama s poslovnim nastanom u Uniji (ili njihovim društvima kćerima s poslovnim nastanom izvan Unije) omogućiti izbjegavanje znatnog povećanja kapitalnih zahtjeva zbog nezavršenog postupka priznavanja za središnje druge ugovorne strane koje na održiv i pristupačan način pružaju posebne vrste usluge poravnanja koje su institucijama s poslovnim nastanom u Uniji (ili njihovim društvima kćerima s poslovnim nastanom izvan Unije) potrebne. Stoga je primjereno prijelazna razdoblja produžiti za dodatnih šest mjeseci.

(7)

Ova Uredba trebala bi stupiti na snagu prije 16. lipnja 2018. kako bi se osiguralo produženje postojećih prijelaznih razdoblja prije njihova isteka. Kasnijim stupanjem na snagu moglo bi se uzrokovati narušavanje u pogledu središnjih drugih ugovornih strana, tržišta na kojima one posluju i institucija koje imaju izloženosti prema tim središnjim drugim ugovornim stranama.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za bankarstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Razdoblja od 15 mjeseci iz članka 497. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 i iz članka 89. stavka 5.a drugog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012, kako su zadnji put produžena Provedbenom uredbom (EU) 2017/2241, produžuju se za dodatnih šest mjeseci do 15. prosinca 2018.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2241 оd 6. prosinca 2017. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 322, 7.12.2017., str. 27.).


Top