EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0550

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/550 оd 6. travnja 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 684/2009 o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine

C/2018/1940

OJ L 91, 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

9.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 91/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/550

оd 6. travnja 2018.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 684/2009 o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (1), a posebno njezin članak 29. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) utvrđena je nomenklatura robe, odnosno „kombinirana nomenklatura” kako bi se ispunili zahtjevi Zajedničke carinske tarife, statističkih podataka o vanjskoj trgovini Zajednice i drugih politika Unije u pogledu uvoza ili izvoza robe.

(2)

Za popunjavanje određenih polja za unos podataka u porukama koje se razmjenjuju za potrebe članaka od 21. do 25. Direktive 2008/118/EZ upotrebljavaju se oznake navedene u Prilogu II. Uredbi Komisije (EZ) br. 684/2009 (3).

(3)

Proizvodi na koje se odnose odredbe Direktive Vijeća 2003/96/EZ (4) opisani su upućivanjima na oznake kombinirane nomenklature Uredbe Komisije (EZ) br. 2031/2001 (5).

(4)

Određeni energenti navedeni su u tablici u točki 11. (Trošarinski proizvodi) Priloga II. Uredbi (EZ) br. 684/2009 i opisani su upućivanjima na oznake kombinirane nomenklature iz Uredbe (EZ) br. 2031/2001.

(5)

U skladu s izmjenama Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87, s tim da su najnovije uvedene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1925 (6), oznake kombinirane nomenklature za određene energente navedene u Direktivi 2003/96/EZ zamijenjene su novim oznakama.

(6)

U skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 (7), oznake kombinirane nomenklature za određene energente na koje se odnose odredbe Direktive 2003/96/EZ ažurirane su s obzirom na promjene kombinirane nomenklature, s tim da su najnovije uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2017/1925.

(7)

Potrebno je osigurati da oznake kombinirane nomenklature koje se upotrebljavaju za opisivanje energenata navedenih u točki 11. (Trošarinski proizvodi) Priloga II. Uredbi (EZ) br. 684/2009 budu oznake kombinirane nomenklature na koje se upućuje u Direktivi 2003/96/EZ, kako je ažurirana Provedbenom odlukom (EU) 2018/552.

(8)

Direktivom Vijeća 95/60/EZ (8) ne zahtijeva se primjena zajedničkog fiskalnog sredstva na gorivo za mlazne motore obuhvaćeno oznakom KN 2710 19 21. Ta se oznaka stoga ne bi trebala upotrebljavati za opisivanje označenog kerozina.

(9)

Opis šifre trošarinskog proizvoda E490 odnosi se na širok raspon tarifnih oznaka KN, ali samo neke od njih trebale bi biti obuhvaćene tom šifrom trošarinskog proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2003/96/EZ. Stoga bi njezin opis trebalo pojasniti kako bi se navele samo relevantne tarifne oznake KN.

(10)

Uredbu (EZ) br. 684/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za trošarine,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U tablici u točki 11. (Trošarinski proizvodi) Priloga II. Uredbi (EZ) br. 684/2009 redci s trošarinskim proizvodima koji nose oznake od E410 do E490 i oznake E910 i E920 zamjenjuju se sljedećim:

EPC

CAT

UNIT

Opis

A

P

D

E410

E

2

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 12 31 , 2710 12 51 i 2710 12 59 (članak 20. stavak 1. točka (c) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

E420

E

2

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 i 2710 12 49 (članak 20. stavak 1. točka (c) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

E430

E

2

Plinsko ulje, neoznačeno iz tarifnih oznaka KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 i 2710 20 19 (članak 20. stavak 1. točka (c) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

E440

E

2

Plinsko ulje, označeno iz tarifnih oznaka KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 i 2710 20 19 (članak 20. stavak 1. točka (c) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

E450

E

2

Kerozin iz tarifne oznake KN 2710 19 21 i neoznačeni kerozin iz tarifne oznake KN 2710 19 25 (članak 20. stavak 1. točka (c) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

E460

E

2

Kerozin, označen iz tarifne oznake KN 2710 19 25 (članak 20. stavak 1. točka (c) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

E470

E

1

Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 i 2710 20 39 (članak 20. stavak 1. točka (c) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

N

E480

E

2

Proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 i 2710 20 90 (samo za proizvode od kojih se manje od 90 % vol. (uključujući gubitke) destilira na temperaturi od 210 °C i najmanje 65 % vol. (uključujući gubitke) destilira na temperaturi od 250 °C po ISO 3405 metodi (ekvivalent ASTM D 86 metoda)) ako su u komercijalnom prijevozu u rasutom stanju (članak 20. stavak 1. točka (c) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

E490

E

2

Proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 i 2710 19 55 (članak 20. stavak 1. točka (c) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

E910

E

2

Monoalkilni esteri masnih kiselina, s masenim udjelom estera od 96,5 % ili većim (FAME) obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3826 00 10 (članak 20. stavak 1. točka (h) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

E920

E

2

Proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 3824 99 86 , 3824 99 92 (isključujući pripravke protiv hrđe koji kao aktivne tvari sadržavaju amine, anorganska složena otapala i razrjeđivače za lakove i slične proizvode), 3824 99 93 , 3824 99 96 (isključujući pripravke protiv hrđe koji kao aktivne tvari sadržavaju amine, anorganska složena otapala i razrjeđivače za lakove i slične proizvode) i 3826 00 90 , ako su namijenjeni za korištenje kao gorivo za ogrjev ili pogonsko gorivo (članak 20. stavak 1. točka (h) Direktive 2003/96/EZ)

N

N

D

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 15. rujna 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 9, 14.1.2009., str. 12.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29.7.2009., str. 24.).

(4)  Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL L 283, 31.10.2003., str. 51.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 2031/2001 od 6. kolovoza 2001. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 279, 23.10.2001., str. 1.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1925 оd 12. listopada 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 282, 31.10.2017., str. 1.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/552 оd 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode (vidjeti stranicu 27. ovog Službenog lista).

(8)  Direktiva Vijeća 95/60/EZ od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označivanju plinskog ulja i kerozina (SL L 291, 6.12.1995., str. 46.).


Top