EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0548

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/548 od 6. travnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

OJ L 91, 9.4.2018, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/548/oj

9.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 91/2


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/548

od 6. travnja 2018.

o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (1), a posebno njezin članak 47. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 30. kolovoza 2017. donijelo Uredbu (EU) 2017/1509.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 1718 (2006), dodao je 30. ožujka 2018. jednu osobu i 21 subjekt na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja te je na popis uvrstio 15 plovila koja podliježu zamrzavanju imovine, 25 plovila koja podliježu zabrani ulaska u luke i 12 plovila koja podliježu povlačenju zastave s plovila.

(3)

Priloge XIII. i XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi XIII. i XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. travnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. ZAHARIEVA


(1)  SL L 224, 31.8.2017., str. 1.


PRILOG

1.

Sljedeća osoba i subjekti dodani su na popis osoba i subjekata iz članka 34. stavka 1. i 3., kako je navedeno u Prilogu XIII. Uredbi (EU) 2017/1509:

„(a)   Fizičke osobe

 

Ime

Drugo ime

Identifikacijski podaci

Datum uvrštenja na popis UN-a

Obrazloženje

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Datum rođenja: 20.10.1957.

Broj putovnice: 302001581

30.3.2018.

Tsang Yung Yuan koordinira izvoz ugljena DNRK-a s posrednikom DNRK-a koji posluje u trećoj zemlji i dulje je poznat po drugim aktivnostima za izbjegavanje sankcija.

(b)   Pravne osobe, subjekti i tijela

 

Naziv

Drugi naziv

Lokacija

Datum uvrštenja na popis UN-a

Ostale informacije

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China

30.3.2018.

Registrirani vlasnik, upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila HUA FU koje plovi pod panamskom zastavom, teretnog broda koji je 24. rujna 2017. natovario ugljen iz DNRK-a u Najinu, DNRK.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRKSaemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Registrirani vlasnik plovila CHON MYONG 1 koje plovi pod zastavom DNRK-a, a krajem prosinca 2017. izvršilo je prijenos goriva s broda na brod.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Vlasnik tankera PAEK MA iz DNRK-a, koji je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod sredinom siječnja 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera NAM SAN 8 iz DNRK-a, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod, i vlasnik plovila HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China

30.3.2018.

Upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila ASIA BRIDGE 1. Plovilo u hongkonškom vlasništvu. Mogućem plovilu „ASIA BRIDGE 1” Huaxin Shipping 19. listopada 2017. naložio je da izvrši pripreme za ulazak u Nampo u DNRK-u radi preuzimanja pošiljke ugljena za Vijetnam. Neidentificirani zaposlenik društva Huaxin Shipping Ltd. naložio je plovilu „ASIA BRIDGE 1” da izvrši pripreme za preuzimanje 8 000 metričkih tona ugljena, a potom otplovi do Cam Pha u Vijetnamu. Zapovjednik plovila dobio je nalog da tijekom boravka u luci Nampo platnom prekrije naziv broda i druge oznake.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshall Islands

30.3.2018.

Tsang Yung Yuan (također poznat kao Neil Tsang) i Kingly Won pokušali su 2017. ostvariti dogovor o kupoprodaji nafte procijenjene vrijednosti više od milijun dolara s naftnim trgovačkim društvom u trećoj zemlji radi nezakonitog prijenosa u DNRK. Kingly Won djelovao je kao posrednik za to naftno trgovačko društvo i kinesko trgovačko društvo koje se obratilo društvu Kingly Won da u njegovo ime kupi ulje za brodske motore.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera CHON MA SAN iz DNRK-a. CHON MA SAN koji plovi pod zastavom DNRK-a pripremao se za vjerojatne operacije prijenosa s broda na brod krajem siječnja 2018. Zapovjednik motornog tankera YU JONG 2 koji plovi pod zastavom DNRK-a prijavio je 18. studenoga 2017. neidentificiranom kontroloru u DNRK-u da plovilo izbjegava oluju prije izvršavanja prijenosa s broda na brod. Zapovjednik je predložio da YU JONG 2 natovari loživo ulje prije tankera CHON MA SAN koji plovi pod zastavom DNRK-a s obzirom na to da je CHON MA SAN veći te time prilagođeniji za izvršavanje prijenosa s broda na brod u oluji. Nakon što je CHON MA SAN natovario loživo ulje s jednog plovila, YU JONG 2 operacijom prijenosa s broda na brod 19. studenoga 2017. natovario je 1 168 kilolitara loživog ulja.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera AN SAN 1 iz DNRK-a, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Registrirani vlasnik plovila YU PHYONG 5. Krajem studenoga 2017. YU PHYONG 5 izvršio je prijenos 1 721 metričke tone loživog ulja s broda na brod.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera SAM JONG 1 i SAM JONG 2 iz DNRK-a. Za oba se plovila vjeruje da su se njima uvozili naftni derivati u DNRK te time kršile sankcije UN-a krajem siječnja 2018.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Tankerom SAM MA 2 koji plovi pod zastavom DNRK-a, a u vlasništvu je društva Korea Samma Shipping Company, sredinom listopada 2017. izvršio se prijenos nafte s broda na brod i krivotvorili su se dokumenti, pri čemu je u jednoj transakciji natovareno gotovo 1 600 metričkih tona loživog ulja. Zapovjedniku broda naređeno je da izbriše SAMMA SHIPPING i korejske riječi s brodskog obilježja te umjesto toga stavi „Hai Xin You 606” kako bi se prikrilo da je plovilo iz DNRK-a.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

IMO broj društva: 5434358

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera YU JONG 2 iz DNRK-a koji je 19. studenoga 2017. natovario 1 168 kilolitara loživog ulja operacijom prijenosa s broda na brod.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018.

Upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila KOTI koje plovi pod panamskom zastavom, a 9. prosinca 2017. izvršilo je prijenose s broda na brod vjerojatnog naftnog derivata na KUM UN SAN 3 koji plovi pod zastavom DNRK-a.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Upravitelj tankera za naftne proizvode iz DNRK-a YU SON, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera PAEK MA iz DNRK-a, koji je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod sredinom siječnja 2018.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera JI SONG 6 iz DNRK-a, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod krajem siječnja 2018. To trgovačko društvo vlasnik je i plovila JI SONG 8 i WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018.

Trgovačko društvo u vlasništvu Tsang Yung Yuana ili pod njegovom kontrolom i uključeno u nezakonite prijenose ugljena iz DNRK-a.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018.

Registrirani vlasnik, upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila DONG FENG 6, koje je 11. srpnja 2017. natovarilo ugljen u Hamhungu u DNRK-u radi izvoza te time prekršilo sankcije UN-a.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China

30.3.2018.

Upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila HAO FAN 2 i HAO FAN 6, koja plove pod zastavom Svetog Kristofora i Nevisa. HAO FAN 6 natovario je ugljen u Nampu u DNRK-u 27. kolovoza 2017. HAO FAN 2 natovario je sjevernokorejski ugljen u Nampu u DNRK-u 3. lipnja 2017.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China

30.3.2018.

Upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila XIN GUANG HAI, koje je natovarilo ugljen u Taeanu u DNRK-u 27. listopada 2017. s predviđenim vremenom dolaska u Cam Pha u Vijetnamu 14. studenoga 2017., no nije stiglo onamo, već je uplovilo u Port Klang u Maleziji 18. prosinca 2017.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018.

Upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila YUK TUNG, koje je izvršilo prijenos naftnih derivata s broda na brod.”

2.

Sljedeća plovila dodaju se na popis plovila koja podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 pod naslovom „A. Plovila koja podliježu zapljeni”:

„1.   Naziv: CHON MYONG 1

Dodatne informacije

IMO broj: 8712362

2.   Naziv: AN SAN 1

Dodatne informacije

IMO broj: 7303803

3.   Naziv: YU PHYONG 5

Dodatne informacije

IMO broj: 8605026

4.   Naziv: SAM JONG 1

Dodatne informacije

IMO broj: 8405311

5.   Naziv: SAM JONG 2

Dodatne informacije

IMO broj: 7408873

6.   Naziv: SAM MA 2

Dodatne informacije

IMO broj: 8106496

7.   Naziv: YU JONG 2

Dodatne informacije

IMO broj: 8604917

8.   Naziv: PAEK MA

Dodatne informacije

IMO broj: 9066978

9.   Naziv: JI SONG 6

Dodatne informacije

IMO broj: 8898740

10.   Naziv: CHON MA SAN

Dodatne informacije

IMO broj: 8660313

11.   Naziv: NAM SAN 8

Dodatne informacije

IMO broj: 8122347

12.   Naziv: YU SON

Dodatne informacije

IMO broj: 8691702

13.   Naziv: WOORY STAR

Dodatne informacije

IMO broj: 8408595

14.   Naziv: JI SONG 8

Dodatne informacije

IMO broj: 8503228

15.   Naziv: HAP JANG GANG 6

Dodatne informacije

IMO broj: 9066540”

3.

Sljedeća plovila dodaju se na popis plovila koja podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 pod naslovom „B. Plovila kojima je zabranjen ulazak u luke”:

„9.   Naziv: CHON MYONG 1

Dodatne informacije

IMO broj: 8712362

10.   Naziv: AN SAN 1

Dodatne informacije

IMO broj: 7303803

11.   Naziv: YU PHYONG 5

Dodatne informacije

IMO broj: 8605026

12.   Naziv: SAM JONG 1

Dodatne informacije

IMO broj: 8405311

13.   Naziv: SAM JONG 2

Dodatne informacije

IMO broj: 7408873

14.   Naziv: SAM MA 2

Dodatne informacije

IMO broj: 8106496

15.   Naziv: YU JONG 2

Dodatne informacije

IMO broj: 8604917

16.   Naziv: PAEK MA

Dodatne informacije

IMO broj: 9066978

17.   Naziv: JI SONG 6

Dodatne informacije

IMO broj: 8898740

18.   Naziv: CHON MA SAN

Dodatne informacije

IMO broj: 8660313

19.   Naziv: NAM SAN 8

Dodatne informacije

IMO broj: 8122347

20.   Naziv: YU SON

Dodatne informacije

IMO broj: 8691702

21.   Naziv: WOORY STAR

Dodatne informacije

22.   Naziv: ASIA BRIDGE 1

Dodatne informacije

IMO broj: 8916580

23.   Naziv: XIN GUANG HAI

Dodatne informacije

IMO broj: 9004700

24.   Naziv: HUA FU

Dodatne informacije

IMO broj: 9020003

25.   Naziv: YUK TUNG

Dodatne informacije

IMO broj: 9030591

26.   Naziv: KOTI

Dodatne informacije

IMO broj: 9417115

27.   Naziv: DONG FENG 6

Dodatne informacije

IMO broj: 9008201

28.   Naziv: HAO FAN 2

Dodatne informacije

IMO broj: 8747604

29.   Naziv: HAO FAN 6

Dodatne informacije

IMO broj: 8628597

30.   Naziv: JIN HYE

Dodatne informacije

IMO broj: 8518572

31.   Naziv: FAN KE

Dodatne informacije

IMO broj: 8914934

32.   Naziv: WAN HENG 11

Dodatne informacije

IMO broj: 8791667

33.   Naziv: MIN NING DE YOU 078

Dodatne informacije

IMO broj: ne postoji”


Top